Horoskopas spalio mėnesiui

Saulė didžiąją 2014 metų spalio mėnesio dalį judės tranzitu Svarstyklių ženklu, kuris jai nepalankus, todėl galima kiek stokoti energijos, jėgų, tačiau šis draugiškumo ir taikingumo ženklas gali skatinti tokias savybes, kaip harmonijos siekimas supančiame pasaulyje, tai gali paliesti įvairaus pobūdžio partneriškus ryšius, šeimos santykius su visuomene, galimas polinkis plėsti savo akiratį, aktyviai bendrauti su aplinkiniais, tačiau tuo pačiu reikiamos distancijos išlaikymas, apsaugant save nuo išorinio poveikio, nenoras įsigilinti į svetimas problemas. Gali stiprėti interesas gražiems daiktams, subtilumas, mentalinis imlumas, tvarkos ir harmonijos siekimas, intelektualumas. Spalio 23 d. Saulė pereis į Skorpiono ženklą, todėl stiprins individualumą, ambicingumą, judrumą, ryžtingumą, kantrybę, ištvermę, darbingumą. Tokio tranzito metu gali išryškėti savininkiškumo jausmas, aistringumas, stiprūs išgyvenimai, slaptumas, jausmingumas, turtinga vaizduotė, savitvarda, disciplina, o nuotaikos, dvasinės ir psichinės būsenos gali stipriai priklausyti nuo supančios aplinkos, artimų žmonių. Tokiu metu būdingas gebėjimas vidine jėga, magnetizmu išsiskirti iš minios, veržlumas, pasitikėjimas savimi, savomis jėgomis, valdingumas, kibumas, valia ir energingumas, įžvalgumas, realistiškumas ir praktiškumas, rūpestingumas, nors su tam tikru grubumo, vidinės emocinės įtampos atspalviu, gebėjimas surasti silpnas priešininkų vietas, bei tuo pasinaudoti.

10 2014 spalis


Spalio mėnesio pradžioje Merkurijus judės Skorpiono ženklu, todėl pirmąją dekadą gali išryškėti tokios savybės, kaip protinis darbingumas, įžvalgumas, kibumas, pareigingumas, gebėjimas stengtis, slaptumas, interesas svetimoms paslaptims, tačiau ir viskam, kas susiję su okultine, kriminaline, slapta gyvenimo puse, gali išryškėti kritiškumas, sarkazmas. Spalio 4 d. vakare Merkurijus, būdamas Skorpiono ženkle, keis judėjimo kryptį, jis pradės judėti atatupstas, todėl spalio 10 d. vėl sugrįš į Svarstyklių ženklą, kuriame praleis visą likusią mėnesio dalį, o spalio 25 d. jis vėl pradės judėti direktyvine kryptimi. Kol Merkurijus bus Svarstyklių ženkle, galima tikėtis subtilumo ir paviršutiniškumo mąstyme, polinkio jaudintis, tačiau ir greitai nusiraminti, siekti kompromisų bendravime, galimas interesas menui, kultūriniams renginiams. Merkurijaus retro fazės metu, spalio 4-25 dienomis, nepalanku užsiimti naujais projektais, keisti darbą, pradėti naują mokymosi ciklą, vykti į tolimas keliones, pasirašyti svarbias sutartis, kontraktus, užmegzti naujas pažintis, pirkti tokius daiktus, kaip automobiliai, kompiuteriai, telefonai, spausdintuvai (jie gali būti su defektais), navigacinės sistemos. Šis periodas labiau palankus atlikti tai, kas buvo vis atidėliojama, vilkinama, galima taisyti anksčiau padarytas, klaidas, tvarkyti, rūšiuoti, išmesti nereikalingus dokumentus, atnaujinti nutrūkusius ryšius su draugais, kolegomis, giminaičiais, kaupti energiją.
Venera iki spalio 23 dienos eis tranzitu Svarstyklių ženklu, kuriame ji gali pilniausiai išreikšti savo savybes, todėl gali stiprėti polinkis maloniam bendravimui, draugiškumas, susitarimų ir kompromisų siekimui, tokiu metu galimas dėmesingumas, švelnumas artimų žmonių, vaikų atžvilgiu, užuojauta aplinkiniams, interesas menui, kultūrinėms pramogoms, gražiems daiktams, malonumams, komfortui savuose namuose. Paskutinę spalio mėnesio savaitę, kada Venera 23 dienos vakare pereis į nepalankų jai Skorpiono ženklą, gali išryškėti tokios savybės, kaip emocinis prieraišumas, darbingumas, pareigingumas, dėmesys detalėms ir smulkmenoms, ryžtingumas, ūkiškumas, ekonomiškumas, kantrybė, ištvermė, nuosavos savivertės jausmas, gebėjimas paklusti, tuo pačiu atlaikant bet kokį spaudimą.
Didžiąją spalio mėnesio dalį Marsas eis tranzitu Šaulio ženklu, todėl gali stipriai pasireikšti vidinė energija ir tokios savybės, kaip drąsumas, atvirumas, siekis užimti vyraujančią padėtį darbo kolektyve, arba namuose, tokiu metu galima tikėtis polinkio laisvei, nepriklausomybei, greitai daromų sprendimų, entuziazmo įgyvendinant savo siekius. Šiame periode gali stiprėti noras keliauti, ryšiai ir bendravimas su užsieniečiais, interesas mokslui, religijai, svetimoms kultūroms. Spalio 26 d. Marsas pereis į Ožiaragio ženklą, kuriame jo padėtis išskirtinai stipri, todėl tokiu metu gali stiprėti uždarumas, darbštumas, praktiškumas, dalykiškumas, gebėjimas paklusti, veikti neskubant, apgalvojant savo veiksmus ir planus, gali stiprėti atkaklumas, tikslingumas, disciplinuotumas, budrumas ir įžvalgumas, polinkis įveikti visas kliūtis savo kelyje į tikslą.
Jupiteris visą spalio mėnesį praleis Liūto ženkle, stiprindamas polinkį ekspansijai, asmeninės erdvės plėtrai, gali skatinti norą keliauti, formuoti sau tikslus, juos įgyvendinti, užmegzti naudingas pažintis. Saturnas eis tranzitu Skorpiono ženklu, stiprindamas darbštumą, atsakomybę, slaptumą ir santūrumą, discipliną, sveiką nuovoką, polinkį siekti materialinės gerovės. Tolimos, lėtai judančios planetos toliau eis tranzitu tais pačiais ženklais, kaip ir praeitą mėnesį.
Įvertinus planetų padėtį ženkluose, jų formuojamus tarpusavio aspektus, tai pirmąją spalio mėnesio dekadą galima sėkmingai formuoti asmeninius santykius, stiprinti meilės ryšius, periodas bus palankus daugiau laiko praleisti su artimais, mylimais žmonėmis. Profesinės, darbinės veiklos sferoje didelių pasiekimų tikėtis neverta, šiuo metu pozityvius rezultatus gali skatinti ankstesnis įdirbis, įdėtos pastangos, siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Spalio 8 dieną, 13:55 valandą (Lietuvos laiku), 16-ame Avino ženklo laipsnyje įvyks pilnas Mėnulio užtemimas, kurio įtaka gali būti dvejopa. Užtemimo taškas bus jungtyje su Uranu, esančiu Avino ženkle, Mėnuliui opozicijoje esanti Saulė bus jungtyje su Venera, abi planetos randasi Svarstyklių ženkle, o šioje užtemimo ašyje esančios planetos formuos destruktyvius aspektus Plutonui, esančiam Ožiaragio ženkle, todėl suformuos uždarą destruktyvių aspektų figūrą, kurios įtaka gali skatinti dramatiškus įvykius, įvairaus pobūdžio transformacijas. Iš kitos pusės, Mėnulis, būdamas jungtyje su Uranu Avino ženkle, per harmoningus aspektus Jupiteriui, esančiam Liūto ženkle, bei Marsui, esančiam Šaulio ženkle, ugnies stichijos ženkluose susiformuos uždarą harmoningų aspektų figūrą, todėl šio užtemimo įtaka gali skatinti ir netikėtus, permainingus įvykius, bei palankias galimybes, gali įtakoti įvairaus pobūdžio tarpusavio santykius, asmeninį gyvenimą, meilės ryšius, meno ir kūrybos sferą. Tai bus ir Mėnulio pilnaties dienos, todėl artimomis šiai datai dienomis gali stiprėti dirglumas, nervingumas, valdingumas, tokiu metu gali padaugėti konfliktinių situacijų, vertėtų sąmoningai valdyti savo emocijas, psichologines būsenas, saikingai vartoti alkoholį, arba visai jo atsisakyti, norint išvengti nemalonių situacijų.
Vidurinę spalio mėnesio dekadą galima daug bendrauti su užsieniečiais, užmegzti partneriškus ryšius su žmonėmis iš toli, vykti į dalykines keliones, palanku būti gamtoje, užsiimti aktyviu laisvalaikiu. Tokiu metu galima užsiimti finansinių reikalų tvarkymu, naujų pajamų šaltinių paieškomis, sustiprinti savo biudžetą. Šiame periode galima sėkmingai užsiimti einamaisiais reikalais, galima peržiūrėti savo veiklą, padaryti būtinas permainas.
Paskutinę spalio mėnesio dekadą galimas aktyvumas formuojant tarpusavio santykius su žmonėmis, sėkmė galima verslo, prekybos sferose, šiame periode Saulė ir Venera formuos harmoningus aspektus Neptūnui, kurių įtakoje gali stiprėti įkvėpimas, kūrybiniai polinkiai, interesas menui, muzikai, grožiui, materialinės gerovės siekimas. Spalio 24 dienos naktį, 0:57 valandą (Lietuvos laiku), pirmame Skorpiono ženklo laipsnyje, įvyks dalinis Saulės užtemimas, o užtemimo taškas ir Saulė bus jungtyje su Mėnuliu, bei Venera, o šios traousavio jungtyje esančios planetos formuos harmoningus aspektus Marsui ir Neptūnui, todėl užtemimas gali skatinti harmonizuojančią įtaką, gali paskatinti interesą menui, psichologijai, mistikai ir okultizmui. Tai bus 17 N saroso serijos užtemimai, kurių esmė bus impulsyvios energijos įnešimas į įvykius. Užtemimai skatins audringą bendravimą, iškels klausimus, motyvuojančius žmones, o tokia motyvacija gali paliesti finansinius projektus, arba tarpusavio santykius, tačiau, kad ir kokia bebūtų ši motyvacija, ji bus impulsyvi, audringa, aistringa. Tradiciškai, užtemimui artimos dienos, trys dienos iki ir trys dienos po užtemimo, laikomos nepalankiomis, tokiu metu nevertėtų planuoti jokių svarbių reikalų, susitikimų, nepradėti nieko naujo, geriau palankesniam laikui atidėti tolimas keliones. Užtemimo dieną vertėtų ramiai apmąstyti tai, kas buvo pasiekta iki šio momento, palanku kurti planus ateičiai. Kadangi dalinio Saulės užtemimo momentu stos Mėnulio jaunatis, kurios įtaka bus labai stipri, todėl iki šio momento vertėtų grąžinti skolas, susitaikyti, jeigu buvote su kuo nors susipykę, užbaigti anksčiau pradėtus darbus, o po jaunaties momento, pirmoji Mėnulio para, kuri tęsis iki 8:24 valandos, bus palanki naujų planų kūrimui, tokiu metu galima planuoti savo veiksmus ateinančiam mėnesiui, kadangi šią Mėnulio parą mintys įgyja ypatingą galią. Pirmąją Mėnulio parą nepalanku pradėti naujus darbus, arba startuoti su naujais projektais, tokiu metu vertėtų vengti neapgalvotų veiksmų, kadangi gali stigti aiškaus mąstymo, todėl nepalanku tvarkyti svarbių finansinių, turtinių reikalų, o naujoms iniciatyvoms palankesnis laikas prasidės tik nuo spalio 25 dienos ryto. Paskutinę spalio mėnesio savaitę į susikaupusių ūkinių ir buitinių reikalų tvarkymą, vertėtų įtraukti šeimos narius, tai padėtų susitelkti namiškius, bei bendromis jėgomis suformuoti pozityvų psichologinį klimatą namuose. Šis periodas bus palankus plėtrai daugelyje gyvenimo sferų, tinkamas naujoms iniciatyvoms, planų realizavimui, dalykiniams ryšiams, pažintims, romantiškoms pramogoms, meilei, dalyvavimui kultūriniuose renginiuose, tolimoms kelionėms.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
Horoskopas spalio mėnesiui ženklams
avinas_s_s jautis_s_s dvyniai_s_s vezys_s_s liutas_s_s mergel_s_s
svar_s_s scor_s_s saulys_s_s ozia_s_s vandenis_s_s zuvys_s_s

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

2014 metų spalio mėnuo Avino ženklo atstovams gali būti palankus, tokiu metu galima numatyti tolimesnius tikslus, kurti planus, bei pasukti savo gyvenimą palankesne linkme. Pirmąją spalio dekadą pagrindinis dėmesys gali būti nukreiptas į partnerystės sektorių, dalykinį bendravimą, bei asmeninius santykius, tokiu metu galima tikėtis įvairaus pobūdžio konfliktinių situacijų, nesutarimų finansiniu pagrindu. Profesinės veiklos sferoje galima tikėtis palankių situacijų, tokiu metu galima sėkmingai realizuoti savus planus, įgyti vadovybės palankumą, gali pagerėti finansinė padėtis, padidėti pajamos, tačiau problemos tikėtinos asmeniniuose santykiuose, todėl gali tekti pasistengti, norint pasiekti harmonijos ir tarpusavio supratimo.
Vidurinę spalio mėnesio dekadą aktyvumas gali būti nukreiptas į verslo, nuosavos veiklos, dalykinės partnerystės sferas, tikėtinas vaisingas bendradarbiavimas su partneriais, didelis aktyvumas darbe, tačiau įdėjus pakankamai pastangų, rezultatai gali būti džiuginantys, bei gali pavykti sutvarkyti daugybę reikalų, išspręsti įsisenėjusias problemas. Šiuo metu galimas profesinis augimas, finansinis stabilumas, galima užmegzti naudingas pažintis, daug bendrauti, įgyti draugų, bendraminčių, arba formuoti asmeninius santykius.
Paskutinę spalio mėnesio dekadą gali tekti tvarkyti daugybę reikalų, labai daug bendrauti, galimas nerimas, bruzdesys, kas gali varginti, todėl šiuo metu vertėtų išskirti pagrindines užduotis, bei tikslingai siekti jų įgyvendinimo. Gebėjimas susikoncentruoti į esminius tikslus, bei atitinkamos pastangos, gali tapti sėkmės ir finansinės gerovės garantu šiame periode. Paskutinę savaitę palanku bendrauti su draugais, galima jų parama, palaikymas, tinkamas laikas naujoms pažintims, kai kuriuos Avino ženklo atstovus gali aplankyti meilė, gali megztis asmeniniai santykiai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Jaučio ženklo atstovams 2014 metų spalio mėnuo bus palankus profesionalumo stiprinimui, įsisenėjusių problemų sprendimui, bei finansinio stabilumo siekimui. Pirmąją spalio mėnesio dekadą tikėtinas didelis aktyvumas darbo sferoje, nuosavos veiklos baruose, einamųjų reikalų gausa, kuriuos teks sugebėti laiku ir kokybiškai atlikti. Tam tikro pobūdžio problemos gali išryškėti šeimyniniame gyvenime, todėl dėmesio ir energijos gali pareikalauti ši sfera, o vieniši Jaučio ženklo atstovai gali tikėtis įvairių malonių gyvenimiškų staigmenų, išskirtinių susitikimų, pažinčių, galimybės užmegzti asmeninius santykius, bei romantinių pramogų.
Antroji spalio dekada bus palanki norintiems pakeisti savo įvaizdį, kas svarbu sėkmei karjeroje, tai bus tinkamas laikas patenkinti asmeninius poreikius, pirkti naujus drabužius, įtvirtinti tai, kas buvo pasiekta iki šiol, bei padaryti būtinas permainas, ištaisyti anksčiau padarytas klaidas darbinėje veikloje. Labai svarbia tema šiame periode gali būti asmeninis gyvenimas, santykiai šeimoje, rūpestis artimais žmonėmis, vaikais, tarpusavio harmonijos siekimas, bei pozityvios psichologinės atmosferos namuose kūrimas. Šis laikotarpis palankus vienišiems Jaučio ženklo atstovams, ieškantiems savo antrosios pusės.
Paskutinę spalio dekadą tikėtina harmonija su savo vidumi, supanti aplinka gali palankiai įtakoti, darbinė ir profesinė veikla rutuliotis įprastai, be didelių pokyčių. Tai bus tinkamas laikas įsisenėjusių problemų sprendimui, kurios gali paliesti daugelį gyvenimo sferų, o ypač gyvenimą šeimoje, todėl šiame periode galima stiprinti santykius su artimais žmonėmis, siekti tarpusavio sutarimo ir harmonijos, užsiimti namiškių poreikių patenkinimu, ūkinių reikalų sprendimu. Šiame periode gali gerokai sustiprėti finansinė padėtis, papilnėti šeimos biudžetas, atsirasti palankių progų pagerinti savo gerbūvį. Tai ypatingai palankus laikotarpis vienišiems Jaučio ženklo atstovams, kadangi galima tikėtis įvairių pramogų, išskirtinių pažinčių jų metu, gali megztis draugiški ir asmeniniai santykiai, aplankyti meilė, šalia atsirasti artimas žmogus.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

