Horoskopas rugsėjo mėnesiui

2014 metų rugsėjo mėnesį lėtai judančios planetos, tai Uranas, Neptūnas ir Plutonas eis tranzitu tai pačiais ženklais, kaip ir praėjusį rugpjūčio mėnesį, visos šios planetos bus retro fazėje, lėtindamos atitinkamus socialinius procesus, tačiau rugsėjo 23 dienos naktį, Plutonas keis judėjimo kryptį iš retrogradinės į direktyvinę, todėl paskutinę savaitę gali stiprinti ryžtingumą, atkaklumą, ištvermę, energingumą ir valdingumą. Saturnas visą rugsėjo mėnesį toliau eis tranzitu Skorpiono ženklu, skatindamas kantrybę, atsakomybės ir prieraišumo jausmą, sveikas ambicijas, nuovokumą ir įžvalgumą. Jupiteris visą rugsėjo mėnesį praleis Liūto ženkle, stiprindamas polinkį plėsti savo nuosavą erdvę, akiratį, gebėjimą išsiskirti iš supančios aplinkos, gali stipriti valią, energingumą, skatinti įkvėpimą. Tokia planetos padėtis gali neskatinti esminių permainų, bet gali padėti siekti stabilumo, tvirto gyvenimo pagrindo sukūrimo, įsitvirtinimo ties tuo, kas jau pasiekta.

rugsejis2014


Marsas pirmąją rugsėjo mėnesio pusę eis tranzitu Skorpiono ženklu, kuriame jo kosminis statusas stiprus, kadangi jis valdo šį ženklą, todėl šiame periode jis gali suteikti energijos, drąsos, ryžtingumo, gali skatinti gebėjimą teisingai suvokti realybę, greitai daryti sprendimus, atlikti sunkias užduotis, arba slaptus pavedimus. Gali išryškėti polinkis įgyti, turėti, užvaldyti, todėl pirmoji mėnesio pusė bus palanki sunkių užduočių atlikimui. Rugsėjo 14 dienos naktį Marsas pereis į Šaulio ženklą, tokia planetos padėtis gali sustiprinti siekį užimti vyraujančią poziciją įvairiose situacijoje, darbo kolektyve, tarpusavio santykiuose, arba šeimoje. Tokiu metu lengva įsijungti į aktyvią sąveiką su supančiu pasauliu, gali išryškėti entuziazmas, ambicingumas, veiksmų laisvės siekimas, gali lydėti sėkmė moksle, laikas palankus tolimoms kelionėms.
Rugsėjo mėnesio pradžioje, kol Venera dar eis tranzitu Liūto ženklu, galimas polinkis laisvei, nepriklausomybei, noras išsiskirti, pakilti virš supančios realybės, gali stiprėti nuosavos savivertės jausmas, tačiau ir gerumas, nuoširdumas, gebėjimas džiaugtis gyvenimu, atvirumas reiškiant simpatijas ir antipatijas, nepriklausomybė jausmuose. Rugsėjo 5 d. vakare, Venerai perėjus į Mergelės ženklą, kuriame jos padėtis silpna, gali išryškėti tokios savybės, kaip polinkis neišsiskirti iš minios, santūrumas, dėmesys detalėms, smulkmenoms. Tokiu metu gali stiprėti pareigingumas, atsakomybė, gebėjimas stengtis, dėti pastangas, tačiau pirmos dekados pabaigoje, antros pradžioje, kada Venera atsidurs opozicijoje Neptūnui, galimas polinkis iliuzijoms, tuščiam svajingumui, galimos apgaulės, gali silpnėti valia, noras plaukti pasroviui, pataikauti saviems norams. Mergelės ženklu Venera judės tranzitu iki rugsėjo 29 d. vakaro, kada pereis į Svarstyklių ženklą, kuriame jos padėtis stipri, todėl mėnesio pabaigoje galimas poreikis meilei, gali išryškėti polinkis pramogauti, maloniai bendrauti, dalyvauti linksmose kompanijose, siekti tarpusavio supratimo, harmonijos santykiuose.
Merkurijus rugsėjo pirmąją dieną dar eis tranzitu Mergelės ženklu, stiprindamas intelektualumą, įžvalgumą ir praktiškumą, o rugsėjo 2 d. rytą, perėjęs į Svarstyklių ženklą, gali stiprinti proto aktyvumą, smalsumą, mentalinį imlumą, intuiciją, draugiškumą, gebėjimą bendrauti, išspręsti nesutarimus, vengti konfliktinių situacijų. Mėnesio pabaigoje, rugsėjo 28 d. naktį, Merkurijus pradės eiti tranzitu Skorpiono ženklu, todėl gali išryškėti polinkis uždarumui, slaptumui, protas gali tapti labiau aštriu, kibiu, įžvalgiu, gali išryškėti dėmesingumas, pastabumas, praktiškumas ir veiklumas.
Saulė iki paskutinės rugsėjo mėnesio savaitės eis tranzitu Mergelės ženklu, skatindama vidinį pasyvumą, tačiau tuo pačiu ir racionalumą, nuovokumą, praktiškumą, atsargumą ir apdairumą, gebėjimą stengtis ir mokytis, interesą žinioms. Rugsėjo 23 d. rytą, Saulei perėjus į Svarstyklių ženklą, kuriame jos padėtis silpna, gali stiprėti vidinis aktyvumas, judrumas, saikingas ambicingumas, tačiau išorinis pasyvumas gali skatinti vengti aktyvaus bendravimo su kitais žmonėmis, nenorą įsigilinti į svetimas problemas, gali būti juntama energijos stoka, tačiau tai bus palankus laikas lengvam bendravimui, kuris galėtų pakelti nuotaiką.
Rugsėjo mėnuo palankus daugeliui naudingų darbų, šiame periode galima sėkmingai kaupti naudingą patirtį, pasinaudoti patyrusių žmonių patarimais, galima dalyvauti įvairaus pobūdžio veikloje, arba renginiuose. Darbus ir užduotis vertėtų atlikti iš esmės, neskubant, reikėtų vengti skubotų sprendimų, visose gyvenimo sferose siekti stabilumo, patikimumo, harmonizuoti tarpusavio santykius.
Pirmoji rugsėjo mėnesio dekada palanki svarbiems darbams, tokiu metu galima sėkmingai įgyvendinti idėjas, realizuoti planus, tokiu metu pakaks energijos ir gebėjimo įveikti kliūtis, pasiekti užsibrėžtus tikslus, galima sėkmingai tvarkyti verslo reikalus, plėsti savo veiklos sferas, siekti pripažinimo tarp profesionalų, suburti bendraminčių komandą, tačiau šiuo metu vertėtų didesnį dėmesnį skirti asmeniniams santykiams, kontroliuoti savo emocijas, jausmus, poelgius.
Vidurinė rugsėjo mėnesio dekada gali būti kiek dvejopa, iš vienos pusės, galima sėkmė profesinės veiklos, nuosavos veiklos sferose, tokiu metu gali daug kas pavykti kūrybinių profesijų atstovams, gali atsirasti puikių progų, siekiantiems pakilti karjeros laiptais, norintiems stiprinti savo kvalifikaciją, profesionalumą. Iš kitos pusės, kiek sudėtingesnis periodas gali būti tarpusavio santykių plotmėje, kadangi gali stiprėti polinkis priekabiauti, kritikuoti, išryškinti kitų trūkumus, kas gali nepalankiai įtakoti tarpusavio santykius šeimose, arba skatinti tarpusavio trintį, nesklandumus bendraujant, įsimylėjusių žmonių porose. Šiame periode galima stokoti realybės jausmo, galimas atitrūkimas nuo tikrovės, nenoras priimti objektyvias aplinkybes, gali pasireikšti emocinis nestabilumas.
Paskutinė rugsėjo mėnesio dekada bus palanki bendravimui, tokiu metu galima užmegzti naujas pažintis, draugiškus ryšius, surasti bendraminčių, išspręsti ginčytinas ir konfliktines situacijas, surasti bendrus sąlyčio taškus, harmonizuoti įvairaus pobūdžio tarpusavio santykius. Šiuo metu gali tekti gebėti greitai ir lanksčiai reaguoti į iškilusias situacijas, surasti bendrą kalbą su įvairiais žmonėmis, diplomatiškai prisiderinti prie kintančių aplinkybių, periodas palankus kūrybinių, intelektualinių profesijų atstovams, kultūros sferos darbuotojams. Atsakingas ir esminis požiūris į tarpusavio santykius, šiuo metu gali padėti sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą šeimose, suformuoti pozityvų psichologinį klimatą namuose, bei laikotarpis palankus norintiems užmegzti rimtus ryšius, formuoti asmeninius santykius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
Horoskopas rugsėjo mėnesiui ženklams
avinas_s_s jautis_s_s dvyniai_s_s vezys_s_s liutas_s_s mergel_s_s
svar_s_s scor_s_s saulys_s_s ozia_s_s vandenis_s_s zuvys_s_s

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

2014 metų rugsėjo mėnesį Avino ženklo atstovai, norėdami įgyvendinti savo sumanymus, turėtų gerai suplanuoti savo veiksmus ir teisingai įvertinti galimybes. Pirmoji mėnesio dekada gali būti sėkminga daugelyje gyvenimo sferų, vieni ženklo atstovai gali šį periodą skirti poilsiui, kiti gali pasiekti ženklių rezultatų profesinėje veikloje, arba surasti naujus pajamų šaltinius, naudingesnį darbą. Šiame periode nevertėtų siekti permainų nusistovėjusiuose tarpusavio santykiuose, palanku būtų juos įvairiapusiškai stiprinti, tačiau tai bus ne pats palankiausias periodas, norintiems užmegzti naujas asmenines pažintis, ieškantiems artimo žmogaus.
Vidurinė rugsėjo dekada gali būti labai produktyvi, tokiu metu galima įveikti net ir sunkiausias kliūtis, pasiekti užsibrėžtus tikslus, tam pakaks ir energijos ir jėgų. Šis laikotarpis palankus atkakliems, tikslingiems Avino ženklo atstovams, tokiu metu jie gali daug ko pasiekti, ženkliai pagerinti savo finansinę padėtį, tačiau nevertėtų laikytis principo, kad „tikslas pateisina priemones", kadangi tokiu atveju, galėtų nukentėti draugiški santykiai, o artimi žmonės pajausti nuoskaudą dėl jiems skiriamo dėmesio stokos, tarpusavio supratimo trūkumo, jų poreikių nepaisymo. Mėnesio viduryje svarbu teisingai paskirstyti savo laiką tarp darbo ir namų, o namiškių palaikymas gali palankiai įtakoti ir materialinę gyvenimo pusę. Vienišiems ženklo atstovams, formuojantiems asmeninius santykius, gali kliudyti nepalanki bendra aplinkos įtaka, stiprinanti emocionalumą, dirglumą, gali silpnėti pasitikėjimas savimi, todėl šiame periode gali būti sunku surasti bendrą kalbą su patinkančiu žmogumi.
Trečioji rugsėjo mėnesio dekada gali būti kiek kitokia, tokiu metu gali susikaupti daugybė smulkių einamųjų reikalų, į kurių atlikimą ir vertėtų susitelkti, o gebantys susikoncentruoti, bei neprarasti realybės jausmo, šiuo metu gali tapti sėkmingais profesinėje veikloje, bei tvarkant finansinius reikalus. Ši dekada palanki vienišiems ženklo atstovams, jiems gali pavykti susipažinti su įdomiais žmonėmis, užmegzti naudingas pažintis, kai kuriuos gali aplankyti meilė, o turintys nuolatinę porą, turėtų būti geranoriški savo antrosios pusės atžvilgiu, kadangi šiuo metu galima lengvai sugadinti tarpusavio santykius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Jaučio ženklo atstovams 2014 metų rugsėjo mėnesį gali tekti susidurti su tam tikro pobūdžio kliūtimis, sunkumais, tačiau sąmoningai susitelkę į užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, jie galėtų visa tai sėkmingai įveikti, bei pasidžiaugti gerais rezultatais periodo pabaigoje. Pirmoji mėnesio dekada gali būti gana aktyvi, darbinga, tokiu metu galima sėkmingai susidoroti su daugybe smulkių reikalų, gali būti gana produktyvi veikla kartu su namiškiais, atliekant užvilkintus darbus, kas suartintų, bei suteiktų progą pabendrauti, daugiau laiko praleisti kartu.
Mėnesio vidurinė dekada bus gana palanki tarpusavio santykių stiprinimui, tuo galėtų pasinaudoti tos poros, kuriose paskutiniu metu buvo juntama trintis, trūko tarpusavio supratimo, šiuo metu galima surasti bendrus sąlyčio taškus, išspręsti bendravimo nesklandumus. Ši dekada palanki ir vienišiems Jaučio ženklo atstovams, jie gali tikėtis romantiškų pramogų, perspektyvių pažinčių, galimybės užmegzti asmeninius santykius. Profesinės veiklos baruose šis periodas irgi bus gana palankus, geras laikas ieškantiems geresnio darbo, arba siekiantiems paaukštinimo tarnyboje, tokiu metu įdėtos pastangos turėtų atsipirkti ir džiuginti. Finansinė situacija dvi pirmąsias dekadas tikėtina įprastinė.
Paskutinę rugsėjo mėnesio dekadą Jaučio ženklo atstovų gali laukti daug svarbių darbų, tokiu metu gali tekti dalyvauti konkurencinėje kovoje, stengtis išlaikyti savo jau pasiektas pozicijas, susitelkti į darbą, profesionalumo stiprinimą, bei užsiimti finansinių reikalų stabilizavimu, kadangi jie šiuo metu gali kiek pašlyti. Šiame periode vertėtų labai protingai tvarkyti savo biudžetą, vengti nebūtinų išlaidų, bei ieškoti geresnių finansinių galimybių, laikas bus nepalankus investicijoms, tolimoms kelionėms. Tarpusavio santykių plotmėje, Jaučio ženklo atstovai, turintys nuolatinę porą, gali mėgautis harmoningu bendravimu su artimu žmogumi, o ieškantys savo antrosios pusės, tam turės nemažai palankių progų, tačiau viskas priklausys nuo asmeninio aktyvumo, bei individualių lūkesčių, ieškant artimo sielai žmogaus.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

2014 metų rugsėjo mėnesį Dvynių ženklo atstovai, pasikliaudami savomis jėgomis, bei darbingai nusiteikę, gali pasiekti gana gerų rezultatų, kurie palankiai paliestų profesinės veiklos, bei finansinę sferą. Mėnesio pradžioje galima įgyvendinti gerai apgalvotus, kruopščiai parengtus projektus, palanku užsiimti verslo reikalais, galima vykti į dalykines keliones, numatyti tolimas finansines perspektyvas. Dvynių ženklo atstovai, turintys nuolatinę antrąją pusę, arba gyvenantys šeimoje, šiame periode turėtų būti apdairūs, kadangi netinkami poelgiai, ar pasisakymai, gali ilgam sugadinti tarpusavio santykius, o vieniši ženklo astovai, formuodami asmeninius ryšius, turėtų būti aktyvesni ir labiau geranoriški patinkančio žmogaus atžvilgiu.
Antroji rugsėjo mėnesio dekada bus palanki siekiantiems profesinio augimo, socialinio stabilumo, tokiu metu vertėtų susitelkti į pareigų, užduočių atlikimą, kadangi įdėtos pastangos gali duoti pozityvius poslinkius, šiame periode kai kurie ženklo atstovai gali palypėti karjeros laiptais, ar pagerinti savo finansinę padėtį. Asmeninio gyvenimo sferoje jokios netikėtos situacijos neturėtų trikdyti, gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, o vieniši ženklo atstovai šiame periode, meilėje irgi neturėtų tikėtis išskirtinių galimybių, daug kas priklausys nuo gebėjimo bendrauti supančioje aplinkoje, bei asmeninių tikslų.
Paskutinę rugsėjo mėnesio dekadą sėkmė gali lydėti kūrybinių profesijų atstovus, tokiu metu gali iškilti naujos įdomios idėjos, bus geras laikas ieškantiems darbo, arba norintiems keisti veiklos pobūdį, išbandyti savo gebėjimus naujoje sferoje. Ši dekada gali būti sėkminga finansine prasme, gali atsirasti progų pagerinti savo materialinę padėtį. Šiame periode gali būti patikrintas bet kokio pobūdžio tarpusavio santykių tvirtumas, jų kokybė, kai kuriems ženklo atstovams, gali tekti užsiimti jų harmonizavimu, stiprinimu, pervedimu į kitą kokybinį lygmenį, o kai kurie, išsisėmę, bei neatitinkantys lūkesčių, santykiai gali nutrūkti.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Vėžio ženklo atstovams 2014 metų rugsėjo mėnuo gali būti sudėtingas, kada tuo pačiu metu vienose sferose galima sėkmė, įdėjus pastangų, galima daug pasiekti, tačiau kai kurios gyvenimo sritys gali skatinti rūpesčius, būtinybę greitai reaguoti, ieškoti skubių sprendimų ir išeičių iš keblių situacijų. Pirmoji rugsėjo dekada bus palanki dalykinei partnerystei, verslo reikalų tvarkymui, tokiu metu gali tekti daug bendrauti su įvairiais žmonėmis, kurti bendros veiklos planus, gali megztis naudingi ryšiai, pažintys, turinčios ilgalaikę perspektyvą. Ši dekada galimai bus sėkminga profesinėje, socialinėje sferoje, tikėtinos geros pajamos, harmoningas bendravimas draugų, bendraminčių rate, šeimose, bei laikas palankus vienišiems Vėžio ženklo atstovams, siekiantiems rimtų asmeninių santykių.
Vidurinę rugsėjo dekadą gali atsiverti daug naujų galimybių, dažnai tose sferose, kur nebuvo tikėtasi, tačiau šiuo metu būtinas akylumas, aktyvumas, gebėjimas greitai orientuotis kintančiose aplinkybėse, todėl laimėti gali tie Vėžio ženklo atstovai, kurie suspės žengti lemiamą žingsnį tam palankiu momentu, bei išdrįs savo gebėjimus pritaikyti neįprastoje sferoje. Turintys nuolatinę antrąją pusę, ar gyvenantys šeimose, šiame periode pakankamai dėmesio turėtų skirti namiškių poreikiams, tokiu metu galima išspręsti ūkines problemas, suformuoti palankią psichologinę atmosferą namuose, o vieniši ženklo atstovai gali sutikti Likimo skirtą žmogų, tereikia nepraleisti palankių progų ir galimybių, ypač kelionių, arba dalykinių susitikimų metu. Šiuo metu pakankamai dėmesio vertėtų skirti finansinei situacijai, teisingai suplanavus, galima užsitikrinti stabilumą, bei materialinę gerovę.
Trečioji rugsėjo mėnesio dekada galimai bus sudėtinga, tokiu metu tikėtinos įvairaus pobūdžio problemos, ateinančios iš šalies, tačiau reikalaujančios atsakingų sprendimų, bei nuovokumo, norint išvengti nemalonumų, arba finansinių nuostolių. Tokiu metu galima susidurti su neplanuotomis kliūtimis, gali tekti apsišarvuoti kantrybe, norint išlaikyti iki šiol pasiektas pozicijas, bei numatyti būsimus veiksmus situacijos stabilizavimui. Susitelkimas ir aktyvumas šiuo metu bus Vėžio ženklo atstovų sąjungininkais, sprendžiant sudėtingus uždavinius, darant atsakingus spendimus, siekiant finansinės naudos ir stabilumo. Asmeniniame gyvenime šis periodas gali būti įprastiniu, todėl harmoningas bendravimas su artimais žmonėmis, jų palaikymas gali padėti sėkmingai spręsti sudėtingus profesinius ir dalykinius reikalus, o vieniši Vėžio ženklo atstovai turėtų būti atsargesni, užmegzdami naujas pažintis, bendraudami su mažai pažįstamais žmonėmis, bei vengti galimų konfliktinių situacijų. Tai nebus labai palankus periodas, norintiems surasti sau artimą žmogų, ar užmegzti perspektyvius asmeninius ryšius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

