Horoskopas 2018 metų sausio mėnesiui

2018 metų sausio mėnesio horoskopas apibūdina bendrą astrologinį foną, o planetų tranzitų zodiako ženklais, jų formuojamų aspektų įtakoje, šis mėnuo bus reikšmingas ir permainingas, tai kontrastų laikotarpis. Sausio mėnuo bus naujos pradžios atskaitos tašku, kada vertėtų įvertinti praėjusių metų rezultatus ir numatyti planus ateinantiems metams, o šis mėnuo išskirtinis tuo, kad jo eigoje bus dvi Mėnulio pilnatys, įvyks pilnas Mėnulio užtemimas, bei Baltasis Mėnulis pereis į Vėžio ženklą. Sausio mėnesį bus stipriai išreikštas Ožiaragio ženklas, kadangi jame bus Saturnas, Plutonas ir Juodasis Mėnulis, bei šiuo ženklu eis tranzitu Saulė, Merkurijus ir Venera, o šių planetų įtakoje aktyvumas, ambicijos ir pastangos bus nukreiptos į praktinių rezultatų siekimą. Sėkmės garantu sausio mėnesį, norint realizuoti planus ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, bus tokios savybės, kaip disciplina, atkaklumas ir tikslingumas.

Pirmąją sausio mėnesio dekadą atsivers naujos galimybės, pakaks energijos, ryžto ir jėgų numatytų planų realizavimui, reikalų tvarkymui. Sausio mėnesio 1 d. Saulė eis karališkuoju Ožiaragio ženklo laipsniu, skatindama naujas viltis, o sausio 2 d. tuo pačiu laipsniu eis Venera, todėl galima sėkmė tarpusavio santykiuose, meilėje, profesinėje veikloje, bei tvarkant finansinius, turtinius reikalus. Sausio 2 d. stos Mėnulio pilnatis, tai bus taip vadinama superpilnatis, kadangi Mėnulis bus artimiausiame Žemei taške, jis bus daug ryškesnis ir didesnis, nei įprastai, o pilnaties pikas bus 4:24 val. (Lietuvos laiku). Mėnulis formuos harmoningus aspektus Marsui, Jupiteriui ir Neptūnui, todėl sveika nuovoka derinyje su praktiškumu skatins pozityvias permainas meilėje ir reikaluose, gebėjimą matyti naudą ir gerovės siekimą, o psichologinis imlumas ir vaizduotė stiprins atsargumą darant svarbius sprendimus.

Sausio mėnesį Uranas tęs tranzitą Avino ženklu, stiprindamas intelektualumą, kūrybinius polinkius, intuiciją, išradingumą, polinkį laisvei, bei nenorą būti pavaldžioje padėtyje. Pirmomis sausio mėnesio dienomis Uranas dar judės atatupstas, todėl nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, palankiau būtų bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais. Sausio 2 d., 16:11 val. (Lietuvos laiku), Uranas sustos ir ims judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu (direktyvine kryptimi Uranas judės iki rugpjūčio mėnesio 7 d.), todėl tokiu metu gali išryškėti netikėti pokyčiai, poreikis reformoms, bus jaučiamos aktyvios permainos asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime, o situacijos ir įvykiai taps mažiau nuspėjamais. Kol Uranas judės direktyvine kryptimi, jis skatins naujus didelius proveržius, naujų galimybių paieškas. Marso ir Jupiterio tarpusavio jungties aspekto įtakoje (aspekto pikas bus sausio 7 d.), gali išryškėti ūmumas, per didelis pasitikėjimas savimi, gali sustiprėti polinkis konfliktams ir nepateisinamai rizikai. Sausio mėnesio 7- 8 dienomis Marsas, o sausio 7-13 dienomis Jupiteris, šios dvi planetos eis griaunamuoju Skorpiono ženklo laipsniu, todėl šis laikotarpis gali būti susijęs su protestais prieš valdžios atstovus, perversmais, galimais teroristiniais išpuoliais. Šiomis dienomis nevertėtų priimti labai svarbių finansinių sprendimų, nereikėtų pradėti naujų projektų.