Dvynių ženklo atstovai 2014 metų spalio mėnesį gali būti išskirtinai aktyvūs, siekdami socialinių tikslų, bei savo idėjų įgyvendinimo. Pirmąją spalio dekadą ypatingas atidumas ir atsakingumas būtinas darbo sektoriuje, profesinės veiklos sferose, kadangi tokiu metu galima lengvai suklysti, o pasekmės būtų gana skaudžios. Šis periodas palankus naudingoms pažintims, galima įgyti įtakingus dalykinius partnerius, bei gana aktyvus gali būti asmeninis gyvenimas, kada tarpusavio santykius galima sustiprinti, bei pervesti juos į naują kokybinį lygmenį. Sėkmingi šiame periode gali būti vieniši Dvynių ženklo atstovai, siekiantys meilės, asmeninio gyvenimo pokyčių, norintys formuoti patikimus santykius.
Antroji spalio mėnesio dekada gali skatinti tam tikro pobūdžio trintį tarpusavio bendravime su supančiais žmonėmis, tiek darbo sferoje, tiek namų, šeimos erdvėje. Šiame periode galima stokoti tarpusavio supratimo, gali iškilti įvairios konfliktinės situacijos, megztis intrigos, todėl norint užsitikrinti ramybę, gali tekti labai sumaniai formuoti santykius, apeiti aštrius kampus, bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų su vadovybe, bendradarbiais, ar šeimos nariais. Šiuo metu galimas padidintas aktyvumas profesinėje veikloje, siekiant finansinio stabilumo, ieškant naujų pajamų šaltinių, bei norint realizuoti planus, ar užmegzti perspektyvius asmeninius ryšius.
Paskutinę spalio mėnesio dekadą galima tikėtis profesinio augimo, palankaus vadovybės požiūrio, sėkmingo kilimo karjeros laiptais, finansinės sėkmės. Šis laikotarpis palankus tiems, kurie dirba nuosavos veiklos, arba verslo sektoriuje, galimas produktyvus bendradarbiavimas su dalykiniais partneriais, tokiu metu galima gerovė daugelyje gyvenimo sferų, tačiau asmeniniam gyvenimui laiko gali tiesiog stigti. Tokiu metu tikėtina vidinė harmonija, sėkmė pasirinktame gyvenimo kelyje, tai bus palankus periodas ieškantiems darbo, arba realizacijos kūrybinėje veikloje.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Vėžio ženklo atstovai 2014 metų spalio mėnesį gali susidurti su svarbių reikalų gausa, su netikėtomis permainomis, gyvenimo pokyčiais, skatinančiais nauju kampu pažvelgti į supančią realybę. Pirmoji spalio dekada palanki grupinei veiklai, kolektyviniam darbui, tikėtinas profesinis augimas, sėkmė karjeroje, galimas kolegų palaikymas, vadovybės įvertinimas, arba materialinė paskata. Šiuo metu būtina atsakingai planuoti išlaidas, kad nebūtų pažeista biudžeto pusiausvyra, bei vengti neapgalvotų išlaidų, abejotinų investicijų. Šis periodas išskirtinai palankus meilei, tuo galėtų pasinaudoti vieniši Vėžio ženklo atstovai, o esantys ilgalaikiuose santykiuose, gali užsiimti ūkiniais ir finansiniais šeimos reikalais, gerovės ir komforto kūrimu.
Mėnesio viduryje labai svarbia gali tapti profesinė ir darbinė veikla, o aktyviu tapti asmeninis gyvenimas, kadangi šiuo metu galima tikėtis daug romantiškų pramogų, susitikimų, gali megztis naudingos pažintys, perspektyvūs asmeniniai ryšiai, tokiu metu vieniši ženklo atstovai gali surasti artimą sielai žmogų, juos gali aplankyti meilė, gali formuotis perspektyvūs, ilgalaikiai ryšiai. Tai bus labai aktyvus laiko tarpsnis, skatinantis sėkmę daugelyje gyvenimo sferų, tačiau tai gali neigiamai atsiliepti sveikatai, persitempimas, didelis aktyvumas gali nepalankiai įtakoti savijautą, todėl būti laikytis protingo darbo ir poilsio režimo.
Paskutinė spalio mėnesio dekada gali būti labai produktyvi darbo sektoriuje, verslo ir kūrybinėje sferoje, tokiu metu galima startuoti su ilgalaikiais projektais, realizuoti gerai parengtus planus, pasukti savo gyvenimą palankesne linkme. Šis periodas palankus finansinio stabilumo siekimui, kada galima surasti naujus pajamų uždirbimo būdus, arba jų šaltinius, gali atsiverti naujos galimybės, tačiau spendimus vertėtų daryti labai atsakingai, vengiant skubotumo. Asmeniniame gyvenime harmonijos su artimais žmonėmis galima pasiekti savo atsakingo požiūrio į tarpusavio santykius dėka, o vieniši Vėžio ženklo atstovai gali tikėtis sėkmės, jeigu jie bus rimtai nusiteikę, aktyvūs, ieškodami naujų galimybių, kadangi šis periodas bus palankus naujoms pažintims, romantiškam bendravimui ir meilei.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Gana sėkmingas gali būti 2014 metų spalio mėnuo Liūto ženklo atstovams, kada palankiai susiklosčius aplinkybėms, galimas profesinis augimas, realizacija kūrybinėje veikloje, verslo sektoriuje, aktyvus asmeninis gyvenimas. Pirmoji spalio mėnesio dekada bus palanki profesinių ir darbinių užduočių atlikimui, finansinio stabilumo siekimui, o pagrindinis dėmesys gali būti sutelktas į šeimos, ūkinių reikalų sprendimą, tarpusavio bendravimo problemų, konfliktinių situacijų narpliojimą, priimant svarbius sprendimus, siekiant harmonizuoti santykius, sukuriant pozityvų psichologinį klimatą namų erdvėje. Šis periodas nebus labai palankus naujoms pažintims, jos gali būti neilgalaikės, todėl vieniši Liūto ženklo atstovai antrosios pusės paieškas turėtų nukelti vėlesniam laikui.
Mėnesio vidurinė dekada gali būti gana sudėtinga, tokiu metu galimas aktyvumas, sprendžiant darbines ir profesines problemas, gali tekti daug važinėti, bendrauti, daug ką keisti savo veikloje, padaryti iki galo užvilkintus darbus, numatyti realias priemones savo tikslų įgyvendinimui, siekti harmonijos bendraujant su vadovybe, dalykiniais ir verslo partneriais, tvarkant finansinius reikalus. Asmeniniuose santykiuose gali stigti stabilumo, gali stiprėti emocionalumas, poreikis santykių aiškinimuisi, todėl vertėtų ieškoti racionalių sprendimų tarpusavio santykių stiprinimui, jų išsaugojimui, o naujų ryšių užmezgimui ši dekada bus nepalanki. Didesnis atidumas reikalingas finansiniuose reikaluose, bei realizuojant planus, netinkamas laikas investicijoms, naujiems dalykiniams įsipareigojimams.
Paskutinę spalio mėnesio dekadą galima tikėtis didesnio aktyvumo, sustiprėjęs energingumas ir tikslingumas gali padėti pasiekti puikių rezultatų karjeroje, darbo ir verslo sektoriuje, laikas palankus savo įvaizdžio pokyčiams, galima sėkmingai pakeisti darbo vietą, arba peržiūrėti savo veiklą, padaryti būtinas permainas. Šiame periode gali sustiprėti finansinė padėtis, išsispręsti įsisenėjusios problemos, galima realizuoti savus planus, siekti vaisingo bendradarbiavimo su užsienio partneriais, vykti į dalykines keliones. Paskutinė spalio mėnesio savaitė bus palanki asmeninių santykių formavimui, tuo galėtų pasinaudoti vieniši Liūto ženklo atstovai, pažintys gali užsimegzti kelionių metu, arba bendraujant su žmonėmis iš toli, pramogos gali suteikti pasitenkinimą, pakelti nuotaiką, gali aplankyti meilė, o gyvenantieji šeimoje, gali pajausti ramybę, artimų žmonių palaikymą, gyvenimas gali eitis sklandžiai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Mergelės ženklo atstovai spalio mėnesį gali užsiimti savo veiklos peržiūra, gali įsileisti tam tikro pobūdžio permainas į savo gyvenimą, bus tinkamas laikas pasirūpinti savo įvaizdžio pokyčiais, bei galima svarbius, asmeninius ir dalykinius santykius, pervesti į naują kokybinį lygmenį. Pirmąją spalio mėnesio dekadą galima tikėtis sėkmės profesinėje, kūrybinėje veikloje, bei versle, tokiu metu gali realizuotis ilgą laiką puoselėti planai, tikėtinas palankus vadovybės požiūris, galimas finansinis stabilumas, pajamos. Šio ženklo atstovų gyvenime gali pasirodyti draugai ir bičiuliai, su kuriais bendravimas paskutiniu metu buvo kiek aprimęs, šiame periode gali tekti daug bendrauti, dalyvauti įvairiuose susitikimuose, renginiuose, tik svarbu neprarasti saiko jausmo, kad dėl per didelio pasinėrimo į pramogas, nenukentėtų darbinė veikla. Šiame periode asmeninis gyvenimas gali kiek suaktyvėti, gali megztis nauji ryšiai, šalia gali atsirasti bendraminčiai, arba artimi sielai žmonės.
Antroji spalio mėnesio dekada gali būti kiek mažiau palanki, tokiu metu gali stigti jėgų, atidumo, stiprėti emocionalumas, todėl bus labai svarbu viską daryti neskubant, gerai apgalvoti savo veiksmus ir sprendimus, kas padėtų išvengti nesklandumų darbe, bendraujant su dalykiniais partneriais, bei asmeniniame gyvenime. Šiame periode gali tekti labai daug bendrauti, gali sieti intelektualinė partnerystė, bendradarbiavimas, profesinės užduotys, tokiu metu galima užmegzti daugybę naujų pažinčių, tačiau vertėtų gebėti teisingai atsirinkti, kuriuos ryšius reikėtų puoselėti, o kurie gali būti nereikšmingi, trumpalaikiai. Norint užsitikrinti gerą savijautą, bei aukštą darbingumą, vertėtų užsiimti sportu, skirti dėmesio aktyviam laisvalaikiui, bendravimui su bendraminčiais, artimais bičiuliais.
Paskutinė spalio mėnesio dekada gali būti palankus periodas daugelyje gyvenimo sferų, tokiu metu sėkmė tikėtina profesinės veiklos sferoje, galima gauti palankų vadovybės įvertinimą, palypėti karjeros laiptais, išspręsti daugelį aktualių klausimų, realizuoti ilgalaikius planus, užsitikrinti finansinį stabilumą, arba surasti naujus pajamų uždirbimo būdus, jų šaltinius. Šiame periode tikėtina gera fizinė būklė, laikas palankus įvaizdžio pokyčiams, tikėtina sėkmė patraukiant priešingos lyties atstovų dėmesį. Šią dekadą gali tekti daug bendrauti, galima harmonija šeiminiame gyvenime, tinkamas laikas naujoms, perspektyvioms pažintims, tuo galėtų pasinaudoti vieniši Mergelės ženklo atstovai, ieškantys meilės, siekiantys rimtų ryšių, asmeninio gyvenimo pokyčių.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

2014 metų spalio mėnesį Svarstyklių ženklo atstovai gali iš esmės peržiūrėti savo gyvenimą, tikėtinas polinkis įvairaus pobūdžio pokyčiams, permainoms, gali patraukti nauja veiklos, darbo sfera, galimi drąsūs ir originalūs sprendimai, šiuo metu gali išsisėmę santykiai nutrūkti, bei megztis nauji, perspektyvesni. Pirmąją spalio mėnesio dekadą galimas labai produktyvus periodas darbo sektoriuje, profesinės veiklos sferoje, tokiu metu gali būti deramai įvertinti asmeniniai nuopelnai, todėl tikėtinas kilimas karjeroje, ar geresnė darbo vieta, atsakingesnė pareigybė, užtikrinantys finansinį stabilumą, didesnes pajamas. Šiame periode gali sustiprėti jausmai, tikėtina daug bendravimo, galima pasinerti į meilės ir pramogų sūkūrį, šalia gali atsirasti artimas sielai žmogus, tuo turėtų pasinaudoti vieniši Svarstyklių ženklo atstovai, o esantys ilgalaikiuose santykiuose, gali sustiprinti tarpusavio supratimą, išspręsti prieštaravimus bendravime, siekti harmonijos.
Mėnesio viduryje vertėtų įgyvendinti tas idėjas, bei realizuoti tuos planus, kurie buvo gerai parengti, apgalvoti, tada jie galėtų duoti gerus rezultatus, šiame periode gali pavykti nugalėti kliūtis, pasitelkus realistinį požiūrį ir praktiškumą, atrasti naujas galimybes, užtikrinančias materialinę gerovę ir klestėjimą. Šiame periode palanku bendrauti su draugais, bendraminčiais, užsitikrinti jų palaikymą, o esant būtinybei, jų pagalbą, tai tinkamas laikas užsiimti ilgalaikių santykių stiprinimu, pozityvios psichologinės atmosferos namų erdvėje kūrimui, bei bus nemažai palankių progų naujų pažinčių, perspektyvių ryšių užmezgimui, jeigu vieniši ženklo atstovai bus rimtai nusiteikę ieškoti antrosios pusės.
Paskutinę spalio mėnesio dekadą sėkmės garantu gali būti gebėjimas tinkamu laiku atsidurti reikiamoje vietoje, kas padėtų nepraleisti palankių progų ir galimybių, liečiančių profesinės, kūrybinės, ar nuosavos veiklos sferas, šiame periode galima savo gyvenimą pasukti palankesne linkme, tik svarbu protingai tuo pasinaudoti, bei siekti gyvenimiškų tikslų įgyvendinimo. Šiame periode galima sėkmingai išspręsti įsisenėjusias finansines problemas, surasti pajamų šaltinius, sukurti tvirtą pagrindą gerovei. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, gyvenantys šeimoje, šiame periode gali pajusti trintį tarpusavio bendravime, todėl norint išvengti nemalonių akimirkų, ar santykių nutrūkimo, vertėtų nebūti per daug kritiškais, pavydžiais, savininkiškais, o vieniši Svarstyklių ženklo atstovai gali perspektyvius asmeninius santykius užmegzti paskutinę spalio savaitę, kada laikas tam bus palankus, bei atsiras palankių progų aktyviai dalyvauti socialiniame gyvenime, užmegzti naudingas pažintis ir ryšius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

Pagrindine 2014 metų spalio mėnesio tema Skorpiono ženklo atstovams gali būti profesinis augimas, sėkmės darbo ir verslo sektoriuje siekimas, finansinis stabilumas, o asmeninis gyvenimas gali atsidurti antrame plane. Pirmoji spalio mėnesio dekada gali būti sėkminga versle, bendradarbiaujant su dalykiniais partneriais, siekiant finansinio stabilumo, bei peržiūrint savo profesinės veiklos sferą. Gali tekti turėti reikalų su konkurentais ir oponentais, protingai apginti savo požiūrį, bei įsitvirtinti ties tuo, kas jau pasiekta, sustiprinant savo pozicijas, o iš kitos pusės, norint užsitikrinti harmoningus asmeninius santykius, tuo tikslu gali tekti įdėti pastangų, tinkamai įvertinti artimo žmogaus poreikius, lūkesčius, siekti harmonijos ir tarpusavio supratimo.
Mėnesio viduryje didesnio dėmesio gali pareikalauti finansinė gyvenimo pusė, tokiu metu ypatingai atsakingai vertėtų planuoti būtinas išlaidas, kurios gali padidėti, ieškoti būdų, užtikrinančių biudžeto stabilumą, naujų pajamų šaltinių, bus netinkamas laikas skolintis, imti kreditus, investuoti. Šiame periode gali būti sėkminga kolektyvinė veikla, pasitelkiant draugus, bendraminčius, įtakingus asmenis, užsitikrinant jų palaikymą ir paramą, siekiant profesinio augimo, karjeros galimybių. Asmeninių santykių plotmėje šis periodas nebus labai palankus, trikdžiu gali tapti įgimtas valdingumas, savininkiškumo jausmas, nenoras nusileisti, todėl vertėtų būti labiau diplomatiškais, geranoriškais artimų žmonių atžvilgiu, o šio meto pažintys gali būti trumpalaikėmis.
Trečioji spalio mėnesio dekada gali būti kiek sudėtinga profesinės ir darbinės veiklos sferose, tokiu metu sėkmės garantu gali būti teisingi, gerai argumentuoti sprendimai ir veiksmai, tinkamas požiūris supančių žmonių, bei dalykinių partnerių atžvilgiu, gebėjimas nugalėti kliūtis ir sunkumus. Šiame periode gali gerokai sustiprėti finansinė padėtis, sėkmingai išsispręsti įsisenėjusios problemos, tinkamas laikas numatyti tikslus, kurti planus ateičiai. Asmeninio gyvenimo sferoje šis laikotarpis gali būti aktyvus, tokiu metu gali tapti stipresniais jausmai, išryškėti emocionalumas, galima veikli pagalba artimiems žmonėms, gebėjimas įsiklausyti į jų poreikius, kas gali sustiprinti tarpusavio santykius, bei pasitikėjimą. Vieniši Skorpiono ženklo atstovai šiuo metu, gali nebūti linkę ieškoti pramogų, naujų asmeninių santykių galimybių, tačiau nevertėtų užsisklęsti savyje, arba susikoncentruoti tik į darbinę veiklą, ypač paskutinę savaitę, kadangi šiuo metu tikėtinos malonios likimo staigmenos, nepamirštamos pažintys, nuotykiai, malonūs įspūdžiai, kada šalia gali atsirasti artimas žmogus, aplankyti meilė.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

ŠAULYS (lapkričio 22 - gruodžio 21)

Šaulio ženklo atstovai 2014 metų spalio mėnesį gali būti sėmingi socialiniame gyvenime, profesinėje veikloje, tačiau gali susidurti su problemomis šeimoje, asmeniniame gyvenime. Pirmąją spalio mėnesio dekadą gali tekti daug bendrauti su draugais, gerais bičiuliais, esant reikalui, galima tikėtis jų paramos, palaikymo, šiame periode gali sumažėti aktyvumas profesinės veiklos, darbo sektoriuje, bei atsirasti būtinybė pasirūpinti savimi, savijauta, finansine gyvenimo puse. Šis periodas palankus asmeninių santykių plotmėje, tokiu metu tikėtinos perspektyvios pažintys, kurios gali peraugti į ilgalaikius ryšius, o tie Šaulio ženklo atstovai, kurie gyvena šeimoje, gali sėkmingai įveikti tarpusavio bendravimo problemas, suformuoti pozityvią psichologinę atmosferą namuose, pasiekti tarpusavio supratimo, mėgautis artimo žmogaus draugija, rūpesčiu, pajausti gyvenimo pilnatvę.
Mėnesio viduryje gali susiklostyti išskirtinai palankios finansinės aplinkybės, tokiu metu protingų, teisingų ir drąsių veiksmų dėka, galima sėkmingai pasinaudoti atsiveriančiomis galimybėmis, sukurti stabilų materialinį pagrindą, užtikrinantį sėkmę ilgam periodui į priekį. Tokiu metu galima surasti originalius saviraiškos, savęs įtvirtinimo sociume būdus, naujus pajamų šaltinius, jų uždirbimo būdus, tinkamas laikas siekiantiems karjeros, ieškantiems gerai apmokamo darbo, ar norintiems savo jėgas išbandyti nuosavos veiklos sektoriuje. Šaulio ženklo atstovai, esantys ilgalaikiuose santykiuose, gyvenantys šeimose, gali tikėtis harmoningo bendravimo su mylimu žmogumi, namiškiais, o vieniši, siekiantys surasti savo antrąją pusę, turėtų būti labai atsargūs, užmegzdami naujas pažintis, kadangi naujieji pažįstami ne visada gali būti geranoriškai nusiteikę, turėti slaptus tikslus ir kėslus, todėl per didelis patiklumas gali lemti nepageidaujamas pasekmes.
Paskutinė mėnesio dekada bus palanki profesionalumo stiprinimui, tinkamas laikas kelti kvalifikaciją, bendrauti su patyrusiais žmonėmis, perimti jų įgūdžius, praktinę patirtį. Šio periodo aktyvumas ir įdėtos pastangos gali tapti profesinės, bei finansinės sėkmės garantu ateityje, laikas palankus bendravimui, tolimiems ryšiams, dalykinėms kelionėms. Palankus periodas tvarkyti finansinius reikalus, sudaryti sutartis, sandorius, pasirašyti kontraktus, galima daryti gerai apgalvotas investicijas. Šiuo metu galima užmegzti daug naujų pažinčių, nors kai kurios jų neturės ilgalaikės perspektyvos, o kai kurios gali peraugti į dalykinius ryšius, arba asmeninius santykius, rimtą draugystę, todėl vieniši Šaulio ženklo atstovai gali sutikti likimo skirtą žmogų, juos gali aplankyti meilė, o šeimos žmonės gali ir toliau puoselėti šiltus jausmus artimiems žmonėms, atsakingai kurti šeimyninę laimę ir gerovę.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

2014 metų spalio mėnesį Ožiaragio ženklo atstovams bus labai svarbu teisingai pasirinkti tolimesnių veiksmų ir aktyvumo kryptį, išryškinti realius tikslus, vengiant abejotinų iniciatyvų, arba bendravimo su netinkamais asmenimis, partneriais. Pirmoji spalio mėnesio dekada gali būti palanki sprendžiant susikaupusias tarpusavio bendravimo problemas, liečiančias dalykinius, verslo partnerius, santykius darbo kolektyve, bei asmeninius ryšius, tokiu metu galima surasti protingą išeitį iš ginčytinų situacijų, racionaliai išspręsti įsisenėjusias šeimynines nepalankias situacijas. Šis laikotarpis palankus numatytų planų realizavimui, tokiu metu galima užbaigti anksčiau pradėtus, tačiau dėl tam tikrų priežasčių „įstrigusius" reikalus, tinkamas laikas bendravimui su bendraminčiais, draugais, finansinio stabilumo, pajamų padidėjimo siekimui, komfortiškų gyvenimo sąlygų namų erdvėje kūrimui. Siekantys asmeninių santykių užmezgimo, turėtų būti labiau geranoriškais, pakantesniais kitų žmonių savybėms, sąžiningais, tada pozityvių siekių vedami, jie galėtų „pritraukti" sielai artimą žmogų, juos galėtų aplankyti meilė.
Mėnesio viduryje sėkmė tikėtina profesinės, darbinės veiklos, arba verslo sektoriuje, tokiu metu vertėtų siekti harmoningo tarpusavio bendravimo su vadovybe, bendradarbiais, tinkamas laikas tvarkyti finansinius reikalus, tik būtinas padidintas atidumas, kadangi šiuo metu lengva suklysti, o kas liečia santykius su draugais, bičiuliais, jeigu jie bus išsisėmę, praradę perspektyvą, jie gali netikėtai nutrūkti. Tas pats liečia atsitiktines trumpalaikes pažintis, nepatikimus meilės ryšius už šeimos ribų, aplinkybių įtakoje jie gali užsibaigti, arba gali netikėtai pasikeisti jausmai, išryškėti poreikis stabilių, atitinkančių vidinius lūkesčius tarpusavio santykių siekimas.
Paskutinę spalio mėnesio dekadą galima susikoncentruoti į savo socialinių ambicijų įgyvendinimą, tinkamas laikas siekti finansinio stabilumo, profesinio augimo, galima tikėtis vadovybės palankumo, asmeninių nuopelnų įvertinimo, palanku tokiu metu keisti savo įvaizdį, atnaujinti garderobą, o iš kitos pusės, šiuo metu gali suaktyvėti pavyduoliai, ar kiti gero nelinkintys asmenys, nepatenkinti Ožiaragio ženklo atstovų asmenine sėkme. Šiame periode sėkmės garantu šeimos gyvenime galėtų būti ištikimybė, gebėjimas įsiklausyti į antrosios pusės poreikius, tarpusavio supratimo, pasitikėjimo, pagarbos siekimas, o kliūtimi harmonijai gali tapti neapgalvoti, nenuspėjami, spontaniški poelgiai, nekaltas flirtas, meilės intrigos. Vieniši šio ženklo atstovai šiuo metu, o ypač paskutinę spalio savaitę, gali pilnai pasinerti į pramogų sukūrį, gali megztis naujos pažintys, galima netikėtai sutikti sau likimo skirtą žmogų, mėgautis priešingos lyties atstovų dėmesiu, gali aplankyti didžioji gyvenimo meilė.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Vandenio ženklo atstovai 2014 metų spalio mėnesį gali būti sėkmingi profesinės, darbinės, kūrybinės veiklos, bei finansinėje sferoje, periodas palankus užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui, tvirto materialinio pagrindo formavimui. Pirmąją spalio mėnesio dekadą galimas ypatingai aktyvus bendravimas su draugais, bendraminčiais, aplamai supančiais žmonėmis, tai gali kiek alinti jėgas, energiją, tačiau iš kitos pusės, bus puiki galimybė peržiūrėti savo kontaktus, bei nutraukti išsisėmusius, praradusius aktualias perspektyvas santykius. Šiuo palankiu periodu galėtų pasinaudoti vieniši Vandenio ženklo atstovai, kadangi, būtent šiuo metu, gali netikėtai užsimegzti lemtinga pažintis, aplankyti meilė, šalia atsirasti ilgai ieškota antroji pusė. Profesinės veiklos, darbo sferoje galima tikėtis pozityvių permainų, bus palankus laikas padaryti iki galo užsitęsusius, užvilkintus darbus, sustiprinti savo finansinę padėtį.
Mėnesio viduryje galima susidurti su tam tikro pobūdžio nemalonumais darbo sferoje, arba gali tekti nugalėti kliūtis, išnarplioti problematiškas, dvejopas situacijas, tačiau tame gali padėti įgimtas įžvalgumas, gebėjimas į susiklosčiusias aplinkybes pažvelgti kitu kampu, bei susirasti originalius sprendimus. Šiame periode gali tekti daug bendrauti su artimais žmonėmis, tvarkyti bendrus reikalus, siekti materialinės gerovės, o tarpusavio santykius galima sėkmingai pervesti į aukštesnį kokybinį lygmenį. Periodas palankus meilei, pramogoms, galima užsiimti asmeninių santykių paieškomis, dalyvauti įvairiuose renginiuose, tai gali būti aktualu vienišiems ženklo atstovams, ieškantiems artimo savo sielai žmogaus.
Trečioji spalio mėnesio dekada gali būti palanki, ieškantiems neįprastų savirealizacijos, bei įsitvirtinimo sociume būdų, tokiu metu galima dalyvauti įvairiuose renginiuose, bendrauti su originaliais žmonėmis, drąsiai priimti įvairius iššūkius, pasitelkus kantrybę ir nuovokumą, sėkmingai palypėti profesiniais laiptais, įgyti vadovybės palankumą, bei užsitikrinti finansinį stabilumą. Asmeninio gyvenimo prasme, esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys šeimose, turės palankių progų suteikti malonių staigmenų savo artimiems žmonėms, padėti savo atžaloms įveikti problemas, o vieniši Vandenio ženklo atstovai, nors ir turės daug šansų užmegzti naujas pažintis, bendrauti su įvairiais žmonėmis, būtent šiame periode turėtų būti atsargūs, formuodami santykius, vertėtų nebūti per daug patikliais, bei mažiau pasitikėti menkai pažįstamais žmonėmis, kadangi šiuo metu bendravimo rate gali atsidurti problematiški, nepatikimi, turintys abejotinus tikslus asmenys.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Žuvų ženklo atstovų sąjungininkais 2014 metų spalio mėnesį gali būti kantrybė, gebėjimas spręsti savo vidines problemas, bei darbštumas, norint susidoroti su einamųjų reikalų gausa, bei užbaigiant užsitęsusius, užvilkintus darbus. Pirmąją spalio mėnesio dekadą vertėtų nuosekliai ir kantriai spręsti susikaupusius reikalus, įsisenėjusias problemas, tuo atlaisvinant erdvę naujoms iniciatyvoms, projektams. Šiame periode gali išryškėti polinkis įsileisti į savo gyvenimo įvairaus pobūdžio permainas, kurios gali paliesti profesinę, kūrybinę, darbinę veiklą, arba saviraiškos, pajamų uždirbimo būdus. Tokiu metu galima sėkmingai sutvarkyti finansinius reikalus, tik būtinas atidumas, galima tikėtis aktyvaus bendravimo, tai palankus periodas vienišiems ženklo atstovams, o gyvenantieji šeimoje, gali tikėtis, kad jų gyvenimas tekės įprastine vaga, be didelių pokyčių, kada tikėtina pozityvi psichologinė atmosfera, bei saugumo jausmas namuose.
Antrąją spalio mėnesio dekadą sėkminga gali būti profesinė sfera, tokiu metu tikėtinas kilimas karjeroje, arba gali būti pasiūlytas atsakingesnis, geriau apmokamas darbas, gali išsipildyti ilgą laiką puosėti lūkesčiai, slaptos svajonės virsti realybe. Tokiu metu gali atsiverti naujos, netikėtos galimybės, todėl problema gali tapti teisingas pasirinkimas, šiame periode galima užsiimti nuosavos veiklos, arba verslo sferos peržiūra, pertvarka, galima sėkmingai formuoti santykius su dalykiniais partneriais, tačiau į tolimas keliones leistis nevertėtų. Tinkamas laikas užsiimti finansiniais, ūkiniais reikalais, galima sutvarkyti svarbius dokumentus, bei peržiūrėti savo kontaktus, ryšius. Gyvenantieji šeimoje gali pajausti ramybę, mėgautis komfortu, harmoningu bendravimu su namiškiais, o vieniši Žuvų ženklo atstovai turės išskirtinių galimybių savo asmeninių gyvenimą pasukti pozityvia linkme, kadangi šiame periode galima tikėtis naudingų pažinčių, perspektyvių ryšių, kurie gali peraugti į rimtus, ilgalaikius santykius.
Paskutinę spalio mėnesio dekadą vertėtų įsitvirtinti ties tuo, kas pasiekta, sustiprinti savo pozicijas, bei kaupti energiją, kurios gali prireikti netolimoje ateityje, įgyvendinant naujus planus, arba projektus, kurių rengimui bus palankus šis laikotarpis. Šiuo metu galima kiek sulėtinti profesinės veiklos tempą, daugiau laiko ir dėmesio skirti savo poreikiams, aktyviam laisvalaikiui, arba sportui savam malonumui, tuo užsiimti gali skatinti gerokai sustiprėjusi finansinė padėtis, bei sėkmė socialiniame gyvenime. Gyvenimas šeimoje gali tekėti įprastiniu ritmu, o vieniši Žuvų ženklo atstovai savo antrąją pusę gali surasti artimoje aplinkoje, dalyvaudami įvairaus pobūdžio renginiuose, bendraudami su draugais, bičiuliais, šiame periode ilgai svajota laimė gali būti visai šalia, tereikia tik būti atidesniems, bendraujant su supančiais žmonėmis, o meilei, pramogoms, romantiškam bendravimui ypatingai palanki bus paskutinė spalio mėnesio savaitė.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
Horoskopas 2014 metams