2014 metų rugsėjo mėnesį Liūto ženklo atstovų gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, nevertėtų tikėtis esminių permainų, nors palanku būtų protingai išsaugoti tai, kas buvo pasiekta iki šio periodo. Pirmoji rugsėjo dekada gali būti kiek mažiau palanki, tokiu metu atidumas reikalingas tvarkant verslo, dalykinės partnerystės reikalus, ar finansinius klausimus, galima trintis ir konfliktinės situacijos darbo kolektyve, todėl vertėtų sąmoningai visų tokių nesklandumų vengti. Šiuo metu sėkmingos gali būti tolimos kelionės, kurios gali turėti dvejopus tikslus, kada vienu metu galima tvarkyti tarnybinius reikalus su užsienio partneriais, bei tuo pačiu pakeisti aplinką, pailsėti nuo įgrįsusios kasdienės rutinos. Kelionių metu gali užsimegzti naudingos pažintys, tuo galėtų pasinaudoti vieniši Liūto ženklo atstovai.
Vidurinę rugsėjo mėnesio dekadą sėkmingi gali būti tie Liūto ženklo atstovai, kurių profesinė veikla turi ryšį su mokslu, menu, kūryba, šis periodas palankus juridinių reikalų tvarkymui, įvairiems debatams, disputams. Tokiu metu gali gimti gana originalios idėjos, arba nauji sumanymai, laikas palankus ateities perspektyvų numatymui, galima sėkmė kelionėse, palanku bendrauti su aukštą padėtį užimančiais asmenimis, norint apginti savo interesus. Asmeninis gyvenimas, bei finansinė situacija šiame periode gali tekėti įprastine vaga.
Trečioji rugsėjo mėnesio dekada bus palanki norintiems peržiūrėti savo gyvenimiškas pozicijas, numatyti būtinas permainas, tolimas perspektyvas, bei galimybes, siekiant įgyvendinti esminius tikslus, kurie padėtų užsitikrinti socialinį ir finansinį stabilumą, bei pilnai realizuoti savo potencialą. Šiame periode gali atsirasti nauji interesai, patraukti kitokio pobūdžio veikla, arba kilti noras išbandyti savo jėgas verslo sektoriuje. Asmeninio gyvenimo sferoje tarpusavio santykių harmoniją gali trikdyti nepakantumas svetimai nuomonei, arba gali netenkinti kai kurios partnerių savybės, todėl gali tekti įdėti pastangų, norint surasti bendrus sąlyčio taškus, bei išspręsti aktualius bendravimo klausimus. Vieniši ženklo atstovai gali turėti progų naujų pažinčių užmezgimui, asmeninių santykių formavimui, įvairių renginių, jungiančių bendrų interesų žmones metu, jeigu nebus per daug kritiški, reiklūs, jeigu gebės priimti kitus žmones tokius, kokie jie yra iš prigimties, su visais jų trūkumais ir privalumais.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Mergelės ženklo atstovai 2014 metų rugsėjo mėnesį gali tikėtis daugelio pokyčių, liečiančių įvairias gyvenimo sferas, o stabiliu gali išlikti tik nusistovėjęs asmeninis gyvenimas, kuris rimtoms permainoms dar nesubrendo. Pirmoji rugsėjo mėnesio dekada gali būti gana aktyvi, dinamiška, tokiu metu galima daug ką naudingo nuveikti, įgyvendinti ilgą laiką brandintus planus, tikėtina sėkmė profesinėje veikloje, gali ženkliai pagerėti finansinė situacija. Šiuo metu gali megztis draugiški ryšiai, gali tekti daug bendrauti su bendrų interesų, arba aplamai įdomiais žmonėmis, galima pasisemti vertingos patirties, gauti naudingų patarimų, gali išryškėti psichologinis imlumas, atsirasti nauji potraukiai. Šis laikotarpis palankus asmeninių santykių harmonizavimui, šeimos ir bendravimo problemų sprendimui, o vieniši Mergelės ženklo atstovai gali surasti artimą žmogų iš bendraminčių tarpo.
Antrąją rugsėjo dekadą gali tekti pasinaudoti draugų pagalba, patarimais, daugeliu gyvenimiškų klausimų, o įdėjus pakankamai pastangų, susitelkus užduočių atlikimui, gali lydėti profesinė ir finansinė sėkmė. Šiuo metu gali tekti daug bendrauti, tiek dalykinės veiklos sferose, tiek asmeninių santykių lygmenyje. Mergelės ženklo atstovai, esantys nuolatiniuose santykiuose, arba gyvenantys šeimoje, šį periodą gali pašvęsti tarpusavio santykių su mylimu žmogumi, jų kokybės analizei, siekiant išsiaiškinti, kas juose netenkina, kokios yra problemų priežastys, ką būtinai reikėtų keisti, kad jie būtų priimtini abiems partneriams. Mėnesio vidurys išskirtinai palankus vienišiems Mergelės ženklo atstovams, kadangi galima tikėtis daug romantiškų pramogų, naujų perspektyvių pažinčių, gali aplankyti meilė, šalia atsirasti ilgai lauktas artimas žmogus.
Paskutinę rugsėjo dekadą gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, laikas bus palankus profesionalumo stiprinimui, tokiu metu gali išryškėti vertingos idėjos, galima sėkmingai kurti ateities planus, tvarkyti verslo reikalus, bendrauti su dalykiniais partneriais, ieškoti naujų finansinių galimybių. Materialinė padėtis šiame periode tikėtina, kad bus stabili, palankus laikas gerai apgalvotoms investicijoms, tačiau naujus finansinius įsipareigojimus vertėtų atidėti vėlesniam laikui. Gyvenantieji šeimose, gali tikėtis harmoningo bendravimo su namiškiais, o vieniši šio ženklo atstovai gali toliau formuoti anksčiau užmegztus ryšius, kadangi naujos pažintys šiuo metu mažai tikėtinos, nebent jeigu partnerius sietų mokslai, arba kiti bendri interesai, ar pomėgiai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

Svarstyklių ženklo atstovai gali tikėtis gana sėkmingo 2014 metų rugsėjo mėnesio, kada įdėjus pastangų, bei palankiai įtakojant likimui, galima sėkmingai palypėti karjeros laiptais, arba įgyti naujos vertingos patirties, pakelti kvalifikaciją, bei įgyvendinti savo asmenines ir socialines ambicijas. Pirmoji rugsėjo dekada gali būti kiek mažiau palanki, tokiu metu gali susiklostyti sudėtinga situacija darbo sferoje, todėl vertėtų pasistengti likti nuošalyje nuo įvairaus pobūdžio intrigų, nesivelti į konfliktus darbo kolektyve, bei išlaikyti gerus santykius su vadovybe. Nuosaikumas veiksmuose ir bendravime šiame periode gali padėti išvengti psichologinių problemų, tačiau šiuo metu gali džiuginti gera finansinė padėtis, šeimos narių palaikymas, bei tarpusavio supratimas su artimais žmonėmis. Vieniši ženklo atstovai gali be vargo surasti savo antrąją pusę, šis periodas bus palankus romantiškoms pramogoms, perspektyvioms pažintims, bei pozityviems asmeninio gyvenimo pokyčiams, kada gali aplankyti meilė, bei galima išsivaduoti iš vienatvės.
Mėnesio viduryje gali tekti labai daug bendrauti, keistis informacija su dalykiniais partneriais, dalyvauti įvairaus pobūdžio renginiuose, tai bus gera progra praplėsti savo bendravimo ratą, bei užmegzti ryšius su įdomiais ir naudingais žmonėmis. Tvarkant verslo ir finansinius reikalus, šiame periode būtinas atsargumas ir nuovokumas, o sėkmė tikėtina profesinėje veikloje, darbo sektoriuje, šiuo metu kai kas gali tikėtis paaukštinimo pareigose, arba materialios paskatos. Ši dekada gali būti kiek sudėtingesnė tiems ženklo atstovams, kurie turi pastovią antrąją pusę, kadangi tarpusavio supratimo stoka gali kiek apkartinti bendravimą, galima trintis santykiuose, todėl vertėtų ramiai išsiaiškinti, kas tai įtakoja, ką galima padaryti, kad vėl viskas grįžtų į normalias vėžes. Vienišiems žmonėms šiuo metu gali būti sudėtinga pasukti savo asmeninį gyvenimą kita, pozityvesne linkme, naujų santykių paieškas vertėtų atidėti mėnesio pabaigai.
Trečioji rugsėjo dekada bus palanki profesinės veiklos, darbo sferoje, galima tikėtis, kad įdėtas pastangas tinkamai įvertins vadovybė, todėl galimi pozityvūs pokyčiai karjeroje, sėkmė gali lydėti kūrybinius ženklo atstovus, dirbančius verslo sektoriuje, tinkamas laikas įvairaus pobūdžio sandoriams, prekybai. Šis laikotarpis bus palankus tiek esamų tarpusavio santykių harmonizavimui, stiprinimui, tiek naujų pažinčių užmezgimui, šiuo metu vieniši ženklo atstovai, būdami aktyvūs, gali surasti artimą sielai žmogų, su kuriuo sietų bendri interesai, daugelį gali aplankyti meilė, palankus laikas pramogoms.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

2014 metų rugsėjo mėnesį Skorpiono ženklo atstovai gali tikėtis produktyvaus bendradarbiavimo su dalykiniais partneriais, periodas bus palankus ir profesionalumo stiprinimui, kvalifikacijos kėlimui, naujų pajamų šaltinių paieškoms. Pirmoji rugsėjo dekada bus palanki daugelyje veiklos sferų, tik šiuo metu vertėtų pasitelkti nuovokumą, bei vengti skubotumo, neapdairių, impulsyvių veiksmų. Bet kokios pastangos profesinėje veikloje, arba darbo sektoriuje, gali būti deramai įvertintos vadovybės, todėl šiuo metu galimas profesinis augimas, galima pasiekti ilgą laiką puoselėtus tikslus karjeroje, pagerinti savo finansinę padėtį. Asmeninis gyvenimas rūpesčių kelti neturėtų, tarpusavio santykiai gali rutuliotis įprastai, o vieniši ženklo atstovai turėtų būti aktyvūs, ieškodami savo antrosios pusės, bei gebėti pasinaudoti palankiomis galimybėmis, kurios tikėtinos šiuo metu.
Mėnesio viduryje didesnį dėmesį vertėtų skirti savo finansinei gyvenimo sferai, kadangi būtent šiame periode, gali išryškėti naujos galimybės, liečiančios karjeros, socialinio statuso sferas, bei atsirasti palankių progų papildyti savo biudžetą, arba surasti naujus pajamų šaltinius, neįprastus būdus lėšų uždirbimui. Tokiu metu gali atsiverti naujos dalykinės perspektyvos, galima sėkmingai sutvarkyti reikalus su užsienio partneriais, arba nauda gali sietis su tolimomis kelionėmis. Šis periodas palankus naujoms naudingoms pažintims, ilgalaikių santykių formavimui, kuo galėtų pasinaudoti vieniši ženklo atstovai, o šeimos žmonės galėtų sustiprinti asmeninius ryšius, įsiklausyti į namiškių poreikius, juos patenkinti, kurti palankią psichologinę atmosferą namuose.
Trečioji rugsėjo dekada bus palanki kūrybiškai nusiteikusiems Skorpiono ženklo atstovams, tokiu metu galima sėkmingai įgyvendinti vertingas idėjas, sumanymus, suteikiančius vidinį pasitenkinimą savo veikla, skatinančius veiksmų laisvę, atliekant darbus, užduotis, bei profesinio augimo galimybę. Šis periodas palankus užsiimantiems verslu, tinkamas dalykinėms kelionėms, bendravimui su užsienio partneriais, tačiau tokiu metu vertėtų vengti įvairaus pobūdžio avantiūrų, bei rizikos, kas galėtų skatinti finansinius nesklandumus, ar nuostolius. Gyvenantieji šeimoje, turėtų paisyti namiškių nuomonės, darydami svarbius sprendimus, o vieniši ženklo atstovai gali tikėtis naujų pažinčių kelionėse, arba dalyvaudami įvairiuose renginiuose, nors šis laikotarpis labiau palankus tik trumpalaikiams ryšiams, neįpareigojančiam bendravimui.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

ŠAULYS (lapkričio 22 - gruodžio 21)

2014 metų rugsėjo mėnuo Šaulio ženklo atstovams gali būti kiek dvejopas, sėkmė gali lydėti profesinėje veikloje, gali džiuginti stabili finansinė padėtis, tačiau permainingu gali tapti asmeninis gyvenimas ir įvairaus pobūdžio santykiai su žmonėmis. Pirmąją rugsėjo dekadą vertėtų pasitelkti nuovokumą, svarbius sprendimus daryti tik gerai viską apgalvojus ir įvertinus visas galimas pasekmes, tokiu būdu išvengiant įvairių nesėkmių daugelyje gyvenimo sferų. Šis periodas palankus einamųjų reikalų tvarkymui, kūrybinei veiklai, tokiu metu, tvarkant profesinius, verslo, arba asmeninius reikalus, vertėtų pasinaudoti vertingais patyrusių žmonių, arba draugų patarimais. Šiame periode tikėtina trintis tarpusavio santykiuose šeimoje, arba dalykinėje partnerystėje, todėl būtinas geranoriškumas, harmonijos siekimas bendravime, šiame periode gali būti sudėtinga užmegzti naujus, naudingus ryšius.
Vidurinė mėnesio dekada gali būti sėkminga finansine prasme, tokiu metu galima planuoti gerai apgalvotas investicijas, tvarkyti verslo ir ūkinius reikalus, įsigyti vertingus daiktus. Šiuo metu galima planuoti įvaizdžio pokyčius, galima įdėti pastangų, siekiant užimti geresnę pareigybę, arba gauti geriau mokamą darbą, įgyvendinti ilgą laiką brandintus planus, tai gali pavykti. Šis periodas asmeninio bendravimo plotmėje gali būti kiek dvejopas, vieniši Šaulio ženklo atstovai turės nemažai progų naujoms pažintims, tačiau ar šiuo metu užmegzti santykiai taps ilgalaikiais, tai didele dalimi priklausys nuo gebėjimo bendrauti, požiūrio ir pradinės nuomonės apie partnerį. Gyvenantieji šeimoje, gali siekti suartėjimo su mylimais žmonėmis per pramogas, aktyvų laiko praleidimą, bendrus interesus ir pomėgius.
Trečioji rugsėjo dekada bus palanki naujų, gerai parengtų projektų startui, sėkmingas laikas verslo reikalams, tikėtini naudingi pasiūlymai, daug bendravimo su dalykiniais partneriais. Šiame periode sėkmė gali lydėti profesinėje veikloje, gali gerokai papilnėti asmeninis biudžetas, tinkamas laikas naujoms iniciatyvoms, aktyviai veiklai daugelyje gyvenimo sferų. Asmeninis gyvenimas, naujai užmegzti santykiai gali vystytis lėtai, palengva, tačiau užtikrintai, jie gali turėti ilgalaikę perspektyvą, o gyvenantieji šeimose, arba turintys nuolatinę antrąją pusę, šiame periode gali tikėtis tarpusavio supratimo, palanku kurti ilgalaikius bendrus planus.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

2014 metų rugsėjo mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti gana dvejopas, kada situacijos gali pakrypti tiek palankia, tiek netikėta linkme. Pirmąją rugsėjo dekadą vertėtų labiau kliautis savomis jėgomis, visus sprendimus daryti savarankiškai, neklausant patarimų iš šalies, bei per daug neafišuojant savo ketinimų, kad išvengti nemalonios oponentų, arba pavyduolių reakcijos. Šiame periode sėkminga gali būti profesinė veikla, stabili finansinė situacija, tačiau gyvenimas šeimoje gali susvyruoti, galimi įvairūs pokyčiai ir permainos. Tokiu metu gali užsimegzti ryšiai už šeimos ribų, arba išryškėti, tapti aktualiomis, ilgą laiką besiformavusios tarpusavio santykių problemos šeimoje, todėl arba bus surasta protinga, abi puses tenkinanti išeitis iš susidariusios padėties, gebant santykius sutvirtinti ir harmonizuoti, arba jie gali nutrūkti ir partneriai gali pasukti skirtingais keliais. Vieniši ženklo atstovai gali užmegzti naujus, daug žadančius ryšius, juos gali aplankyti meilė, atsirasti progų romantiškoms pramogoms.
Vidurinę rugsėjo dekadą gali tekti daug bendrauti, galimas veiksmų laisvės siekimas, o pagrindine problema gali tapti nuotaikų kaita, kada bus ne taip lengva suvaldyti savo jausmus, emocijas, kas gali nepalankiai įtakoti bet kokius tarpusavio santykius. Profesinėje veikloje ženklių pasiekimų tikėtis neverta, finansinė situacija gali išlikti įprastine.
Trečioji rugsėjo dekada gali būti labai dinamiška, aktyvi, aktualiu gali tapti tiek dalykinis, tiek asmeninis bendravimas, bus daug palankių progų profesiniam augimui, finansinio stabilumo užtikrinimui, tiek esminiams asmeninio gyvenimo pokyčiams. Šiame periode jausmai gali tapti stipriais, galima tikėtis daug romantiškų pramogų, bendravimo, naujų įspūdžių, o gera nuotaika ir vidinė harmonija skatins sėkmę ir socialiniame gyvenime. Šis periodas palankus meilei, tuo galėtų pasinaudoti vieniši Ožiaragio ženklo atstovai, ieškantys artimo žmogaus, bei siekiantys rimtų santykių.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Vandenio ženklo atstovai 2014 metų rugsėjo mėnesį teisingai ir protingai pasirinkę veiksmų strategiją, gali tapti sėkmingais daugelyje gyvenimo sferų. Pirmąją rugsėjo dekadą dėmesį vertėtų sutelkti į grupinę veiklą, harmoningą bendravimą su supančiais žmonėmis, profesinių tikslų, ambicijų karjeroje įgyvendinimą, tai palankus laikas tvarkyti verslo reikalus, ieškoti partnerių, bendraminčių. Šis periodas gali būti kiek sudėtingesnis asmeniniame gyvenime, kadangi susikoncentravus į socialinius tikslus, bendravimui šeimoje, gali likti mažai laiko, todėl dėl skiriamo dėmesio stokos, galimas artimų žmonių nepasitenkinimas, o vieniši ženklo atstovai, dėl savo užimtumo, gali patys būti nelinkę naujų ryšių užmezgimui, nors ir turės nemažai tam palankių progų.
Vidurinė rugsėjo mėnesio dekada bus palanki kvalifikacijos kėlimui, papildomo išsilavinimo gavimui, reikalingų žinių ir įgūdžių kaupimui, laikas palankus peržiūrėti savo finansinę situaciją, bei ieškoti papildomų galimybių asmeninio biudžeto papildymui. Šis periodas bus palankus įvairaus pobūdžio bendravimui, tokiu metu galima pasiekti tarpusavio sutarimą šeimoje, įsiklausyti į namiškių poreikius ir juos patenkinti, o vieniši ženklo atstovai gali sėkmingai pasinerti į pramogas, daug bendrauti, juos gali aplankyti meilė, užsimegzti perspektyvūs ryšiai.
Paskutinę rugsėjo dekadą gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, gebantys įdėti pastangų, gali pasiekti puikių rezultatų profesinėje veikloje, bei užsitikrinti finansinį stabilumą, o iš kitos pusės, šis periodas palankus tarpusavio santykių harmonizavimui. Turintys nuolatinę antrąją pusę, gali peržiūrėti savo santykius, surasti problemų priežastis, jas pašalinti, bei dar labiau sustiprinti psichologinį tarpusavio supratimą, o ieškantiems savo sielai artimo žmogaus, vertėtų pasinaudoti palankiu tam periodu, nepraleisti palankių progų, kada galima užmegzti daug žadančius santykius, formuoti asmeninius, turinčius ilgalaikę perspektyvą, santykius. Šiuo metu vertėtų skirti daugiau dėmesio savo savijautai, vidinėms būsenoms, įtakojančioms ir gebėjimą harmoningai bendrauti.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Žuvų ženklo atstovai 2014 metų rugsėjo mėnesį pokyčių gali tikėtis profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo sferose, tai bus palankus mėnuo siekiantiems finansinės sėkmės ir stabilumo. Pirmąją rugsėjo dekadą dėmesys gali būti sutelktas į materialinę ir finansinę gyvenimo pusę, tokiu metu tik tikslingų pastangų, gerai apgalvotų veiksmų dėka, galima papildyti asmeninį biudžetą, arba surasti naujus pajamų šaltinius, jų uždirbimo būdus. Kita svarbi gyvenimo sfera šiame periode gali būti aktyvus bendravimas su kitais žmonėmis, tokiu metu galima sėkmingai surasti partnerius bendrai veiklai verslo sektoriuje, bendraminčius, o kai kurios pažintys ir ryšiai gali peraugti į asmeninius santykius.
Mėnesio viduryje gali susilpnėti atsakomybės ir pareigos jausmas, todėl ženklių pozityvių pokyčių profesinės veiklos sferoje gali tikėtis tik tie ženklo atstovai, kurie sugebės atitinkamai susikoncentruoti, susitelkti į konkrečių užduočių atlikimą, o jeigu į savo pareigas bus žiūrima pro pirštus, tai gali nepalankiai įtakoti situaciją darbo sektoriuje, bei finansines galimybes, galima trintis bendraujant su vadovybe, kadangi tai aplamai bus sudėtingas laikas, išryškinantis nesutarimus, konfliktus, skatinantis ginčus, intrigas. Asmeninio gyvenimo sferoje, norint išlaikyti harmoningus tarpusavio santykius šeimoje, vertėtų skirti daugiau dėmesio namiškiams, jų reikmėms, psichologinėms būsenoms, o geranoriškumas ir polinkis bendrauti gali padėti vienišiems žmonėms užmegzti naudingas pažintis ir ryšius.
Paskutinę rugsėjo dekadą energiją ir aktyvumą vertėtų nukreipti į profesinę veiklą, bei finansinio stabilumo siekimą, tokiu metu įdėtos pastangos gali gerokai papildyti asmeninį biudžetą, sutvirtinti materialinę padėtį, bei galima pasiekti ženklių pozityvių profesinių pokyčių. Šiuo metu galima gauti vadovybės įvertinimą, paaukštinimą pareigose, arba surasti geriau apmokamą darbą, sėkmė gali lydėti kūrybinių profesijų žmones, arba užsiimančius verslu, nuosava veikla. Gyvenantys šeimose, turintys savo antrąją pusę, šiame periode gali sulaukti artimų žmonių palaikymo, pagalbos, tokiu metu tikėtinas tarpusavio supratimas, abipusė pagarba, o vieniši ženklo atstovai meilės sferoje gali būti išskirtinai sėkmingi, tokiu metu galimas Likimo palankumas, šalia gali atsirasti sielai artimas žmogus, kurio dėka gali stiprėti jausmai, asmeninis gyvenimas gali keistis iš esmės.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
Horoskopas 2014 metams

Ateinantys 2014 metai bus kiek permainingi, palankius periodus keis labiau destruktyvios aplinkybės, sudėtingos situacijos, todėl daugelis savo gyvenime gali tikėtis tam tikrų pokyčių, esminių permainų. Gana sudėtingas periodas galimas šventiniu periodu, nepalankus bendras astrologinis fonas gali išryškėti jau naujųjų metų išvakarėse, bei pirmomis 2014 metų dienomis, kada dėl tam tikros planetų padėties, susiformuos gana destruktyvi įtemptų aspektų figūra, skatinanti netikėtas situacijas, vidinį poreikį laisvei, impulsyvius veiksmus, tarpusavio supratimo stoką, todėl, siekiant išlaikyti pakilią šventinę nuotaiką, gerus tarpusavio santykius supančioje aplinkoje, per šventes vertėtų būti labiau diplomatiškais, geranoriškais, pakantesniais šalia esantiems, siekti harmonijos, kas padėtų išvengti nepageidaujamų pasekmių.
Dviejų metų pagal Rytų tradiciją sandūroje, baigiantis Juodosios vandens Gyvatės metams, bei 2014-01-30 dieną, 23:39 valandą (Lietuvos laiku) sekančių metų estafetę perimant Žaliajam mediniam Arkliui (Žirgui), tuo pačiu metu, Jupiteris bus opozicijoje Plutonui, todėl tai bus gana įtemptas periodas, kada gali būti sunku formuoti harmoningus tarpusavio santykius su kitais žmonėmis, kada stiprės polinkis primesti savo nuomonę. Vasario mėnesį bus juntama negatyvi Jupiterio konfliktinio aspekto Uranui įtaka, kuri gali pasireikšti impulsyvumu, nepraktiškumu, naujovių siekimu, tačiau, tokiu metu gali būti blogai matomos ateities perspektyvos, todėl svarbiuose reikaluose būtinas atsargumas, apdairumas.