Pirmąją sausio mėnesio dekadą Merkurijus tęs tranzitą Šaulio ženklu, todėl tokiu metu išryškės polinkis keliauti, dalyvauti visuomeniniuose, prestižiniuose renginiuose, užmegzti naujas pažintis su įtakingais, užimančiais aukštesnę socialinę padėtį asmenimis, užsieniečiais, politikais, dvasininkais, tranzito metu bus palanku svečiuotis, bendrauti ir užmegzti naudingus ryšius su reikalingais žmonėmis. Sausio 11 d., 7:09 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Ožiaragio ženklą, todėl bendravimas taps santūresniu, emocijos netrukdys protui, išryškės oficialumas, racionalumas, dalykiškumas, nuovokumas priimant sprendimus, tokio tranzito metu palanku realizuoti rimtus planus ir projektus. Pirmąją sausio mėnesio pusę Venera tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl tai bus palankus laikas pažintims, kurios gali peraugti į rimtus ryšius, kurie būtų grindžiami išskaičiavimu, rafinuotais jausmais, o romantiški jausmai taptų mažiau reikšmingais. Toks tranzitas nepalankus lengvabūdiškiems poelgiams, ar audringoms pramogoms, tačiau šiuo metu galima sustiprinti santuokinius saitus, sutvirtinti sąjungą, arba partnerystės ryšius, išspręsti rimtas tarpusavio bendravimo problemas. Sausio 18 d., 3:44 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki vasario 11 d., todėl meilės santykiuose galimos permainos, kada meilės santykiai netikėtai gali virsti tik draugyste, o draugiški ryšiai išsirutulioti į asmeninius meilės santykius. Veneros tranzito Vandenio ženklu įtaka palanki lengviems, draugiškiems, neįpareigojantiems tarpusavio santykiams, neapribojant asmeninės partnerių laisvės, gali sustiprėti polinkis asmeninei laisvei, bei gebėjimas ją suteikti ir artimiems žmonėms. Šio tranzito metu tvarkant turtinius ir finansinius reikalus, galimas polinkis eksperimentuoti, rizikuoti, gyvenime ir meilėje galimi įvairaus pobūdžio siurprizai, netikėtos situacijos.

Antroji sausio mėnesio dekada bus kiek permaininga, kada destruktyvių aspektų įtakoje, pasitikėjimo savimi stoka ir įtarumas gali skatinti norą gudrauti, elgesyje gali išryškėti dirglumas, skubotumas, nekantrumas, impulsyvumas, polinkis rizikai ir kraštutinumams, kas gali gluminti ir nepalankiai įtakoti tarpusavio santykius su kitais žmonėmis. Iš kitos pusės, gali išryškėti gebėjimas pamatyti naujas, neišsenkančias galimybes, suteikiančias progą praplėsti savus horizontus, bei sustiprinti finansinę ir materialinę padėtį. Stipri vaizduotė ir psichologinis imlumas sustiprins įžvalgą, išryškins dvasinius interesus, praktinius komercinius gabumus. Tai bus palankus periodas veiklai, susijusiai su reklaminėmis kampanijomis, propaganda, gali išryškėti nauji lyderiai. Sausio 17 d., 4:17 val. (Lietuvos laiku), 27-ame Ožiaragio ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, o jaunaties taškas bus jungtyje su Venera, kas gali skatinti sėkmę meilėje, asmeniniuose santykiuose, harmonijos ir grožio visose jo formose siekimą, bei materialinę gerovę. Iki Mėnulio jaunaties momento vertėtų pasistengti užbaigti darbus, susitaikyti, grąžinti skolas, o pirmoji naujo Mėnulio mėnesio diena bus labai palanki svajonėms, naujų planų sekančiam mėnesiui kūrimui. Teisingai suformuotos mintys, konkretūs, realistiški norai mėnesio eigoje turi tendenciją išsipildyti.