Ateinantys 2014 metai bus kiek permainingi, palankius periodus keis labiau destruktyvios aplinkybės, sudėtingos situacijos, todėl daugelis savo gyvenime gali tikėtis tam tikrų pokyčių, esminių permainų. Gana sudėtingas periodas galimas šventiniu periodu, nepalankus bendras astrologinis fonas gali išryškėti jau naujųjų metų išvakarėse, bei pirmomis 2014 metų dienomis, kada dėl tam tikros planetų padėties, susiformuos gana destruktyvi įtemptų aspektų figūra, skatinanti netikėtas situacijas, vidinį poreikį laisvei, impulsyvius veiksmus, tarpusavio supratimo stoką, todėl, siekiant išlaikyti pakilią šventinę nuotaiką, gerus tarpusavio santykius supančioje aplinkoje, per šventes vertėtų būti labiau diplomatiškais, geranoriškais, pakantesniais šalia esantiems, siekti harmonijos, kas padėtų išvengti nepageidaujamų pasekmių.
Dviejų metų pagal Rytų tradiciją sandūroje, baigiantis Juodosios vandens Gyvatės metams, bei 2014-01-30 dieną, 23:39 valandą (Lietuvos laiku) sekančių metų estafetę perimant Žaliajam mediniam Arkliui (Žirgui), tuo pačiu metu, Jupiteris bus opozicijoje Plutonui, todėl tai bus gana įtemptas periodas, kada gali būti sunku formuoti harmoningus tarpusavio santykius su kitais žmonėmis, kada stiprės polinkis primesti savo nuomonę. Vasario mėnesį bus juntama negatyvi Jupiterio konfliktinio aspekto Uranui įtaka, kuri gali pasireikšti impulsyvumu, nepraktiškumu, naujovių siekimu, tačiau, tokiu metu gali būti blogai matomos ateities perspektyvos, todėl svarbiuose reikaluose būtinas atsargumas, apdairumas.

2014 arklio metai


Trys tolimos, lėtai judančios planetos, visus 2014 metus judės tranzitu tais pačiais ženklais, kaip ir praėjusiais metais. Plutonas, transformacijos planeta, kuri turi sąsają su giliausiais pasąmonės klodais, jausmais, emocijomis, vidinėmis charakterio savybėmis, eis tranzitu Ožiaragio ženklu, pasižyminčiu konservatyviomis nuostatomis ir disciplina, periode 2014.04.15 - 09.23 dienomis jis bus retro fazėje (judės atatupstas), todėl tai bus palankus laikas vidinei analizei, išsilaisvinimui iš visko, kas nereikalinga, kas atgyveno, išsisėmė, o susiklostę aplinkybės gali palankiai įtakoti profesinės veiklos sferą, skatinti atskleisti savo vidinius talentus, ieškoti tikrojo pašaukimo, gyvenimo tikslo.
Neptūnas visus 2014 metus eis tranzitu Žuvų ženklu, kuriame jis stiprus, kadangi šį ženklą valdo, todėl gali stiprinti dvasingumą, vaizduotę, svajingumą, gebėjimą užjausti, o periode 2014.06.09 - 11.16 dienomis, kada Neptūnas bus retro fazėje, laikas bus palankus ieškantiems įkvėpimo, tokiu metu gali pildytis slapčiausios viltys ir godos, galimas polinkis pasinerti į savo vidinį jausmų pasaulį, tačiau, norint išvengti nemalonių situacijų, vertėtų įsiklausyti į savo intuiciją, neprarasti realybės jausmo, nors Neptūno tranzitas Žuvų ženklu yra palankus kūrybinei veiklai.
Uranas, kuriam būdingas progresyvumas, revoliucingumas, laisvės ir nepriklausomybės siekimas, toliau tęs savo kelionę tranzitu Avino ženklu, skatinančiu energiją, optimizmą, drąsą, tačiau tuo pačiu metu ir nekantrumą, skubotumą, o 2014.07.22 – 12.22 dienomis, kada ši planeta bus retrogradinė, gali keistis tradicinės pažiūros, išryškėti originalumas ir nestandartinis mąstymas, nors tuo pačiu saviraiškos vystymasis gali kiek sulėtėti.
Jupiteris, kuris laikomas didžiosios laimės, pasiekimų planeta, pirmąją 2014 metų pusę eis tranzitu Vėžio ženklu, iki 2014.03.06 dienos jis bus retro fazėje, todėl galimas profesinės veiklos sulėtėjimas, galimos kliūtys, siekiant socialinio augimo, plėtros. Kol Jupiteris eis tranzitu Vėžio ženklu, jis gali stiprinti domėjimąsi tradicijomis, dėmesys tokiu metu gali būti sutelktas į šeimą, namus, saugumą, ekologiją, tautines problemas. 2014-07-16 d. Jupiteris pereis į Liūto ženklą, todėl šio tranzito periodu, gali daugėti optimizmo, entuziazmo, bus juntamas stiprėjantis aktyvumas, kūrybinis polėkis, ekspansija, gali išryškėti konkurencinė kova, noras tapti lyderiais, o nuo 2014.12.08 dienos Jupiteris vėl bus retro fazėje, judės atatupstas Liūto ženklu, todėl visi procesai gali kiek sulėtėti, bus palankesnė pasyvumo, išlaukimo taktika, tokiu metu galima užsiimti savišvieta, labdara.
Balandžio mėnuo gali būti vienas pačių sudėtingiausių 2014 metais, kada lėtai judančios planetos, suformuos sudėtingą aspektų figūrą, į kurią dar „įsirašys" ir Marsas, šis periodas gali būti gana sudėtingas, kadangi priešprieša tarp galingų ir prieštaringų savomis savybėmis planetų, gali skatinti kliūtis, sudėtingus išbandymus, o prie bendro nepalankaus fono dar prisidės ir užtemimų periodas. Tokiu metu gali išryškėti polinkis pakeisti esamą tvarką, tačiau valdingumu, nesiekiant kompromiso, o paskutinę balandžio dekadą gali išryškėti nekantrumas, užsispyrimas, agresyvumas, konfliktiškumas, gali sustiprėti nelaimingų atsitikimų pavojus.
Balandžio 15 dieną, 10:46 valandą (Lietuvos laiku), Svarstyklių ženklo 26 laipsnyje, įvyks Pilnas Mėnulio užtemimas, o užtemimo taškas bus jungtyje su žvaigžde Arktur, kuri skatina nugalėti bailumą, kas numatyta, padaryti iki galo, kuri suteikia didžiulią jėgą, dažnai ne vien fizinę, tačiau, tuo pačiu tokia jėga gali ir sugniuždyti, paskatinti įvairias nepriimtinas išraiškas. Šio užtemimo įtaka gali būti labai nepalanki, destruktyvi, kadangi tuo pačiu metu bus susiformavusi labai sudėtinga įtemptų aspektų figūra, kurią formuos Merkurijus, būdamas jungtyje su Uranu, Marsas, Jupiteris ir Plutonas (trys iš šių planetų yra konfliktinės), todėl gali skatinti veikti iš jėgos pozicijų, į gyvenimą įnešti daug negatyvių išraiškų.
Balandžio 29 dieną, 09:03 valandą (Lietuvos laiku), 9-ame Jaučio ženklo laipsnyje, įvyks Žiedinis Saulės užtemimas. Tai bus 16 S saroso serijos užtemimai, kurių esmė yra neteisingai paskirstytos energijos, ar pasirinktos motyvacijos, ypač bendraujant žmonių grupėje, suvokimas. Galimas netikėtas įkvėpimas, bet nepriėmus konkrečių veiksmų, jis nebus potencialiai išpildytas. Žmonės, kurių gimimo data bus artima užtemimų dienoms, trijų dienų periode iki ir po užtemimų, turėtų būti labiau atidesni, kadangi tai gana destruktyvus laikas, kada gali būti nepalankiai įtakojama savijauta, dažnai tokiu metu padaugėja nelaimingų atsitikimų, avarijų, netikėtų situacijų.
Marsas Svarstyklių ženkle praleis gana nemažai laiko, kadangi periode 2014.03.01 – 05.20 dienomis Marsas pasisuks ir judės retro kryptimi (atatupstas), todėl tokiu periodu sulėtėja visi einamieji procesai, prasideda tarsi štilis prieš audrą, tarsi yra kaupiamos jėgos naujam proveržiui. Tokiu metu dažnai prarandama judėjimo kryptis, arba ankstesni tikslai tampa neaktualiais, arba susilpnėja vidinės motyvacijos, iškyla kliūtys, kurios alina jėgas, silpniną energiją tikslo pasiekimui. Tokiu periodu juntama apatija, nesinori ką nors daryti, stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, viskas tarsi krenta iš rankų, galimi ginčai dėl menkniekių, gali apimti depresinės nuotaikos. Griaunančioms Marso energijoms tampa jautri ir buitinė technika, ji dažniau genda. 2014-09-13 dieną Marsas pereis į Skorpiono ženklą, kuriame planetos padėtis stipri, kadangi jis šį ženklą valdo, todėl gali išryškinti fizinę jėgą, energiją, įžvalgumą, gebėjimą atlikti sunkias užduotis, būtinas permainas, o nuo gruodžio 5 dienos, Marsas pradės eiti tranzitu Šaulio ženklu, todėl metų pabaigoje, stiprės valia, entuziazmas, ambicijos, polinkis nepriklausomybei, bei gebėjimas greitai veikti.
Gegužės mėnuo gali būti atokvėpio periodu po sunkaus ir sudėtingo balandžio mėnesio, šiuo metu daugės pozityvių išraiškų, harmonijos, galima sėkmingai realizuoti savo planus, bei tikėtis materialinės gerovės. Birželio mėnuo bus palankus ta prasme, kad planetų aspektų įtakoje, stiprės ištvermė, valia, savidisciplina, todėl galima daug ką nuveikti, nors, iš kitos pusės, destruktyvių aaspektų įtakoje, šį mėnesį gali dar išryškėti ir kai kurios nepalankios situacijos ir aplinkybės.
Saturnas, kuris siejamas su tvarka, disciplina, vydomąja valdžia, apribojimais, kontrole, didžiąją metų dalį eis tranzitu Skorpiono ženklu, todėl tokio tranzito periodu gali tekti susidurti su pertvarkomis, reorganizacija, krizinėmis situacijomis, gyvenimo sąlygų, taisyklių, finansinės situacijos pokyčiais. Saturnas, judėdamas šiuo ženklu, gali išmokyti prisikasti iki situacijų ir aplinkybių esmės, gali skatinti sėkmingai įveikti išbandymus, įgyjant išminties, praktinės patirties. Periode 2014.03.02 – 07.20 dienomis Saturnas judės retro kryptimi (judės atatupstas), todėl laikas bus palankus savo veiklos struktūros peržiūrai, sukauptos patirties pagrindu ją galima tobulinti. Norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, vilkinimas. Galimas polinkis vengti atsakomybės (gali susilpnėti atsakomybės jausmas), arba galimas didžiulis apkrovimas darbu, kurio neįmanoma išvengti, kurio atlikimui tenka eikvoti daug laiko ir jėgų, kas gali nepalankiai įtakoti sveikatos būklę. Tokiu metu palanku kreiptis į senus draugus, pagyvenusius žmones, galima gauti vertingų patarimų, taip pat galima prisiminti senus planus, buvusią profesiją, arba hobi, tai kuo anksčiau norėjosi užsiimti, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių tai teko atidėti vėlesniam laikui, kadangi dabar bus palankus laikas tai peržiūrėti, galima kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, kas padėtų dabartinei realizacijai, ar savo meistriškumo tobulinimui. 2014.12.23 dieną, Saturnui perėjus į Šaulio ženklą, gali būti skatinamas nuovokumas, atkaklumas, toliaregiškumas, gebėjimas numatyti tolimas perspektyvas, planuoti, gali išryškėti interesas gyvenimo sąlygoms, jų gerenės kokybės siekimui.
Antrasis metų pusmetis gali būti labiau pozityvus, gana palanki gali būti paskutinė liepos mėnesio dekada, tai bus tinkamas laikas naujų projektų realizavimui, tokiu metu galima planuoti svarbius reikalus, naujų idėjų įgyvendinimą. Rugpjūčio mėnuo gali būti labai aktyvus, dinamiškas, susiklostę aplinkybės gali paliesti įvairias gyvenimo sferas, rugsėjo mėnuo bus kiek nuosaikesnis, o spalio mėnuo vėl gali būti tarsi atgaivos, atokvėpio periodu po kelių aktyvių paskutinių mėnesių.
Antrąjį metų pusmetį įvyks dar du užtemimai, vienas jų, pilnas Mėnulio užtemimas, kuris įvyks spalio 08 dieną, pikas bus 13:55 valandą (Lietuvos laiku) 16-ame Avino ženklo laipsnyje, o užtemimo taškas bus jungtyje su Uranu, todėl užtemimo įtakoje, gali netikėtai nutrūkti draugiški, arba romantiški ryšiai, galimi netikėti finansiniai nuostoliai, o tokio užtemimo įtakoje netikėtumai galimi visada, tam reikėtų būti pasirengusiems (kaip konkrečiai toks užtemimas gali paliesti kiekvieną žmogų atskirai, tokią informaciją galima rasti asmeniniame horoskope).
Dalinis Saulės užtemimas, įvyks spalio 24 dieną, užtemimo pikas bus 00:44 valandą (Lietuvos laiku), 1-ame Skorpiono ženklo laipsnyje, o užtemimo taškas bus jungtyje su Venera. Užtemimo įtaka gali skatinti harmonizuoti, kurti tarpusavio santykius. Tai bus 17 N Saroso serijos užtemimai, kurių esmė bus impulsyvios energijos įnešimas į įvykius. Užtemimas skatins audringą bendravimą, iškels motyvuojančius klausimus, o tokia motyvacija gali paliesti finansinius projektus, arba tarpusavio santykius. Kad ir kokia bebūtų ši motyvacija, ji bus impulsyvi, audringa, aistringa, todėl galima ja mėgautis, linksmintis. Tradiciškai rekomenduojama, artimu užtemimui periodu, ypatingai trys dienos iki ir trys dienos po užtemimo, neplanuoti jokių svarbių reikalų, nepradėti nieko naujo, geriau palankesniam laikui atidėti tolimas keliones. Užtemimo įtaka, kada būna paliesti svarbūs asmeninio horoskopo taškai, galima ir didesniame laiko diapazone – dvi savaites iki ir po užtemimo, o tą sferą, kurią paliečia užtemimas, jis gali suaktyvinti sekančiam pusmečiui – iki sekančio užtemimo.
Lapkričio pradžioje, pirmąją jo dekadą, bus juntama dviejų konfliktinių planetų, Marso ir Plutono, jungties aspekto įtaka, kuri gali pasireikšti padidėjusiu aktyvumu, gali suteikti energijos, ištvermės, tikslingumo, tačiau tuo pačiu gali išryškėti polinkis prievartai, valdingumas, egoizmas, grubumas, agresyvumas. Gruodžio mėnuo vėl gali būti gana aktyvus, kada bus juntama stipri, dvejopa planetų įtaka.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 

 
Horoskopas 2014 metams zodiako ženklams

Horoskopas 2014 metams zodiako ženklams, tai yra apibendrinta astrologinė metų prognozė, tipiškiems įvairių ženklų atstovams. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui, lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, tačiau, 12-os zodiako ženklų atstovams ne visada gali būti būdingos tipiškos to ženklo, kuriame randasi Saulė, savybės. Gali būti situacija, kada Saulė viena randasi kuriame nors ženkle, o daugelis planetų gimimo horoskope susitelkę visai kitame ženkle, todėl toks žmogus gali būti tipiškas visai kito ženklo atstovas, arba jo vidinė įgimta energetika gali atitikti visai kitų ženklų savybes, neatitinkančias Saulės padėties ženkle nuorodų.

Bendra astrologinė prognozė metams atliekama, remiantis Saulės, bei pagrindinių planetų padėtimi ženkluose, jų formuojamų tarpusavio aspektų įtaka, bet kurio zodiako ženklo atžvilgiu, o norint sužinoti išsamią informaciją, kokios konkrečios situacijos ir aplinkybės gali formuoti, kokie įvykiai tikėtini 2014 metų eigoje, tuo tikslu reikėtų užsisakyti individualią prognozę metams, kuri būtų atliekama, remiantis kiekvieno individualaus žmogaus gimimo horoskopo nuorodomis.

avinas_s_s jautis_s_s dvyniai_s_s vezys_s_s liutas_s_s mergel_s_s
svar_s_s scor_s_s saulys_s_s ozia_s_s vandenis_s_s zuvys_s_s

AVINAS  (kovo 21 - balandžio 20)