ireminta


Trys tolimos, lėtai judančios planetos, visus 2014 metus judės tranzitu tais pačiais ženklais, kaip ir praėjusiais metais. Plutonas, transformacijos planeta, kuri turi sąsają su giliausiais pasąmonės klodais, jausmais, emocijomis, vidinėmis charakterio savybėmis, eis tranzitu Ožiaragio ženklu, pasižyminčiu konservatyviomis nuostatomis ir disciplina, periode 2014.04.15 - 09.23 dienomis jis bus retro fazėje (judės atatupstas), todėl tai bus palankus laikas vidinei analizei, išsilaisvinimui iš visko, kas nereikalinga, kas atgyveno, išsisėmė, o susiklostę aplinkybės gali palankiai įtakoti profesinės veiklos sferą, skatinti atskleisti savo vidinius talentus, ieškoti tikrojo pašaukimo, gyvenimo tikslo.
Neptūnas visus 2014 metus eis tranzitu Žuvų ženklu, kuriame jis stiprus, kadangi šį ženklą valdo, todėl gali stiprinti dvasingumą, vaizduotę, svajingumą, gebėjimą užjausti, o periode 2014.06.09 - 11.16 dienomis, kada Neptūnas bus retro fazėje, laikas bus palankus ieškantiems įkvėpimo, tokiu metu gali pildytis slapčiausios viltys ir godos, galimas polinkis pasinerti į savo vidinį jausmų pasaulį, tačiau, norint išvengti nemalonių situacijų, vertėtų įsiklausyti į savo intuiciją, neprarasti realybės jausmo, nors Neptūno tranzitas Žuvų ženklu yra palankus kūrybinei veiklai.
Uranas, kuriam būdingas progresyvumas, revoliucingumas, laisvės ir nepriklausomybės siekimas, toliau tęs savo kelionę tranzitu Avino ženklu, skatinančiu energiją, optimizmą, drąsą, tačiau tuo pačiu metu ir nekantrumą, skubotumą, o 2014.07.22 – 12.22 dienomis, kada ši planeta bus retrogradinė, gali keistis tradicinės pažiūros, išryškėti originalumas ir nestandartinis mąstymas, nors tuo pačiu saviraiškos vystymasis gali kiek sulėtėti.
Jupiteris, kuris laikomas didžiosios laimės, pasiekimų planeta, pirmąją 2014 metų pusę eis tranzitu Vėžio ženklu, iki 2014.03.06 dienos jis bus retro fazėje, todėl galimas profesinės veiklos sulėtėjimas, galimos kliūtys, siekiant socialinio augimo, plėtros. Kol Jupiteris eis tranzitu Vėžio ženklu, jis gali stiprinti domėjimąsi tradicijomis, dėmesys tokiu metu gali būti sutelktas į šeimą, namus, saugumą, ekologiją, tautines problemas. 2014-07-16 d. Jupiteris pereis į Liūto ženklą, todėl šio tranzito periodu, gali daugėti optimizmo, entuziazmo, bus juntamas stiprėjantis aktyvumas, kūrybinis polėkis, ekspansija, gali išryškėti konkurencinė kova, noras tapti lyderiais, o nuo 2014.12.08 dienos Jupiteris vėl bus retro fazėje, judės atatupstas Liūto ženklu, todėl visi procesai gali kiek sulėtėti, bus palankesnė pasyvumo, išlaukimo taktika, tokiu metu galima užsiimti savišvieta, labdara.
Balandžio mėnuo gali būti vienas pačių sudėtingiausių 2014 metais, kada lėtai judančios planetos, suformuos sudėtingą aspektų figūrą, į kurią dar „įsirašys" ir Marsas, šis periodas gali būti gana sudėtingas, kadangi priešprieša tarp galingų ir prieštaringų savomis savybėmis planetų, gali skatinti kliūtis, sudėtingus išbandymus, o prie bendro nepalankaus fono dar prisidės ir užtemimų periodas. Tokiu metu gali išryškėti polinkis pakeisti esamą tvarką, tačiau valdingumu, nesiekiant kompromiso, o paskutinę balandžio dekadą gali išryškėti nekantrumas, užsispyrimas, agresyvumas, konfliktiškumas, gali sustiprėti nelaimingų atsitikimų pavojus.
Balandžio 15 dieną, 10:46 valandą (Lietuvos laiku), Svarstyklių ženklo 26 laipsnyje, įvyks Pilnas Mėnulio užtemimas, o užtemimo taškas bus jungtyje su žvaigžde Arktur, kuri skatina nugalėti bailumą, kas numatyta, padaryti iki galo, kuri suteikia didžiulią jėgą, dažnai ne vien fizinę, tačiau, tuo pačiu tokia jėga gali ir sugniuždyti, paskatinti įvairias nepriimtinas išraiškas. Šio užtemimo įtaka gali būti labai nepalanki, destruktyvi, kadangi tuo pačiu metu bus susiformavusi labai sudėtinga įtemptų aspektų figūra, kurią formuos Merkurijus, būdamas jungtyje su Uranu, Marsas, Jupiteris ir Plutonas (trys iš šių planetų yra konfliktinės), todėl gali skatinti veikti iš jėgos pozicijų, į gyvenimą įnešti daug negatyvių išraiškų.
Balandžio 29 dieną, 09:03 valandą (Lietuvos laiku), 9-ame Jaučio ženklo laipsnyje, įvyks Žiedinis Saulės užtemimas. Tai bus 16 S saroso serijos užtemimai, kurių esmė yra neteisingai paskirstytos energijos, ar pasirinktos motyvacijos, ypač bendraujant žmonių grupėje, suvokimas. Galimas netikėtas įkvėpimas, bet nepriėmus konkrečių veiksmų, jis nebus potencialiai išpildytas. Žmonės, kurių gimimo data bus artima užtemimų dienoms, trijų dienų periode iki ir po užtemimų, turėtų būti labiau atidesni, kadangi tai gana destruktyvus laikas, kada gali būti nepalankiai įtakojama savijauta, dažnai tokiu metu padaugėja nelaimingų atsitikimų, avarijų, netikėtų situacijų.
Marsas Svarstyklių ženkle praleis gana nemažai laiko, kadangi periode 2014.03.01 – 05.20 dienomis Marsas pasisuks ir judės retro kryptimi (atatupstas), todėl tokiu periodu sulėtėja visi einamieji procesai, prasideda tarsi štilis prieš audrą, tarsi yra kaupiamos jėgos naujam proveržiui. Tokiu metu dažnai prarandama judėjimo kryptis, arba ankstesni tikslai tampa neaktualiais, arba susilpnėja vidinės motyvacijos, iškyla kliūtys, kurios alina jėgas, silpniną energiją tikslo pasiekimui. Tokiu periodu juntama apatija, nesinori ką nors daryti, stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, viskas tarsi krenta iš rankų, galimi ginčai dėl menkniekių, gali apimti depresinės nuotaikos. Griaunančioms Marso energijoms tampa jautri ir buitinė technika, ji dažniau genda. 2014-09-13 dieną Marsas pereis į Skorpiono ženklą, kuriame planetos padėtis stipri, kadangi jis šį ženklą valdo, todėl gali išryškinti fizinę jėgą, energiją, įžvalgumą, gebėjimą atlikti sunkias užduotis, būtinas permainas, o nuo gruodžio 5 dienos, Marsas pradės eiti tranzitu Šaulio ženklu, todėl metų pabaigoje, stiprės valia, entuziazmas, ambicijos, polinkis nepriklausomybei, bei gebėjimas greitai veikti.
Gegužės mėnuo gali būti atokvėpio periodu po sunkaus ir sudėtingo balandžio mėnesio, šiuo metu daugės pozityvių išraiškų, harmonijos, galima sėkmingai realizuoti savo planus, bei tikėtis materialinės gerovės. Birželio mėnuo bus palankus ta prasme, kad planetų aspektų įtakoje, stiprės ištvermė, valia, savidisciplina, todėl galima daug ką nuveikti, nors, iš kitos pusės, destruktyvių aaspektų įtakoje, šį mėnesį gali dar išryškėti ir kai kurios nepalankios situacijos ir aplinkybės.
Saturnas, kuris siejamas su tvarka, disciplina, vydomąja valdžia, apribojimais, kontrole, didžiąją metų dalį eis tranzitu Skorpiono ženklu, todėl tokio tranzito periodu gali tekti susidurti su pertvarkomis, reorganizacija, krizinėmis situacijomis, gyvenimo sąlygų, taisyklių, finansinės situacijos pokyčiais. Saturnas, judėdamas šiuo ženklu, gali išmokyti prisikasti iki situacijų ir aplinkybių esmės, gali skatinti sėkmingai įveikti išbandymus, įgyjant išminties, praktinės patirties. Periode 2014.03.02 – 07.20 dienomis Saturnas judės retro kryptimi (judės atatupstas), todėl laikas bus palankus savo veiklos struktūros peržiūrai, sukauptos patirties pagrindu ją galima tobulinti. Norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, vilkinimas. Galimas polinkis vengti atsakomybės (gali susilpnėti atsakomybės jausmas), arba galimas didžiulis apkrovimas darbu, kurio neįmanoma išvengti, kurio atlikimui tenka eikvoti daug laiko ir jėgų, kas gali nepalankiai įtakoti sveikatos būklę. Tokiu metu palanku kreiptis į senus draugus, pagyvenusius žmones, galima gauti vertingų patarimų, taip pat galima prisiminti senus planus, buvusią profesiją, arba hobi, tai kuo anksčiau norėjosi užsiimti, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių tai teko atidėti vėlesniam laikui, kadangi dabar bus palankus laikas tai peržiūrėti, galima kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, kas padėtų dabartinei realizacijai, ar savo meistriškumo tobulinimui. 2014.12.23 dieną, Saturnui perėjus į Šaulio ženklą, gali būti skatinamas nuovokumas, atkaklumas, toliaregiškumas, gebėjimas numatyti tolimas perspektyvas, planuoti, gali išryškėti interesas gyvenimo sąlygoms, jų gerenės kokybės siekimui.
Antrasis metų pusmetis gali būti labiau pozityvus, gana palanki gali būti paskutinė liepos mėnesio dekada, tai bus tinkamas laikas naujų projektų realizavimui, tokiu metu galima planuoti svarbius reikalus, naujų idėjų įgyvendinimą. Rugpjūčio mėnuo gali būti labai aktyvus, dinamiškas, susiklostę aplinkybės gali paliesti įvairias gyvenimo sferas, rugsėjo mėnuo bus kiek nuosaikesnis, o spalio mėnuo vėl gali būti tarsi atgaivos, atokvėpio periodu po kelių aktyvių paskutinių mėnesių.
Antrąjį metų pusmetį įvyks dar du užtemimai, vienas jų, pilnas Mėnulio užtemimas, kuris įvyks spalio 08 dieną, pikas bus 13:55 valandą (Lietuvos laiku) 16-ame Avino ženklo laipsnyje, o užtemimo taškas bus jungtyje su Uranu, todėl užtemimo įtakoje, gali netikėtai nutrūkti draugiški, arba romantiški ryšiai, galimi netikėti finansiniai nuostoliai, o tokio užtemimo įtakoje netikėtumai galimi visada, tam reikėtų būti pasirengusiems (kaip konkrečiai toks užtemimas gali paliesti kiekvieną žmogų atskirai, tokią informaciją galima rasti asmeniniame horoskope).
Dalinis Saulės užtemimas, įvyks spalio 24 dieną, užtemimo pikas bus 00:44 valandą (Lietuvos laiku), 1-ame Skorpiono ženklo laipsnyje, o užtemimo taškas bus jungtyje su Venera. Užtemimo įtaka gali skatinti harmonizuoti, kurti tarpusavio santykius. Tai bus 17 N Saroso serijos užtemimai, kurių esmė bus impulsyvios energijos įnešimas į įvykius. Užtemimas skatins audringą bendravimą, iškels motyvuojančius klausimus, o tokia motyvacija gali paliesti finansinius projektus, arba tarpusavio santykius. Kad ir kokia bebūtų ši motyvacija, ji bus impulsyvi, audringa, aistringa, todėl galima ja mėgautis, linksmintis. Tradiciškai rekomenduojama, artimu užtemimui periodu, ypatingai trys dienos iki ir trys dienos po užtemimo, neplanuoti jokių svarbių reikalų, nepradėti nieko naujo, geriau palankesniam laikui atidėti tolimas keliones. Užtemimo įtaka, kada būna paliesti svarbūs asmeninio horoskopo taškai, galima ir didesniame laiko diapazone – dvi savaites iki ir po užtemimo, o tą sferą, kurią paliečia užtemimas, jis gali suaktyvinti sekančiam pusmečiui – iki sekančio užtemimo.
Lapkričio pradžioje, pirmąją jo dekadą, bus juntama dviejų konfliktinių planetų, Marso ir Plutono, jungties aspekto įtaka, kuri gali pasireikšti padidėjusiu aktyvumu, gali suteikti energijos, ištvermės, tikslingumo, tačiau tuo pačiu gali išryškėti polinkis prievartai, valdingumas, egoizmas, grubumas, agresyvumas. Gruodžio mėnuo vėl gali būti gana aktyvus, kada bus juntama stipri, dvejopa planetų įtaka.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 

 
Horoskopas 2014 metams zodiako ženklams

Horoskopas 2014 metams zodiako ženklams, tai yra apibendrinta astrologinė metų prognozė, tipiškiems įvairių ženklų atstovams. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui, lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, tačiau, 12-os zodiako ženklų atstovams ne visada gali būti būdingos tipiškos to ženklo, kuriame randasi Saulė, savybės. Gali būti situacija, kada Saulė viena randasi kuriame nors ženkle, o daugelis planetų gimimo horoskope susitelkę visai kitame ženkle, todėl toks žmogus gali būti tipiškas visai kito ženklo atstovas, arba jo vidinė įgimta energetika gali atitikti visai kitų ženklų savybes, neatitinkančias Saulės padėties ženkle nuorodų.

Bendra astrologinė prognozė metams atliekama, remiantis Saulės, bei pagrindinių planetų padėtimi ženkluose, jų formuojamų tarpusavio aspektų įtaka, bet kurio zodiako ženklo atžvilgiu, o norint sužinoti išsamią informaciją, kokios konkrečios situacijos ir aplinkybės gali formuoti, kokie įvykiai tikėtini 2014 metų eigoje, tuo tikslu reikėtų užsisakyti individualią prognozę metams, kuri būtų atliekama, remiantis kiekvieno individualaus žmogaus gimimo horoskopo nuorodomis.

avinas_s_s jautis_s_s dvyniai_s_s vezys_s_s liutas_s_s mergel_s_s
svar_s_s scor_s_s saulys_s_s ozia_s_s vandenis_s_s zuvys_s_s

AVINAS  (kovo 21 - balandžio 20)

Šio ženklo tipiški atstovai 2014 metais savo dėmesį gali sutelkti į savo asmeninių ambicijų, socialinių planų ir projektų realizavimą, profesionalumo stiprinimą, karjerą, stabilią padėtį visuomenėje. Avino ženklu judančio Urano ir ženklą valdančio Plutono konfliktinis tarpusavio aspektas metų eigoje gali skatinti permainas, pokyčius, liečiančius daugelį gyvenimo sferų, todėl užsibrėžus konkrečius tikslus, bei įdėjus pakankamai pastangų, šie metai bus palankūs įgyvendinti gerai, kruopščiai parengtus projektus, galima sėkmingai pakeisti veiklos pobūdį, išbandyti save visiškai naujose sferose, arba verslo sektoriuje. Tie ženklo atstovai, kurių veikla susijusi su kolektyvine veikla, pramone, gamyba, arba nuosavu verslu, turės galimybę peržiūrėti savo veiklą, padaryti būtinas permainas, tam bus palankus laikas, kol Saturnas, eidamas tranzitu Skorpiono ženklu, bus retro fazėje, tai bus periode nuo kovo iki liepos mėnesio, tokiu metu galima įsiklausyti į savo intuiciją, pasitelkti įžvalgumą, bei sukauptos patirties pagrindu, tobulinti savo veiklos struktūrą. Šiame periode naujoms iniciatyvoms, arba kilimui karjeroje, laikas nebus labai palankus, tokiu metu būtinas atsargumas, apdairumas, gebėjimas analizuoti, vertėtų vystyti pasitikėjimą savimi, numatyti veiklos perspektyvas. Periodas nuo rugpjūčio mėnesio iki metų pabaigos bus labiau aktyvus, tokiu metu gali susiklostyti ir sudėtingos aplinkybės, kada gali tekti greitai reaguoti į situacijas, bei teisingai padaryti svarbius sprendimus. Daugelis ženklo atstovų šiais metais gali susidurti su įvairiomis situacijomis darbo, verslo sektoriuje, metų eigoje gali tekti keisti darbą, aktyviai ieškoti sferos, kuri pilnai atitiktų norus ir lūkesčius, bei patenkintų ambicijas. Tam tikrais periodais darbo kolektyve gali susiklostyti konfliktinės situacijos, todėl vertėtų labai sumaniai išspręsti ginčytinus reikalus, kadangi nesutarimai ir problemos gali tapti kliūtimi siekiant profesinio augimo, kilimo karjeroje.
Finansinė padėtis 2014 metais gali būti kiek permaininga, metų pradžioje, sausio ir vasario mėnesiais pajamos gali sietis su partnerystės sfera, sėkminga dalykine veikla, verslu. Aplamai, pirmąjį pusmetį, papildyti savo asmeninį biužetą, bus galima pasitelkiant aktyvumą, iniciatyvumą, atkaklumą, gyvenant ekonomijos režimu, labiau racionaliai naudojant lėšas, šiuo periodu vertėtų vengti įsivėlimo į finansines avantiūras, o antrąjį pusmetį asmeninės pastangos gali duoti gerus rezultatus, ypač rudens periodu, kada galima tikėtis ryškaus finansinės padėties pagerėjimo, galima netikėtai gauti pinigų, arba sėkmingai susiklosčius aplinkybėms, gali atsiverti naujos finansinės galimybės, reikia tik laiku sugebėti pasinaudoti palankia proga. Visus 2014 metus Uranas eis tranzitu Avino ženklu, todėl skatins siekti nepriklausomybės, savarankiškumo, išryškės polinkis ieškoti originalių saviraiškos būdų, bei šie metai bus palankūs darbui su savimi, savo geriausių savybių atskleidimui. Svarbiais šiais metais gali tapti tarpusavio santykiai su kitais žmonėmis, ypač tai bus juntama kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais, tokiu metu gali išryškėti poreikis sutvarkyti savo asmeninį gyvenimą, peržiūrėti įvairaus pobūdžio esamus santykius.
Meilės sferoje, vienišiems šio ženklo atstovams gana palankus bus pirmasis metų ketvirtis, tokiu metu galima tikėtis daug bendravimo, naujų pažinčių, romantiškų ryšių, ieškantys sau antros pusės, tokiu metu gali sutikti savo meilę. Pavasario mėnesiai bus palankūs jau esamų santykių harmonizavimui, tuo galėtų pasinaudoti tie Avino ženklo atstovai, kurie yra sukūrę šeimą, arba turi pastovius santykius. Meilei palankus periodas iki vasaros pradžios, o vasaros mėnesiais nors ir bus galimybių užmegzti pažintis, pramogauti, tačiau rimtų santykių formuoti gali nepavykti, tai daugiau bus draugiško bendravimo, bei trumpalaikių susitikimų periodas, o gyvenantieji šeimoje, gali tikėtis ramaus ir harmoningo tarpusavio bendravimo su mylimais žmonėmis. Kiek sudėtingesnis periodas meilės sferoje tikėtinas nuo antros rugsėjo mėnesio pusės iki antros spalio dekados, tokiu metu galimas destruktyvus bendravimas, tarpusavio supratimo stoka, įvairios problemos, pykčiai ir ginčai, todėl, jeigu šiame periode nepavyks santykių su mylimais žmonėmis harmonizuoti, šaltumas ir nepasitikėjimas tarpusavio santykiuose gali užsitęsti iki metų pabaigos.
2014 metai sveikatos prasme gali būti gana palankūs, tačiau, norint visą periodą išlaikyti gerą savijautą, vertėtų prisilaikyti sveiko gyvenimo būdo, nepiktnaudžiauti maistu ir alkoholiniais gėrimais, pramogomis, tinkamai subalansuoti darbo ir poilsio režimą, vengti pervargimo, stresinių situacijų, kas galėtų skatinti virškinimo problemas, bei reikėtų labiau save pasaugoti vasaros pradžioje.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

JAUTIS  (balandžio 21 - gegužės 21)