Dvi pirmąsias sausio mėnesio dekadas Saulė eis tranzitu Ožiaragio ženklu, todėl laikas bus palankus siekiantiems karjeros, ilgalaikių planų, esminių socialinių užduočių formavimui. Tokio tranzito metu gali išryškėti tikrieji ketinimai, gebėjimas aiškiai suplanuoti tolimesnius veiksmus, o sveiko ambicingumo, nuovokumo ir atkaklumo dėka galima įgyvendinti tikslus, pasiekti gerų veiklos rezultatų. Sausio 20 rytą, 5:09 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki vasario 18 d., kuriame jos padėtis silpna, kas gali pasireikšti gyvenimiškos energijos stoka, tačiau toks Saulės tranzitas gali išryškinti protinį aktyvumą, nuoširdumą, ištikimybę, pastovumą, siekį praplėsti savo akiratį, polinkį laisvei, nepriklausomybei, išskirtinumui, originalumui. Tokio tranzito metu gali svarbia tapti bičiulystė, tai palankus laikas bendrauti su draugais, bendraminčiais, o darant reikšmingus asmeninius spendimus, galima didesnė, nei įprastai, draugų įtaka.

Marsas sausio mėnesį tęs tranzitą Skorpiono ženklu, kuriame jis stiprus, kurį jis valdo, todėl pilnai atsiskleidžia prigimtinės šios planetos savybės. Tokio tranzito įtakoje aktualiais gali tapti stambaus verslo, bendrų finansų, bankų veiklos, korporacijų darbo klausimai, galima įtampa, nerimas, tačiau pavojaus atveju, galimas gebėjimas mobilizuoti fizines ir psichines jėgas, pilnai panaudojant vidinį rezervą. Marso tranzito Skorpiono ženklu metu gali padaugėti katastrofų, stambių avarijų, galimi įvykiai, reikalaujantys greito reagavimo, skatinantys fizinę ir psichinę įtampą, bei gali suaktyvėti asmenys, linkę kitus išnaudoti emociškai ir morališkai, arba finansine prasme, tačiau šio tranzito metu pakaks ryžto, valios ir tvirtumo, norint įgyvendinti seniai suplanuotas permainas. Sausio 26 d., 14:56 val. (Lietuvos laiku), Marsas pereis į Šaulio ženklą, kuriuo judės iki kovo 17 d., o tokio tranzito metu stiprės organizuotumas, optimizmas, veiklumas, poreikis keliauti į kitas, ar tolimas šalis, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su užsieniečiais, su kuriais gali sieti įvairaus pobūdžio reikalai. Galimas noras pažinti svetimas kultūras, religijas, o sėkmės garantu tokio tranzito metu bus gebėjimas teisingai įvertinti savo norus, siekius, tikslus ir galimybes jų įgyvendinimui.

Paskutinės sausio mėnesio dekados pradžioje galimos prieštaringos nuotaikos, kada galimas dirglumas, kategoriškumas, neapdairūs poelgiai, pasitelkus masines informacijos priemones, bus lengviau paveikti žmonių sąmonę, tačiau šiuo metu galimas ir dalykinis aktyvumas, naujų galimybių paieškos. Paskutinę sausio savaitę gali išryškėti neramumas, radikalios mintys, sarkazmas, nepasitenkinimas savimi ir supančiu pasauliu, bet tuo pačiu ir gebėjimas matyti praktinę naudą, bei surasti išeitis iš painių aplinkybių.