Šio ženklo tipiški atstovai 2014 metais savo dėmesį gali sutelkti į savo asmeninių ambicijų, socialinių planų ir projektų realizavimą, profesionalumo stiprinimą, karjerą, stabilią padėtį visuomenėje. Avino ženklu judančio Urano ir ženklą valdančio Plutono konfliktinis tarpusavio aspektas metų eigoje gali skatinti permainas, pokyčius, liečiančius daugelį gyvenimo sferų, todėl užsibrėžus konkrečius tikslus, bei įdėjus pakankamai pastangų, šie metai bus palankūs įgyvendinti gerai, kruopščiai parengtus projektus, galima sėkmingai pakeisti veiklos pobūdį, išbandyti save visiškai naujose sferose, arba verslo sektoriuje. Tie ženklo atstovai, kurių veikla susijusi su kolektyvine veikla, pramone, gamyba, arba nuosavu verslu, turės galimybę peržiūrėti savo veiklą, padaryti būtinas permainas, tam bus palankus laikas, kol Saturnas, eidamas tranzitu Skorpiono ženklu, bus retro fazėje, tai bus periode nuo kovo iki liepos mėnesio, tokiu metu galima įsiklausyti į savo intuiciją, pasitelkti įžvalgumą, bei sukauptos patirties pagrindu, tobulinti savo veiklos struktūrą. Šiame periode naujoms iniciatyvoms, arba kilimui karjeroje, laikas nebus labai palankus, tokiu metu būtinas atsargumas, apdairumas, gebėjimas analizuoti, vertėtų vystyti pasitikėjimą savimi, numatyti veiklos perspektyvas. Periodas nuo rugpjūčio mėnesio iki metų pabaigos bus labiau aktyvus, tokiu metu gali susiklostyti ir sudėtingos aplinkybės, kada gali tekti greitai reaguoti į situacijas, bei teisingai padaryti svarbius sprendimus. Daugelis ženklo atstovų šiais metais gali susidurti su įvairiomis situacijomis darbo, verslo sektoriuje, metų eigoje gali tekti keisti darbą, aktyviai ieškoti sferos, kuri pilnai atitiktų norus ir lūkesčius, bei patenkintų ambicijas. Tam tikrais periodais darbo kolektyve gali susiklostyti konfliktinės situacijos, todėl vertėtų labai sumaniai išspręsti ginčytinus reikalus, kadangi nesutarimai ir problemos gali tapti kliūtimi siekiant profesinio augimo, kilimo karjeroje.
Finansinė padėtis 2014 metais gali būti kiek permaininga, metų pradžioje, sausio ir vasario mėnesiais pajamos gali sietis su partnerystės sfera, sėkminga dalykine veikla, verslu. Aplamai, pirmąjį pusmetį, papildyti savo asmeninį biužetą, bus galima pasitelkiant aktyvumą, iniciatyvumą, atkaklumą, gyvenant ekonomijos režimu, labiau racionaliai naudojant lėšas, šiuo periodu vertėtų vengti įsivėlimo į finansines avantiūras, o antrąjį pusmetį asmeninės pastangos gali duoti gerus rezultatus, ypač rudens periodu, kada galima tikėtis ryškaus finansinės padėties pagerėjimo, galima netikėtai gauti pinigų, arba sėkmingai susiklosčius aplinkybėms, gali atsiverti naujos finansinės galimybės, reikia tik laiku sugebėti pasinaudoti palankia proga. Visus 2014 metus Uranas eis tranzitu Avino ženklu, todėl skatins siekti nepriklausomybės, savarankiškumo, išryškės polinkis ieškoti originalių saviraiškos būdų, bei šie metai bus palankūs darbui su savimi, savo geriausių savybių atskleidimui. Svarbiais šiais metais gali tapti tarpusavio santykiai su kitais žmonėmis, ypač tai bus juntama kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais, tokiu metu gali išryškėti poreikis sutvarkyti savo asmeninį gyvenimą, peržiūrėti įvairaus pobūdžio esamus santykius.
Meilės sferoje, vienišiems šio ženklo atstovams gana palankus bus pirmasis metų ketvirtis, tokiu metu galima tikėtis daug bendravimo, naujų pažinčių, romantiškų ryšių, ieškantys sau antros pusės, tokiu metu gali sutikti savo meilę. Pavasario mėnesiai bus palankūs jau esamų santykių harmonizavimui, tuo galėtų pasinaudoti tie Avino ženklo atstovai, kurie yra sukūrę šeimą, arba turi pastovius santykius. Meilei palankus periodas iki vasaros pradžios, o vasaros mėnesiais nors ir bus galimybių užmegzti pažintis, pramogauti, tačiau rimtų santykių formuoti gali nepavykti, tai daugiau bus draugiško bendravimo, bei trumpalaikių susitikimų periodas, o gyvenantieji šeimoje, gali tikėtis ramaus ir harmoningo tarpusavio bendravimo su mylimais žmonėmis. Kiek sudėtingesnis periodas meilės sferoje tikėtinas nuo antros rugsėjo mėnesio pusės iki antros spalio dekados, tokiu metu galimas destruktyvus bendravimas, tarpusavio supratimo stoka, įvairios problemos, pykčiai ir ginčai, todėl, jeigu šiame periode nepavyks santykių su mylimais žmonėmis harmonizuoti, šaltumas ir nepasitikėjimas tarpusavio santykiuose gali užsitęsti iki metų pabaigos.
2014 metai sveikatos prasme gali būti gana palankūs, tačiau, norint visą periodą išlaikyti gerą savijautą, vertėtų prisilaikyti sveiko gyvenimo būdo, nepiktnaudžiauti maistu ir alkoholiniais gėrimais, pramogomis, tinkamai subalansuoti darbo ir poilsio režimą, vengti pervargimo, stresinių situacijų, kas galėtų skatinti virškinimo problemas, bei reikėtų labiau save pasaugoti vasaros pradžioje.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

JAUTIS  (balandžio 21 - gegužės 21)

Tipiški Jaučio ženklo atstovai gali tikėtis, iš pirmo žvilgsnio, gana ramių, tačiau permainingų 2014 metų, kada teks užsiimti tiek asmeniniu gyvenimu, tiek visuomeniniais reikalais. Metų pradžioje, sausio ir vasario mėnesiais, gali būti suvaržyta asmeninė iniciatyva, tokiu metu galima ne visai laisva, priklausoma nuo taip susiklosčiusių aplinkybių, arba kitų žmonių, padėtis, tokiu metu, dėl neapdairumo, galimi finansiniai nuostoliai. Norint įgyvendinti savus planus šiame periode, gali tekti susidurti su įvairiomis kliūtimis, netikėtomis situacijomis, sunkumais, tačiau sulig pavasario pradžia, gyvenimas gali įgauti kitą tempą, galimi pozityvūs poslinkiai. Periode nuo kovo pradžios iki gegužės pabaigos, padedant artimiems žmonėms, bei pasitelkus savo atkaklumą, galima bus daug ką nuveikti, realizuoti ilgai brandintus planus, tokiu metu gali pagerėti finansinė padėtis, papilnėti biudžetas, gali pagerėti darbo sąlygos, arba galima surasti naudingą darbą, galima sėkmė profesinėje veikloje, tačiau, šiame periode, galimas sudėtingas bendravimas su dalykiniais partneriais, vertėtų tam skirti dėmesio ir pasistengti juos harmonizuoti. Antroje vasaros pusėje, bus palankus laikas tam, kad sėkmingai ištaisyti anksčiau padarytas klaidas, o taip pat, šiuo metu gali pasitaikyti sėkmingų progų, norint savo gyvenimą pasukti palankene linkme, tereikia tik laiku pastebėti perspektyvias galimybes. Paskutinis metų ketvirtis gali būti permainų periodu, kada galima sėkmingai išplėsti savo veiklą, o lapkričio ir gruodžio mėnesiais galima pereiti į kitą perspektyvesnį, geriau apmokamą darbą, ko dėka galima būtų uždirbti daugiau pinigų. Aplamai paėmus, finansinė šio ženklo atstovų padėtis metų eigoje nebus labai stabili, tačiau protingai planuojant savo išlaidas, bei aktyviai ieškant naujų pajamų uždirbimo galimybių, metų pabaigoje galima bus pasidžiaugti pagerėjusia situacija.
2014 metų sausio mėnuo Jaučio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo sferoje gali būti kiek dvejopas, kai kurie partneriai gali sėkmingai sustiprinti tarpusavio supratimą, pagarbą, gali harmoningai bendrauti, o kai kurie gali pasiryžti ir santykių nutraukimui. Tokiu metu galima susigrąžinti mylimą žmogų, su kuriuo siejo santykiai anksčiau, tačiau dėl kažkokių priežasčių nutrūko, tačiau, taip pat galima ir prarasti savo antrąją pusę, daug kas priklausys nuo požiūrio į santykius ir vidinio brandumo. Tokiu metu gali būti daug naujų pažinčių, tačiau ilgalaikių santykių formavimui šis periodas bus nepalankus. Pavasario mėnesiai bus palankūs meilei, tokiu metu kartu su gamta nubus ir jausmai, netruks priešingos lyties atstovų dėmesio, tikėtina, kad teks daug bendrauti, bei šiame periode vieniši ženklo atstovai gali sutikti sau likimo skirtą žmogų. Vasaros mėnesiais, protingai formuojant asmeninius santykius, juos galima sėkmingai pervesti į aukštesnį lygmenį, sutvirtinti, tačiau neatsakingas požiūris į meilę, gali paskatinti problemas. Paskutiniai metų mėnesiai meilės sferoje gali būti kiek problematiški, nors progų naujoms pažintims netruks, tačiau surasti iš tikrųjų tinkamą antrąją pusę, nebus taip lengva, o gyvenantieji šeimoje, ar turintys pastovius partnerius, šiuo periodu gali harmoningai bendrauti, jeigu bus linkę vertinti šalia savęs esantį mylimą žmogų, tada iš jo pusės irgi gali tikėtis šiltų jausmų.
Norint išlaikyti gerą savijautą ir stiprią sveikatą visų 2014 metų eigoje, Jaučio ženklo atstovams vertėtų vengti per didelių darbo krūvių, bei laikytis protingai subalansuoto darbo ir poilsio režimo. Tinkamas dėmesys savo sveikatos atžvilgiu, gali garantuoti gerą savijautą ir nuotaiką, todėl nevertėtų pamiršti ir atitinkamų profilaktikos priemonių, stiprinančių organizmą, bei suteikiančių energijos.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

DVYNIAI  (gegužės 22 - birželio 21)

2014 metais tipiški Dvynių ženklo atstovai gali būti sėkmingi ilgalaikiuose planuose ir projektuose, kuriuos įgyvendinant, gali tekti nugalėti nemažai kliūčių, įveikti sunkumus, bei išspręsti iškilusias gana sudėtingas problemas, tačiau galutinis rezultatas metų pabaigoje, galėtų džiuginti. Savo komunikabilumo, gebėjimo bendrauti, kantrybės, bei palankios planetų įtakos dėka, daugelyje gyvenimo sferų galima tikėtis sėkmingų permainų, bei naudos, iš sumanaus pasinaudojimo susiklosčiusiomis aplinkybėmis. Sudėtingos situacijos tikėtinos sausio ir vasario mėnesiais, tokiu metu galima pastoviai susidurti su įvairiomis kliūtimis, nemaloniomis aplinkybėmis, reikalaujančiomis greitų sprendimų, o sekančiame periode, nuo kovo mėnesio pradžios iki liepos mėnesio vidurio, galima tikėtis įvairių permainų. Tokiu metu gali kiek pasikeisti įprastinis bendravimo ratas, gali tekti bendrauti su įdomiais žmonėmis, šiuo metu gali atsiverti naujos perspektyvos ir galimybės, gali megztis nauji, naudingi kontaktai, periodas bus palankus veiklos peržiūrėjimui, bei naujų tendencijų numatymui. Antroje vasaros pusėje, laikas bus palankus užbaigti užvilkintus darbus, tokiu metu gali kiek sulėtėti gyvenimo tempas, darbo ir veiklos sferoje didesnis dėmesys bus skiriamas kokybei, galutiniam rezultatui, todėl palanku bus tobulinti savo veiklą, stiprinti profesionalumą, pasitelkiant naujausias žinias, technologines galimybes, įvaldant naujus metodus. Antroji 2014 metų pusė nebus palanki naujoms iniciatyvoms, tokiu metu vertėtų stengtis įsitvirtinti ties tuo, kas jau pasiekta, tobulinant savo darbo metodus, keliant kvalifikaciją, stiprinant savo meistriškumą. Šiais metais vertėtų pagrindinį akcentą daryti nuoseklumui, tikslingumui, veiklos pastovumui, nevertėtų blaškytis tarp naujų idėjų ir užmačių, kadangi tai neskatintų sėkmės, bei galėtų tapti nesėkmių priežastimi, o pasitelkus teisingą požiūrį į savo veiklą, apsiginklavus kantrybe, sėkmė tikėtina nuosavos veiklos, verslo sektoriuje, bei profesinėje veikloje, tačiau tik tuo atveju, jeigu metų pradžioje bus numatytos pagrindinės veiklos gairės, išryškinti realūs praktiški tikslai, bei bus nuosekliai siekiama jų įgyvendinimo. Tie ženklo atstovai, kurie dirba kolektyve, gali tikėtis sėkmės, kadangi šie metai palankūs grupinei veiklai, bendrai atsakomybei už darbo rezultatus, o vienumoje gali būti sunku prasimušti.
Finansine prasme, didelių pokyčių 2014 metais tikėtis neverta, pirmąjį pusmetį galimi finansiniai svyravimai, gali būti kiek mažiau stabilumo, neplanuotų išlaidų, nors pajamų dydis tikėtinas įprastinis, o periode nuo rugpjūčio mėnesio pradžios iki metų pabaigos, palankioje planetų įtakoje, galima pasiekti nemenkos naudos. Šiame periode gali pagerėti darbo sąlygos, padidėti atlyginimas, o tie ženklo atstovai, kurie dirba verslo sektoriuje, gali tikėtis naudingų sandorių, pelno, bei gali gerokai sustiprinti savo finansinę padėtį metų pabaigoje.
2014 metais Dvynių ženklo atstovų meilės sferoje galima tikėtis didelio aktyvumo, beveik visus metus vieniši, neturintys pastovaus partnerio žmonės, turės gana daug palankių progų užmegzti naujus ryšius, pasinerti į pramogas, tačiau per didelis pasitikėjimas savimi, įžūlumas, ne visada gali būti gerais palydovais, bei paskatinti tarpusavio bendravimo problemas. Vasaros periodu, vienišiai gali surasti visomis prasmėmis patinkančią personą, tačiau ar užmegzti santykiai išsirutulios į rimtus ir ilgalaikius ryšius, tai priklausys nuo Dvynių ženklo atstovų požiūrio, nuo jų vidinės nuostatos ir pasirengimo save ilgam susieti su mylimu žmogumi. Gyvenantys šeimose, arba turintys pastovius ryšius, šių metų eigoje gali tikėtis kelių sudėtingesnių periodų, kada gali tekti sustoti ir gerai pamąstyti, ar verta dėti pastangas ir stengtis harmonizuoti, sustiprinti ryšius su artimu žmogumi, ar verta pasukti skirtingais keliais, šiuo aspektu metai bus permainingi, o vasaros mėnesiais galimi ir meilės trikampiai. Metų pabaigoje, siekiantiems rimtų santykių, gali pavykti surasti savo tikrąją meilę, bei formuoti ilgalaikius meilės ryšius.
Sveikatos atžvilgiu, vertėtų nepamiršti laiko patikrintų profilaktinių organizmo stiprinimo priemonių, padedančių apsisaugoti nuo įvairių peršalimo ligų, infekcijų, kurios tikėtinos 2014 metų vasario ir kovo mėnesiais, bei metų pabaigoje, šaltuoju metų periodu. Atstatyti jėgas, bei palaikyti, sustiprinti nervų sistemą, padėtų gerai suplanuotas darbo ir poilsio režimas, palankiai organizmą gali įtakoti aktyvus poilsis vasaros periodu, bei nauji, pozityvūs įspūdžiai, kurių galima būtų pasisemti tolimų poilsinių, arba pažintinių kelionių metu.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

VĖŽYS  (birželio 22 - liepos 23)

Tipiški Vėžio ženklo atstovai iki 2014 metų liepos mėnesio vidurio gali ir toliau jausti palankią Jupiterio, einančio tranzitu šiuo ženklu, įtaką, kuri gali pasireikšti finansine ir profesine sėkme. Nors, dėl būdingo įgimto atsargumo, apdairumo, nuovokumo, daugelis šio ženklo atstovų, gali būti linkę ramiai reaguoti į susiklosčiusias aplinkybes, gali nerizikuoti, nebūdami tikri palankiais rezultatais, bei tokiu būdu gali apsauggoti save, išvengti įvairių nesėkmių, kurios tikėtinos, jeigu priimti sprendimai būtų neteisingi. Šio ženklo atstovai šiais metais gali pasirinkti vidutinio aktyvumo tempą, nuosekliai judėdami link užsibrėžtų užduočių įgyvendinimo, sėkmingai įveikdami sutiktas savo kelyje kliūtis, sumaniai apeidami sudėtingas situacijas, surasdami galimybes ten, kur to nepastebi kiti. Siekiant profesinės sėkmės, bei ilgą laiką puoselėtų planų realizacijos, palankią įtaką gali padaryti gebėjimas teisingai įvertinti savo jėgas, bei galimybes, būtinas tikslų įgyvendinimui, bei realios, praktiškos užduotys, suteikiančios galimybę, pasiekti gerų rezultatų metų eigoje. Du pirmuosius 2014 metų mėnesius vertėtų paskirti užbaigimui visų reikalų ir užduočių, kurios buvo pradėtos dar praėjusiais metais, tokiu būdu atlaisvinant erdvę būsimai darbinei veiklai, o kovo mėnuo bus palankus svarbiausių tikslų suformavimui, kurių dėka, būtų užtikrinta ateinančių metų sėkmė, bei suformuotas tvirtas pagrindas po kojomis. Sekančius du mėnesius gali tekti visą dėmesį ir energiją sutelkti į itin svarbių, esminių užduočių atlikimą, tokiu metu gali tekti priimti atsakingus sprendimus, išspręsti gana sudėtingas problemas, tačiau, sėkmingai įveikus šį periodą, kada gali būti praktiškai patikrintas profesionalumas, nuovokumas, gebėjimas pasiekti norimo rezultato, galima bus tikėtis sėkmės visą likusį šių metų periodą. 2014 metų antrąjį ketvirtį, bei liepos mėnesį, didelę įtaką gali turėti supanti aplinka, gebėjimas harmoningai bendrauti su artimais žmonėmis, bedradarbiais, dalykiniais partneriais, tai gali užtikrinti gerą savijautą, padėti išlaikyti gerą nuotaiką ir darbingumą. Paskutinį šių metų periodą, pradedant rugpjūčio mėnesiu, šio ženklo atstovų gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, be didelių pakilimų, ar sudėtingų situacijų, todėl šis laikas bus palankus ramiam, produktyviam darbui, meistriškumo ir profesionalumo stiprinimui.
Pasitelkę esminį požiūrį ir atsakingumą savo atliekamo darbo atžvilgiu, šio ženklo atstovai metų eigoje gali pasiekti gana gerų rezultatų, jie gali sėkmingai vystyti savo verslą, gali įgyvendinti kūrybinius projektus, ypač tam palankus bus pirmasis metų ketvirtis, o vasaros periodu galimas tarsi veiklos štilis, kada gali būti kaupiamos jėgos profesiniam šuoliui, kuris tikėtinas rugpjūčio pabaigoje, bei rugsėjo mėnesį, kada galimas deramas profesionalumo įvertinimas, nuopelnų pripažinimas, bei gali atsirasti galimybė pakilti karjeros laiptais. Paskutinis metų ketvirtis veikloje gali būti ramus, įprastinis, o finansinė šio ženklo atstovų situacija visus 2014 metus turėtų išlikti stabili, bei nekelti jokių rūpesčių.
Du pirmieji 2014 metų mėnesiai, o iš dalies ir visas periodas iki vasaros, gali būti kiek permainingas laikotarpis meilės sferoje, periodiškai gali iškilti bendravimo problemos, galima trintis tarp partnerių, tačiau atsakingo požiūrio į šeimą, santuoką, partnerystę, dėka, Vėžio ženklo atstovai gali sugebėti sėkmingai išspręsti visus nesusipratimus, bei iš nauji įžiebti jausmus. Vasaros periodu, tiek vienišus šio ženklo atstovus, tiek sukūrusius šeimą, galėtų labai suartinti bendri pomėgiai, bendri gyvenimiški tikslai, todėl šiuo metu galimas harmoningas bendravimas, galima sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, o iš kitos pusės, šis periodas gali padovanoti tikrąją meilę, suvesti su likimo skirtu žmogumi, tuo ypač galėtų pasinaudoti vieniši, neturintys pastovaus partnerio, žmonės. Periodas nuo rudens pradžios iki metų pabaigos, tai bus pats palankiausias laikas tvirtų, ilgalaikių santykių formavimui, tokiu metu stiprūs jausmai gali surasti atsaką, gyvenimas gali įgauti tam tikrą prasmę, džiaugsmingą atspalvį, o meilė gali tarsi išauginti sparnus.
Sveikatos atžvilgiu, norint išlaikyti darbingumą ir gerą savijautą, pakilią nuotaiką, vertėtų vengti sudėtingų, stresinių situacijų, pervargimo, persitempimo, reikėtų skirti pakankamai laiko poilsiui, jėgų atstatymui, profilaktikai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

LIŪTAS  (liepos 24 - rugpjūčio 23)

2014 metais tipiškiems Liūto ženklo atstovams bus būdingas aktyvumas, energingas ilgą laiką puoselėtų tikslų siekimas, todėl jie bus linkę sumaniai susidoroti su savo kelyje sutiktais sunkumais, nepalankiomis situacijomis, o dėl tam tikrų priežasčių, susidarę priverstiniai neveiklumo periodai, juos gali dirginti ir dar labiau stiprinti ambicingumą. Tačiau, norint sėkmingai įgyvendinti tai, ką šiais metais yra numatę šio ženklo atstovai, vertėtų vengti skubotumo, nekantrumo, savo sąjungininkais pasitelkti kantrybę, gebėjimą išlaukti nepalankų periodą, kas padėtų užtikrinti sėkmę, bei galimybę užimti lyderių pozicijas, tapti sėkmingais visuomenėje, darbo kolektyve. Protingai artėdami link tikslo, tipiški ženklo atstovai gali tapti savarankiškais, nepriklausomais, gali gerokai palypėti karjeros laiptais, ar sugebėti išgauti pačią didžiausią naudą, jeigu veikla būtų susijusi su verslo sektoriumi, arba kūrybiniais projektais. Pirmąjį 2014 metų pusmetį, kliautis reikėtų tik savomis jėgomis, kadangi šiuo metu, likimo dovanų tikėtis neverta, sėkmės bus galima pasiekti tik nuosekliu, atkakliu darbu, o taip pat, labai svarbu šiame periode neįsivelti į abejotinus finansinius reikalus. Sekančius tris mėnesius, šio ženklo atstovai gali sulaukti palaikymo, sėkmingai susiklosčiusių aplinkybių įtakoje, gali sėkmingai išspręsti sudėtingas problemas, palankesne linkme pakeisti situacijas, trukdančias asmeninei ir profesinei sėkmei, laikas palankus kelti kvalifikaciją, stiprinti meistriškumą, siekti atkreipti vadovybės dėmesį, išryškinant savo gabumus, talentus. Paskutinis 2014 metų ketvirtis gali būti pozityvių permainų periodu, tokiu metu galima sėkmingai išplėsti savo verslą, užmegzti perspektyvius dalykinius ryšius, pasirašyti naudingus kontraktus, surasti dalykinius partnerius, pasinerti į konkurencinę kovą. Šiame periode gali sėkmingai surasti naudingą darbą, jo ieškantys, o dirbantys valstybiniame sektoriuje, gali praeiti įvairius pareigybinius pokyčius, vieni gali palypėti karjeros laiptais, kiti gauti atsakingas pareigas, darbo kolektyve užimti vadovaujantį postą.
Finansinė sfera 2014 metais gali pareikalauti ypatingo dėmesio ir atidumo, kadangi tam tikrais periodais, galimi labai viliojantys pasiūlymai, arba galima pagunda siekti lengvai uždirbamų pinigų, įsivelti į rizikingas avantiūras, tačiau tokios tendencijos galėtų ženkliai pakenkti, todėl norint, kad metų pabaigoje finansinė padėtis išliktų stabilia, o asmeninis biudžetas papilnėtų, vertėtų naudotis tik laiko patikrintomis priemonėmis, tik gerai apgalvojus ir įvertinus visą galimą riziką, bei galimą naudą, daryti naudingas investicijas, arba prisiimti kitus finansinius įsipareigojimus. Nuo antros liepos mėnesio pusės iki metų pabaigos, kada Jupiteris eis tranzitu Liūto ženklu, šio ženklo atstovams tai bus palankus periodas, tokiu metu gali ženkliai pagerėti finansinė padėtis, bei sėkmė galima daugelyje gyvenimo sferų.
2014 metais Liūto ženklo atstovai, kurie turi pastovius santykius, ar yra sukūrę šeimą, dėl didelio aktyvumo, užimtumo, pasinėrimo į darbą, verslą, gali per mažai dėmesio skirti savo artimiems, mylimiems žmonėms, kas pačioje metų pradžioje, sausio mėnesį, bei pavasario periodu gali skatinti antrosios pusės nepasitenkinimą, trintį tarpusavio bendravime, o antrame pusmetyje, tokie nesutarimai gali peraugti į rimtus konfliktus, todėl, norint šalia savęs išlaikyti brangų žmogų, vertėtų gyventi ne vien darbu ir dalykiniais rūpesčiais, tačiau skirti pakankami laiko namų, šeimos, bendriems reikalams. Vieniši Liūto ženklo atstovai rimtus asmeninius santykius gali užmegzti jau 2014 metų pradžioje, o jeigu jie atsakingai tokius ryšius puoselės metų eigoje, jie gali baigtis santuoka, arba gana rimta partneryste. Paskutiniais dviem metų mėnesiais, kai kurie šeimos žmonės, gali ryžtis ilgalaikių santykių nutraukimui, bei papildyti vienišų žmonių gretas, tačiau labai greitai dėl tokio žingsnio jie galėtų pradėti gailėtis, todėl vertėtų būti labiau geranoriškais savo antrosios pusės atžvilgiu, bei visais būdais harmonizuoti, pasistengti išsaugoti santykius, pervedant juos į aukštesnį lygmenį, kada varomąja tarpusavio santykių jėga galėtų būti išmintis ir tarpusavio pagarba.
Liūto ženklo atstovai visus 2014 metus gali pasidžiaugti gera sveikata, gerai savijautai įtakos turės optimistinis, džiaugsmingas požiūris į gyvenimą, o sėkmė profesinėje, arba nuosavoje veikloje, gali skatinti laimingumo pojūtį, pasitenkinimą savimi ir gyvenimu aplamai.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