Tipiški Jaučio ženklo atstovai gali tikėtis, iš pirmo žvilgsnio, gana ramių, tačiau permainingų 2014 metų, kada teks užsiimti tiek asmeniniu gyvenimu, tiek visuomeniniais reikalais. Metų pradžioje, sausio ir vasario mėnesiais, gali būti suvaržyta asmeninė iniciatyva, tokiu metu galima ne visai laisva, priklausoma nuo taip susiklosčiusių aplinkybių, arba kitų žmonių, padėtis, tokiu metu, dėl neapdairumo, galimi finansiniai nuostoliai. Norint įgyvendinti savus planus šiame periode, gali tekti susidurti su įvairiomis kliūtimis, netikėtomis situacijomis, sunkumais, tačiau sulig pavasario pradžia, gyvenimas gali įgauti kitą tempą, galimi pozityvūs poslinkiai. Periode nuo kovo pradžios iki gegužės pabaigos, padedant artimiems žmonėms, bei pasitelkus savo atkaklumą, galima bus daug ką nuveikti, realizuoti ilgai brandintus planus, tokiu metu gali pagerėti finansinė padėtis, papilnėti biudžetas, gali pagerėti darbo sąlygos, arba galima surasti naudingą darbą, galima sėkmė profesinėje veikloje, tačiau, šiame periode, galimas sudėtingas bendravimas su dalykiniais partneriais, vertėtų tam skirti dėmesio ir pasistengti juos harmonizuoti. Antroje vasaros pusėje, bus palankus laikas tam, kad sėkmingai ištaisyti anksčiau padarytas klaidas, o taip pat, šiuo metu gali pasitaikyti sėkmingų progų, norint savo gyvenimą pasukti palankene linkme, tereikia tik laiku pastebėti perspektyvias galimybes. Paskutinis metų ketvirtis gali būti permainų periodu, kada galima sėkmingai išplėsti savo veiklą, o lapkričio ir gruodžio mėnesiais galima pereiti į kitą perspektyvesnį, geriau apmokamą darbą, ko dėka galima būtų uždirbti daugiau pinigų. Aplamai paėmus, finansinė šio ženklo atstovų padėtis metų eigoje nebus labai stabili, tačiau protingai planuojant savo išlaidas, bei aktyviai ieškant naujų pajamų uždirbimo galimybių, metų pabaigoje galima bus pasidžiaugti pagerėjusia situacija.
2014 metų sausio mėnuo Jaučio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo sferoje gali būti kiek dvejopas, kai kurie partneriai gali sėkmingai sustiprinti tarpusavio supratimą, pagarbą, gali harmoningai bendrauti, o kai kurie gali pasiryžti ir santykių nutraukimui. Tokiu metu galima susigrąžinti mylimą žmogų, su kuriuo siejo santykiai anksčiau, tačiau dėl kažkokių priežasčių nutrūko, tačiau, taip pat galima ir prarasti savo antrąją pusę, daug kas priklausys nuo požiūrio į santykius ir vidinio brandumo. Tokiu metu gali būti daug naujų pažinčių, tačiau ilgalaikių santykių formavimui šis periodas bus nepalankus. Pavasario mėnesiai bus palankūs meilei, tokiu metu kartu su gamta nubus ir jausmai, netruks priešingos lyties atstovų dėmesio, tikėtina, kad teks daug bendrauti, bei šiame periode vieniši ženklo atstovai gali sutikti sau likimo skirtą žmogų. Vasaros mėnesiais, protingai formuojant asmeninius santykius, juos galima sėkmingai pervesti į aukštesnį lygmenį, sutvirtinti, tačiau neatsakingas požiūris į meilę, gali paskatinti problemas. Paskutiniai metų mėnesiai meilės sferoje gali būti kiek problematiški, nors progų naujoms pažintims netruks, tačiau surasti iš tikrųjų tinkamą antrąją pusę, nebus taip lengva, o gyvenantieji šeimoje, ar turintys pastovius partnerius, šiuo periodu gali harmoningai bendrauti, jeigu bus linkę vertinti šalia savęs esantį mylimą žmogų, tada iš jo pusės irgi gali tikėtis šiltų jausmų.
Norint išlaikyti gerą savijautą ir stiprią sveikatą visų 2014 metų eigoje, Jaučio ženklo atstovams vertėtų vengti per didelių darbo krūvių, bei laikytis protingai subalansuoto darbo ir poilsio režimo. Tinkamas dėmesys savo sveikatos atžvilgiu, gali garantuoti gerą savijautą ir nuotaiką, todėl nevertėtų pamiršti ir atitinkamų profilaktikos priemonių, stiprinančių organizmą, bei suteikiančių energijos.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

DVYNIAI  (gegužės 22 - birželio 21)

2014 metais tipiški Dvynių ženklo atstovai gali būti sėkmingi ilgalaikiuose planuose ir projektuose, kuriuos įgyvendinant, gali tekti nugalėti nemažai kliūčių, įveikti sunkumus, bei išspręsti iškilusias gana sudėtingas problemas, tačiau galutinis rezultatas metų pabaigoje, galėtų džiuginti. Savo komunikabilumo, gebėjimo bendrauti, kantrybės, bei palankios planetų įtakos dėka, daugelyje gyvenimo sferų galima tikėtis sėkmingų permainų, bei naudos, iš sumanaus pasinaudojimo susiklosčiusiomis aplinkybėmis. Sudėtingos situacijos tikėtinos sausio ir vasario mėnesiais, tokiu metu galima pastoviai susidurti su įvairiomis kliūtimis, nemaloniomis aplinkybėmis, reikalaujančiomis greitų sprendimų, o sekančiame periode, nuo kovo mėnesio pradžios iki liepos mėnesio vidurio, galima tikėtis įvairių permainų. Tokiu metu gali kiek pasikeisti įprastinis bendravimo ratas, gali tekti bendrauti su įdomiais žmonėmis, šiuo metu gali atsiverti naujos perspektyvos ir galimybės, gali megztis nauji, naudingi kontaktai, periodas bus palankus veiklos peržiūrėjimui, bei naujų tendencijų numatymui. Antroje vasaros pusėje, laikas bus palankus užbaigti užvilkintus darbus, tokiu metu gali kiek sulėtėti gyvenimo tempas, darbo ir veiklos sferoje didesnis dėmesys bus skiriamas kokybei, galutiniam rezultatui, todėl palanku bus tobulinti savo veiklą, stiprinti profesionalumą, pasitelkiant naujausias žinias, technologines galimybes, įvaldant naujus metodus. Antroji 2014 metų pusė nebus palanki naujoms iniciatyvoms, tokiu metu vertėtų stengtis įsitvirtinti ties tuo, kas jau pasiekta, tobulinant savo darbo metodus, keliant kvalifikaciją, stiprinant savo meistriškumą. Šiais metais vertėtų pagrindinį akcentą daryti nuoseklumui, tikslingumui, veiklos pastovumui, nevertėtų blaškytis tarp naujų idėjų ir užmačių, kadangi tai neskatintų sėkmės, bei galėtų tapti nesėkmių priežastimi, o pasitelkus teisingą požiūrį į savo veiklą, apsiginklavus kantrybe, sėkmė tikėtina nuosavos veiklos, verslo sektoriuje, bei profesinėje veikloje, tačiau tik tuo atveju, jeigu metų pradžioje bus numatytos pagrindinės veiklos gairės, išryškinti realūs praktiški tikslai, bei bus nuosekliai siekiama jų įgyvendinimo. Tie ženklo atstovai, kurie dirba kolektyve, gali tikėtis sėkmės, kadangi šie metai palankūs grupinei veiklai, bendrai atsakomybei už darbo rezultatus, o vienumoje gali būti sunku prasimušti.
Finansine prasme, didelių pokyčių 2014 metais tikėtis neverta, pirmąjį pusmetį galimi finansiniai svyravimai, gali būti kiek mažiau stabilumo, neplanuotų išlaidų, nors pajamų dydis tikėtinas įprastinis, o periode nuo rugpjūčio mėnesio pradžios iki metų pabaigos, palankioje planetų įtakoje, galima pasiekti nemenkos naudos. Šiame periode gali pagerėti darbo sąlygos, padidėti atlyginimas, o tie ženklo atstovai, kurie dirba verslo sektoriuje, gali tikėtis naudingų sandorių, pelno, bei gali gerokai sustiprinti savo finansinę padėtį metų pabaigoje.
2014 metais Dvynių ženklo atstovų meilės sferoje galima tikėtis didelio aktyvumo, beveik visus metus vieniši, neturintys pastovaus partnerio žmonės, turės gana daug palankių progų užmegzti naujus ryšius, pasinerti į pramogas, tačiau per didelis pasitikėjimas savimi, įžūlumas, ne visada gali būti gerais palydovais, bei paskatinti tarpusavio bendravimo problemas. Vasaros periodu, vienišiai gali surasti visomis prasmėmis patinkančią personą, tačiau ar užmegzti santykiai išsirutulios į rimtus ir ilgalaikius ryšius, tai priklausys nuo Dvynių ženklo atstovų požiūrio, nuo jų vidinės nuostatos ir pasirengimo save ilgam susieti su mylimu žmogumi. Gyvenantys šeimose, arba turintys pastovius ryšius, šių metų eigoje gali tikėtis kelių sudėtingesnių periodų, kada gali tekti sustoti ir gerai pamąstyti, ar verta dėti pastangas ir stengtis harmonizuoti, sustiprinti ryšius su artimu žmogumi, ar verta pasukti skirtingais keliais, šiuo aspektu metai bus permainingi, o vasaros mėnesiais galimi ir meilės trikampiai. Metų pabaigoje, siekiantiems rimtų santykių, gali pavykti surasti savo tikrąją meilę, bei formuoti ilgalaikius meilės ryšius.
Sveikatos atžvilgiu, vertėtų nepamiršti laiko patikrintų profilaktinių organizmo stiprinimo priemonių, padedančių apsisaugoti nuo įvairių peršalimo ligų, infekcijų, kurios tikėtinos 2014 metų vasario ir kovo mėnesiais, bei metų pabaigoje, šaltuoju metų periodu. Atstatyti jėgas, bei palaikyti, sustiprinti nervų sistemą, padėtų gerai suplanuotas darbo ir poilsio režimas, palankiai organizmą gali įtakoti aktyvus poilsis vasaros periodu, bei nauji, pozityvūs įspūdžiai, kurių galima būtų pasisemti tolimų poilsinių, arba pažintinių kelionių metu.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

VĖŽYS  (birželio 22 - liepos 23)

Tipiški Vėžio ženklo atstovai iki 2014 metų liepos mėnesio vidurio gali ir toliau jausti palankią Jupiterio, einančio tranzitu šiuo ženklu, įtaką, kuri gali pasireikšti finansine ir profesine sėkme. Nors, dėl būdingo įgimto atsargumo, apdairumo, nuovokumo, daugelis šio ženklo atstovų, gali būti linkę ramiai reaguoti į susiklosčiusias aplinkybes, gali nerizikuoti, nebūdami tikri palankiais rezultatais, bei tokiu būdu gali apsauggoti save, išvengti įvairių nesėkmių, kurios tikėtinos, jeigu priimti sprendimai būtų neteisingi. Šio ženklo atstovai šiais metais gali pasirinkti vidutinio aktyvumo tempą, nuosekliai judėdami link užsibrėžtų užduočių įgyvendinimo, sėkmingai įveikdami sutiktas savo kelyje kliūtis, sumaniai apeidami sudėtingas situacijas, surasdami galimybes ten, kur to nepastebi kiti. Siekiant profesinės sėkmės, bei ilgą laiką puoselėtų planų realizacijos, palankią įtaką gali padaryti gebėjimas teisingai įvertinti savo jėgas, bei galimybes, būtinas tikslų įgyvendinimui, bei realios, praktiškos užduotys, suteikiančios galimybę, pasiekti gerų rezultatų metų eigoje. Du pirmuosius 2014 metų mėnesius vertėtų paskirti užbaigimui visų reikalų ir užduočių, kurios buvo pradėtos dar praėjusiais metais, tokiu būdu atlaisvinant erdvę būsimai darbinei veiklai, o kovo mėnuo bus palankus svarbiausių tikslų suformavimui, kurių dėka, būtų užtikrinta ateinančių metų sėkmė, bei suformuotas tvirtas pagrindas po kojomis. Sekančius du mėnesius gali tekti visą dėmesį ir energiją sutelkti į itin svarbių, esminių užduočių atlikimą, tokiu metu gali tekti priimti atsakingus sprendimus, išspręsti gana sudėtingas problemas, tačiau, sėkmingai įveikus šį periodą, kada gali būti praktiškai patikrintas profesionalumas, nuovokumas, gebėjimas pasiekti norimo rezultato, galima bus tikėtis sėkmės visą likusį šių metų periodą. 2014 metų antrąjį ketvirtį, bei liepos mėnesį, didelę įtaką gali turėti supanti aplinka, gebėjimas harmoningai bendrauti su artimais žmonėmis, bedradarbiais, dalykiniais partneriais, tai gali užtikrinti gerą savijautą, padėti išlaikyti gerą nuotaiką ir darbingumą. Paskutinį šių metų periodą, pradedant rugpjūčio mėnesiu, šio ženklo atstovų gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, be didelių pakilimų, ar sudėtingų situacijų, todėl šis laikas bus palankus ramiam, produktyviam darbui, meistriškumo ir profesionalumo stiprinimui.
Pasitelkę esminį požiūrį ir atsakingumą savo atliekamo darbo atžvilgiu, šio ženklo atstovai metų eigoje gali pasiekti gana gerų rezultatų, jie gali sėkmingai vystyti savo verslą, gali įgyvendinti kūrybinius projektus, ypač tam palankus bus pirmasis metų ketvirtis, o vasaros periodu galimas tarsi veiklos štilis, kada gali būti kaupiamos jėgos profesiniam šuoliui, kuris tikėtinas rugpjūčio pabaigoje, bei rugsėjo mėnesį, kada galimas deramas profesionalumo įvertinimas, nuopelnų pripažinimas, bei gali atsirasti galimybė pakilti karjeros laiptais. Paskutinis metų ketvirtis veikloje gali būti ramus, įprastinis, o finansinė šio ženklo atstovų situacija visus 2014 metus turėtų išlikti stabili, bei nekelti jokių rūpesčių.
Du pirmieji 2014 metų mėnesiai, o iš dalies ir visas periodas iki vasaros, gali būti kiek permainingas laikotarpis meilės sferoje, periodiškai gali iškilti bendravimo problemos, galima trintis tarp partnerių, tačiau atsakingo požiūrio į šeimą, santuoką, partnerystę, dėka, Vėžio ženklo atstovai gali sugebėti sėkmingai išspręsti visus nesusipratimus, bei iš nauji įžiebti jausmus. Vasaros periodu, tiek vienišus šio ženklo atstovus, tiek sukūrusius šeimą, galėtų labai suartinti bendri pomėgiai, bendri gyvenimiški tikslai, todėl šiuo metu galimas harmoningas bendravimas, galima sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, o iš kitos pusės, šis periodas gali padovanoti tikrąją meilę, suvesti su likimo skirtu žmogumi, tuo ypač galėtų pasinaudoti vieniši, neturintys pastovaus partnerio, žmonės. Periodas nuo rudens pradžios iki metų pabaigos, tai bus pats palankiausias laikas tvirtų, ilgalaikių santykių formavimui, tokiu metu stiprūs jausmai gali surasti atsaką, gyvenimas gali įgauti tam tikrą prasmę, džiaugsmingą atspalvį, o meilė gali tarsi išauginti sparnus.
Sveikatos atžvilgiu, norint išlaikyti darbingumą ir gerą savijautą, pakilią nuotaiką, vertėtų vengti sudėtingų, stresinių situacijų, pervargimo, persitempimo, reikėtų skirti pakankamai laiko poilsiui, jėgų atstatymui, profilaktikai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

LIŪTAS  (liepos 24 - rugpjūčio 23)

2014 metais tipiškiems Liūto ženklo atstovams bus būdingas aktyvumas, energingas ilgą laiką puoselėtų tikslų siekimas, todėl jie bus linkę sumaniai susidoroti su savo kelyje sutiktais sunkumais, nepalankiomis situacijomis, o dėl tam tikrų priežasčių, susidarę priverstiniai neveiklumo periodai, juos gali dirginti ir dar labiau stiprinti ambicingumą. Tačiau, norint sėkmingai įgyvendinti tai, ką šiais metais yra numatę šio ženklo atstovai, vertėtų vengti skubotumo, nekantrumo, savo sąjungininkais pasitelkti kantrybę, gebėjimą išlaukti nepalankų periodą, kas padėtų užtikrinti sėkmę, bei galimybę užimti lyderių pozicijas, tapti sėkmingais visuomenėje, darbo kolektyve. Protingai artėdami link tikslo, tipiški ženklo atstovai gali tapti savarankiškais, nepriklausomais, gali gerokai palypėti karjeros laiptais, ar sugebėti išgauti pačią didžiausią naudą, jeigu veikla būtų susijusi su verslo sektoriumi, arba kūrybiniais projektais. Pirmąjį 2014 metų pusmetį, kliautis reikėtų tik savomis jėgomis, kadangi šiuo metu, likimo dovanų tikėtis neverta, sėkmės bus galima pasiekti tik nuosekliu, atkakliu darbu, o taip pat, labai svarbu šiame periode neįsivelti į abejotinus finansinius reikalus. Sekančius tris mėnesius, šio ženklo atstovai gali sulaukti palaikymo, sėkmingai susiklosčiusių aplinkybių įtakoje, gali sėkmingai išspręsti sudėtingas problemas, palankesne linkme pakeisti situacijas, trukdančias asmeninei ir profesinei sėkmei, laikas palankus kelti kvalifikaciją, stiprinti meistriškumą, siekti atkreipti vadovybės dėmesį, išryškinant savo gabumus, talentus. Paskutinis 2014 metų ketvirtis gali būti pozityvių permainų periodu, tokiu metu galima sėkmingai išplėsti savo verslą, užmegzti perspektyvius dalykinius ryšius, pasirašyti naudingus kontraktus, surasti dalykinius partnerius, pasinerti į konkurencinę kovą. Šiame periode gali sėkmingai surasti naudingą darbą, jo ieškantys, o dirbantys valstybiniame sektoriuje, gali praeiti įvairius pareigybinius pokyčius, vieni gali palypėti karjeros laiptais, kiti gauti atsakingas pareigas, darbo kolektyve užimti vadovaujantį postą.
Finansinė sfera 2014 metais gali pareikalauti ypatingo dėmesio ir atidumo, kadangi tam tikrais periodais, galimi labai viliojantys pasiūlymai, arba galima pagunda siekti lengvai uždirbamų pinigų, įsivelti į rizikingas avantiūras, tačiau tokios tendencijos galėtų ženkliai pakenkti, todėl norint, kad metų pabaigoje finansinė padėtis išliktų stabilia, o asmeninis biudžetas papilnėtų, vertėtų naudotis tik laiko patikrintomis priemonėmis, tik gerai apgalvojus ir įvertinus visą galimą riziką, bei galimą naudą, daryti naudingas investicijas, arba prisiimti kitus finansinius įsipareigojimus. Nuo antros liepos mėnesio pusės iki metų pabaigos, kada Jupiteris eis tranzitu Liūto ženklu, šio ženklo atstovams tai bus palankus periodas, tokiu metu gali ženkliai pagerėti finansinė padėtis, bei sėkmė galima daugelyje gyvenimo sferų.
2014 metais Liūto ženklo atstovai, kurie turi pastovius santykius, ar yra sukūrę šeimą, dėl didelio aktyvumo, užimtumo, pasinėrimo į darbą, verslą, gali per mažai dėmesio skirti savo artimiems, mylimiems žmonėms, kas pačioje metų pradžioje, sausio mėnesį, bei pavasario periodu gali skatinti antrosios pusės nepasitenkinimą, trintį tarpusavio bendravime, o antrame pusmetyje, tokie nesutarimai gali peraugti į rimtus konfliktus, todėl, norint šalia savęs išlaikyti brangų žmogų, vertėtų gyventi ne vien darbu ir dalykiniais rūpesčiais, tačiau skirti pakankami laiko namų, šeimos, bendriems reikalams. Vieniši Liūto ženklo atstovai rimtus asmeninius santykius gali užmegzti jau 2014 metų pradžioje, o jeigu jie atsakingai tokius ryšius puoselės metų eigoje, jie gali baigtis santuoka, arba gana rimta partneryste. Paskutiniais dviem metų mėnesiais, kai kurie šeimos žmonės, gali ryžtis ilgalaikių santykių nutraukimui, bei papildyti vienišų žmonių gretas, tačiau labai greitai dėl tokio žingsnio jie galėtų pradėti gailėtis, todėl vertėtų būti labiau geranoriškais savo antrosios pusės atžvilgiu, bei visais būdais harmonizuoti, pasistengti išsaugoti santykius, pervedant juos į aukštesnį lygmenį, kada varomąja tarpusavio santykių jėga galėtų būti išmintis ir tarpusavio pagarba.
Liūto ženklo atstovai visus 2014 metus gali pasidžiaugti gera sveikata, gerai savijautai įtakos turės optimistinis, džiaugsmingas požiūris į gyvenimą, o sėkmė profesinėje, arba nuosavoje veikloje, gali skatinti laimingumo pojūtį, pasitenkinimą savimi ir gyvenimu aplamai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