MERGELĖ  (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Tipiškų Mergelės ženklo atstovų 2014 metais jokios gyvenimo negandos nebus pajėgios išmušti iš įprastų vėžių, bei priversti pasukti iš pasirinkto kelio. Jau metų pradžioje, šio ženklo atstovai bus linkę numatyti realias užduotis visam metų periodui, bei būtinas priemones savo planų įgyvendinimui. Teisingai sudėlioję akcentus, išryškinę tai, kas turėtų būti įgyvendinta pirmoje eilėje, o kas turėtų atsidurti antrame plane, šio ženklo atstovai gali tikėtis, kad šie metai bus produktyvūs, kad jie sugebės pasiekti gana daug profesinės veiklos, verslo, arba kūrybos baruose. Norint sėkmingai ir harmoningai bendrauti su savo aplinkos žmonėmis, vertėtų kiek prilaikyti savo įgimtą polinkį visus kritikuoti, bei išryškinti kitų trūkumus, kadangi tokios išraiškos gali pakenkti ir tapti stabdžiu dalykinėje partnerystėje, bendradarbiavimo sferoje. Pirmasis metų pusmetis bus gana aktyvus, dinamiškas laikas, tokiu metu vienus įvykius gali keisti kiti, šiuo periodu daugelį Mergelės ženklo atstovų gali paliesti permainos, tačiau pirmąjį metų ketvirtį nevertėtų keisti įprastos veiklos, arba keisti darbovietės, laikas tam nebus labai palankus. Antrasis metų ketvirtis bus palankus naujų kūrybinių projektų ruošimui, tokiu metu galima daryti būtinas permainas veikloje, o palankioje Jupiterio įtakoje, gali atsirasti tinkamų, sėkmingų progų profesinėje, karjeros sferoje, tokiu metu galimas nuopelnų pripažinimas, todėl kaip paskata, galimas paaukštinimas pareigose, galima tikėtis didesnio atlygio, arba gali atsiverti kitos palankios galimybės, kurių dėka galima tapti sėkmingais. Periodas nuo liepos mėnesio pradžios iki rugsėjo pabaigos gali būti kiek mažiau aktyvus, tokiu metu galima sėkmingai tobulinti savo veiklos metodus, galima pasisemti vertingos patirties, nauju aspektu pažvelgti į gyvenimą, praturtinti savo žinių bagažą, perkainoti nuosavas vertybes. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais galimos kai kurios sudėtingos aplinkybės darbo kolektyve, tačiau pasitelkus nuovokumą, galima sėkmingai išvengti įvairių intrigų, bei racionaliai išspręsti iškilusias problemas. Kiek sudėtingesnis gali būti spalio mėnuo, kada gali netikėtai iškilti situacijos, į kurias reikės žaibiškai reaguoti, bei nesuklystant padaryti atsakingus sprendimus, o paskutinius du metų mėnesius, gali būti juntama stipri, destruktyvi supančios aplinkos įtaka. Tokiu metu gali tekti atvirai susidurti su priešininkais, arba oponentais, arba žmonėmis, kuriems nepriimtinos šio ženklo atstovų vertybės, bei požiūris į gyvenimą, todėl galimi įvairūs trukdžiai, nemalonumai, tačiau, gebėjimas išlikti patiems savimi, tvirtas laikymasis pasirinktos gyvenimo krypties, padės sėkmingai susidoroti su nepalankia išorine įtaka, bei užsitikrinti savo gyvenimo stabilumą. Iš kitos pusės, kas liečia finansinę gyvenimo sferą, tai nors šis periodas bus sudėtingas emocine prasme, jis bus gana sėkmingas finansiškai, tokiu metu įtemptas visų 2014 metų darbas gali duoti produktyvius vaisius, paskutiniais metų mėnesiais gali džiuginti gerokai papilnėjęs asmeninis biudžetas, bei tvirta, užtikrinta materialinė padėtis.
Mergelės ženklo atstovų, kurie yra sukūrę šeimą, arba suformavę ilgalaikius partneriškus ryšius, 2014 metų sausio mėnesį gali laukti sudėtingų tarpusavio santykių su antrąja, periodas. Tokiu metu gali tekti aiškintis santykius, ieškoti bendro gyvenimo problemų ištakų, nepasitenkinimo, nuoskaudų priežasčių, o atviras ir geranoriškas partnerių pokalbis galėtų padėti surasti bendrus sąlyčio taškus, bei nesutarimų sprendimo būdus. Sekantis sudėtingas bendro gyvenimo etapas tikėtinas 2014 metų rudenį ir žiemos pradžioje, tokiu metu susiklostę situacijos gali dar kartą patikrinti tarpusavio santykių tvirtumą, bei tam tikrais periodais įnešti pokyčius į šeimos gyvenimą, tačiau, atsakingai siekiantys išsaugoti šeimą, arba partnerystę, gali sėkmingai susitvarkyti su iškilusiais sunkumais, bei iki metų pabaigos sustiprinti tarpusavio santykius. Vieniši Mergelės ženklo atstovai gali sutikti savo meilę periode nuo vasario iki gegužės, tai bus gana palankus meilei periodas, o aktyvaus bendravimo su priešingos lyties atstovais, bei naujų galimybių meilės sferoje galima tikėtis vasaros mėnesiais, bei rudens pradžioje.
2014 metų eigoje galima tikėtis nemažai sudėtingų, stresinių situacijų, kurios gali nepalankiai įtakoti savijautą, išderinti nervų sistemą, todėl, norint išlaikyti gerą sveikatą, vertėtų gebėti ramiau reaguoti į sudėtingas aplinkybes, vengti streso, pervargimo, laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, mokytis išlikti ramiais sudėtingose situacijose.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

SVARSTYKLĖS  (rugsėjo 24 - spalio 23)

Tipiškų Svarstyklių ženklo atstovų sėkmės garantu 2014 metais gali būti gebėjimas valdyti savo emocijas, jausmus, nepasiduodant momentinėms nuotaikoms, įsiklausymas į savo vidines nuojautas, intuiciją, įžvalgas, bei nuoseklus artėjimas link užsibrėžtų tikslų. Šie metai gali paskatinti daugybę permainų, tačiau jos palies daugiau buitinius, ūkinius reikalus, jos nepalies pagrindinės gyvenimo krypties, todėl visus metus gali tekti aktyviai ir savalaikiai susidoroti su vis iškylančiomis naujomis aplinkybėmis. 2014 metų eigoje periodiškai gali formuotis sudėtingos situacijos, kada gali tekti įveikti tam tikrus sunkumus, nugalėti kliūtis ir sugebėti iš bet kokių aplinkybių išeiti nugalėtojais, o visa tai morališkai užgrūdins Svarstyklių ženklo atstovus, bei suteiks vertingos gyvenimiškos patirties, išminties. Du pirmieji 2014 metų mėnesiai bus palankūs praktinių užduočių formavimui, norint įgyvendinti anksčiau numatytus tikslus, kadangi naujoms veiklos iniciatyvoms, šie metai nebus labai palankūs, o metų pradžioje galima sėkmė kūrybinėje veikloje, bei tokiu metu galima tikėtis gerų pajamų. Periode iki birželio pabaigos, gali tekti susidurti su daugybinėmis smulkiomis problemomis, su einamųjų reikalų gausa, todėl gali tekti įdėti nemažai pastangų, siekiant stabilumo šiuo metu. Šiame periode pastangų gali pareikalauti partneriški ryšiai, kadangi gali susiklostyti ginčytinos situacijos, galimi nesutarimai su dalykiniais partneriais, kas galėtų nepalankiai įtakoti bendrą darbą, arba paskatinti finansinius nuostolius. Liepos ir rugpjūčio mėnesiai gali būti atokvėpio periodu, todėl šiuo metu galima planuoti atostogas, galima vykti į tolimas keliones, pasisemti naujų įspūdžių, praskaidrinti nuotaiką, bei su naujomis jėgomis grįžti į įprastinės veiklos sferą, rudens periodu. Rugsėjo ir spalio mėnesiais gali pagerėti finansinė padėtis, gali padidėti pajamos pagrindinėje darbo vietoje, arba galimas pelnas iš verslo sektoriaus. Tie Svarstyklių ženklo atstovai, kurie dirba verslo, nuosavos veiklos sferoje, šiais metais gali susidurti su tam tikromis sudėtingomis situacijomis, todėl gali tekti įdėti nemažai pastangų, norint išlaikyti tai, kas buvo pasiekta iki šių metų, o visų 2014 metų eigoje, gali stiprėti nepasitikėjimas savimi, savomis jėgomis, todėl reikėtų būti itin atsargiems, apdairiai tvarkyti verslo, dalykinius reikalus, vertėtų vengti rizikingų veiksmų, nepriimti abejotinų pasiūlymų, tokiu būdu apsaugant save nuo galimų nesėkmių ir nuostolių.
Finansinė padėtis šiais metais gali būti kiek mažiau stabili, todėl metų eigoje, vertėtų labai gerai subalansuoti savo gaunamas pajamas ir galimas išlaidas, stengtis išlaikyti biudžeto pusiausvyrą, teisingai įvertinti savo finansines galimybes ir be reikalo nerizikuoti, neišlaidauti. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais gali kiek sulėtėti gyvenimo tempas, tokiu metu tikėtinas kiek lenkgvesnis, pozityvesnis periodas darbinės veiklos sferoje, todėl gali atsirasti laiko, norint parengti sekančių metų veiklos planą, numatyti tolimas perspektyvas.
2014 metais vieniši Svarstyklių ženklo atstovai gali siekti surasti savo antrąją pusę, suformuoti rimtus santykius, bei sukurti šeimą, todėl tam gali skirti daug savo laiko, tačiau surasti iš tikrųjų artimą sielai žmogų, nebus taip paprasta. Šiais metais gali tekti daug bendrauti, užmegzti daugybę naujų pažinčių, trumpalaikių ryšių, tačiau šio ženklo atstovų išrankumas, ir išankstinis nusistatymas, koks žmogus turėtų būti šalia, kas galėtų tapti tikrąja antrąja puse, tokias tinkamo partnerio paieškas gali gerokai apsunkinti. Pagaliau toks žmogus gali atsirasti, tačiau, kaip nebūtų keista, jį galima surasti savo artimoje aplinkoje, todėl vertėtų geriau įsižiūrėti į žmones, esančius, dirbančius, gyvenančius visiškai šalia ir tikėtina, kad jų tarpe gali atsirasti būtent toks asmuo, kuris gali tapti antrąja vieno obuolio pusele. Tie Svarstyklių ženklo atstovai, kurie jau sukūrę šeimą, arba rimtus partneriškus ryšius, gali tikėtis ramaus ir harmoningo tarpusavio bendravimo pirmąjį pusmetį, o antroje metų pusėje, daugiau dėmesio ir laiko gali pareikalauti šeimos ir namų reikalai, tokiu metu vertėtų geriau įsigilinti į mylimo žmogaus poreikius, stengtis daugiau laiko praleisti kartu, tai galėtų gerokai suartinti partnerius. Vieniši ženklo atstovai savo laimę ir meilę gali sutikti lapkričio ir gruodžio mėnesiais, bei sekančius naujuosius metus jau gali sutikti kaip pora.
Norint išsaugoti stiprią sveikatą, bei išlaikyti gerą savijautą, visus 2014 metus, vertėtų sąžiningai prisilaikyti sveiko gyvenimo būdo, bei tinkamo darbo ir poilsio režimo. Gerą savijautą galėtų skatinti ir pozityvios emocijos, todėl vertėtų stengtis nesinervinti dėl menkniekių, skirti pakankamai laiko poilsiui, pramogoms, kultūriniam gyvenimui, bei organizmo stiprinimui liaudiškomis, laiko patikrintomis, profilaktinėmis priemonėmis.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

SKORPIONAS  (spalio 24 - lapkričio 22)

2014 metais tipiški Skorpiono ženklo atstovai gali tapti sėkmės fortūnos numylėtiniais, jiems gali nusišypsoti laimė daugelyje gyvenimo sferų, todėl tai gali būti labai produktyvus jų gyvenimo periodas. Šiais metais gali atsirasti palankių galimybių, norint pasukti savo gyvenimą palankesne, pageidaujama linkme, galima iškelti sau gana ambicingas užduotis, o įgimtas atkaklumas, tikslingumas, dalykinis kibumas, gebėjimas sėkmingai įveikti kliūtis ir sunkumus, gali padėti pasiekti labai reikšmingų rezultatų, bei tapti vienais pačių sėkmingiausių, kitų zodiako ženklų tarpe. Siekiant sėkmės, vertėtų būti dėmesingiems ir šalia esantiems žmonėms, neignoruoti jų poreikių, stengtis harmoningai bendrauti supančioje aplinkoje, bei užsitikrinti artimų žmonių palankumą, palaikymą, kas galėtų tapti sėkmės garantu, siekiant savo perspektyvių tikslų įgyvendinimo. Pirmąjį 2014 metų ketvirtį Skorpiono ženklo atstovai gali būti labai aktyvūs, dinamiški, suformavę sau praktines užduotis, norėdami jas įgyvendinti, jie gali tiesiog „nušluoti" visas kliūtis savo kelyje į tikslą, todėl tokiu metu geriau būtų nepasipanioti jų kelyje, kadangi šiuo metu, valdingų Skorpionų niekas nepajėgtų sulaikyti, o aplinkinius, arba oponentus tai galėtų nebent gluminti, arba kelti nuostabą. Pirmasis 2014 metų pusmetis gali būti labai vaisingas ir produktyvus, atkaklus darbas, nepalenkiamas tikslo siekimas, gali suteikti galimybę gerokai palypėti karjeros laiptais, jos siekiantiems, o dirbantieji verslo sektoriuje, tokiu metu gali sėkmingai praplėsti savo veiklą, savo įtakos zoną, gali užmegzti naudingas pažintis, formuoti perspektyvius dalykinius ryšius, uždirbti geras pajamas. Labai pozityvus periodas gali būti nuo balandžio mėnesio pradžios iki liepos mėnesio pabaigos, kada gali pavykti sėkmingai įgyvendinti visas iniciatyvas, realizuoti planus, tačiau, šiuo periodu galima užsigyventi ir priešininkų, sulaukti nepalankios pavyduolių reakcijos, bei bandymo pakenkti, todėl būtinas apdairumas, o pagal galimybes, vertėtų stengtis vengti atviros priešpriešos. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais šio ženklo atstovai gali susidurti su tam tikromis problemomis, nuo kurių sėkmingo išsprendimo, didele dalimi priklausys jų tolimesnės veiklos galimybės, tačiau, nuovokūs Skorpiono ženklo atstovai, gali surasti tinkamą būdą, kaip su visomis nepalankiomis situacijomis susidoroti, su pačiais mažiausiais nuostoliais ir praradimais. Spalio mėnuo gali tapti atskaitos tašku, kada į savo gyvenimą įsileidę esmines permainas, Skorpiono ženklo atstovai savo gyvenimą gali nukreipti nauja vaga, tačiau tai vertėtų daryti tik gerai viską apgalvojus, bei įsitikinus, kad tokios priemonės galėtų užsitikrinti būsimą sėkmę, finansinį stabilumą, bei galimybę tapti gerokai turtingesniais. Du paskutiniai metų mėnesiai gali paskatinti kiek sumažinti tempą, bus palanku kiek atsikvėpti, peržiūrėti, įvertinti tai, kas buvo pasiekta nuo metų pradžios, bei numatyti tolimesnes perspektyvas, tačiau, tuo pačiu, šis periodas gali suteikti galimybę pasiekti profesinės sėkmės, ruošti ir vystyti kūrybinius projektus, siekti finansinės nepriklausomybės, kurią suteikia tam tikras pinigų kiekis. Visus metus bus labai svarbu išsaugoti draugiškus ryšius su ilgalaikiais draugais, bei apsupti save patikimais partneriais, bendraminčiais, kurie galėtų palaikyti sunkiomis akimirkomis, bei kartu pasidžiaugtų šio ženklo atstovų pasiekimais.
2014 metais Skorpiono ženklo atstovai, kurie dar nesukūrę šeimos, kurie yra laisvi, bus linkę surasti savo antrąją pusę, nors tai nebus taip paprasta, kadangi jiems reikalingas tik lygiavertis partneris, kuris būtų stiprus, kaip asmenybė, kuris užimtų reikšmingą padėtį visuomenėje, būtų turtingas, dalykiškas, bei gebėtų subtiliai asistuoti, palepinti savo dėmesiu, dovanomis. Tačiau, kas ieško, tas randa, todėl pavasario periodu, antroje vasaros pusėje, bei rudens pradžioje, šio ženklo vienišiai gali sutikti savo didžiąją meilę, jiems likimo skirtą žmogų, tereikia tik būti rimtai nusiteikusiems ilgalaikių santykių formavimui, o tam palankių galimybių tikrai atsiras. Tie Skorpiono ženklo atstovai, kurie jau suformavę rimtus ryšius, arba sukūrę šeimą, pirmąjį pusmetį gali periodiškai susidurti su tarpusavio bendravimo problemomis, kurias, įdėję pastangų, bei būdami geranoriškais, gali sėkmingai išspręsti, tačiau antrame pusmetyje, problemos gali tapti rimtesnėmis, į dviejų partnerių gyvenimą gali įsipainioti pašalinė persona, todėl meilės trikampis gali tapti problemų, nuoskaudų, tarpusavio nepasitikėjimo priežastimi. Jeigu ilgalaikius partnerius sieja tikri jausmai, jie gali išsaugoti tolimesnius santykius, tačiau, jeigu jausmai jau išsisėmę, bei praradę perspektyvą, jie gali nutrūkti.
Didžiulis dalykinis aktyvumas, amžinas užimtumas, pervargimas, gali tam tikrais periodais kiek susilpninti imunitetą, išbalansuoti nervų sistemą, tačiau, jeigu bus laikomasi teisingo darbo ir poilsio, bei mitybos režimo, tai didelių problemų sveikata 2014 metais kelti neturėtų. Tačiau, vertėtų nenumoti ranka į iškylančius nepalankius sveikatai simptomus, todėl tarp darbų gausos, reikėtų surasti laiko ir pasirūpinti savimi, profilaktinėmis priemonėmis, padedančiomis stiprinti organizmą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

ŠAULYS  (lapkričio 22 - gruodžio 21)