MERGELĖ  (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Tipiškų Mergelės ženklo atstovų 2014 metais jokios gyvenimo negandos nebus pajėgios išmušti iš įprastų vėžių, bei priversti pasukti iš pasirinkto kelio. Jau metų pradžioje, šio ženklo atstovai bus linkę numatyti realias užduotis visam metų periodui, bei būtinas priemones savo planų įgyvendinimui. Teisingai sudėlioję akcentus, išryškinę tai, kas turėtų būti įgyvendinta pirmoje eilėje, o kas turėtų atsidurti antrame plane, šio ženklo atstovai gali tikėtis, kad šie metai bus produktyvūs, kad jie sugebės pasiekti gana daug profesinės veiklos, verslo, arba kūrybos baruose. Norint sėkmingai ir harmoningai bendrauti su savo aplinkos žmonėmis, vertėtų kiek prilaikyti savo įgimtą polinkį visus kritikuoti, bei išryškinti kitų trūkumus, kadangi tokios išraiškos gali pakenkti ir tapti stabdžiu dalykinėje partnerystėje, bendradarbiavimo sferoje. Pirmasis metų pusmetis bus gana aktyvus, dinamiškas laikas, tokiu metu vienus įvykius gali keisti kiti, šiuo periodu daugelį Mergelės ženklo atstovų gali paliesti permainos, tačiau pirmąjį metų ketvirtį nevertėtų keisti įprastos veiklos, arba keisti darbovietės, laikas tam nebus labai palankus. Antrasis metų ketvirtis bus palankus naujų kūrybinių projektų ruošimui, tokiu metu galima daryti būtinas permainas veikloje, o palankioje Jupiterio įtakoje, gali atsirasti tinkamų, sėkmingų progų profesinėje, karjeros sferoje, tokiu metu galimas nuopelnų pripažinimas, todėl kaip paskata, galimas paaukštinimas pareigose, galima tikėtis didesnio atlygio, arba gali atsiverti kitos palankios galimybės, kurių dėka galima tapti sėkmingais. Periodas nuo liepos mėnesio pradžios iki rugsėjo pabaigos gali būti kiek mažiau aktyvus, tokiu metu galima sėkmingai tobulinti savo veiklos metodus, galima pasisemti vertingos patirties, nauju aspektu pažvelgti į gyvenimą, praturtinti savo žinių bagažą, perkainoti nuosavas vertybes. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais galimos kai kurios sudėtingos aplinkybės darbo kolektyve, tačiau pasitelkus nuovokumą, galima sėkmingai išvengti įvairių intrigų, bei racionaliai išspręsti iškilusias problemas. Kiek sudėtingesnis gali būti spalio mėnuo, kada gali netikėtai iškilti situacijos, į kurias reikės žaibiškai reaguoti, bei nesuklystant padaryti atsakingus sprendimus, o paskutinius du metų mėnesius, gali būti juntama stipri, destruktyvi supančios aplinkos įtaka. Tokiu metu gali tekti atvirai susidurti su priešininkais, arba oponentais, arba žmonėmis, kuriems nepriimtinos šio ženklo atstovų vertybės, bei požiūris į gyvenimą, todėl galimi įvairūs trukdžiai, nemalonumai, tačiau, gebėjimas išlikti patiems savimi, tvirtas laikymasis pasirinktos gyvenimo krypties, padės sėkmingai susidoroti su nepalankia išorine įtaka, bei užsitikrinti savo gyvenimo stabilumą. Iš kitos pusės, kas liečia finansinę gyvenimo sferą, tai nors šis periodas bus sudėtingas emocine prasme, jis bus gana sėkmingas finansiškai, tokiu metu įtemptas visų 2014 metų darbas gali duoti produktyvius vaisius, paskutiniais metų mėnesiais gali džiuginti gerokai papilnėjęs asmeninis biudžetas, bei tvirta, užtikrinta materialinė padėtis.
Mergelės ženklo atstovų, kurie yra sukūrę šeimą, arba suformavę ilgalaikius partneriškus ryšius, 2014 metų sausio mėnesį gali laukti sudėtingų tarpusavio santykių su antrąja, periodas. Tokiu metu gali tekti aiškintis santykius, ieškoti bendro gyvenimo problemų ištakų, nepasitenkinimo, nuoskaudų priežasčių, o atviras ir geranoriškas partnerių pokalbis galėtų padėti surasti bendrus sąlyčio taškus, bei nesutarimų sprendimo būdus. Sekantis sudėtingas bendro gyvenimo etapas tikėtinas 2014 metų rudenį ir žiemos pradžioje, tokiu metu susiklostę situacijos gali dar kartą patikrinti tarpusavio santykių tvirtumą, bei tam tikrais periodais įnešti pokyčius į šeimos gyvenimą, tačiau, atsakingai siekiantys išsaugoti šeimą, arba partnerystę, gali sėkmingai susitvarkyti su iškilusiais sunkumais, bei iki metų pabaigos sustiprinti tarpusavio santykius. Vieniši Mergelės ženklo atstovai gali sutikti savo meilę periode nuo vasario iki gegužės, tai bus gana palankus meilei periodas, o aktyvaus bendravimo su priešingos lyties atstovais, bei naujų galimybių meilės sferoje galima tikėtis vasaros mėnesiais, bei rudens pradžioje.
2014 metų eigoje galima tikėtis nemažai sudėtingų, stresinių situacijų, kurios gali nepalankiai įtakoti savijautą, išderinti nervų sistemą, todėl, norint išlaikyti gerą sveikatą, vertėtų gebėti ramiau reaguoti į sudėtingas aplinkybes, vengti streso, pervargimo, laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, mokytis išlikti ramiais sudėtingose situacijose.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

SVARSTYKLĖS  (rugsėjo 24 - spalio 23)

Tipiškų Svarstyklių ženklo atstovų sėkmės garantu 2014 metais gali būti gebėjimas valdyti savo emocijas, jausmus, nepasiduodant momentinėms nuotaikoms, įsiklausymas į savo vidines nuojautas, intuiciją, įžvalgas, bei nuoseklus artėjimas link užsibrėžtų tikslų. Šie metai gali paskatinti daugybę permainų, tačiau jos palies daugiau buitinius, ūkinius reikalus, jos nepalies pagrindinės gyvenimo krypties, todėl visus metus gali tekti aktyviai ir savalaikiai susidoroti su vis iškylančiomis naujomis aplinkybėmis. 2014 metų eigoje periodiškai gali formuotis sudėtingos situacijos, kada gali tekti įveikti tam tikrus sunkumus, nugalėti kliūtis ir sugebėti iš bet kokių aplinkybių išeiti nugalėtojais, o visa tai morališkai užgrūdins Svarstyklių ženklo atstovus, bei suteiks vertingos gyvenimiškos patirties, išminties. Du pirmieji 2014 metų mėnesiai bus palankūs praktinių užduočių formavimui, norint įgyvendinti anksčiau numatytus tikslus, kadangi naujoms veiklos iniciatyvoms, šie metai nebus labai palankūs, o metų pradžioje galima sėkmė kūrybinėje veikloje, bei tokiu metu galima tikėtis gerų pajamų. Periode iki birželio pabaigos, gali tekti susidurti su daugybinėmis smulkiomis problemomis, su einamųjų reikalų gausa, todėl gali tekti įdėti nemažai pastangų, siekiant stabilumo šiuo metu. Šiame periode pastangų gali pareikalauti partneriški ryšiai, kadangi gali susiklostyti ginčytinos situacijos, galimi nesutarimai su dalykiniais partneriais, kas galėtų nepalankiai įtakoti bendrą darbą, arba paskatinti finansinius nuostolius. Liepos ir rugpjūčio mėnesiai gali būti atokvėpio periodu, todėl šiuo metu galima planuoti atostogas, galima vykti į tolimas keliones, pasisemti naujų įspūdžių, praskaidrinti nuotaiką, bei su naujomis jėgomis grįžti į įprastinės veiklos sferą, rudens periodu. Rugsėjo ir spalio mėnesiais gali pagerėti finansinė padėtis, gali padidėti pajamos pagrindinėje darbo vietoje, arba galimas pelnas iš verslo sektoriaus. Tie Svarstyklių ženklo atstovai, kurie dirba verslo, nuosavos veiklos sferoje, šiais metais gali susidurti su tam tikromis sudėtingomis situacijomis, todėl gali tekti įdėti nemažai pastangų, norint išlaikyti tai, kas buvo pasiekta iki šių metų, o visų 2014 metų eigoje, gali stiprėti nepasitikėjimas savimi, savomis jėgomis, todėl reikėtų būti itin atsargiems, apdairiai tvarkyti verslo, dalykinius reikalus, vertėtų vengti rizikingų veiksmų, nepriimti abejotinų pasiūlymų, tokiu būdu apsaugant save nuo galimų nesėkmių ir nuostolių.
Finansinė padėtis šiais metais gali būti kiek mažiau stabili, todėl metų eigoje, vertėtų labai gerai subalansuoti savo gaunamas pajamas ir galimas išlaidas, stengtis išlaikyti biudžeto pusiausvyrą, teisingai įvertinti savo finansines galimybes ir be reikalo nerizikuoti, neišlaidauti. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais gali kiek sulėtėti gyvenimo tempas, tokiu metu tikėtinas kiek lenkgvesnis, pozityvesnis periodas darbinės veiklos sferoje, todėl gali atsirasti laiko, norint parengti sekančių metų veiklos planą, numatyti tolimas perspektyvas.
2014 metais vieniši Svarstyklių ženklo atstovai gali siekti surasti savo antrąją pusę, suformuoti rimtus santykius, bei sukurti šeimą, todėl tam gali skirti daug savo laiko, tačiau surasti iš tikrųjų artimą sielai žmogų, nebus taip paprasta. Šiais metais gali tekti daug bendrauti, užmegzti daugybę naujų pažinčių, trumpalaikių ryšių, tačiau šio ženklo atstovų išrankumas, ir išankstinis nusistatymas, koks žmogus turėtų būti šalia, kas galėtų tapti tikrąja antrąja puse, tokias tinkamo partnerio paieškas gali gerokai apsunkinti. Pagaliau toks žmogus gali atsirasti, tačiau, kaip nebūtų keista, jį galima surasti savo artimoje aplinkoje, todėl vertėtų geriau įsižiūrėti į žmones, esančius, dirbančius, gyvenančius visiškai šalia ir tikėtina, kad jų tarpe gali atsirasti būtent toks asmuo, kuris gali tapti antrąja vieno obuolio pusele. Tie Svarstyklių ženklo atstovai, kurie jau sukūrę šeimą, arba rimtus partneriškus ryšius, gali tikėtis ramaus ir harmoningo tarpusavio bendravimo pirmąjį pusmetį, o antroje metų pusėje, daugiau dėmesio ir laiko gali pareikalauti šeimos ir namų reikalai, tokiu metu vertėtų geriau įsigilinti į mylimo žmogaus poreikius, stengtis daugiau laiko praleisti kartu, tai galėtų gerokai suartinti partnerius. Vieniši ženklo atstovai savo laimę ir meilę gali sutikti lapkričio ir gruodžio mėnesiais, bei sekančius naujuosius metus jau gali sutikti kaip pora.
Norint išsaugoti stiprią sveikatą, bei išlaikyti gerą savijautą, visus 2014 metus, vertėtų sąžiningai prisilaikyti sveiko gyvenimo būdo, bei tinkamo darbo ir poilsio režimo. Gerą savijautą galėtų skatinti ir pozityvios emocijos, todėl vertėtų stengtis nesinervinti dėl menkniekių, skirti pakankamai laiko poilsiui, pramogoms, kultūriniam gyvenimui, bei organizmo stiprinimui liaudiškomis, laiko patikrintomis, profilaktinėmis priemonėmis.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

SKORPIONAS  (spalio 24 - lapkričio 22)

2014 metais tipiški Skorpiono ženklo atstovai gali tapti sėkmės fortūnos numylėtiniais, jiems gali nusišypsoti laimė daugelyje gyvenimo sferų, todėl tai gali būti labai produktyvus jų gyvenimo periodas. Šiais metais gali atsirasti palankių galimybių, norint pasukti savo gyvenimą palankesne, pageidaujama linkme, galima iškelti sau gana ambicingas užduotis, o įgimtas atkaklumas, tikslingumas, dalykinis kibumas, gebėjimas sėkmingai įveikti kliūtis ir sunkumus, gali padėti pasiekti labai reikšmingų rezultatų, bei tapti vienais pačių sėkmingiausių, kitų zodiako ženklų tarpe. Siekiant sėkmės, vertėtų būti dėmesingiems ir šalia esantiems žmonėms, neignoruoti jų poreikių, stengtis harmoningai bendrauti supančioje aplinkoje, bei užsitikrinti artimų žmonių palankumą, palaikymą, kas galėtų tapti sėkmės garantu, siekiant savo perspektyvių tikslų įgyvendinimo. Pirmąjį 2014 metų ketvirtį Skorpiono ženklo atstovai gali būti labai aktyvūs, dinamiški, suformavę sau praktines užduotis, norėdami jas įgyvendinti, jie gali tiesiog „nušluoti" visas kliūtis savo kelyje į tikslą, todėl tokiu metu geriau būtų nepasipanioti jų kelyje, kadangi šiuo metu, valdingų Skorpionų niekas nepajėgtų sulaikyti, o aplinkinius, arba oponentus tai galėtų nebent gluminti, arba kelti nuostabą. Pirmasis 2014 metų pusmetis gali būti labai vaisingas ir produktyvus, atkaklus darbas, nepalenkiamas tikslo siekimas, gali suteikti galimybę gerokai palypėti karjeros laiptais, jos siekiantiems, o dirbantieji verslo sektoriuje, tokiu metu gali sėkmingai praplėsti savo veiklą, savo įtakos zoną, gali užmegzti naudingas pažintis, formuoti perspektyvius dalykinius ryšius, uždirbti geras pajamas. Labai pozityvus periodas gali būti nuo balandžio mėnesio pradžios iki liepos mėnesio pabaigos, kada gali pavykti sėkmingai įgyvendinti visas iniciatyvas, realizuoti planus, tačiau, šiuo periodu galima užsigyventi ir priešininkų, sulaukti nepalankios pavyduolių reakcijos, bei bandymo pakenkti, todėl būtinas apdairumas, o pagal galimybes, vertėtų stengtis vengti atviros priešpriešos. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais šio ženklo atstovai gali susidurti su tam tikromis problemomis, nuo kurių sėkmingo išsprendimo, didele dalimi priklausys jų tolimesnės veiklos galimybės, tačiau, nuovokūs Skorpiono ženklo atstovai, gali surasti tinkamą būdą, kaip su visomis nepalankiomis situacijomis susidoroti, su pačiais mažiausiais nuostoliais ir praradimais. Spalio mėnuo gali tapti atskaitos tašku, kada į savo gyvenimą įsileidę esmines permainas, Skorpiono ženklo atstovai savo gyvenimą gali nukreipti nauja vaga, tačiau tai vertėtų daryti tik gerai viską apgalvojus, bei įsitikinus, kad tokios priemonės galėtų užsitikrinti būsimą sėkmę, finansinį stabilumą, bei galimybę tapti gerokai turtingesniais. Du paskutiniai metų mėnesiai gali paskatinti kiek sumažinti tempą, bus palanku kiek atsikvėpti, peržiūrėti, įvertinti tai, kas buvo pasiekta nuo metų pradžios, bei numatyti tolimesnes perspektyvas, tačiau, tuo pačiu, šis periodas gali suteikti galimybę pasiekti profesinės sėkmės, ruošti ir vystyti kūrybinius projektus, siekti finansinės nepriklausomybės, kurią suteikia tam tikras pinigų kiekis. Visus metus bus labai svarbu išsaugoti draugiškus ryšius su ilgalaikiais draugais, bei apsupti save patikimais partneriais, bendraminčiais, kurie galėtų palaikyti sunkiomis akimirkomis, bei kartu pasidžiaugtų šio ženklo atstovų pasiekimais.
2014 metais Skorpiono ženklo atstovai, kurie dar nesukūrę šeimos, kurie yra laisvi, bus linkę surasti savo antrąją pusę, nors tai nebus taip paprasta, kadangi jiems reikalingas tik lygiavertis partneris, kuris būtų stiprus, kaip asmenybė, kuris užimtų reikšmingą padėtį visuomenėje, būtų turtingas, dalykiškas, bei gebėtų subtiliai asistuoti, palepinti savo dėmesiu, dovanomis. Tačiau, kas ieško, tas randa, todėl pavasario periodu, antroje vasaros pusėje, bei rudens pradžioje, šio ženklo vienišiai gali sutikti savo didžiąją meilę, jiems likimo skirtą žmogų, tereikia tik būti rimtai nusiteikusiems ilgalaikių santykių formavimui, o tam palankių galimybių tikrai atsiras. Tie Skorpiono ženklo atstovai, kurie jau suformavę rimtus ryšius, arba sukūrę šeimą, pirmąjį pusmetį gali periodiškai susidurti su tarpusavio bendravimo problemomis, kurias, įdėję pastangų, bei būdami geranoriškais, gali sėkmingai išspręsti, tačiau antrame pusmetyje, problemos gali tapti rimtesnėmis, į dviejų partnerių gyvenimą gali įsipainioti pašalinė persona, todėl meilės trikampis gali tapti problemų, nuoskaudų, tarpusavio nepasitikėjimo priežastimi. Jeigu ilgalaikius partnerius sieja tikri jausmai, jie gali išsaugoti tolimesnius santykius, tačiau, jeigu jausmai jau išsisėmę, bei praradę perspektyvą, jie gali nutrūkti.
Didžiulis dalykinis aktyvumas, amžinas užimtumas, pervargimas, gali tam tikrais periodais kiek susilpninti imunitetą, išbalansuoti nervų sistemą, tačiau, jeigu bus laikomasi teisingo darbo ir poilsio, bei mitybos režimo, tai didelių problemų sveikata 2014 metais kelti neturėtų. Tačiau, vertėtų nenumoti ranka į iškylančius nepalankius sveikatai simptomus, todėl tarp darbų gausos, reikėtų surasti laiko ir pasirūpinti savimi, profilaktinėmis priemonėmis, padedančiomis stiprinti organizmą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

ŠAULYS  (lapkričio 22 - gruodžio 21)

2014 metai Šaulio ženklo atstovų gyvenime gali paskatinti esmines, kardinallias permainas, kurias įgyvendinti gali padėti sustiprėjęs nuovokumas, dalykiškumas, gebėjimas surasti kelius, kurių nepastebi kiti. Šiais metais gali išsipildyti netgi slapčiausios svajonės ir ilgą laiką puoselėti lūkesčiai, o vidinis gyvenimas gali būti permainingas. Pirmasis 2014 metų ketvirtis gali paskatinti sėkmingus įvykius, liečiančius daugelį šio ženklo atstovų gyvenimo sferų, tai gali būti sėkmės ir pasiekimų laikas, kada palankios aplinkybės gali susiklostyti darbo, bei verslo sektoriuje, kada galima gauti paaukštinimą, arba labai atsakingą pareigybę, bei pagerinti savo finansinę padėtį. Kiek kitoks gali būti antrasis metų ketvirtis, kada gali atsirasti daugybė einamųjų reikalų, daug smulkių problemų, su kuriomis teks susidoroti, norint toliau sėkmingai siekti savo užsibrėžtų tikslų. Šis periodas pareikalaus įdėti pakankamai pastangų, norint susitvarkyti su visomis nepalankiomis aplinkybėmis ir išsaugoti tai, kas buvo pasiekta praeitais metais. Gali supančios aplinkos, susiformavusių situacijų įtakoje, stiprėti emocionalumas ir jautrumas, gali būti sudėtinga išlaikyti harmoningą vidinę pusiausvyrą, todėl šis periodas bus nepalankus naujoms iniciatyvoms, arba naujų projektų startui, tačiau tuo sėkmingai galima būtų užsiimti nuo antros liepos mėnesio pusės, bei visą rugpjūčio mėnesį, kada bus juntama palanki Jupiterio įtaka. Šie metai gali būti sėkmingi verslo sferoje, teisingai formuojant tarpusavio santykius su dalykiniais partneriais, galima įgyti jų pasitikėjimą, galima tikėtis jų palaikymo sudėtingais periodais, o iš kitos pusės, labai svarbia gyvenimo sfera gali būti ir profesinės veiklos, karjeros sektorius. 2014 metų eigoje bus nemažai palankių progų, kada bus galima įgyti vadovybės palankumą, kada gali būti palankiai įvertintas aukštas profesionalumas, bei gali būti pasiūlytos atsakingos pareigos, suteikiančios galimybę palypėti karjeros laiptais, bei užsitikrinti aukštesnį pajamų lygį. Rudens periodu galima tikėtis įvykių gausos, kada vienas aplinkybes keis kitos, kurios pavieniui gali neatrodyti labai reikšmingomis, tačiau šio periodo situacijų visuma gali nulemti sėkmę paskutiniais šių metų mėnesiais, kada tinkamai paruošus erdvę sėkmei, šių metų įdirbis gali paskatinti sėkmę ir pasiekimus daugelyje gyvenimo sferų. Metų pabaigoje galima tikėtis pelnytai pasidžiaugti savo darbo vaisiais, bei gerokai papilnėjusiu biudžetu, tačiau, norint pasiekti tokių pozityvių rezultatų, visus metus nevertėtų prarasti budrumo, nevertėtų per daug atsipalaiduoti, kadangi, šalia esantys konkurentai, gali labai sumaniai pasinaudoti palankiais šansais, bei perimti sėkmę į savo rankas, todėl tai visada reikėtų turėti omenyje. Periode nuo rugpjūčio mėnesio iki metų pabaigos, galima sėkmingai startuoti su naujais projektais, galima įgyvendinti ilgai brandintas idėjas, tam laikas bus palankus, tik vertėtų tuo tinkamai pasinaudoti ir nepraleisti palankių galimybių.
Šaulio ženklo atstovai, kurie gyvena šeimoje, arba suformavę rimtus partneriškus ryšius, 2014 metų pirmąjį pusmetį gali stokoti pakankamo dėmesio iš mylimo žmogaus pusės, savo atžvilgiu, tokia situacija palaipsniui gali stiprinti nepasitenkinimą esamais santykiais, skatinti įvairias nuoskaudas, o antrąjį pusmetį, visas susikaupęs negatyvas gali prasiveržti į paviršių su didžiule jėga. Vasaros periodas gali būti gana sudėtingas tarpusavio santykių sferoje, tokiu metu gali tekti rimtai aiškintis santykius, bei priimti rimtus sprendimus, arba padedančius surasti būdą, kaip harmonizuoti pašlijusius santykius, arba tokiu metu, neišlaikę tvirtumo patikrinimo, šeimos saitai gali nutrūkti. Rudens periodu problemas gali paskatinti atsiradęs polinkis neištikimybei, kadangi išskirtinis pasisekimas priešingos lyties atstovų tarpe, gali aptemdyti protą, bei sugundyti neapdairiems poelgiams, kurių, norint išsaugoti šeimą, arba partnerystę, vertėtų vengti. Vieniši ženklo atstovai, savo meilę gali sutikti pavasario periodu, rugsėjo mėnesį, bei antroje spalio pusėje, todėl, atsakingai puoselėdami meilės ryšius, metų pabaigoje jie jau galėtų pasidžiaugti, kad šalia yra patikimas žmogus, gebantis mylėti, globoti, dovanoti šiltus jausmus.
Sveikatos prasme, 2014 metai Šaulio ženklo atstovams turėtų būti palankūs, nors visada galimi tam tikri periodai, kada savijauta gali kiek pablogėti, tai gali sietis su virškinimo problemomis, bei vidiniais pergyvenimais, todėl vertėtų visus metus laikytis sveiko gyvenimo būdo, prisilaikyti teisingo mitybos, darbo ir poilsio režimo.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