2014 metai Šaulio ženklo atstovų gyvenime gali paskatinti esmines, kardinallias permainas, kurias įgyvendinti gali padėti sustiprėjęs nuovokumas, dalykiškumas, gebėjimas surasti kelius, kurių nepastebi kiti. Šiais metais gali išsipildyti netgi slapčiausios svajonės ir ilgą laiką puoselėti lūkesčiai, o vidinis gyvenimas gali būti permainingas. Pirmasis 2014 metų ketvirtis gali paskatinti sėkmingus įvykius, liečiančius daugelį šio ženklo atstovų gyvenimo sferų, tai gali būti sėkmės ir pasiekimų laikas, kada palankios aplinkybės gali susiklostyti darbo, bei verslo sektoriuje, kada galima gauti paaukštinimą, arba labai atsakingą pareigybę, bei pagerinti savo finansinę padėtį. Kiek kitoks gali būti antrasis metų ketvirtis, kada gali atsirasti daugybė einamųjų reikalų, daug smulkių problemų, su kuriomis teks susidoroti, norint toliau sėkmingai siekti savo užsibrėžtų tikslų. Šis periodas pareikalaus įdėti pakankamai pastangų, norint susitvarkyti su visomis nepalankiomis aplinkybėmis ir išsaugoti tai, kas buvo pasiekta praeitais metais. Gali supančios aplinkos, susiformavusių situacijų įtakoje, stiprėti emocionalumas ir jautrumas, gali būti sudėtinga išlaikyti harmoningą vidinę pusiausvyrą, todėl šis periodas bus nepalankus naujoms iniciatyvoms, arba naujų projektų startui, tačiau tuo sėkmingai galima būtų užsiimti nuo antros liepos mėnesio pusės, bei visą rugpjūčio mėnesį, kada bus juntama palanki Jupiterio įtaka. Šie metai gali būti sėkmingi verslo sferoje, teisingai formuojant tarpusavio santykius su dalykiniais partneriais, galima įgyti jų pasitikėjimą, galima tikėtis jų palaikymo sudėtingais periodais, o iš kitos pusės, labai svarbia gyvenimo sfera gali būti ir profesinės veiklos, karjeros sektorius. 2014 metų eigoje bus nemažai palankių progų, kada bus galima įgyti vadovybės palankumą, kada gali būti palankiai įvertintas aukštas profesionalumas, bei gali būti pasiūlytos atsakingos pareigos, suteikiančios galimybę palypėti karjeros laiptais, bei užsitikrinti aukštesnį pajamų lygį. Rudens periodu galima tikėtis įvykių gausos, kada vienas aplinkybes keis kitos, kurios pavieniui gali neatrodyti labai reikšmingomis, tačiau šio periodo situacijų visuma gali nulemti sėkmę paskutiniais šių metų mėnesiais, kada tinkamai paruošus erdvę sėkmei, šių metų įdirbis gali paskatinti sėkmę ir pasiekimus daugelyje gyvenimo sferų. Metų pabaigoje galima tikėtis pelnytai pasidžiaugti savo darbo vaisiais, bei gerokai papilnėjusiu biudžetu, tačiau, norint pasiekti tokių pozityvių rezultatų, visus metus nevertėtų prarasti budrumo, nevertėtų per daug atsipalaiduoti, kadangi, šalia esantys konkurentai, gali labai sumaniai pasinaudoti palankiais šansais, bei perimti sėkmę į savo rankas, todėl tai visada reikėtų turėti omenyje. Periode nuo rugpjūčio mėnesio iki metų pabaigos, galima sėkmingai startuoti su naujais projektais, galima įgyvendinti ilgai brandintas idėjas, tam laikas bus palankus, tik vertėtų tuo tinkamai pasinaudoti ir nepraleisti palankių galimybių.
Šaulio ženklo atstovai, kurie gyvena šeimoje, arba suformavę rimtus partneriškus ryšius, 2014 metų pirmąjį pusmetį gali stokoti pakankamo dėmesio iš mylimo žmogaus pusės, savo atžvilgiu, tokia situacija palaipsniui gali stiprinti nepasitenkinimą esamais santykiais, skatinti įvairias nuoskaudas, o antrąjį pusmetį, visas susikaupęs negatyvas gali prasiveržti į paviršių su didžiule jėga. Vasaros periodas gali būti gana sudėtingas tarpusavio santykių sferoje, tokiu metu gali tekti rimtai aiškintis santykius, bei priimti rimtus sprendimus, arba padedančius surasti būdą, kaip harmonizuoti pašlijusius santykius, arba tokiu metu, neišlaikę tvirtumo patikrinimo, šeimos saitai gali nutrūkti. Rudens periodu problemas gali paskatinti atsiradęs polinkis neištikimybei, kadangi išskirtinis pasisekimas priešingos lyties atstovų tarpe, gali aptemdyti protą, bei sugundyti neapdairiems poelgiams, kurių, norint išsaugoti šeimą, arba partnerystę, vertėtų vengti. Vieniši ženklo atstovai, savo meilę gali sutikti pavasario periodu, rugsėjo mėnesį, bei antroje spalio pusėje, todėl, atsakingai puoselėdami meilės ryšius, metų pabaigoje jie jau galėtų pasidžiaugti, kad šalia yra patikimas žmogus, gebantis mylėti, globoti, dovanoti šiltus jausmus.
Sveikatos prasme, 2014 metai Šaulio ženklo atstovams turėtų būti palankūs, nors visada galimi tam tikri periodai, kada savijauta gali kiek pablogėti, tai gali sietis su virškinimo problemomis, bei vidiniais pergyvenimais, todėl vertėtų visus metus laikytis sveiko gyvenimo būdo, prisilaikyti teisingo mitybos, darbo ir poilsio režimo.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

OŽIARAGIS  (gruodžio 22 - sausio 20)

2014 metų sėkmė ir pasiekimai tiesiogiai priklausys nuo to, kokius uždavinius ir tikslus sau suformuos, kokį gyvenimo kelią pasirinks tipiški Ožiaragio ženklo atstovai, bei kiek pastangų įdės, viso to siekdami. Šie metai gali paskatinti esmines permainas asmeniniame gyvenime, pokyčiai gali paliesti profesinės veiklos, finansų, vidinio gyvenimo sferas, gali keistis pažiūros, gyvenimo suvokimas, gali išryškėti dvasinio tobulėjimo poreikis. Jeigu metų pradžioje bus pasirinkta teisinga, perspektyvi kryptis, numatytos priemonės savo tikslų įgyvendinimui, tai metų pabaigoje bus galima didžiuotis savimi, pasidžiaugti pagerėjusia socialine padėtimi, bei papilnėjusiu asmeniniu biudžetu. Sausio ir vasario mėnesiais vertėtų pasistengti įtvirtinti tai, kas buvo pasiekta praėjusiais metais profesinės veiklos, darbo sferoje, o visas pirmasis 2014 metų ketvirtis bus labiau palankus savo lūkesčių ir tikslų išryškinimui, veiklos strategijos kūrimui, bei numatymui visų būtinų priemonių, kurių pagalba būtų galima praktiškai įgyvendinti suformuotas sau užduotis. Tokiu metu galima užmegzti naujas pažintis, kurios galėtų būti naudingos ateityje. Periode nuo balandžio mėnesio pradžios iki vasaros pabaigos, laikas bus palankus naujoms iniciatyvoms, tokiu metu galima realizuoti gerai parengtus projektus, įgyvendinti savo planus, siekiant profesinės sėkmės, bei finansinės gerovės, nors, iš kitos pusės, šis periodas bus kiek sudėtingas, tokiu metu gali susiformuoti priešprieša, gali tekti susidurti su konkurentais, tačiau, suradus bendrą kalbą su dalykiniais partneriais, pasitelkus bendraminčius, šiame periode galima sėkmingai laimėti konkurencinę kovą, užsitikrinti garantuotą vietą po saule, bei atkakliai siekti savo tikslų. Šis periodas palankus deryboms, galima pasirašyti perspektyvias sutartis, arba naudingus kontraktus, formuoti bendros dalykinės veiklos gaires. Rugsėjo ir spalio mėnesiais supančios aplinkos įtaka bus harmoninga, tokiu metu galima kiek atsipalaiduoti, bei sukaupti jėgų lemiamam profesiniam šuoliui dviem paskutiniais 2014 metų mėnesiais, nors šiuo metu galimi finansiniai nuostoliai, todėl būtinas atidumas, tvarkant piniginius reikalus. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais galima sėkmingai įgyvendinti savo idėjas, pritaikyti jas praktikoje, tokiu metu gali būti sėkmingos bet kokios iniciatyvos, todėl tai gali būti pats produktyviausias periodas šių metų bėgyje. Esant reikalui, tokiu metu galima sėkmingai paleisti permainų mechanizmą, savo gyvenimą nukreipti nauja linkme, galima keisti veiklos pobūdį, kelti savo kvalifikaciją, stiprinti meistriškumą ir profesionalumą, siekti profesinio augimo, arba galima sėkmingai išplėtoti savo verslą. Finansinė padėtis metų pabaigoje gali gerokai džiuginti, bei nuteikti optimistiškai, nors dėl tokio rezultato šio ženklo atstovams gali tekti visus metus įtemptai dirbti.
2014 metais Ožiaragio ženklo atstovai, kurie gyvena šeiminį gyvenimą, dėl aktyvaus užimtumo savais reikalais, savo namų ir šeimos reikalams, bei savo antrajai pusei gali skirti mažai dėmesio, dėl ko galimas artimo žmogaus nepasitenkinimas, nuoskaudos, todėl gali iškilti tarpusavio bendravimo sunkumai, gali netenkinti tokia santuokinių, arba partneriškų ryšių kokybė. Gana destruktyvus gali būti pavasario periodas, kada tikėtina stipri trintis tarpusavio santykiuose, o norint viso to išvengti, reikėtų racionaliau paskirstyti laiką tarp darbo, profesinės veiklos ir šeimos, namų, mylimo žmogaus poreikių, vertėtų daugiau laiko praleisti kartu su savo antrąja puse, tai galėtų partnerius suartinti, bei padėtų išsaugoti šeimos saitus, jeigu jie brangūs ir vertinami. Sėkmingai išgyvenus sudėtingą periodą, bei išsaugojus brangius santykius, antrąjį pusmetį galima būtų nugyventi harmoningai, be didelių stresinių situacijų. Vieniši Ožiaragio ženklo atstovai, 2014 metais dėl didžiulio užimtumo, gali kiek per mažai laiko skirti asmeniniam gyvenimui, pramogoms, todėl surasti savo sielai artimą žmogų, šiais metais daug palankių progų nebus, nors vasaros mėnesiais gali aplankyti laimė, meilės ir romantiškų asmeninių santykių pavidalu, tokiu metu šalia gali atsirasti mylintis žmogus, su kuriuo galima būtų dalintis savo džiaugsmais ir vargais, iš kurio pusės galima būtų tikėtis palaikymo ir švelnių jausmų, skatinančių gyvenimo džiaugsmą.
2014 metais gerą sveikatą palaikyti gali padėti tinkamai pasirinktas darbo ir poilsio, bei mitybos režimas, o puikią savijautą išlaikyti gali padėti fizinis aktyvumas, sporto užsiėmimai, sveikas gyvenimo būdas.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

VANDENIS  (sausio 21 - vasario 19)

Tipiški Vandenio ženklo atstovai 2014 metais gali stokoti stabilumo ir saugumo savo gyvenime, gali pajausti pokyčių dvelksmą, nors daugelis permainų gali būti pozityvios. Šio ženklo atstovams gali tekti pasirinkti vieną iš daugelio galimybių, o metų sėkmė gali tiesiogiai priklausyti nuo to, ar teisinga kryptis, įtakojanti tolimesnį likimą, bus pasirinkta. Sėkmės garantu 2014 metais gali būti atsakingumas, rimtumas, apdairumas, nors ženklą valdantis Uranas, eidamas tranzitu Avino ženklu, gali skatinti aktyvumą, nekantrumą, siekį savo norus įgyvendinti „čia ir dabar", kas gali lemti klaidingus sprendimus, todėl šio ženklo atstovams vertėtų išmokti apsišarvuoti kantrybe, viską daryti tik gerai apgalvojus, vengiant impulsyvumo, skubotumo. Pirmasis 2014 metų ketvirtis bus palankus naujoms iniciatyvoms, tokiu metu galima praktiškai realizuoti ilgai brandintas idėjas, arba gerai parengtus projektus, o nuo metų pradžios iki gegužės pabaigos, sėkminga gali būti dalykinė partnerystė, tokiu metu tikėtinos pajamos iš verslo ir bendradarbiavimo sferos. Kokybinėms gyvenimo permainoms laikas bus palankus nuo gegužės pradžios iki liepos pabaigos, tokiu metu gali atsiverti labai geros perspektyvos, palankiai susiklosčiusių aplinkybių įtakoje, galimos išskirtinės galimybės, liečiančios kūrybinės saviraiškos, bei socialinės realizacijos sferas. Tokiu metu galima sėkmingai surasti laisvą nišą, kurioje galima būtų pritaikyti ir įgyvendinti savo originalias idėjas, vystyti kūrybinius projektus, užmegzti naudingas pažintis, bei gerokai sustiptinti savo finansinę padėtį. Iš esmės keisti savo veiklos pobūdį, arba darbą, šie metai tam nebus labai palankūs, tačiau galima sėkmingai tobulinti jau esamą veiklą, siekti aukštesnio lygio profesionalumo. Periode nuo rugžjūčio mėnesio pradžios iki spalio mėnesio pabaigos, vertėtų kiek sulėtinti savo tempą, bei atidžiai įvertinti tai, kas iki šio laiko buvo pasiekta, kas buvo padaryta teisingai, o kur buvo suklysta, bei šiame periode galima ištaisyti klaidas, bei numatyti realius tolimesnius veiksmus, siekiant pilnai įgyvendinti 2014 metų programą. Tokiu metu gali tekti skirti dėmesio tarpusavio bendravimui su dalykiniais partneriais, arba kolegomis darbo kolektyve, šis laikas palankus anksčiau pradėtų darbų užbaigimui. Paskutiniais dviem metų mėnesiais galima susidurti su daugybe reikalų, darbo sferoje gali būti būti daug bruzdesio, neramių situacijų, tokiu metu vertėtų būti labai atidiems, tvarkant piniginius reikalus, arba prisiimant finansinius įsipareigojimus.
2014 metų pirmasis ketvirtis Vandenio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime gali būti ramus, tokiu metu galima harmonija bendraujant tose porose, kurių tarpusavio santykiai yra ilgalaikiai, o vieniši ženklo atstovai šiuo metu nebus linkę labai aktyviai ieškoti meilės ir pramogų. Visiškai kitokiu gali būti pavasario periodas, kada į pramogų ir malonumų sukūrį gali pasinerti ne tik vieniši, laisvi ženklo atstovai, tačiau ir turintys savo antrąją pusę, kas pastariesiems gali sukurti problemas šeimos, arba partnerystės sferoje. Jeigu iki vasaros vidurio nepavyktų šeimoje apginti savo gero vardo, jeigu dėl prarasto pasitikėjimo susiklostytų rimtos konfliktinės situacijos, tada antrame pusmetyje gali tekti papildyti vienišių gretas, kadangi ilgalaikiai santykiai gali tiesiog nutrūkti, o norint viso šito išvengti, vertėtų labai gerai pagalvoti apie pasekmes, kurias gali paskatinti atsakomybės prieš savo mylimą žmogų stoka, bei polinkis pramogoms už šeimos ribų. Vieniši ženklo atstovai sau artimą žmogų sutikti gali tikėtis vasaros periodu, bei paskutiniais dviem 2014 metų mėnesiais, kadangi tokiu metu bus gana nemažai palankių progų užmegzti naujas pažintis, įsimylėti, bei sulaukti atsako iš patinkančio žmogaus pusės.
Vandenio ženklo atstovai, norintys išlaikyti gerą sveikatos būklę visus 2014 metus, turėtų būti aktyvūs, užsiimti sportu, organizmo grūdinimu, stiprinimu, didelę reikšmę gerai savijautai gali turėti pozityvi emocinė būsena. Metų eigoje, vertėtų mokytis gebėti išlikti ramiais sudėtingose, stresinėse situacijose, norint išlaikyti stiprų imunitetą, pajėgų atsilaikyti prieš infekcijas, peršalimo ligas.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

ŽUVYS  (vasario 20 - kovo 20)

Tipiški Žuvų ženklo atstovai visus 2014 metus ir toliau gali jausti Neptūno, valdančio jų ženklą, bei einančio juo tranzitu, įtaką, kuri gali pasireikšti stipriu įkvėpimu, svajingumu, kūrybiškumu, bei tokia planetos padėtis gali paliesti vidinį gyvenimą. Iš kitos pusės, tokia Neptūno padėtis gali silpninti realistinį požiūrį į gyvenimą, gali formuoti dvilypes aplinkybes, tai gali kiek trukdyti, siekiant savo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, todėl labai svarbu, jau metų pradžioje, suformuoti sau labai koknkrečias, praktiškas užduotis, bei metų eigoje nuosekliai siekti jų realizacijos. Šie metai tam tikrose gyvenimo sferose gali paskatinti permainas, kurios pradžioje gali kiek gąsdinti, tačiau norint, kad gyvenimas judėtų palankesne linkme, pokyčių nevertėtų bijoti, tuo tikslu, vertėtų keisti savo esminį požiūrį, keistis savo vidumi, o tokiu atveju atitinkamai keisis ir supanti aplinka. Pirmasis 2014 metų ketvirtis bus palankus daugelio smulkių problemų sprendimui, einamųjų reikalų tvarkymui, tokiu metu supančios aplinkos įtaka bus palanki, todėl bus galima sėkmingai su viskuo susitvarkyti. Sausio ir vasario mėnesiais galima sėkmingai surasti darbą, pakeisti darbovietę, galima gauti perspektyvesnę pareigybę, siekiantiems karjeros, šis laikas tokioms permainoms bus tinkamas. Antrasis metų ketvirtis gali būti kiek sudėtingesnis, tokiu metu gali tekti susidurti su rimtesnėmis problemomis, su daugybe reikalų, todėl bus labai svarbu teisingai sudėlioti akcentus, iškelti į pirmą planą pačias svarbiausias užduotis, bei į jas sutelkti visą dėmesį ir energiją, o mažiau svarbius, antraeilius dalykus tvarkyti vėliau, tokiu būdu viską bus galima atlikti laiku, bei pasidžiaugti gerais rezultatais. Liepos mėnuo gali būti atokvėpio periodu, tokiu metu galima planuoti poilsį, galima atostogauti, o periode nuo rugpjūčio pradžios iki spalio pabaigos, savo energiją ir jėgas vertėtų nukreipti į naujas iniciatyvas, kūrybinių projektų realizavimą, tokiu metu viskas turėtų pavykti, kadangi laikas tam bus palankus. Šis periodas bus palankus ir dirbantiems verslo sektoriuje, tokiu metu galima sėkmingai plėsti veiklą, praktiškai įgyvendinti idėjas, realizuoti planus, galima sėkmingai užmegzti dalykinius ryšius, pasirašyti bendradarbiavio sutartis, arba naudingus kontraktus. Paskutiniais dviem 2014 metų mėnesiais gyvenimas gali tekėti įprastine vaga, tokiu metu palaispniui gali pradėti ryškėti visų šių metų darbo vaisiai, įdėtos pastangos ir įdirbis šiuo metu gali pradėti atsipirkti. Tai bus gana palankus periodas profesinėje veikloje, galima tikėtis paaukštinimo tarnyboje, o jeigu visus metus buvo dirbama iš širdies, tai šiuo periodu gali džiuginti ir gerokai sustiprėjusi finansinė padėtis, bei bus tinkamas laikas naujų pajamų uždirbimo būdų paieškoms.
Meilės sferoje 2014 metais Žuvų ženklo atstovų laukia gana daug sudėtingų situacijų visų metų eigoje, o ypač antrąjį pusmetį. Neptūno įtakoje gali labai sustiprėti romantiškumas, svajingumas, poreikis meilei, šviežiems jausmams, kas gali kiek išbalansuoti ilgalaikius, nusistovėjusius partneriškus, arba santuokinius ryšius. Pirmąjį pusmetį periodiškai gali sustiprėti, įsižiebti jausmai, gali megztis romantiški santykiai už šeimos ribų, kas gali paskatinti antrosios pusės pavydą, sutrikimą, todėl įsisiūbavus nesutarimų karuselei, kai kurių ženklo atstovų šeimos saitai gali ir nutrūkti. Vieniši ženklo atstovai turės daugybę progų užmegzti romantiškus ryšius, jų jausmai gali tai įsižiebti, tai priblėsti, todėl formuoti harmoningus, ilgalaikius santykius, gali sunkiai pavykti. Gana sudėtingas periodas tikėtinas nuo antros rugsėjo mėnesio pusės iki metų pabaigos, kada tie ženklo atstovai, kurie gyvena šeimoje, arba su antrąja puse juos sieja rimti partneriški ryšiai, gali sutikti išskirtinį žmogų, tai gali būti meilė iš pirmo žvilgsnio, kuriai galima save atiduoti pilnai, jausmai gali būti tokie stiprūs, kad galima pilnai atsidurti jų valdžioje, prarasti realybės jausmą, gebėjimą logiškai mąstyti. Tai gali būti meilė, kuri gali aplankyti tik kartą gyvenime, todėl ilgalaikiams tarpusavio santykiams gali iškilti gana rimtas pavojus, tai gali būti meilė, pajėgi pakeisti daug ką, bei pasukti šio ženklo atstovų gyvenimą kita linkme.
2014 metais Žuvų ženklo atstovų sveikata didelių problemų kelti neturėtų tuo atveju, jeigu bus visais įmanomais būdais vengiama stresinių situacijų, dalyvavimo įvairiose intrigose, kas galėtų nepalankiai įtakoti emocines būsenas, stiprinti vidinius prieštaravimus, nepalankiai įtakojančius savijautą. Vertėtų teisingai paskirstyti darbo krūvius, vengti perkrovų, pervargimo, tada puiki savijauta ir gera sveikata galėtų džiuginti visus metus.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
Kiniečių horoskopas 2014 metams

2014 žaliojo medinio Arklio metai

Pagal kiniečių tradiciją, 12-os metų cikle, žaliojo medinio Arklio, arba Žirgo metai prasidės 2014 metų sausio 30 dieną, 23 valandą 39 minutės (Lietuvos laiku). Išskirtiniai žaliojo medinio Arklio būdo bruožai – aktyvumas, valdingumas, teisingumas, o Arklys, kaip taisyklė, asocijuojasi su grakštumu, elegantiškumu, kilnumu, Kinijoje Arklys – tai laisvės simbolis.

2014 arklio metai 1

2014 metais sėkmės gali tikėtis tie žmonės, kurie bus aktyvūs, kurie turės konkrečius tikslus, bei išryškins savyje tas savybes, kurios būdingos šių metų simboliui ir globėjui, metų šeimininkui, žaliajam mediniam Arkliui. Nors Arklys mėgsta laisvę, tačiau jis nėra toks nepriklausomas, koks norėtų atrodyti, jis visada siekia aplinkinių pritarimo ir palaikymo, kas ir yra jo sėkmės garantu. Arklys gana talentingas, todėl jis gali siekti veiklos, kuri jam įdomi, kurioje jis galėtų išreikšti savo įvairiapusiškus gabumus, tačiau jis mažiau pakantus darbinei rutinai, nelinkęs skirti dėmesio detalėms. Arklys gali būti naujų projektų iniciatoriumi, gali pasiūlyti daug naujų idėjų, paskatinti aplinkinių entuziazmą, tikėjimą sėkme. Arklio palankumo 2014 metais gali tikėtis žmonės, gimę Tigro, Ožkos ir Šuns metais, draugiško bendravimo gali tikėtis gimę Gaidžio metais, o kiek mažiau Arklio prielankumo gali sulaukti, arba tikėtis priešiškumo gali žmonės, gimę Žiurkės, Triušio ir Bezdžionės metais.

Žaliojo medinio Arklio metais daugelis gali būti linkę peržiūrėti savo gyvenimiškas pozicijas, nauju aspektu pažvelgti į supančią tikrovę, išsilaisvinti iš to, kas neatitinka dabartinių realijų. Šiais metais gali būti labai svarbus harmoningas bendravimas su supančiais žmonėmis, vertėtų vengti konfliktinių situacijų, intrigų, o susiklosčius ginčytinoms aplinkybėms, arba įvairaus pobūdžio problemoms, vertėtų tai spręsti taikiu būdu, pasitelkiant diplomatiškumą, supratingumą, kadangi nuolaidumu, pakantumu, harmonijos siekimu, šiais metais galima daugiau laimėti. Arklio metais, bus vertinamas draugiškumas, gebėjimas padėti, palaikyti, sėkmingi bus žmonės, dirbantys kolektyve, savo profesionalumo dėka, galintys daryti sėkmingą karjerą. Visus metus vertėtų pakankamai dėmesio skirti savo sveikatai, laiku pasirūpinti organizmo stiprinimu, profilaktikos priemonėmis, kad pablogėjusi savijauta negadintų nuotaikos, bei netaptų kliūtimi siekiant savo tikslų.

  Kiniečių metų pradžia
Žiurkė 1936.01.24 1948.02.10 1960.01.28 1972.02.14 1984.02.01 1996.02.20 2008.02.07 2020.01.25
Jautis (Buivolas) 1937.02.11 1949.01.29 1961.02.15 1973.02.03 1985.01.21 1997.02.07 2009.01.26 2021.02.12
Tigras 1938.01.31 1950.02.17 1962.02.05 1974.01.23 1986.02.09 1998.01.28 2010.02.14 2022.02.01
Triušis (Katinas) 1939.02.19 1951.02.06 1963.01.25 1975.02.11 1987.01.29 1999.02.16 2011.02.03 2023.01.21
Drakonas 1940.02.08 1952.01.27 1964.02.13 1976.02.01 1988.02.17 2000.02.05 2012.01.23 2024.02.10
Gyvatė 1941.01.27 1953.02.14 1965.02.02 1977.02.18 1989.02.07 2001.01.24 2013.02.10 2025.01.29
Arklys (Žirgas) 1942.01.15 1954.02.03 1966.01.21 1978.02.07 1990.01.26 2002.02.12 2014.01.30 2026.02.17
Ožka 1943.02.05 1955.01.24 1967.02.09 1979.01.28 1991.02.14 2003.02.01 2015.02.19 2027.02.06
Beždžionė 1944.01.25 1956.02.12 1968.01.30 1980.02.16 1992.02.03 2004.01.21 2016.02.08 2028.01.28
Gaidys 1945.02.13 1957.01.31 1969.02.17 1981.02.04 1993.01.22 2005.02.09 2017.01.28 2029.02.13
Šuo 1946.02.02 1958.02.10 1970.02.06 1982.01.25 1994.02.10 2006.01.29 2018.02.15 2030.02.02
Šernas (Kiaulė) 1947.01.22 1959.02.08 1971.01.26 1983.02.13 1995.01.30 2007.02.17 2019.02.04 2031.01.23
ziurke bulius tigras triusis drakonas gyvate
arklys ozka bezdzione gaidys suo sernas