OŽIARAGIS  (gruodžio 22 - sausio 20)

2014 metų sėkmė ir pasiekimai tiesiogiai priklausys nuo to, kokius uždavinius ir tikslus sau suformuos, kokį gyvenimo kelią pasirinks tipiški Ožiaragio ženklo atstovai, bei kiek pastangų įdės, viso to siekdami. Šie metai gali paskatinti esmines permainas asmeniniame gyvenime, pokyčiai gali paliesti profesinės veiklos, finansų, vidinio gyvenimo sferas, gali keistis pažiūros, gyvenimo suvokimas, gali išryškėti dvasinio tobulėjimo poreikis. Jeigu metų pradžioje bus pasirinkta teisinga, perspektyvi kryptis, numatytos priemonės savo tikslų įgyvendinimui, tai metų pabaigoje bus galima didžiuotis savimi, pasidžiaugti pagerėjusia socialine padėtimi, bei papilnėjusiu asmeniniu biudžetu. Sausio ir vasario mėnesiais vertėtų pasistengti įtvirtinti tai, kas buvo pasiekta praėjusiais metais profesinės veiklos, darbo sferoje, o visas pirmasis 2014 metų ketvirtis bus labiau palankus savo lūkesčių ir tikslų išryškinimui, veiklos strategijos kūrimui, bei numatymui visų būtinų priemonių, kurių pagalba būtų galima praktiškai įgyvendinti suformuotas sau užduotis. Tokiu metu galima užmegzti naujas pažintis, kurios galėtų būti naudingos ateityje. Periode nuo balandžio mėnesio pradžios iki vasaros pabaigos, laikas bus palankus naujoms iniciatyvoms, tokiu metu galima realizuoti gerai parengtus projektus, įgyvendinti savo planus, siekiant profesinės sėkmės, bei finansinės gerovės, nors, iš kitos pusės, šis periodas bus kiek sudėtingas, tokiu metu gali susiformuoti priešprieša, gali tekti susidurti su konkurentais, tačiau, suradus bendrą kalbą su dalykiniais partneriais, pasitelkus bendraminčius, šiame periode galima sėkmingai laimėti konkurencinę kovą, užsitikrinti garantuotą vietą po saule, bei atkakliai siekti savo tikslų. Šis periodas palankus deryboms, galima pasirašyti perspektyvias sutartis, arba naudingus kontraktus, formuoti bendros dalykinės veiklos gaires. Rugsėjo ir spalio mėnesiais supančios aplinkos įtaka bus harmoninga, tokiu metu galima kiek atsipalaiduoti, bei sukaupti jėgų lemiamam profesiniam šuoliui dviem paskutiniais 2014 metų mėnesiais, nors šiuo metu galimi finansiniai nuostoliai, todėl būtinas atidumas, tvarkant piniginius reikalus. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais galima sėkmingai įgyvendinti savo idėjas, pritaikyti jas praktikoje, tokiu metu gali būti sėkmingos bet kokios iniciatyvos, todėl tai gali būti pats produktyviausias periodas šių metų bėgyje. Esant reikalui, tokiu metu galima sėkmingai paleisti permainų mechanizmą, savo gyvenimą nukreipti nauja linkme, galima keisti veiklos pobūdį, kelti savo kvalifikaciją, stiprinti meistriškumą ir profesionalumą, siekti profesinio augimo, arba galima sėkmingai išplėtoti savo verslą. Finansinė padėtis metų pabaigoje gali gerokai džiuginti, bei nuteikti optimistiškai, nors dėl tokio rezultato šio ženklo atstovams gali tekti visus metus įtemptai dirbti.
2014 metais Ožiaragio ženklo atstovai, kurie gyvena šeiminį gyvenimą, dėl aktyvaus užimtumo savais reikalais, savo namų ir šeimos reikalams, bei savo antrajai pusei gali skirti mažai dėmesio, dėl ko galimas artimo žmogaus nepasitenkinimas, nuoskaudos, todėl gali iškilti tarpusavio bendravimo sunkumai, gali netenkinti tokia santuokinių, arba partneriškų ryšių kokybė. Gana destruktyvus gali būti pavasario periodas, kada tikėtina stipri trintis tarpusavio santykiuose, o norint viso to išvengti, reikėtų racionaliau paskirstyti laiką tarp darbo, profesinės veiklos ir šeimos, namų, mylimo žmogaus poreikių, vertėtų daugiau laiko praleisti kartu su savo antrąja puse, tai galėtų partnerius suartinti, bei padėtų išsaugoti šeimos saitus, jeigu jie brangūs ir vertinami. Sėkmingai išgyvenus sudėtingą periodą, bei išsaugojus brangius santykius, antrąjį pusmetį galima būtų nugyventi harmoningai, be didelių stresinių situacijų. Vieniši Ožiaragio ženklo atstovai, 2014 metais dėl didžiulio užimtumo, gali kiek per mažai laiko skirti asmeniniam gyvenimui, pramogoms, todėl surasti savo sielai artimą žmogų, šiais metais daug palankių progų nebus, nors vasaros mėnesiais gali aplankyti laimė, meilės ir romantiškų asmeninių santykių pavidalu, tokiu metu šalia gali atsirasti mylintis žmogus, su kuriuo galima būtų dalintis savo džiaugsmais ir vargais, iš kurio pusės galima būtų tikėtis palaikymo ir švelnių jausmų, skatinančių gyvenimo džiaugsmą.
2014 metais gerą sveikatą palaikyti gali padėti tinkamai pasirinktas darbo ir poilsio, bei mitybos režimas, o puikią savijautą išlaikyti gali padėti fizinis aktyvumas, sporto užsiėmimai, sveikas gyvenimo būdas.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

VANDENIS  (sausio 21 - vasario 19)

Tipiški Vandenio ženklo atstovai 2014 metais gali stokoti stabilumo ir saugumo savo gyvenime, gali pajausti pokyčių dvelksmą, nors daugelis permainų gali būti pozityvios. Šio ženklo atstovams gali tekti pasirinkti vieną iš daugelio galimybių, o metų sėkmė gali tiesiogiai priklausyti nuo to, ar teisinga kryptis, įtakojanti tolimesnį likimą, bus pasirinkta. Sėkmės garantu 2014 metais gali būti atsakingumas, rimtumas, apdairumas, nors ženklą valdantis Uranas, eidamas tranzitu Avino ženklu, gali skatinti aktyvumą, nekantrumą, siekį savo norus įgyvendinti „čia ir dabar", kas gali lemti klaidingus sprendimus, todėl šio ženklo atstovams vertėtų išmokti apsišarvuoti kantrybe, viską daryti tik gerai apgalvojus, vengiant impulsyvumo, skubotumo. Pirmasis 2014 metų ketvirtis bus palankus naujoms iniciatyvoms, tokiu metu galima praktiškai realizuoti ilgai brandintas idėjas, arba gerai parengtus projektus, o nuo metų pradžios iki gegužės pabaigos, sėkminga gali būti dalykinė partnerystė, tokiu metu tikėtinos pajamos iš verslo ir bendradarbiavimo sferos. Kokybinėms gyvenimo permainoms laikas bus palankus nuo gegužės pradžios iki liepos pabaigos, tokiu metu gali atsiverti labai geros perspektyvos, palankiai susiklosčiusių aplinkybių įtakoje, galimos išskirtinės galimybės, liečiančios kūrybinės saviraiškos, bei socialinės realizacijos sferas. Tokiu metu galima sėkmingai surasti laisvą nišą, kurioje galima būtų pritaikyti ir įgyvendinti savo originalias idėjas, vystyti kūrybinius projektus, užmegzti naudingas pažintis, bei gerokai sustiptinti savo finansinę padėtį. Iš esmės keisti savo veiklos pobūdį, arba darbą, šie metai tam nebus labai palankūs, tačiau galima sėkmingai tobulinti jau esamą veiklą, siekti aukštesnio lygio profesionalumo. Periode nuo rugžjūčio mėnesio pradžios iki spalio mėnesio pabaigos, vertėtų kiek sulėtinti savo tempą, bei atidžiai įvertinti tai, kas iki šio laiko buvo pasiekta, kas buvo padaryta teisingai, o kur buvo suklysta, bei šiame periode galima ištaisyti klaidas, bei numatyti realius tolimesnius veiksmus, siekiant pilnai įgyvendinti 2014 metų programą. Tokiu metu gali tekti skirti dėmesio tarpusavio bendravimui su dalykiniais partneriais, arba kolegomis darbo kolektyve, šis laikas palankus anksčiau pradėtų darbų užbaigimui. Paskutiniais dviem metų mėnesiais galima susidurti su daugybe reikalų, darbo sferoje gali būti būti daug bruzdesio, neramių situacijų, tokiu metu vertėtų būti labai atidiems, tvarkant piniginius reikalus, arba prisiimant finansinius įsipareigojimus.
2014 metų pirmasis ketvirtis Vandenio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime gali būti ramus, tokiu metu galima harmonija bendraujant tose porose, kurių tarpusavio santykiai yra ilgalaikiai, o vieniši ženklo atstovai šiuo metu nebus linkę labai aktyviai ieškoti meilės ir pramogų. Visiškai kitokiu gali būti pavasario periodas, kada į pramogų ir malonumų sukūrį gali pasinerti ne tik vieniši, laisvi ženklo atstovai, tačiau ir turintys savo antrąją pusę, kas pastariesiems gali sukurti problemas šeimos, arba partnerystės sferoje. Jeigu iki vasaros vidurio nepavyktų šeimoje apginti savo gero vardo, jeigu dėl prarasto pasitikėjimo susiklostytų rimtos konfliktinės situacijos, tada antrame pusmetyje gali tekti papildyti vienišių gretas, kadangi ilgalaikiai santykiai gali tiesiog nutrūkti, o norint viso šito išvengti, vertėtų labai gerai pagalvoti apie pasekmes, kurias gali paskatinti atsakomybės prieš savo mylimą žmogų stoka, bei polinkis pramogoms už šeimos ribų. Vieniši ženklo atstovai sau artimą žmogų sutikti gali tikėtis vasaros periodu, bei paskutiniais dviem 2014 metų mėnesiais, kadangi tokiu metu bus gana nemažai palankių progų užmegzti naujas pažintis, įsimylėti, bei sulaukti atsako iš patinkančio žmogaus pusės.
Vandenio ženklo atstovai, norintys išlaikyti gerą sveikatos būklę visus 2014 metus, turėtų būti aktyvūs, užsiimti sportu, organizmo grūdinimu, stiprinimu, didelę reikšmę gerai savijautai gali turėti pozityvi emocinė būsena. Metų eigoje, vertėtų mokytis gebėti išlikti ramiais sudėtingose, stresinėse situacijose, norint išlaikyti stiprų imunitetą, pajėgų atsilaikyti prieš infekcijas, peršalimo ligas.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

ŽUVYS  (vasario 20 - kovo 20)

Tipiški Žuvų ženklo atstovai visus 2014 metus ir toliau gali jausti Neptūno, valdančio jų ženklą, bei einančio juo tranzitu, įtaką, kuri gali pasireikšti stipriu įkvėpimu, svajingumu, kūrybiškumu, bei tokia planetos padėtis gali paliesti vidinį gyvenimą. Iš kitos pusės, tokia Neptūno padėtis gali silpninti realistinį požiūrį į gyvenimą, gali formuoti dvilypes aplinkybes, tai gali kiek trukdyti, siekiant savo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, todėl labai svarbu, jau metų pradžioje, suformuoti sau labai koknkrečias, praktiškas užduotis, bei metų eigoje nuosekliai siekti jų realizacijos. Šie metai tam tikrose gyvenimo sferose gali paskatinti permainas, kurios pradžioje gali kiek gąsdinti, tačiau norint, kad gyvenimas judėtų palankesne linkme, pokyčių nevertėtų bijoti, tuo tikslu, vertėtų keisti savo esminį požiūrį, keistis savo vidumi, o tokiu atveju atitinkamai keisis ir supanti aplinka. Pirmasis 2014 metų ketvirtis bus palankus daugelio smulkių problemų sprendimui, einamųjų reikalų tvarkymui, tokiu metu supančios aplinkos įtaka bus palanki, todėl bus galima sėkmingai su viskuo susitvarkyti. Sausio ir vasario mėnesiais galima sėkmingai surasti darbą, pakeisti darbovietę, galima gauti perspektyvesnę pareigybę, siekiantiems karjeros, šis laikas tokioms permainoms bus tinkamas. Antrasis metų ketvirtis gali būti kiek sudėtingesnis, tokiu metu gali tekti susidurti su rimtesnėmis problemomis, su daugybe reikalų, todėl bus labai svarbu teisingai sudėlioti akcentus, iškelti į pirmą planą pačias svarbiausias užduotis, bei į jas sutelkti visą dėmesį ir energiją, o mažiau svarbius, antraeilius dalykus tvarkyti vėliau, tokiu būdu viską bus galima atlikti laiku, bei pasidžiaugti gerais rezultatais. Liepos mėnuo gali būti atokvėpio periodu, tokiu metu galima planuoti poilsį, galima atostogauti, o periode nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, savo energiją ir jėgas vertėtų nukreipti į naujas iniciatyvas, kūrybinių projektų realizavimą, tokiu metu viskas turėtų pavykti, kadangi laikas tam bus palankus. Šis periodas bus palankus ir dirbantiems verslo sektoriuje, tokiu metu galima sėkmingai plėsti veiklą, praktiškai įgyvendinti idėjas, realizuoti planus, galima sėkmingai užmegzti dalykinius ryšius, pasirašyti bendradarbiavio sutartis, arba naudingus kontraktus. Paskutiniais dviem 2014 metų mėnesiais gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, tokiu metu palaispniui gali pradėti ryškėti visų šių metų darbo vaisiai, įdėtos pastangos ir įdirbis šiuo metu gali pradėti atsipirkti. Tai bus gana palankus periodas profesinėje veikloje, galima tikėtis paaukštinimo tarnyboje, o jeigu visus metus buvo dirbama iš širdies, tai šiuo periodu gali džiuginti ir gerokai sustiprėjusi finansinė padėtis, bei bus tinkamas laikas naujų pajamų uždirbimo būdų paieškoms.
Meilės sferoje 2014 metais Žuvų ženklo atstovų laukia gana daug sudėtingų situacijų visų metų eigoje, o ypač antrąjį pusmetį. Neptūno įtakoje gali labai sustiprėti romantiškumas, svajingumas, poreikis meilei, šviežiems jausmams, kas gali kiek išbalansuoti ilgalaikius, nusistovėjusius partneriškus, arba santuokinius ryšius. Pirmąjį pusmetį periodiškai gali sustiprėti, įsižiebti jausmai, gali megztis romantiški santykiai už šeimos ribų, kas gali paskatinti antrosios pusės pavydą, sutrikimą, todėl įsisiūbavus nesutarimų karuselei, kai kurių ženklo atstovų šeimos saitai gali ir nutrūkti. Vieniši ženklo atstovai turės daugybę progų užmegzti romantiškus ryšius, jų jausmai gali tai įsižiebti, tai priblėsti, todėl formuoti harmoningus, ilgalaikius santykius, gali sunkiai pavykti. Gana sudėtingas periodas tikėtinas nuo antros rugsėjo mėnesio pusės iki metų pabaigos, kada tie ženklo atstovai, kurie gyvena šeimoje, arba su antrąja puse juos sieja rimti partneriški ryšiai, gali sutikti išskirtinį žmogų, tai gali būti meilė iš pirmo žvilgsnio, kuriai galima save atiduoti pilnai, jausmai gali būti tokie stiprūs, kad galima pilnai atsidurti jų valdžioje, prarasti realybės jausmą, gebėjimą logiškai mąstyti. Tai gali būti meilė, kuri gali aplankyti tik kartą gyvenime, todėl ilgalaikiams tarpusavio santykiams gali iškilti gana rimtas pavojus, tai gali būti meilė, pajėgi pakeisti daug ką, bei pasukti šio ženklo atstovų gyvenimą kita linkme.
2014 metais Žuvų ženklo atstovų sveikata didelių problemų kelti neturėtų tuo atveju, jeigu bus visais įmanomais būdais vengiama stresinių situacijų, dalyvavimo įvairiose intrigose, kas galėtų nepalankiai įtakoti emocines būsenas, stiprinti vidinius prieštaravimus, nepalankiai įtakojančius savijautą. Vertėtų teisingai paskirstyti darbo krūvius, vengti perkrovų, pervargimo, tada puiki savijauta ir gera sveikata galėtų džiuginti visus metus.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
Kiniečių horoskopas 2014 metams

2014 žaliojo medinio Arklio metai

Pagal kiniečių tradiciją, 12-os metų cikle, žaliojo medinio Arklio, arba Žirgo metai prasidės 2014 metų sausio 30 dieną, 23 valandą 39 minutės (Lietuvos laiku). Išskirtiniai žaliojo medinio Arklio būdo bruožai – aktyvumas, valdingumas, teisingumas, o Arklys, kaip taisyklė, asocijuojasi su grakštumu, elegantiškumu, kilnumu, Kinijoje Arklys – tai laisvės simbolis.

arklio_metai_2014-1_K

2014 metais sėkmės gali tikėtis tie žmonės, kurie bus aktyvūs, kurie turės konkrečius tikslus, bei išryškins savyje tas savybes, kurios būdingos šių metų simboliui ir globėjui, metų šeimininkui, žaliajam mediniam Arkliui. Nors Arklys mėgsta laisvę, tačiau jis nėra toks nepriklausomas, koks norėtų atrodyti, jis visada siekia aplinkinių pritarimo ir palaikymo, kas ir yra jo sėkmės garantu. Arklys gana talentingas, todėl jis gali siekti veiklos, kuri jam įdomi, kurioje jis galėtų išreikšti savo įvairiapusiškus gabumus, tačiau jis mažiau pakantus darbinei rutinai, nelinkęs skirti dėmesio detalėms. Arklys gali būti naujų projektų iniciatoriumi, gali pasiūlyti daug naujų idėjų, paskatinti aplinkinių entuziazmą, tikėjimą sėkme. Arklio palankumo 2014 metais gali tikėtis žmonės, gimę Tigro, Ožkos ir Šuns metais, draugiško bendravimo gali tikėtis gimę Gaidžio metais, o kiek mažiau Arklio prielankumo gali sulaukti, arba tikėtis priešiškumo gali žmonės, gimę Žiurkės, Triušio ir Bezdžionės metais.

Žaliojo medinio Arklio metais daugelis gali būti linkę peržiūrėti savo gyvenimiškas pozicijas, nauju aspektu pažvelgti į supančią tikrovę, išsilaisvinti iš to, kas neatitinka dabartinių realijų. Šiais metais gali būti labai svarbus harmoningas bendravimas su supančiais žmonėmis, vertėtų vengti konfliktinių situacijų, intrigų, o susiklosčius ginčytinoms aplinkybėms, arba įvairaus pobūdžio problemoms, vertėtų tai spręsti taikiu būdu, pasitelkiant diplomatiškumą, supratingumą, kadangi nuolaidumu, pakantumu, harmonijos siekimu, šiais metais galima daugiau laimėti. Arklio metais, bus vertinamas draugiškumas, gebėjimas padėti, palaikyti, sėkmingi bus žmonės, dirbantys kolektyve, savo profesionalumo dėka, galintys daryti sėkmingą karjerą. Visus metus vertėtų pakankamai dėmesio skirti savo sveikatai, laiku pasirūpinti organizmo stiprinimu, profilaktikos priemonėmis, kad pablogėjusi savijauta negadintų nuotaikos, bei netaptų kliūtimi siekiant savo tikslų.

  Kiniečių metų pradžia
Žiurkė 1936.01.24 1948.02.10 1960.01.28 1972.02.14 1984.02.01 1996.02.20 2008.02.07 2020.01.25
Jautis (Buivolas) 1937.02.11 1949.01.29 1961.02.15 1973.02.03 1985.01.21 1997.02.07 2009.01.26 2021.02.12
Tigras 1938.01.31 1950.02.17 1962.02.05 1974.01.23 1986.02.09 1998.01.28 2010.02.14 2022.02.01
Triušis (Katinas) 1939.02.19 1951.02.06 1963.01.25 1975.02.11 1987.01.29 1999.02.16 2011.02.03 2023.01.21
Drakonas 1940.02.08 1952.01.27 1964.02.13 1976.02.01 1988.02.17 2000.02.05 2012.01.23 2024.02.10
Gyvatė 1941.01.27 1953.02.14 1965.02.02 1977.02.18 1989.02.07 2001.01.24 2013.02.10 2025.01.29
Arklys (Žirgas) 1942.01.15 1954.02.03 1966.01.21 1978.02.07 1990.01.26 2002.02.12 2014.01.30 2026.02.17
Ožka 1943.02.05 1955.01.24 1967.02.09 1979.01.28 1991.02.14 2003.02.01 2015.02.19 2027.02.06
Beždžionė 1944.01.25 1956.02.12 1968.01.30 1980.02.16 1992.02.03 2004.01.21 2016.02.08 2028.01.28
Gaidys 1945.02.13 1957.01.31 1969.02.17 1981.02.04 1993.01.22 2005.02.09 2017.01.28 2029.02.13
Šuo 1946.02.02 1958.02.10 1970.02.06 1982.01.25 1994.02.10 2006.01.29 2018.02.15 2030.02.02
Šernas (Kiaulė) 1947.01.22 1959.02.08 1971.01.26 1983.02.13 1995.01.30 2007.02.17 2019.02.04 2031.01.23
ziurke bulius tigras triusis drakonas gyvate
arklys ozka bezdzione gaidys suo sernas