Žiurkei – Šio ženklo atstovai gali tikėtis gana aktyvių, dinamiškų 2014 Arklio metų, kada gyvenimo ritmas diktuos savas sąlygas, skatins dirbti be atvangos, todėl bus labai svarbu protingai suplanuoti savo laiką, teisingai paskirstyti jėgas ir energiją, susivokti, kuriam reikalui, duotu metu, vertėtų skirti daugiausiai dėmesio. Labai svarbu bus laiku užbaigti nueinančiais metais pradėtus darbus, neužvilkinti jų, nenukelti jų užbaigimo į naujųjų metų pradžią, tuo atlaisvinant darbinę erdvę naujiems projektams ir planams, naujoms idėjoms, bei galimybei harmoningai įsilieti į naują darbo ritmą, pasinerti į profesinę veiklą. Aktyvūs šio ženklo atstovai šiais metais gali pasiekti labai daug, gana palankūs periodai, išryškinantys naujas galimybes ir perspektyvas, tikėtini 2014 metų pavasario pabaigoje, bei vasaros pradžioje, todėl tokiu metu, sumaniai pasinaudojus palankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, galimas ženklus profesinis augimas, tokiu metu galima sėkmingai palypėti karjeros laiptais, jos siekiantiems, surasti naudingą darbą, jo ieškantiems, išplėsti verslą, arba pradėti naują veiklą. Arklio metais gali atsirasti daug palankių progų, norintiems sustiprinti savo socialinį statusą, pasiekti profesinės sėkmės, todėl šio ženklo atstovams gali tekti labai sumaniai laviruoti tarp darbo, profesinės veiklos, amžino užimtumo ir šeimos, asmeninio gyvenimo, norint, kad nei viena sfera nenukentėtų. Ypatingai dinamiškas periodas tikėtinas metų pabaigoje, kada gali atsirasti puikios galimybės praktiškai įgyvendinti ilgą laiką kruopščiai rengtus projektus, puoselėtus planus, todėl šiame periode gali tekti kiek mažiau laiko skirti sau, šeimos poreikiams. Tačiau, sėkminga profesinės veiklos reikalų baigtis, gerokai papilnėjęs asmeninis ir šeimos biudžetas, su kaupu pateisins tai, kad buvo kiek per mažai dėmesio skiriama artimiems ir mylimiems žmonėms, kadangi metų pabaigos rezultatai pradžiugins ir suteiks naujas galimybes. Gana sėkmingas finansine prasme gali būti rudens periodas, o finansinės sėkmės garantu šiais metais gali būti intuicija, gebėjimas teisingai numatyti, kurie projektai bus pelningi, o kurių nevertėtų net pradėti. Meilei, naujų santykių užmezgimui bus palanki pirmoji pavasario pusė, kada galima sutikti sau likimo skirtą žmogų, su kuriuo bendravimas galėtų peraugti į rimtus meilės ryšius, o palankios aplinkybės vienišiems ženklo atstovams gali padovanoti perspektyvią pažintį ir vasaros pabaigoje, todėl ieškantys savo antrosios pusės, galėtų tuo sėkmingai pasinaudoti, bei į savo gyvenimą įsileisti meilę.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Buliui (Buivolui) – Šio ženklo atstovams 2014 Arklio metai gali būti ne iš lengvųjų, kadangi periodiškai gali tekti susidurti su įvairiomis sudėtingomis situacijomis, neatidėliotinų sprendimų reikalaujančiomis problemomis, įvairiomis klūtimis ir trukdžiais kelyje į tikslą. Tačiau, pasinaudoję šių metų globėjo Arklio palankumu ir palaikymu, pakankamai įdėję pastangų, būdami aktyvūs ir atkakliai siekdami užsibrėžtų planų įgyvendinimo, šio ženklo atstovai metų pabaigoje gali pasidžiaugti gana produktyviais rezultatais, tiek liečiančiais karjeros, profesinės veiklos sferas, tiek finansinę gyvenimo pusę. Pirmąjį metų ketvirtį šio ženklo atstovams gali tekti padėti artimiems žmonėms, atsidūrusiems sudėtingoje situacijoje, o pavasario pradžioje visą dėmesį gali tekti skirti profesinei veiklai, kadangi šiuo metu gali atsiverti viliojančios perspektyvos, galima tikėtis labai naudingų dalykinių pasiūlymų, kuriais vertėtų pasinaudoti, o siekiantiems karjeros, gali atsirasti patogi proga užimti aukštesnes pareigas, gauti labai gerą pareigybę. Profesinės veiklos prasme, Arklio metai šio ženklo atstovams galėtų būti gana produktyvūs, o sėkmės garantu gali būti gebėjimas harmoningai bendrauti su kolegomis, bendradarbiais ir vadovybe, savalaikis užduočių atlikimas, bei pakankamas aktyvumas, kurio ypač gali prireikti vasaros periodu, kada gali užgriūti tikra naujų darbų, bei atsakingų uždavinių lavina. Sumaniai paskirstę savo energiją ir laiką, šio ženklo atstovai metų eigoje gali sėkmingai susidoroti su jiems keliamomis užduotimis, o periodo pabaigoje pasidžiaugti savo darbo vaisiais, bei gana stabilia finansine padėtimi. Finansine prasme, sudėtingesnis periodas gali būti vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje, kada tikėtina stabilumo stoka, todėl šiuo metu būtina daugiau dėmesio skirti tvarkant svarbius dokumentus, vykdant finansinius įsipareigojimus, bei būti atidiems bendroje dalykinėje veikloje. Šiuo metu gali padidėti būtinos išlaidos, dėl neapdairumo galimi materialiniai nuostoliai, tačiau sumaniai tvarkant finansinius reikalus, didelių nemalonumų galima išvengti, o metus užbaigti su gerokai papilnėjusiu biudžetu. Asmeninio gyvenimo sferoje, vieniši ženklo atstovai, Arklio metų bėgyje, turės daug palankių progų sutikti savo meilę, tačiau būtinas atsakingas požiūris į tarpusavio santykius, norint, kad jie taptų rimtais ir ilgalaikiais, o sukūrusieji šeimas, gali susidurti su tam tikromis problemomis, trintimi bendravime, savitarpio supratimo stoka. Norint, kad metų eigoje, santykiai šeimoje, arba bendraujant su mylimu žmogumi, būtų harmoningi, tam reikėtų skirti daugiau laiko, dėmesio artimų žmonių žmonių poreikiams, kas padėtų išvengti nuoskaudų, sustiprintų tarpusavio pasitikėjimą, bei prisirišimą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Tigrui – Ateinantys 2014 Arklio metai šio ženklo atstovams gali suteikti galimybę tobulėti daugelyje gyvenimo sferų, visą periodą bus gana palankių progų sustiprinti savo meistriškumą ir profesionalumą, kas padėtų sėkmingai siekti karjeros, arba įgyvendinti savo lūkesčius dalykinėje veikloje, verslo sektoriuje. Arklio metai gali būti kiek permainingi, kiek mažiau aktyvūs ir labiau harmoningi pirmąją metų pusę, o didesnis aktyvumas ir tikslingumas būtinas rudens periodu, kadangi, norint įveikti šiuo metu susiklosčiusias situacijas ir išeiti iš sudėtingų aplinkybių nugalėtojais, gali tekti įdėti nemažai pastangų, sumanumo, energijos ir jėgų. Ruduo gali būti labai svarbus, o sėkmingai susitvarkius su gyvenimo iššūkiais šiame periode, galima tikėtis sėkmės metų pabaigoje. Aplinkybės šiuo metu gali paliesti profesinės veiklos sferą, todėl sėkmingai atlikus pavestas užduotis pirmąjį pusmetį, tokiu metu galima įgyti vadovybės pasitikėjimą, gali būti deramai įvertintas šio ženklo atstovų profesionalumas, o kaip to pasekmė, gali atsirasti palankios galimybės kilimui karjeroje, tokiu metu galima gauti atsakingą pareigybę, arba gerai apmokamą, perspektyvų darbą. Šių metų sėkmės garantu gali būti nuoseklus, tikslingas judėjimas link užsibrėžto tikslo, kantriai ir profesionaliai susidorojant su eilinėmis užduotimis, o metų pabaigoje galima būtų pelnytai pasidžiaugti gana ženkliais savo darbo vaisiais, kas galėtų dar labiau sustiprinti pasitikėjimą savo jėgomis, bei siekį pilnai išskleisti savo vidinį kūrybinį potencialą. Finansine prasme, šie Arklio metai gali būti gana sėkmingi, metų pradžioje gali atsirasti palankių galimybių sutvarkyti anksčiau iškilusias pinigines problemas, įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus, tuo užsitikrinant savo veiksmų laisvę, o pajamos metų eigoje turėtų būti stabilios, arba kiek didesnės, nei įprastai, todėl metų pabaigoje gali sustiprėti finansinė padėtis, bei pradžiuginti papilnėjęs asmeninis biudžetas. Meilės sferoje, kiek mažiau palanki gali būti metų pradžia, kadangi destruktyvi aplinkos įtaka gali skatinti konfliktines situacijas, ginčus, įvairias intrigas, todėl šiame periode būtina didesnį dėmesį skirti tarpusavio santykiams, tokiu metu vertėtų sąmoningai valdyti savo emocijas, įsiklausyti į artimų žmonių žodžius, gerbti jų jausmus, bei siekti tarpusavio supratimo, norint išlaikyti brangius jums santykius, bei išvengti jų nutraukimo. Vieniši ženklo atstovai turės pakankamai progų naujų meilės santykių ir ryšių užmezgimui, tačiau, norint kad jie taptų tvirtais ir būtų ilgalaikiais, vertėtų būti labiau pakantesniems partnerių požiūriui, kitokiai jų nuomonei, bendraujant vertėtų ieškoti tokių išraiškų, kurios galėtų suartinti, bei stiprinti tarpusavio supratimą, prisirišimą. Didžiausiais priešais, formuojant tarpusavio santykius šiais metais, galėtų būti nekantrumas, impulsyvumas, egoizmas, savininkiškumas, todėl norint sėkmingai surasti ir išlaikyti šalia savęs mylimą žmogų, reikėtų keisti savo vidines nuostatas, vertėtų sugebėti išmokti subtiliai pajausti partnerių nuotaikas, jų poreikius, kas galėtų garantuoti tamprius ryšius, bei galimybę išvengti vienatvės.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Triušiui (Katinui) – Sėkmę 2014 Arklio metais šio ženklo atstovams galėtų garantuoti jų gebėjimas eiti koja kojon su gyvenimu, gauti ir teisingai pasinaudoti svarbia informacija, bei protingas elgesys supančioje aplinkoje, sėkmingai surandant savo vietą po saule. Aklio metai šio ženklo atstovams gali būti kiek sudėtingi, kadangi metų globėjas nelinkęs nuolaidžiauti, suteikti palaikymą, o gali būti nusiteikęs kiek priešiškai Triušio (Katino) ženklo atstovų atžvilgiu, todėl sėkmės galima pasiekti tik savo darbštumo, atkaklumo ir tikslingumo dėka. Metų pradžia, bei pirma pavasario pusė, bus labiau tinkama ilgalaikių planų kūrimui, bei svarbiausio savo šių metų tikslo suvokimui, kadangi, teisingai iš anksto suplanavus savo veiklą metų eigoje, jau antrajame pusmetyje gali aplankyti sėkmė, o gyvenimas gali pasukti palankesne linkme. Profesinės veiklos sferoje, metų pradžioje, vertėtų peržiūrėti savo veiklą, įvertinti, ar energijos ir laiko sąnaudos garantuoja tą rezultatą, kurio tikimasi, o supratus, kad veikla gali būti neefektyvi, alinanti fiziškai ir moraliai, vertėtų paieškoti naujų galimybių, keičiant veiklos kryptį, arba pobūdį taip, kad nauja veikla visapusiškai pateisintų lūkesčius, bei užtikrintų geras pajamas ir suteiktų pojūtį, kad einama teisinga, produktyvia kryptimi. Vasaros mėnesiais, ypač liepos mėnesį, sėkmingos galimybės gali atsiverti tiems ženklo atstovams, kurių veikla turi sąsają su kūryba, šiuo metu galima praktiškai realizuoti savo ilgą laiką brandintas idėjas ir projektus, tuo užsitikrinant materialinę gerovę iki metų pabaigos. Vasaros periodas palankus ir siekiantiems karjeros, tokiu metu galimas aukštą padėtį užimančių asmenų, arba vadovybės palaikymas, gali būti deramai įvertinti profesiniai nuopelnai, bei tikimybė pakilti karjeros laiptais, o taip pat, šiuo metu galima sėkmingai įsidarbinti, gauti pareigybę, kuri atitiktų pašaukimą. Vasara ir ruduo gali būti palankus periodas dirbantiems verslo sektoriuje, antrasis pusmetis palankus tolimoms kelionėms, dalykinių partnerių paieškoms užsienyje, o kelionių metu, galimos pažintys, vieniši ženklo atstovai gali užmegzti naudingus ryšius, kurie palaipsniui galėtų peraugti į asmeninius. Aplamai meilės sferoje, ypač vienišiems ženklo atstovams, sėkmė gali nusišypsoti jau metų pradžioje, kada likimas gali atsiųsti sielai artimą žmogų, su kuriuo galėtų sieti daug bendrų dalykų, kuris galėtų tapti bendraminčiu, bei artimu, mylimu žmogumi. Sekantis palankus asmeninių santykių užmezgimui periodas gali būti vasaros mėnesiai ir rudens pradžia, o šeimos žmones šiame periode gali suartinti bendros poilsinės kelionės, nauji interesai ir pramogos. Finansinė gyvenimo pusė didelių problemų kelti neturėtų, metų eigoje tikėtinos stabilios pajamos, rudens periodu jos gali gerokai padidėti, todėl tokiu metu galima daryti gerai apgalvotas investicijas, praplėsti savo nuosavą veiklą, arba įsigyti stambius pirkinius šeimai, namams. Teisingos investicijos šiuo periodu galėtų garantuoti gerą pelną ateityje, tačiau, beveik visus metus, tvarkant svarbius dokumentus, arba pasirašant sutartis, kontraktus, būtinas padidintas atidumas, kadangi suklysti bus lengva, o klaidingų poelgių pasekmės galėtų būti gana negatyvios, todėl prieš priimant svarbius sprendimus, vertėtų labai atidžiai patikrinti visą įmanomą informaciją, bei tokiu būdu apsaugoti save nuo finansinių, arba materialinių nesėkmių.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Drakonui – Šio ženklo atstovų laukia gana tolygūs 2014 Arklio metai, nežadantys nei didelių sukrėtimų, nei ypatingo kilimo sociume, tai gali būti labiau nuosaikūs, tačiau gana sėkmingi metai. Vadovaujantis savo įžvalga, toliaregiškumu, bei tik šio ženklo atstovams būdingomis charakterio savybėmis, šiais Arklio metais, galima sėkmingai užsibrėžti realiai įgyvendinamas užduotis, bei išvengti, iš pirmo žvilgsnio, gana viliojančių, tačiau abejotinų pasiūlymų, bei nešvaistyti veltui laiko ir energijos neproduktyviems reikalams. Sėkmės garantu šiais metais gali būti santūrumas kalbose, gebėjimas teisingai pasinaudoti svarbia informacija, bei polinkis harmoningai bendrauti su artimais ir mylimais žmonėmis, tuo užsitikrinant jų pagalbą ir palaikymą sudėtingais periodais, kurie tikėtini vasaros viduryje, bei rudens pradžioje. Pirmoji 2014 metų pusė profesinėje veikloje gali būti įprastinė, tokiu metu vertėtų užsiimti einamaisiais reikalais, sąžiningai atlikti savo pagrindines darbines užduotis, bei kaupti jėgas ir energiją profesiniam šuoliui, kuris tikėtinas rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje. Šiame periode galimas didesnis aktyvumas, kadangi palankiai susiklostę aplinkybės, gali tiesiog skatinti atkreipti dėmesį į savo profesinę veiklą, tokiu metu gali išryškėti tam tikros pozityvios tendencijos, šis periodas bus palankus tolimesnių, ilgalaikių planų kūrimui, galvoje gali gimti vertingos idėjos, skatinančios imtis naujų, pelningų projektų, o teisingai pasinaudojus atsiveriančiomis galimybėmis šiuo metu, galima užsitikrinti sėkmę profesinėje veikloje ateityje. Siekiantiems profesinės sėkmės, tam palankus būtų lapkričio mėnuo, kadangi šiuo metu galima tikėtis vadovybės palaikymo ir palankumo, todėl gali atsirasti galimybė užimti labiau perspektyvią pareigybę, bei šis mėnuo palankus naujų projektų startui, arba tokiu metu galimos pozityvūs pokyčiai verslo sektoriuje, o aplamai, šiuo metu, daugelyje gyvenimo sferų gali būti sėkmingas laiko tarpsnis. Įsisenėjusių finansinių problemų sprendimui palankus pavasario periodas, o kas liečia bendrą finansinę padėtį, tai visus metus vertėtų labai atsakingai planuoti būtinas išlaidas, šiuos Arklio metus labiau gyventi ekonomijos ir taupumo režimu, tada metų pabaigoje tikėtinas stabilumas, bei kiek papilnėjęs asmeninis biudžetas. Asmeninio gyvenimo sferoje, sudėtinga gali būti vasara, todėl, jeigu gyvenantiems šeimoje, šiame periode nepavyktų sėkmingai išspręsti visų tarpusavio konfliktų su mylimu žmogumi, rudens pradžioje gali tekti pasukti skirtingais keliais. Tarpusavio santykius išsaugoti padėtų esminis nesutarimų ir bendravimo problemų suvokimas, atsisakymas nepagrįstų ambicijų, bei gebėjimas į tarpusavio santykius pažvelgti kitu aspektu, suteikiančiu galimybę surasti išeitį iš susidariusios padėties, pervedant bendravimą į aukštesnį kokybinį lygmenį, bei ieškant bendrų sąlyčio taškų, galinčių suartinti partnerius, bei sustiprinti tarpusavio ryšius. Vienišiems ženklo atstovams Arklio metai gali būti sėkmingi, jie nestokos palankių progų perspektyvioms pažintims, bendroms romantiškoms pramogoms kartu su mylimais žmonėmis, jie gali sutikti savo gyvenimo meilę, o tam palankus vasaros periodas, bei gruodžio mėnuo.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Gyvatei – Šio ženklo atstovų laukia gana permainingi 2014 Arklio metai, kada sėkmės periodus gali keisti nesėkmių ruožas, tačiau, pasitelkus nuovokumą, įžvalgumą, bei pakantumą, gebėjimą pasižiūrėti į iškylančias problemas tarsi iš šalies, galima bus sėkmingai susidoroti su visais neklandumais ir kliūtimis, o nepalankias aplinkybes tiesiog panaudoti kaip mokomąją priemonę, siekiant tobulumo profesinėje veikloje, ar asmeniniame gyvenime. Šiais metais gali gimti nuostabios idėjos, todėl pasitelkus savo kūrybiškumą ir praktiškumą, galima surasti daugybę būdų ir galimybių, norint savo gyvenimą pasukti palankesne linkme, tam labai palankus periodas bus nuo antros liepos mėnesio pusės, bei visas rugpjūtis. Pirmasis metų ketvirtis bus labiau palankus tam, kad sutvirtinti savo užimamas pozicijas, kurių pavyko pasiekti atkakliu darbu praėjusiais metais, o nuo pavasario pradžios, anksčiau įdėtos pastangos, gali pradėti atsipirkti. Pavasario ir vasaros periodu galima tikėtis gerų pajamų, tokiu metu gali gerokai sustiprėti finansinė padėtis, tačiau, šiame periode ir toliau vertėtų vengti nenaudingų, nebūtinų išlaidų, kad susiklosčius palankioms aplinkybėms vasaros pabaigoje, galima būtų padaryti investicijas į naudingus projektus, kurie galėtų garantuoti finansinę sėkmę tolimesniais metais. Profesinėje veikloje kiek sudėtingesnis periodas gali būti ruduo, kadangi, šiuo metu, gali tekti keisti savo požiūrį į daugelį dalykų, bei pasinaudojus sukaupta profesine patirtimi, įsileisti pokyčius į savo veiklą, daug ką patobulinti, bei atsisakyti to, kas trukdo judėti į priekį. Finansinė padėtis metų pabaigoje gali džiuginti, tik žiemos pradžioje vertėtų labai atsakingai vertinti dalykinių partnerių pasiūlymus, investicijų tikslingumą ir galimas to pasekmes, šiuo metu vertėtų labai sumaniai numatyti ateities gaires savo veikloje, bei pačius optimaliausius pajamų uždirbimo būdus. Asmeninis gyvenimas gali būti permainingas, gyvenančius šeimose, susiklostę aplinkybės, gali paskatinti peržiūrėti tarpusavio santykius su mylimu žmogumi, daugeliu atveju gali išryškėti vidinės abejonės, todėl visų pirma, būtinas vidinis suvokimas, ko tikimasi iš artimo žmogaus, ar bendras gyvenimas atitinka lūkesčius, ar vertėtų tarpusavio santykius keisti iš esmės. Šeimos gyvenime šie metai nebus labai tolygūs, kadangi periodiškai vis galimos konfliktinės situacijos, santykių aiškinimasis, pavydas, pykčiai ir taikymasis, tačiau šie metai užgrūdins partnerius, suteiks gyvenimiškos patirties, bei išminties, kaip galima būtų protingiau pasielgti. Vienas poras šie metai gali suartinti, o kitose gali santykiai nutrūkti, jeigu jie pasirodys išsisėmę ir nebus prasmės juos puoselėti. Vieniši ženklo atstovai visus metus turės pakankamai galimybių užmegzti romantiškas pažintis, tačiau lemtinga meilė gali ateiti vasaros pabaigoje, o užsimezgusi pažintis, gali peraugti į rimtus ir ilgalaikius ryšius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Arkliui – Šio ženklo atstovai, kadangi 2014 Arklio metai, bus jų metais, gali būti labai aktyviais, o metų eigoje gali nuveikti labai daug, nors jų laukia ir nemažai svarbių pokyčių, permainų, apimančių daugelį gyvenimo sferų. Metų pradžia bus palanki svarbiausių savo tikslų išryškinimui, o kadangi šio ženklo atstovai bus pilnateisiais šių metų šeimininkais, tai jie gali tikėtis sėkmės ir vaisingos veiklos, nors metų eigoje, gali jausti ir padidintus reikalavimus iš aplinkinių pusės savo atžvilgiu, todėl gali tekti būti aktyviais, darbingais ir atsakingais. Profesinėje veikloje gana sėkmingi gali būti visi metai, ankstesnių metų įdirbis, bei šių metų aktyvumas gali pasitarnauti sėkmės karjeroje garantu, todėl galima tikėtis, kad pavyks palypėti tarnybinės hierarchijos laiptais, įgyti vadovybės pasitikėjimą, gauti vadovaujančią pareigybę, arba labai atsakingą darbą. Pirmasis metų ketvirtis bus gana palankus ryžtingiems ir drąsiems šio ženklo atstovams, tokiu metu galima sėkmingai pradėti nuosavą veiklą, arba organizuoti bendraminčius, pradėti rimtą verslą, užimti vadovaujančią poziciją, tapti lyderiais. Gana produktyvus veikloje periodas gali būti pavasario pabaiga ir vasaros pradžia, kada palankiai susiklosčiusių aplinkybių įtakoje, galima gerokai sustiprinti savo socialinę padėtį, tapti profesionalais savo veikloje, bei įgyvendinti ilgą laiką brandintas ambicijas. Antrasis pusmetis gali būti palankus dalykinėje veikloje, šiame periode galima surasti patikimus verslo partnerius, pasirašyti naudingas sutartis, pelningus kontraktus, galima sėkmingai išplėsti savo įtakos sferą, bei užsitikrinti stabilias pajamas. Aplamai paėmus finansinę gyvenimo pusę, tai visus metus pajamos gali būti gana geros, tačiau visą periodą būtinas ir padidintas atidumas tvarkant finansinius reikalus, atliekant pinigines operacijas, pasirašant finansinius įsipareigojimus, sudarant sandorius, arba darant investicijas. Šiais metais būtina vengti skubotumo, vertėtų būti labai apdairiems, prieš darant rimtus ir atsakingus sprendimus, viską gerai išanalizuoti, pasverti galimą naudą ir nuostolius, norint išvengti lemtingų klaidų, tada metų pabaigoje beliks tik pasidžiaugti pagerėjusia finansine padėtimi, bei solidžiu pelnu. Asmeninis gyvenimas šio ženklo atstovams, metų eigoje, tikėtinas permainingas. Vieniši ženklo atstovai pavasario pradžioje gali stipriai įsimylėti, tačiau jų meilė gali likti be atsako, o vasaros periode jų pačių nuostabai, gali sutikti sau likimo skirtą žmogų, kuris eilę metų buvo visai šalia, tai gali būti žmogus iš artimos aplinkos, o įsižiebę jausmai gali tarsi išauginti sparnus, bei gyvenimą nuspalvinti ryškiomis spalvomis. Šiuo metu užsimezgę asmeniniai santykiai gali išsirutulioti į rimtą draugystę, o kai kurie ženklo atstovai savo antrąją pusę gali sutikti tolimų kelionių metu, rudens periodu. Gyvenantieji šeimose, šio ženklo atstovai tarpusavio santykius su mylimu žmogumi gali sustiprinti vasaros periode, kada bus palanku vykti į poilsines keliones, kurių metu, patirti nauji įspūdžiai išvaduotų nuo kasdienės rutinos ir atnaujintų jausmus, o įsimylėjėlių poros šiuo metu gali oficialiai įregistruoti savo santykius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Ožkai – Šio ženklo atstovai 2014 Arklio metais gali tikėtis metų šeimininko palankumo, tačiau didele dalimi jų sėkmė priklausys nuo gebėjimo harmoningai bendrauti supančioje aplinkoje, bei atsiriboti nuo darbo problemų, neperkeliant jų į šeimos ir asmeninių santykių erdvę, kas galėtų paskatinti tam tikras problemas šioje sferoje. Labai svarbu šiais metais gebėti realistiškai žiūrėti į savo norus, siekius, lūkesčius, bei galimybes savo užmačių įgyvendinimui, kadangi sėkmė tikėtina tik tuo atveju, jeigu norai ir galimybės atitiks vieni kitus, nepuosėjant tuščių vilčių. Tam tikri pokyčiai šio ženklo atstovus gali paliesti vasario mėnesį, kadangi šis periodas bus palankus permainoms darbo sferoje, tokiu metu galima sėkmingai pakeisti darbą, gauti labiau priimtiną pareigybę, arba surasti naudingą veiklą. Pavasario ir vasaros periodu galima sėkmingai parodyti save iš pačios geriausios pusės, išryškinti savo privalumus, atkreipti vadovybės dėmesį, įgyti pasitikėjimą, o kaip to rezultatas galėtų būti sėkmingi poslinkiai karjeros sferoje. Dirbantieji verslo sferoje, irgi gali šiame periode pasiekti ženklios sėkmės, kadangi palankių aplinkybių įtakoje, sėkmingai investavus lėšas, galima praplėsti verslą, užmegzti naudingus dalykinius ryšius, pasirašyti naudingas partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis, ko pasekoje, metų pabaigoje, šio meto pastangos duotų apčiuopiamus rezultatus, sustiprintų pasitikėjimą savomis jėgomis, bei paskatintų toliau vystyti veiklą. Paskutinis metų ketvirtis palankus kūrybiškiems žmonėms, tokiu metu galima realizuoti ilgai brandintas idėjas, galima sėkmingai keisti veiklos pobūdį, o dirbantiems valstybiniame sektoriuje, galima sėkmingai pakelti savo kvalifikaciją, bei pasiekti ženklių laimėjimų profesinėje veikloje. Kas liečia finansinę sferą, tai metų eigoje tikėtinos stabilios pajamos, tam tikrais momentais jos gali gerokai šoktelėti virš įprastinės ribos, o birželio mėnuo bus palankus gerai apgalvotoms investicijoms, kurios duotų gerą pelną antrame pusmetyje. Šiuo metu galima planuoti stambius pirkinius šeimai, namams, galima sėkmingai gauti kreditus, imti paskolas, įsigyti nuosavybę, daryti kapitalinį remontą, arba sutvarkyti kitus finansinius reikalus nuosavos veiklos, verslo sektoriuje. Šio ženklo atstovų, gyvenančių šeimoje, sudėtingas tarpusavio santykių periodas tikėtinas metų pradžioje, kada gali išryškėti vidinės abejonės, gali kiek priblėsti jausmai, tačiau skiriant daugiau laiko šeimai ir mylimiems žmonėms, galima sėkmingai išspręsti visus nesklandumus, o antrąjį pusmetį šio ženklo atstovų pagalbos ir palaikymo gali prireikti artimam, arba mylimam žmogui, o tai galėtų gerokai suartinti partnerius, bei sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir prieraišumą. Vieniši ženklo atstovai pirmąjį pusmetį gali turėti progų naujoms pažintims, vasaros periodu gali pasinerti į romantiškų pramogų šurmulį, tačiau šiuo metu užmegzti ryšiai gali būti trumpalaikiai. Rudens periodu galimos naudingos pažintys kelionių metu, tačiau lemtinga ir tikra meilė gali pasibelsti į vienišų šio ženklo atstovų širdį tik 2014 metų lapkričio pabaigoje, arba gruodžio pradžioje, tokiu metu galima sutikti artimą sielai žmogų, kuris galėtų tapti gyvenimo palydovu, antrąja pusele. Metų pabaigoje gali atnaujinti jausmus ir sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir gyvenantieji šeimose, tokiu metu bus galimybių sukurti pozityvų psichologinį klimatą namų erdvėje, bei džiugią prieššventinę nuotaiką.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Bezdžionei – Šio ženklo atstovų atžvilgiu 2014 Arklio metų šeimininkas kiek nepalankiai nusiteikęs, todėl galima tikėtis priešiškumo, bei įvairių kliūčių savo kelyje į tikslą, tačiau gyvenimas šiais metais gali rutuliotis remiantis posakiu, kad „nėra to blogo, kas neišeitų į gera". Metų eigoje gali tekti įveikti ne vieną kliūtį, susidoroti su sudėtingomis užduotimis, bei spręsti tam tikras problemas, tačiau metų pabaigoje, atsigręžus atgal, bus galima suvokti, kad viskas, ko teko atsisakyti, arba prarasti, tebuvo tik nereikalingas balastas, trukdantis judėti į priekį, o sutikti sunkumai galėjo tapti varomąja jėga, siekiant profesionalumo ir tobulėjimo. Profesinėje veikloje gana palankus periodas tikėtinas pavasario ir vasaros sandūroje, tokiu metu galima sėkmingai įsidarbinti, gauti ne tik gerai apmokamą, tačiau ir atitinkantį pašaukimą, darbą, o dirbatieji verslo sektoriuje, šiuo metu gali pradėti vystyti perspektyvų projektą, arba įgyvendinti ilgą laiką brandintus planus. Labai produktyvus periodas tikėtinas vasaros viduryje, sėkmingų aplinkybių įtakoje, tokiu metu galima sėkmė karjeroje, didelių laimėjimų galima pasiekti kūrybinėje veikloje, tokiu metu galima pilnai atskleisti savo vidinį kūrybinį potencialą, galimos genialios idėjos, skatinančios išskirtinę sėkmę veikloje. Antrasis pusmetis palankus tolimoms kelionėms, dalykiniam bendravimui, tokiu metu galima labai daug nuveikti, surasti bendrų interesų žmonių užsieniečių tarpe, pasirašyti naudingas partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis, bei gerokai išplėsti savo asmeninius horizontus. Finansine prasme, sėkmės galima pasiekti pasitelkus, visų pirma, ekonomijos režimą, be reikalo neišlaidaujant, atsisakant neplanuotų, impulsyvių pirkinių, kas padėtų išlaikyti finansinį stabilumą visus metus, o įdėtos pastangos, su kaupu gali atsipirkti metų pabaigoje, kada asmeninį biudžetą gali papildyti solidus pelnas, arba materialinė paskata už gerą darbą. Asmeninių santykių sferoje esminės permainos tikėtinos jau metų pradžioje, tokiu metu gali nutrūkti išsisėmę, neperspektyvūs santykiai, tačiau greitu laiku šalia gali vėl atsirasti artimas sielai žmogus. Vieniši ženklo atstovai turės gana daug palankių progų naujų pažinčių užmezgimui, pirmąjį pusmetį, tam ypač palankus bus birželio mėnuo, tokiu metu galima pilnai pasinerti į meilės pramogas, o rugsėjo mėnesį sau artimą žmogų galima sutikti kelionėje. Šiuo metu užmegzti ryšiai gali išsirutulioti į rimtą draugystę, kuri gali tęstis iki logiškos baigties – santuokos. Tie ženklo atstovai, kurie sukūrę šeimas, didelių pokyčių asmeniniame gyvenime tikėtis neturėtų, o tarpusavio santykius sustiprinti galima vasaros periodu, kada palanku vykti į poilsinę kelionę kartu su šeima, bei patirti naujų įspūdžių, o drauge praleistas laikas gali suartinti, atgaivinti jausmus.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Gaidžiui – Šio ženklo atstovų sėkmės garantu 2014 Arklio metais gali tapti darbštumas, aktyvumas, nenumaldomas ir nuoseklus artėjimas link tikslo, naudingų planų realizavimas. Sėkmė lydės tuos ženklo atstovus, kurie atkakliai sieks užsibrėžtų užduočių, todėl nieko nevertėtų palikti savieigai, o įdėjus pastangų, metų pabaigoje galima bus pasidžiaugti savo darbo vaisiais. Kiek ramesnis ir pasyvesnis gali būti sausio mėnuo, o tolimesnis periodas bus labiau aktyvus, tačiau su periodiškai iškylančiomis bendravimo problemomis, todėl šalia aktyvumo ir darbingumo, dar būtinas pakantumas kitokiai nuomonei ir gebėjimas teisingai formuoti tarpusavio santykius su supančiais žmonėmis. Profesinės veiklos sferoje, šiais metais didelių laimėjimų gali pasiekti šio ženklo atstovai, kurie susiję su darbo kolektyvu, kurių veikla apjungia bendrų interesų žmonių grupę, nors tam tikrais periodais galimi konfliktiniai periodai, tačiau kolektyvinio darbo nauda gali būti akivaizdi. Vasaros viduryje galima sėkmingai pakeisti darbą, arba gauti kitą, labiau palankią pareigybę, rudens periodu galima tikėtis paaukštinimo tarnyboje, gali atsirasti puikus šansas palypėti karjeros laiptais. Gana sėkmingi gali būti ir dirbantys verslo sektoriuje, nors šiais metais labai rimtų projektų realizuoti gali ir neatsirasti galimybės, tačiau, išlaikyti įprastą pajamų lygį, arba įdėjus pastangų, uždirbti kiek daugiau, gali pavykti. Paskutinį metų ketvirtį būtų palanku užsiimti ilgalaikių planų sekantiems metams kūrimu, šiuo metu numatytos tendencijos ir priemonės būsimų projektų įgyvendinimui, gali garantuoti sėkmę ateinančiais metais, o šių metų lapkričio ir gruodžio mėnesiai gali būti palankūs siekiantiems karjeros, profesinio augimo. Kas liečia finansinę gyvenimo pusę, tai norint išlaikyti stabilų asmeninį biudžetą visų metų eigoje, šio ženklo atstovams, vertėtų būti itin atsargiems, kruopščiai planuoti savo išlaidas, daryti tik labai gerai apgalvotas investicijas, nedalyvauti abejotinuose projektuose, tada metų pabaigoje galima bus tikėtis stabilios finansinės padėties. Asmeninis gyvenimas ženklo atstovams, turintiems artimą žmogų, arba gyvenantiems šeimoje, gali būti gana sėkmingas visus metus, bendros poilsinės kelionės antroje vasaros pusėje galėtų partnerius dar labiau suartinti, todėl vertėtų šiuo metu planuoti atostogas. Vieniši ženklo atstovai metų eigoje gali užmegzti romantiškas pažintis, gali daug pramogauti kartu su mylimais žmonėmis, tačiau gana rimtos, lemtingos pažinties, kuri galėtų peraugti į perspektyvius ir ilgalaikius santykius, galima tikėtis rugsėjo mėnesį, bei metų pabaigoje, artėjant šventiniam periodui.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Šuniui – Šio ženklo atstovai gali tikėtis 2014 Arklio metų šeimininko palankumo, todėl tai gali padėti sėkmingai įsilieti į gana aktyvų ir dinamišką šių metų ritmą, todėl jau metų pradžioje, gali tekti pasinerti į darbų ir reikalų sūkurį, tačiau energingumas, aktyvumas, bei nenumaldomas tikslo siekimas, padės susidoroti su užduočių gausa, bei pasiekti gana gerų rezultatų. Daugelyje gyvenimo sferų gali tekti užimti lyderių pozicijas, sutelktumas ir išmintis padės sustiprinti savo meistriškumą ir profesionalumą, kas gali suteikti galimybę gauti paaukštinimą tarnyboje, užimti vadovaujančias pareigas, būti sėkmingais profesinėje veikloje. Daug jėgų ir energijos gali pareikalauti situacijos, kurios susiklostys pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje, tai bus periodas, kada darbas darbą veja, kada teks visur suspėti, savo dėmesį ir laiką skirti keliems reikalams tuo pačiu metu, tačiau įdėjus pastangų ir sėkmingai susitvarkius su šio meto iššūkiais, vasaros periodu bus galima ramia sąžine leisti sau pailsėti, atgauti jėgas, pasisemti naujų įspūdžių, papramogauti, įgyti atgaivos poilsinių kelionių metu. Karjeros sferoje, bei dirbantiems verslo sektoriuje, gana sėkmingas ir produktyvus tikėtinas rudens periodas, bei paskutinis metų mėnuo, kada galima daug pasiekti, realizuoti ilgą laiką brandintus ambicingus planus. Finansinė gyvenimo pusė didelių rūpesčių metų eigoje kelti neturėtų, šiuos metus galima tikėtis užbaigti su gerokai papilnėjusiu biudžetu, tačiau kiek sudėtingesnė gali būti vasaros pabaiga, todėl vertėtų sąmoningai kontroliuoti savo išlaidas atostogų, ar tolimų kelionių metu, o iš kitos pusės, kai kurie finansiniai nesklandumai galimi dėl nesėkmingos dalykinės partnerystės šiuo periodu, todėl tam reikėtų laiku skirti pakankamai dėmesio. Šie metai nebus labai palankūs ilgalaikėms investicijoms, arba verslo plėtrai, todėl vertėtų dėmesį sutelkti į pajamų uždirbimą įprastinėmis sąlygomis, per sėkmingą profesinę veiklą. Šio ženklo atstovai, turintys savo antrąją pusę, arba gyvenantys šeimoje, gali išgyventi ir kiek sudėtingesnius tarpusavio santykių periodas, to priežastimi gali būti nelauktai įsižiebę jausmai, meilė iš pirmo žvilgsnio, kada gali susidaryti meilės trikampis, bei pareikalauti apsisprendimo, su kuriuo partneriu labiau pakeliui, todėl kai kuriose porose santykiai gali ir nutrūkti. Vieniši šio ženklo atstovai turės palankių progų asmeninių ryšių užmezgimui visus metus, tačiau, ypač sėkmingas tam periodas, gali būti pavasario mėnesiais, kada galima sutikti išsvajotą meilę, įsimylėti ir būti mylimais, formuoti rimtus partneriškus ryšius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Šernui - 2014 Arklio metų pradžioje šio ženklo atstovai neturėtų nusišalinti nuo einamųjų problemų sprendimo, neturėtų susiklosčiusių situacijų palikti savieigai, o sukaupę jėgas ir kantrybę, galėtų ryžtingai išspręsti visus neatidėliotinus reikalus, tuo atlaisvindami erdvę naujai veiklai, naujiems perspektyviems projektams. Jau pačioje metų pradžioje, įprastas gyvenimo tempas ženkliai keisis, todėl šio ženklo atstovams teks gana sumaniai į jį įsilieti, norint būti sėkmingais, bei pasiekti gerų rezultatų. Sausio ir vasario mėnesiais gali atsirasti palankus šansas, viliojantis perspektyvus projektas, ar galimybė pasirašyti naudingą kontraktą, arba sandorį, todėl šiuo metu vertėtų būti atidiems ir nepraleisti palankių galimybių. Kiek sudėtingesnis gyvenimo periodas galimas pavasario pabaigoje, kada nenumatytos aplinkybės gali kiek išmušti iš vėžių, tokiu metu gali kas nors iš artimų žmonių pakliūti į bėdą, todėl šio ženklo atstovamas gali tekti suteikti kam nors pagalbą, paramą, arba kažkokios išskirtinės situacijos gali paliesti ir jų pačių gyvenimą, tačiau sėkmingai įveikus šiuos sunkumus, vėliau bus galima susitelkti į asmeninių tikslų, profesinės sėkmės siekimą. Sąžiningai atliekantys savo darbines užduotis, šio ženklo atstovai gali patraukti vadovybės dėmesį, gali įgyti pasitikėjimą, bei galimybę gauti paaukštinimą tarnyboje, arba vadovaujančią pareigybę, o taip pat ir materialinę paskatą, o užsiimatys verslo sektoriuje, gali tikėtis, kad gana produktyvus bus rudens periodas, kada galima startuoti su gerai parengtais projektais, arba galima sėkmingai praplėsti savo veiklą, surandant naujus pajamų uždirbimo šaltinius. Siekiantys karjeros, turėtų pasirūpinti ir savo kvalifikacija, profesionalumo stiprinimu, kadangi stovint vietoje ir netobulėjant, gali nepavykti išlaikyti užimamų pozicijų, ar tikėtis profesinio augimo, todėl būtina skirti pakankamai dėmesio ir šiai gyvenimo pusei. Finansine prasme, didesnės išlaidos tikėtinos pavasario pabaigoje, bei kiek susvyruoti asmeninis biudžetas gali rudens pradžioje, todėl vertėtų jau metų pradžioje protingai suplanuoti būtinas metines išlaidas, teisingai įvertinti savo galimybes, bei vengti nenumatytų, spontaniškų išlaidų, arba ne iki galo apgalvotų investicijų, kurios galėtų paskatinti nuostolius. Tačiau, atsakingai planuojant, bei sąmoningai siekiant finansinės padėties sustiprinimo, metų pabaigoje tai gali pavykti padaryti, solidų pelną gali duoti sėkmingai įgyvendinti projektai, teisingai pasirinkta veiklos sfera, arba savo profesinių privalumų dėka gauta gera pareigybė, sėkminga karjera. Šio ženklo atstovams, gyvenantiems šeimoje, arba turintiems pastovų partnerį, metų eigoje didesnių pokyčių tarpusavio santykiuose tikėtis nevertėtų, o vieniši ženklo atstovai naujas reikšmingas pažintis gali užmegzti vasaros mėnesiais, ypač liepos mėnesį, tai gali įvykti bet kur, netgi tokioje vietoje, kur to mažiausiai galima tikėtis, tai gali pasirodyti kaip laimingas atsitiktinumas. Šiuo metu šalia gali atsirasti sielai artimas žmogus, su kuriuo gali susieti gilūs jausmai, bei atsirasti galimybė suformuoti ilgalaikius, daug žadančius tarpusavio santykius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
00 rss Sužinok
astrologines
naujienas pirmas
Get Adobe Flash player