Žiurkei – Šio ženklo atstovai gali tikėtis gana aktyvių, dinamiškų 2014 Arklio metų, kada gyvenimo ritmas diktuos savas sąlygas, skatins dirbti be atvangos, todėl bus labai svarbu protingai suplanuoti savo laiką, teisingai paskirstyti jėgas ir energiją, susivokti, kuriam reikalui, duotu metu, vertėtų skirti daugiausiai dėmesio. Labai svarbu bus laiku užbaigti nueinančiais metais pradėtus darbus, neužvilkinti jų, nenukelti jų užbaigimo į naujųjų metų pradžią, tuo atlaisvinant darbinę erdvę naujiems projektams ir planams, naujoms idėjoms, bei galimybei harmoningai įsilieti į naują darbo ritmą, pasinerti į profesinę veiklą. Aktyvūs šio ženklo atstovai šiais metais gali pasiekti labai daug, gana palankūs periodai, išryškinantys naujas galimybes ir perspektyvas, tikėtini 2014 metų pavasario pabaigoje, bei vasaros pradžioje, todėl tokiu metu, sumaniai pasinaudojus palankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, galimas ženklus profesinis augimas, tokiu metu galima sėkmingai palypėti karjeros laiptais, jos siekiantiems, surasti naudingą darbą, jo ieškantiems, išplėsti verslą, arba pradėti naują veiklą. Arklio metais gali atsirasti daug palankių progų, norintiems sustiprinti savo socialinį statusą, pasiekti profesinės sėkmės, todėl šio ženklo atstovams gali tekti labai sumaniai laviruoti tarp darbo, profesinės veiklos, amžino užimtumo ir šeimos, asmeninio gyvenimo, norint, kad nei viena sfera nenukentėtų. Ypatingai dinamiškas periodas tikėtinas metų pabaigoje, kada gali atsirasti puikios galimybės praktiškai įgyvendinti ilgą laiką kruopščiai rengtus projektus, puoselėtus planus, todėl šiame periode gali tekti kiek mažiau laiko skirti sau, šeimos poreikiams. Tačiau, sėkminga profesinės veiklos reikalų baigtis, gerokai papilnėjęs asmeninis ir šeimos biudžetas, su kaupu pateisins tai, kad buvo kiek per mažai dėmesio skiriama artimiems ir mylimiems žmonėms, kadangi metų pabaigos rezultatai pradžiugins ir suteiks naujas galimybes. Gana sėkmingas finansine prasme gali būti rudens periodas, o finansinės sėkmės garantu šiais metais gali būti intuicija, gebėjimas teisingai numatyti, kurie projektai bus pelningi, o kurių nevertėtų net pradėti. Meilei, naujų santykių užmezgimui bus palanki pirmoji pavasario pusė, kada galima sutikti sau likimo skirtą žmogų, su kuriuo bendravimas galėtų peraugti į rimtus meilės ryšius, o palankios aplinkybės vienišiems ženklo atstovams gali padovanoti perspektyvią pažintį ir vasaros pabaigoje, todėl ieškantys savo antrosios pusės, galėtų tuo sėkmingai pasinaudoti, bei į savo gyvenimą įsileisti meilę.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Buliui (Buivolui) – Šio ženklo atstovams 2014 Arklio metai gali būti ne iš lengvųjų, kadangi periodiškai gali tekti susidurti su įvairiomis sudėtingomis situacijomis, neatidėliotinų sprendimų reikalaujančiomis problemomis, įvairiomis klūtimis ir trukdžiais kelyje į tikslą. Tačiau, pasinaudoję šių metų globėjo Arklio palankumu ir palaikymu, pakankamai įdėję pastangų, būdami aktyvūs ir atkakliai siekdami užsibrėžtų planų įgyvendinimo, šio ženklo atstovai metų pabaigoje gali pasidžiaugti gana produktyviais rezultatais, tiek liečiančiais karjeros, profesinės veiklos sferas, tiek finansinę gyvenimo pusę. Pirmąjį metų ketvirtį šio ženklo atstovams gali tekti padėti artimiems žmonėms, atsidūrusiems sudėtingoje situacijoje, o pavasario pradžioje visą dėmesį gali tekti skirti profesinei veiklai, kadangi šiuo metu gali atsiverti viliojančios perspektyvos, galima tikėtis labai naudingų dalykinių pasiūlymų, kuriais vertėtų pasinaudoti, o siekiantiems karjeros, gali atsirasti patogi proga užimti aukštesnes pareigas, gauti labai gerą pareigybę. Profesinės veiklos prasme, Arklio metai šio ženklo atstovams galėtų būti gana produktyvūs, o sėkmės garantu gali būti gebėjimas harmoningai bendrauti su kolegomis, bendradarbiais ir vadovybe, savalaikis užduočių atlikimas, bei pakankamas aktyvumas, kurio ypač gali prireikti vasaros periodu, kada gali užgriūti tikra naujų darbų, bei atsakingų uždavinių lavina. Sumaniai paskirstę savo energiją ir laiką, šio ženklo atstovai metų eigoje gali sėkmingai susidoroti su jiems keliamomis užduotimis, o periodo pabaigoje pasidžiaugti savo darbo vaisiais, bei gana stabilia finansine padėtimi. Finansine prasme, sudėtingesnis periodas gali būti vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje, kada tikėtina stabilumo stoka, todėl šiuo metu būtina daugiau dėmesio skirti tvarkant svarbius dokumentus, vykdant finansinius įsipareigojimus, bei būti atidiems bendroje dalykinėje veikloje. Šiuo metu gali padidėti būtinos išlaidos, dėl neapdairumo galimi materialiniai nuostoliai, tačiau sumaniai tvarkant finansinius reikalus, didelių nemalonumų galima išvengti, o metus užbaigti su gerokai papilnėjusiu biudžetu. Asmeninio gyvenimo sferoje, vieniši ženklo atstovai, Arklio metų bėgyje, turės daug palankių progų sutikti savo meilę, tačiau būtinas atsakingas požiūris į tarpusavio santykius, norint, kad jie taptų rimtais ir ilgalaikiais, o sukūrusieji šeimas, gali susidurti su tam tikromis problemomis, trintimi bendravime, savitarpio supratimo stoka. Norint, kad metų eigoje, santykiai šeimoje, arba bendraujant su mylimu žmogumi, būtų harmoningi, tam reikėtų skirti daugiau laiko, dėmesio artimų žmonių žmonių poreikiams, kas padėtų išvengti nuoskaudų, sustiprintų tarpusavio pasitikėjimą, bei prisirišimą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Tigrui – Ateinantys 2014 Arklio metai šio ženklo atstovams gali suteikti galimybę tobulėti daugelyje gyvenimo sferų, visą periodą bus gana palankių progų sustiprinti savo meistriškumą ir profesionalumą, kas padėtų sėkmingai siekti karjeros, arba įgyvendinti savo lūkesčius dalykinėje veikloje, verslo sektoriuje. Arklio metai gali būti kiek permainingi, kiek mažiau aktyvūs ir labiau harmoningi pirmąją metų pusę, o didesnis aktyvumas ir tikslingumas būtinas rudens periodu, kadangi, norint įveikti šiuo metu susiklosčiusias situacijas ir išeiti iš sudėtingų aplinkybių nugalėtojais, gali tekti įdėti nemažai pastangų, sumanumo, energijos ir jėgų. Ruduo gali būti labai svarbus, o sėkmingai susitvarkius su gyvenimo iššūkiais šiame periode, galima tikėtis sėkmės metų pabaigoje. Aplinkybės šiuo metu gali paliesti profesinės veiklos sferą, todėl sėkmingai atlikus pavestas užduotis pirmąjį pusmetį, tokiu metu galima įgyti vadovybės pasitikėjimą, gali būti deramai įvertintas šio ženklo atstovų profesionalumas, o kaip to pasekmė, gali atsirasti palankios galimybės kilimui karjeroje, tokiu metu galima gauti atsakingą pareigybę, arba gerai apmokamą, perspektyvų darbą. Šių metų sėkmės garantu gali būti nuoseklus, tikslingas judėjimas link užsibrėžto tikslo, kantriai ir profesionaliai susidorojant su eilinėmis užduotimis, o metų pabaigoje galima būtų pelnytai pasidžiaugti gana ženkliais savo darbo vaisiais, kas galėtų dar labiau sustiprinti pasitikėjimą savo jėgomis, bei siekį pilnai išskleisti savo vidinį kūrybinį potencialą. Finansine prasme, šie Arklio metai gali būti gana sėkmingi, metų pradžioje gali atsirasti palankių galimybių sutvarkyti anksčiau iškilusias pinigines problemas, įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus, tuo užsitikrinant savo veiksmų laisvę, o pajamos metų eigoje turėtų būti stabilios, arba kiek didesnės, nei įprastai, todėl metų pabaigoje gali sustiprėti finansinė padėtis, bei pradžiuginti papilnėjęs asmeninis biudžetas. Meilės sferoje, kiek mažiau palanki gali būti metų pradžia, kadangi destruktyvi aplinkos įtaka gali skatinti konfliktines situacijas, ginčus, įvairias intrigas, todėl šiame periode būtina didesnį dėmesį skirti tarpusavio santykiams, tokiu metu vertėtų sąmoningai valdyti savo emocijas, įsiklausyti į artimų žmonių žodžius, gerbti jų jausmus, bei siekti tarpusavio supratimo, norint išlaikyti brangius jums santykius, bei išvengti jų nutraukimo. Vieniši ženklo atstovai turės pakankamai progų naujų meilės santykių ir ryšių užmezgimui, tačiau, norint kad jie taptų tvirtais ir būtų ilgalaikiais, vertėtų būti labiau pakantesniems partnerių požiūriui, kitokiai jų nuomonei, bendraujant vertėtų ieškoti tokių išraiškų, kurios galėtų suartinti, bei stiprinti tarpusavio supratimą, prisirišimą. Didžiausiais priešais, formuojant tarpusavio santykius šiais metais, galėtų būti nekantrumas, impulsyvumas, egoizmas, savininkiškumas, todėl norint sėkmingai surasti ir išlaikyti šalia savęs mylimą žmogų, reikėtų keisti savo vidines nuostatas, vertėtų sugebėti išmokti subtiliai pajausti partnerių nuotaikas, jų poreikius, kas galėtų garantuoti tamprius ryšius, bei galimybę išvengti vienatvės.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Triušiui (Katinui) – Sėkmę 2014 Arklio metais šio ženklo atstovams galėtų garantuoti jų gebėjimas eiti koja kojon su gyvenimu, gauti ir teisingai pasinaudoti svarbia informacija, bei protingas elgesys supančioje aplinkoje, sėkmingai surandant savo vietą po saule. Aklio metai šio ženklo atstovams gali būti kiek sudėtingi, kadangi metų globėjas nelinkęs nuolaidžiauti, suteikti palaikymą, o gali būti nusiteikęs kiek priešiškai Triušio (Katino) ženklo atstovų atžvilgiu, todėl sėkmės galima pasiekti tik savo darbštumo, atkaklumo ir tikslingumo dėka. Metų pradžia, bei pirma pavasario pusė, bus labiau tinkama ilgalaikių planų kūrimui, bei svarbiausio savo šių metų tikslo suvokimui, kadangi, teisingai iš anksto suplanavus savo veiklą metų eigoje, jau antrajame pusmetyje gali aplankyti sėkmė, o gyvenimas gali pasukti palankesne linkme. Profesinės veiklos sferoje, metų pradžioje, vertėtų peržiūrėti savo veiklą, įvertinti, ar energijos ir laiko sąnaudos garantuoja tą rezultatą, kurio tikimasi, o supratus, kad veikla gali būti neefektyvi, alinanti fiziškai ir moraliai, vertėtų paieškoti naujų galimybių, keičiant veiklos kryptį, arba pobūdį taip, kad nauja veikla visapusiškai pateisintų lūkesčius, bei užtikrintų geras pajamas ir suteiktų pojūtį, kad einama teisinga, produktyvia kryptimi. Vasaros mėnesiais, ypač liepos mėnesį, sėkmingos galimybės gali atsiverti tiems ženklo atstovams, kurių veikla turi sąsają su kūryba, šiuo metu galima praktiškai realizuoti savo ilgą laiką brandintas idėjas ir projektus, tuo užsitikrinant materialinę gerovę iki metų pabaigos. Vasaros periodas palankus ir siekiantiems karjeros, tokiu metu galimas aukštą padėtį užimančių asmenų, arba vadovybės palaikymas, gali būti deramai įvertinti profesiniai nuopelnai, bei tikimybė pakilti karjeros laiptais, o taip pat, šiuo metu galima sėkmingai įsidarbinti, gauti pareigybę, kuri atitiktų pašaukimą. Vasara ir ruduo gali būti palankus periodas dirbantiems verslo sektoriuje, antrasis pusmetis palankus tolimoms kelionėms, dalykinių partnerių paieškoms užsienyje, o kelionių metu, galimos pažintys, vieniši ženklo atstovai gali užmegzti naudingus ryšius, kurie palaipsniui galėtų peraugti į asmeninius. Aplamai meilės sferoje, ypač vienišiems ženklo atstovams, sėkmė gali nusišypsoti jau metų pradžioje, kada likimas gali atsiųsti sielai artimą žmogų, su kuriuo galėtų sieti daug bendrų dalykų, kuris galėtų tapti bendraminčiu, bei artimu, mylimu žmogumi. Sekantis palankus asmeninių santykių užmezgimui periodas gali būti vasaros mėnesiai ir rudens pradžia, o šeimos žmones šiame periode gali suartinti bendros poilsinės kelionės, nauji interesai ir pramogos. Finansinė gyvenimo pusė didelių problemų kelti neturėtų, metų eigoje tikėtinos stabilios pajamos, rudens periodu jos gali gerokai padidėti, todėl tokiu metu galima daryti gerai apgalvotas investicijas, praplėsti savo nuosavą veiklą, arba įsigyti stambius pirkinius šeimai, namams. Teisingos investicijos šiuo periodu galėtų garantuoti gerą pelną ateityje, tačiau, beveik visus metus, tvarkant svarbius dokumentus, arba pasirašant sutartis, kontraktus, būtinas padidintas atidumas, kadangi suklysti bus lengva, o klaidingų poelgių pasekmės galėtų būti gana negatyvios, todėl prieš priimant svarbius sprendimus, vertėtų labai atidžiai patikrinti visą įmanomą informaciją, bei tokiu būdu apsaugoti save nuo finansinių, arba materialinių nesėkmių.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Drakonui – Šio ženklo atstovų laukia gana tolygūs 2014 Arklio metai, nežadantys nei didelių sukrėtimų, nei ypatingo kilimo sociume, tai gali būti labiau nuosaikūs, tačiau gana sėkmingi metai. Vadovaujantis savo įžvalga, toliaregiškumu, bei tik šio ženklo atstovams būdingomis charakterio savybėmis, šiais Arklio metais, galima sėkmingai užsibrėžti realiai įgyvendinamas užduotis, bei išvengti, iš pirmo žvilgsnio, gana viliojančių, tačiau abejotinų pasiūlymų, bei nešvaistyti veltui laiko ir energijos neproduktyviems reikalams. Sėkmės garantu šiais metais gali būti santūrumas kalbose, gebėjimas teisingai pasinaudoti svarbia informacija, bei polinkis harmoningai bendrauti su artimais ir mylimais žmonėmis, tuo užsitikrinant jų pagalbą ir palaikymą sudėtingais periodais, kurie tikėtini vasaros viduryje, bei rudens pradžioje. Pirmoji 2014 metų pusė profesinėje veikloje gali būti įprastinė, tokiu metu vertėtų užsiimti einamaisiais reikalais, sąžiningai atlikti savo pagrindines darbines užduotis, bei kaupti jėgas ir energiją profesiniam šuoliui, kuris tikėtinas rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje. Šiame periode galimas didesnis aktyvumas, kadangi palankiai susiklostę aplinkybės, gali tiesiog skatinti atkreipti dėmesį į savo profesinę veiklą, tokiu metu gali išryškėti tam tikros pozityvios tendencijos, šis periodas bus palankus tolimesnių, ilgalaikių planų kūrimui, galvoje gali gimti vertingos idėjos, skatinančios imtis naujų, pelningų projektų, o teisingai pasinaudojus atsiveriančiomis galimybėmis šiuo metu, galima užsitikrinti sėkmę profesinėje veikloje ateityje. Siekiantiems profesinės sėkmės, tam palankus būtų lapkričio mėnuo, kadangi šiuo metu galima tikėtis vadovybės palaikymo ir palankumo, todėl gali atsirasti galimybė užimti labiau perspektyvią pareigybę, bei šis mėnuo palankus naujų projektų startui, arba tokiu metu galimos pozityvūs pokyčiai verslo sektoriuje, o aplamai, šiuo metu, daugelyje gyvenimo sferų gali būti sėkmingas laiko tarpsnis. Įsisenėjusių finansinių problemų sprendimui palankus pavasario periodas, o kas liečia bendrą finansinę padėtį, tai visus metus vertėtų labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas, šiuos Arklio metus labiau gyventi ekonomijos ir taupumo režimu, tada metų pabaigoje tikėtinas stabilumas, bei kiek papilnėjęs asmeninis biudžetas. Asmeninio gyvenimo sferoje, sudėtinga gali būti vasara, todėl, jeigu gyvenantiems šeimoje, šiame periode nepavyktų sėkmingai išspręsti visų tarpusavio konfliktų su mylimu žmogumi, rudens pradžioje gali tekti pasukti skirtingais keliais. Tarpusavio santykius išsaugoti padėtų esminis nesutarimų ir bendravimo problemų suvokimas, atsisakymas nepagrįstų ambicijų, bei gebėjimas į tarpusavio santykius pažvelgti kitu aspektu, suteikiančiu galimybę surasti išeitį iš susidariusios padėties, pervedant bendravimą į aukštesnį kokybinį lygmenį, bei ieškant bendrų sąlyčio taškų, galinčių suartinti partnerius, bei sustiprinti tarpusavio ryšius. Vienišiems ženklo atstovams Arklio metai gali būti sėkmingi, jie nestokos palankių progų perspektyvioms pažintims, bendroms romantiškoms pramogoms kartu su mylimais žmonėmis, jie gali sutikti savo gyvenimo meilę, o tam palankus vasaros periodas, bei gruodžio mėnuo.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Gyvatei – Šio ženklo atstovų laukia gana permainingi 2014 Arklio metai, kada sėkmės periodus gali keisti nesėkmių ruožas, tačiau, pasitelkus nuovokumą, įžvalgumą, bei pakantumą, gebėjimą pasižiūrėti į iškylančias problemas tarsi iš šalies, galima bus sėkmingai susidoroti su visais neklandumais ir kliūtimis, o nepalankias aplinkybes tiesiog panaudoti kaip mokomąją priemonę, siekiant tobulumo profesinėje veikloje, ar asmeniniame gyvenime. Šiais metais gali gimti nuostabios idėjos, todėl pasitelkus savo kūrybiškumą ir praktiškumą, galima surasti daugybę būdų ir galimybių, norint savo gyvenimą pasukti palankesne linkme, tam labai palankus periodas bus nuo antros liepos mėnesio pusės, bei visas rugpjūtis. Pirmasis metų ketvirtis bus labiau palankus tam, kad sutvirtinti savo užimamas pozicijas, kurių pavyko pasiekti atkakliu darbu praėjusiais metais, o nuo pavasario pradžios, anksčiau įdėtos pastangos, gali pradėti atsipirkti. Pavasario ir vasaros periodu galima tikėtis gerų pajamų, tokiu metu gali gerokai sustiprėti finansinė padėtis, tačiau, šiame periode ir toliau vertėtų vengti nenaudingų, nebūtinų išlaidų, kad susiklosčius palankioms aplinkybėms vasaros pabaigoje, galima būtų padaryti investicijas į naudingus projektus, kurie galėtų garantuoti finansinę sėkmę tolimesniais metais. Profesinėje veikloje kiek sudėtingesnis periodas gali būti ruduo, kadangi, šiuo metu, gali tekti keisti savo požiūrį į daugelį dalykų, bei pasinaudojus sukaupta profesine patirtimi, įsileisti pokyčius į savo veiklą, daug ką patobulinti, bei atsisakyti to, kas trukdo judėti į priekį. Finansinė padėtis metų pabaigoje gali džiuginti, tik žiemos pradžioje vertėtų labai atsakingai vertinti dalykinių partnerių pasiūlymus, investicijų tikslingumą ir galimas to pasekmes, šiuo metu vertėtų labai sumaniai numatyti ateities gaires savo veikloje, bei pačius optimaliausius pajamų uždirbimo būdus. Asmeninis gyvenimas gali būti permainingas, gyvenančius šeimose, susiklostę aplinkybės, gali paskatinti peržiūrėti tarpusavio santykius su mylimu žmogumi, daugeliu atveju gali išryškėti vidinės abejonės, todėl visų pirma, būtinas vidinis suvokimas, ko tikimasi iš artimo žmogaus, ar bendras gyvenimas atitinka lūkesčius, ar vertėtų tarpusavio santykius keisti iš esmės. Šeimos gyvenime šie metai nebus labai tolygūs, kadangi periodiškai vis galimos konfliktinės situacijos, santykių aiškinimasis, pavydas, pykčiai ir taikymasis, tačiau šie metai užgrūdins partnerius, suteiks gyvenimiškos patirties, bei išminties, kaip galima būtų protingiau pasielgti. Vienas poras šie metai gali suartinti, o kitose gali santykiai nutrūkti, jeigu jie pasirodys išsisėmę ir nebus prasmės juos puoselėti. Vieniši ženklo atstovai visus metus turės pakankamai galimybių užmegzti romantiškas pažintis, tačiau lemtinga meilė gali ateiti vasaros pabaigoje, o užsimezgusi pažintis, gali peraugti į rimtus ir ilgalaikius ryšius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Arkliui – Šio ženklo atstovai, kadangi 2014 Arklio metai, bus jų metais, gali būti labai aktyviais, o metų eigoje gali nuveikti labai daug, nors jų laukia ir nemažai svarbių pokyčių, permainų, apimančių daugelį gyvenimo sferų. Metų pradžia bus palanki svarbiausių savo tikslų išryškinimui, o kadangi šio ženklo atstovai bus pilnateisiais šių metų šeimininkais, tai jie gali tikėtis sėkmės ir vaisingos veiklos, nors metų eigoje, gali jausti ir padidintus reikalavimus iš aplinkinių pusės savo atžvilgiu, todėl gali tekti būti aktyviais, darbingais ir atsakingais. Profesinėje veikloje gana sėkmingi gali būti visi metai, ankstesnių metų įdirbis, bei šių metų aktyvumas gali pasitarnauti sėkmės karjeroje garantu, todėl galima tikėtis, kad pavyks palypėti tarnybinės hierarchijos laiptais, įgyti vadovybės pasitikėjimą, gauti vadovaujančią pareigybę, arba labai atsakingą darbą. Pirmasis metų ketvirtis bus gana palankus ryžtingiems ir drąsiems šio ženklo atstovams, tokiu metu galima sėkmingai pradėti nuosavą veiklą, arba organizuoti bendraminčius, pradėti rimtą verslą, užimti vadovaujančią poziciją, tapti lyderiais. Gana produktyvus veikloje periodas gali būti pavasario pabaiga ir vasaros pradžia, kada palankiai susiklosčiusių aplinkybių įtakoje, galima gerokai sustiprinti savo socialinę padėtį, tapti profesionalais savo veikloje, bei įgyvendinti ilgą laiką brandintas ambicijas. Antrasis pusmetis gali būti palankus dalykinėje veikloje, šiame periode galima surasti patikimus verslo partnerius, pasirašyti naudingas sutartis, pelningus kontraktus, galima sėkmingai išplėsti savo įtakos sferą, bei užsitikrinti stabilias pajamas. Aplamai paėmus finansinę gyvenimo pusę, tai visus metus pajamos gali būti gana geros, tačiau visą periodą būtinas ir padidintas atidumas tvarkant finansinius reikalus, atliekant pinigines operacijas, pasirašant finansinius įsipareigojimus, sudarant sandorius, arba darant investicijas. Šiais metais būtina vengti skubotumo, vertėtų būti labai apdairiems, prieš darant rimtus ir atsakingus sprendimus, viską gerai išanalizuoti, pasverti galimą naudą ir nuostolius, norint išvengti lemtingų klaidų, tada metų pabaigoje beliks tik pasidžiaugti pagerėjusia finansine padėtimi, bei solidžiu pelnu. Asmeninis gyvenimas šio ženklo atstovams, metų eigoje, tikėtinas permainingas. Vieniši ženklo atstovai pavasario pradžioje gali stipriai įsimylėti, tačiau jų meilė gali likti be atsako, o vasaros periode jų pačių nuostabai, gali sutikti sau likimo skirtą žmogų, kuris eilę metų buvo visai šalia, tai gali būti žmogus iš artimos aplinkos, o įsižiebę jausmai gali tarsi išauginti sparnus, bei gyvenimą nuspalvinti ryškiomis spalvomis. Šiuo metu užsimezgę asmeniniai santykiai gali išsirutulioti į rimtą draugystę, o kai kurie ženklo atstovai savo antrąją pusę gali sutikti tolimų kelionių metu, rudens periodu. Gyvenantieji šeimose, šio ženklo atstovai tarpusavio santykius su mylimu žmogumi gali sustiprinti vasaros periode, kada bus palanku vykti į poilsines keliones, kurių metu, patirti nauji įspūdžiai išvaduotų nuo kasdienės rutinos ir atnaujintų jausmus, o įsimylėjėlių poros šiuo metu gali oficialiai įregistruoti savo santykius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Ožkai – Šio ženklo atstovai 2014 Arklio metais gali tikėtis metų šeimininko palankumo, tačiau didele dalimi jų sėkmė priklausys nuo gebėjimo harmoningai bendrauti supančioje aplinkoje, bei atsiriboti nuo darbo problemų, neperkeliant jų į šeimos ir asmeninių santykių erdvę, kas galėtų paskatinti tam tikras problemas šioje sferoje. Labai svarbu šiais metais gebėti realistiškai žiūrėti į savo norus, siekius, lūkesčius, bei galimybes savo užmačių įgyvendinimui, kadangi sėkmė tikėtina tik tuo atveju, jeigu norai ir galimybės atitiks vieni kitus, nepuosėjant tuščių vilčių. Tam tikri pokyčiai šio ženklo atstovus gali paliesti vasario mėnesį, kadangi šis periodas bus palankus permainoms darbo sferoje, tokiu metu galima sėkmingai pakeisti darbą, gauti labiau priimtiną pareigybę, arba surasti naudingą veiklą. Pavasario ir vasaros periodu galima sėkmingai parodyti save iš pačios geriausios pusės, išryškinti savo privalumus, atkreipti vadovybės dėmesį, įgyti pasitikėjimą, o kaip to rezultatas galėtų būti sėkmingi poslinkiai karjeros sferoje. Dirbantieji verslo sferoje, irgi gali šiame periode pasiekti ženklios sėkmės, kadangi palankių aplinkybių įtakoje, sėkmingai investavus lėšas, galima praplėsti verslą, užmegzti naudingus dalykinius ryšius, pasirašyti naudingas partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis, ko pasekoje, metų pabaigoje, šio meto pastangos duotų apčiuopiamus rezultatus, sustiprintų pasitikėjimą savomis jėgomis, bei paskatintų toliau vystyti veiklą. Paskutinis metų ketvirtis palankus kūrybiškiems žmonėms, tokiu metu galima realizuoti ilgai brandintas idėjas, galima sėkmingai keisti veiklos pobūdį, o dirbantiems valstybiniame sektoriuje, galima sėkmingai pakelti savo kvalifikaciją, bei pasiekti ženklių laimėjimų profesinėje veikloje. Kas liečia finansinę sferą, tai metų eigoje tikėtinos stabilios pajamos, tam tikrais momentais jos gali gerokai šoktelėti virš įprastinės ribos, o birželio mėnuo bus palankus gerai apgalvotoms investicijoms, kurios duotų gerą pelną antrame pusmetyje. Šiuo metu galima planuoti stambius pirkinius šeimai, namams, galima sėkmingai gauti kreditus, imti paskolas, įsigyti nuosavybę, daryti kapitalinį remontą, arba sutvarkyti kitus finansinius reikalus nuosavos veiklos, verslo sektoriuje. Šio ženklo atstovų, gyvenančių šeimoje, sudėtingas tarpusavio santykių periodas tikėtinas metų pradžioje, kada gali išryškėti vidinės abejonės, gali kiek priblėsti jausmai, tačiau skiriant daugiau laiko šeimai ir mylimiems žmonėms, galima sėkmingai išspręsti visus nesklandumus, o antrąjį pusmetį šio ženklo atstovų pagalbos ir palaikymo gali prireikti artimam, arba mylimam žmogui, o tai galėtų gerokai suartinti partnerius, bei sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir prieraišumą. Vieniši ženklo atstovai pirmąjį pusmetį gali turėti progų naujoms pažintims, vasaros periodu gali pasinerti į romantiškų pramogų šurmulį, tačiau šiuo metu užmegzti ryšiai gali būti trumpalaikiai. Rudens periodu galimos naudingos pažintys kelionių metu, tačiau lemtinga ir tikra meilė gali pasibelsti į vienišų šio ženklo atstovų širdį tik 2014 metų lapkričio pabaigoje, arba gruodžio pradžioje, tokiu metu galima sutikti artimą sielai žmogų, kuris galėtų tapti gyvenimo palydovu, antrąja pusele. Metų pabaigoje gali atnaujinti jausmus ir sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir gyvenantieji šeimose, tokiu metu bus galimybių sukurti pozityvų psichologinį klimatą namų erdvėje, bei džiugią prieššventinę nuotaiką.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Bezdžionei – Šio ženklo atstovų atžvilgiu 2014 Arklio metų šeimininkas kiek nepalankiai nusiteikęs, todėl galima tikėtis priešiškumo, bei įvairių kliūčių savo kelyje į tikslą, tačiau gyvenimas šiais metais gali rutuliotis remiantis posakiu, kad „nėra to blogo, kas neišeitų į gera". Metų eigoje gali tekti įveikti ne vieną kliūtį, susidoroti su sudėtingomis užduotimis, bei spręsti tam tikras problemas, tačiau metų pabaigoje, atsigręžus atgal, bus galima suvokti, kad viskas, ko teko atsisakyti, arba prarasti, tebuvo tik nereikalingas balastas, trukdantis judėti į priekį, o sutikti sunkumai galėjo tapti varomąja jėga, siekiant profesionalumo ir tobulėjimo. Profesinėje veikloje gana palankus periodas tikėtinas pavasario ir vasaros sandūroje, tokiu metu galima sėkmingai įsidarbinti, gauti ne tik gerai apmokamą, tačiau ir atitinkantį pašaukimą, darbą, o dirbatieji verslo sektoriuje, šiuo metu gali pradėti vystyti perspektyvų projektą, arba įgyvendinti ilgą laiką brandintus planus. Labai produktyvus periodas tikėtinas vasaros viduryje, sėkmingų aplinkybių įtakoje, tokiu metu galima sėkmė karjeroje, didelių laimėjimų galima pasiekti kūrybinėje veikloje, tokiu metu galima pilnai atskleisti savo vidinį kūrybinį potencialą, galimos genialios idėjos, skatinančios išskirtinę sėkmę veikloje. Antrasis pusmetis palankus tolimoms kelionėms, dalykiniam bendravimui, tokiu metu galima labai daug nuveikti, surasti bendrų interesų žmonių užsieniečių tarpe, pasirašyti naudingas partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis, bei gerokai išplėsti savo asmeninius horizontus. Finansine prasme, sėkmės galima pasiekti pasitelkus, visų pirma, ekonomijos režimą, be reikalo neišlaidaujant, atsisakant neplanuotų, impulsyvių pirkinių, kas padėtų išlaikyti finansinį stabilumą visus metus, o įdėtos pastangos, su kaupu gali atsipirkti metų pabaigoje, kada asmeninį biudžetą gali papildyti solidus pelnas, arba materialinė paskata už gerą darbą. Asmeninių santykių sferoje esminės permainos tikėtinos jau metų pradžioje, tokiu metu gali nutrūkti išsisėmę, neperspektyvūs santykiai, tačiau greitu laiku šalia gali vėl atsirasti artimas sielai žmogus. Vieniši ženklo atstovai turės gana daug palankių progų naujų pažinčių užmezgimui, pirmąjį pusmetį, tam ypač palankus bus birželio mėnuo, tokiu metu galima pilnai pasinerti į meilės pramogas, o rugsėjo mėnesį sau artimą žmogų galima sutikti kelionėje. Šiuo metu užmegzti ryšiai gali išsirutulioti į rimtą draugystę, kuri gali tęstis iki logiškos baigties – santuokos. Tie ženklo atstovai, kurie sukūrę šeimas, didelių pokyčių asmeniniame gyvenime tikėtis neturėtų, o tarpusavio santykius sustiprinti galima vasaros periodu, kada palanku vykti į poilsinę kelionę kartu su šeima, bei patirti naujų įspūdžių, o drauge praleistas laikas gali suartinti, atgaivinti jausmus.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Gaidžiui – Šio ženklo atstovų sėkmės garantu 2014 Arklio metais gali tapti darbštumas, aktyvumas, nenumaldomas ir nuoseklus artėjimas link tikslo, naudingų planų realizavimas. Sėkmė lydės tuos ženklo atstovus, kurie atkakliai sieks užsibrėžtų užduočių, todėl nieko nevertėtų palikti savieigai, o įdėjus pastangų, metų pabaigoje galima bus pasidžiaugti savo darbo vaisiais. Kiek ramesnis ir pasyvesnis gali būti sausio mėnuo, o tolimesnis periodas bus labiau aktyvus, tačiau su periodiškai iškylančiomis bendravimo problemomis, todėl šalia aktyvumo ir darbingumo, dar būtinas pakantumas kitokiai nuomonei ir gebėjimas teisingai formuoti tarpusavio santykius su supančiais žmonėmis. Profesinės veiklos sferoje, šiais metais didelių laimėjimų gali pasiekti šio ženklo atstovai, kurie susiję su darbo kolektyvu, kurių veikla apjungia bendrų interesų žmonių grupę, nors tam tikrais periodais galimi konfliktiniai periodai, tačiau kolektyvinio darbo nauda gali būti akivaizdi. Vasaros viduryje galima sėkmingai pakeisti darbą, arba gauti kitą, labiau palankią pareigybę, rudens periodu galima tikėtis paaukštinimo tarnyboje, gali atsirasti puikus šansas palypėti karjeros laiptais. Gana sėkmingi gali būti ir dirbantys verslo sektoriuje, nors šiais metais labai rimtų projektų realizuoti gali ir neatsirasti galimybės, tačiau, išlaikyti įprastą pajamų lygį, arba įdėjus pastangų, uždirbti kiek daugiau, gali pavykti. Paskutinį metų ketvirtį būtų palanku užsiimti ilgalaikių planų sekantiems metams kūrimu, šiuo metu numatytos tendencijos ir priemonės būsimų projektų įgyvendinimui, gali garantuoti sėkmę ateinančiais metais, o šių metų lapkričio ir gruodžio mėnesiai gali būti palankūs siekiantiems karjeros, profesinio augimo. Kas liečia finansinę gyvenimo pusę, tai norint išlaikyti stabilų asmeninį biudžetą visų metų eigoje, šio ženklo atstovams, vertėtų būti itin atsargiems, kruopščiai planuoti savo išlaidas, daryti tik labai gerai apgalvotas investicijas, nedalyvauti abejotinuose projektuose, tada metų pabaigoje galima bus tikėtis stabilios finansinės padėties. Asmeninis gyvenimas ženklo atstovams, turintiems artimą žmogų, arba gyvenantiems šeimoje, gali būti gana sėkmingas visus metus, bendros poilsinės kelionės antroje vasaros pusėje galėtų partnerius dar labiau suartinti, todėl vertėtų šiuo metu planuoti atostogas. Vieniši ženklo atstovai metų eigoje gali užmegzti romantiškas pažintis, gali daug pramogauti kartu su mylimais žmonėmis, tačiau gana rimtos, lemtingos pažinties, kuri galėtų peraugti į perspektyvius ir ilgalaikius santykius, galima tikėtis rugsėjo mėnesį, bei metų pabaigoje, artėjant šventiniam periodui.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Šuniui – Šio ženklo atstovai gali tikėtis 2014 Arklio metų šeimininko palankumo, todėl tai gali padėti sėkmingai įsilieti į gana aktyvų ir dinamišką šių metų ritmą, todėl jau metų pradžioje, gali tekti pasinerti į darbų ir reikalų sūkurį, tačiau energingumas, aktyvumas, bei nenumaldomas tikslo siekimas, padės susidoroti su užduočių gausa, bei pasiekti gana gerų rezultatų. Daugelyje gyvenimo sferų gali tekti užimti lyderių pozicijas, sutelktumas ir išmintis padės sustiprinti savo meistriškumą ir profesionalumą, kas gali suteikti galimybę gauti paaukštinimą tarnyboje, užimti vadovaujančias pareigas, būti sėkmingais profesinėje veikloje. Daug jėgų ir energijos gali pareikalauti situacijos, kurios susiklostys pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje, tai bus periodas, kada darbas darbą veja, kada teks visur suspėti, savo dėmesį ir laiką skirti keliems reikalams tuo pačiu metu, tačiau įdėjus pastangų ir sėkmingai susitvarkius su šio meto iššūkiais, vasaros periodu bus galima ramia sąžine leisti sau pailsėti, atgauti jėgas, pasisemti naujų įspūdžių, papramogauti, įgyti atgaivos poilsinių kelionių metu. Karjeros sferoje, bei dirbantiems verslo sektoriuje, gana sėkmingas ir produktyvus tikėtinas rudens periodas, bei paskutinis metų mėnuo, kada galima daug pasiekti, realizuoti ilgą laiką brandintus ambicingus planus. Finansinė gyvenimo pusė didelių rūpesčių metų eigoje kelti neturėtų, šiuos metus galima tikėtis užbaigti su gerokai papilnėjusiu biudžetu, tačiau kiek sudėtingesnė gali būti vasaros pabaiga, todėl vertėtų sąmoningai kontroliuoti savo išlaidas atostogų, ar tolimų kelionių metu, o iš kitos pusės, kai kurie finansiniai nesklandumai galimi dėl nesėkmingos dalykinės partnerystės šiuo periodu, todėl tam reikėtų laiku skirti pakankamai dėmesio. Šie metai nebus labai palankūs ilgalaikėms investicijoms, arba verslo plėtrai, todėl vertėtų dėmesį sutelkti į pajamų uždirbimą įprastinėmis sąlygomis, per sėkmingą profesinę veiklą. Šio ženklo atstovai, turintys savo antrąją pusę, arba gyvenantys šeimoje, gali išgyventi ir kiek sudėtingesnius tarpusavio santykių periodas, to priežastimi gali būti nelauktai įsižiebę jausmai, meilė iš pirmo žvilgsnio, kada gali susidaryti meilės trikampis, bei pareikalauti apsisprendimo, su kuriuo partneriu labiau pakeliui, todėl kai kuriose porose santykiai gali ir nutrūkti. Vieniši šio ženklo atstovai turės palankių progų asmeninių ryšių užmezgimui visus metus, tačiau, ypač sėkmingas tam periodas, gali būti pavasario mėnesiais, kada galima sutikti išsvajotą meilę, įsimylėti ir būti mylimais, formuoti rimtus partneriškus ryšius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Šernui - 2014 Arklio metų pradžioje šio ženklo atstovai neturėtų nusišalinti nuo einamųjų problemų sprendimo, neturėtų susiklosčiusių situacijų palikti savieigai, o sukaupę jėgas ir kantrybę, galėtų ryžtingai išspręsti visus neatidėliotinus reikalus, tuo atlaisvindami erdvę naujai veiklai, naujiems perspektyviems projektams. Jau pačioje metų pradžioje, įprastas gyvenimo tempas ženkliai keisis, todėl šio ženklo atstovams teks gana sumaniai į jį įsilieti, norint būti sėkmingais, bei pasiekti gerų rezultatų. Sausio ir vasario mėnesiais gali atsirasti palankus šansas, viliojantis perspektyvus projektas, ar galimybė pasirašyti naudingą kontraktą, arba sandorį, todėl šiuo metu vertėtų būti atidiems ir nepraleisti palankių galimybių. Kiek sudėtingesnis gyvenimo periodas galimas pavasario pabaigoje, kada nenumatytos aplinkybės gali kiek išmušti iš vėžių, tokiu metu gali kas nors iš artimų žmonių pakliūti į bėdą, todėl šio ženklo atstovamas gali tekti suteikti kam nors pagalbą, paramą, arba kažkokios išskirtinės situacijos gali paliesti ir jų pačių gyvenimą, tačiau sėkmingai įveikus šiuos sunkumus, vėliau bus galima susitelkti į asmeninių tikslų, profesinės sėkmės siekimą. Sąžiningai atliekantys savo darbines užduotis, šio ženklo atstovai gali patraukti vadovybės dėmesį, gali įgyti pasitikėjimą, bei galimybę gauti paaukštinimą tarnyboje, arba vadovaujančią pareigybę, o taip pat ir materialinę paskatą, o užsiimatys verslo sektoriuje, gali tikėtis, kad gana produktyvus bus rudens periodas, kada galima startuoti su gerai parengtais projektais, arba galima sėkmingai praplėsti savo veiklą, surandant naujus pajamų uždirbimo šaltinius. Siekiantys karjeros, turėtų pasirūpinti ir savo kvalifikacija, profesionalumo stiprinimu, kadangi stovint vietoje ir netobulėjant, gali nepavykti išlaikyti užimamų pozicijų, ar tikėtis profesinio augimo, todėl būtina skirti pakankamai dėmesio ir šiai gyvenimo pusei. Finansine prasme, didesnės išlaidos tikėtinos pavasario pabaigoje, bei kiek susvyruoti asmeninis biudžetas gali rudens pradžioje, todėl vertėtų jau metų pradžioje protingai suplanuoti būtinas metines išlaidas, teisingai įvertinti savo galimybes, bei vengti nenumatytų, spontaniškų išlaidų, arba ne iki galo apgalvotų investicijų, kurios galėtų paskatinti nuostolius. Tačiau, atsakingai planuojant, bei sąmoningai siekiant finansinės padėties sustiprinimo, metų pabaigoje tai gali pavykti padaryti, solidų pelną gali duoti sėkmingai įgyvendinti projektai, teisingai pasirinkta veiklos sfera, arba savo profesinių privalumų dėka gauta gera pareigybė, sėkminga karjera. Šio ženklo atstovams, gyvenantiems šeimoje, arba turintiems pastovų partnerį, metų eigoje didesnių pokyčių tarpusavio santykiuose tikėtis nevertėtų, o vieniši ženklo atstovai naujas reikšmingas pažintis gali užmegzti vasaros mėnesiais, ypač liepos mėnesį, tai gali įvykti bet kur, netgi tokioje vietoje, kur to mažiausiai galima tikėtis, tai gali pasirodyti kaip laimingas atsitiktinumas. Šiuo metu šalia gali atsirasti sielai artimas žmogus, su kuriuo gali susieti gilūs jausmai, bei atsirasti galimybė suformuoti ilgalaikius, daug žadančius tarpusavio santykius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
Get Adobe Flash player