Sausio mėnesį Jupiteris tęs tranzitą Skorpiono ženklu, todėl skatins optimizmą, ekspansiją, interesą ideologijai, išsilavinimui, bankų veiklai, aktualiais gali tapti kreditų, skolų, mokesčių, verslo, palikimo klausimai. Jupiterio tranzitas Skorpiono ženklu palankus drąsiems, nebijantiems rizikuoti žmonėms, gebantiems veikti ryžtingai, pilnai panaudojant savo potencialią, slaptus vidinius rezervus, tačiau tokiu metu galimi skandalai, susiję su šešėline veikla, arba verslu, gali išryškėti kai kurių žmonių dvigubi gyvenimo standartai, pavydas, savininkiškumas, galima pakliūti į ekstremalias situacijas.

Sausio 31 d. stos Mėnulio pilnatis, tai bus antroji superpilnatis šį mėnesį, taip vadinamas Mėlynasis Mėnulis, o toks pavadinimas siejamas su astronomine situacija, kada per vieną mėnesį Mėnulio pilnatis stoja du kartus. Mėnulio pilnaties pikas bus 15:27 val. (Lietuvos laiku), bei 12-ame Liūto ženklo laipsnyje, įvyks pilnas Mėnulio užtemimas, o užtemimo pikas bus 15:30 val. (Lietuvos laiku), kada Mėnulis, būdamas Liūto ženkle, atsidurs opozicijoje Saulei ir Venerai, einančioms tranzitu Vandenio ženklu. Tai bus pirmasis užtemimas 2018 metais, kurio įtakoje vertėtų numatyti planus ateinantiems metams, prisiimant atsakomybę už savo likimą ir nieko nepaliekant savieigai. Mėnulis gali įtakoti tarpusavio santykius, kada meilė gali persipinti su finansiniais reikalais, bei tokiu metu gali išryškėti planai, kurie bus realizuojami kiek vėliau. Užtemimo įtakoje galimi pavojai, todėl artimu užtemimui laiku vertėtų būti atsargiems kelyje, būnant toli nuo namų. Sausio mėnesio 31 d., 15:39 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus pereis į Vandenio ženklą, kuriuo judės iki vasario 18 d., todėl stiprės poreikis bendrauti, surasti bendraminčių, tikrų draugų, o bendravimo ir elgesio stilius bus ekstravagantiškas, mąstymas taps griežtai logišku, nors ir paradoksalesniu. Tokio tranzito metu gali išryškėti originalios, avangardinės idėjos ir sumanymai, laikas bus palankus okultinės, astrologinės literatūros studijavimui, intelektualinei veiklai.

Saturnas sausio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, kuriame jo padėtis labai stipri, kadangi jis šį ženklą valdo, todėl planetos savybės gali pasireikšti maksimaliai. Tokio tranzito metu svarbiomis taps tradicinės nuostatos, stiprės polinkis organizuotumui, tikslingumui, o sėkmės garantu bus atkaklus, įtemptas darbas, gebėjimas planuoti, siekti savų tikslų. Saturno tranzito Ožiaragio ženklu metu išryškės sveikos ambicijos, gali stiprėti darbštumas, disciplina, atkaklumas, nuovokumas, apdairumas, gebėjimas įveikti kliūtis kelyje į tikslą, bei siekiant tvirtos socialinės padėties. Neptūnas sausio mėnesį eis tranzitu Žuvų ženklu, skatindamas polinkį kūrybinei veiklai, dvasinėms paieškoms, meditacijomis, išryškindamas interesą menui, psichologijai, religijai, stiprindamas svajingumą, vaizduotę, kantrybę, gebėjimą atjausti. Tokio tranzito metu palanku užsiimti poezija, daile, mokytis muzikos.

Plutonas sausio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, stiprindamas ambicingumą, tikslingumą, atkaklumą, įžvalgumą, gebėjimą planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus, laikas bus palankus aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. Iki sausio mėnesio 07 d., 14:00 val. (Lietuvos laiku), Plutonas eis griaunančiu laipsniu, todėl skatins griauti viską, kas kliudo naujiems pokyčiams, tokiu metu galima susidurti su įvairaus pobūdžio kliūtimis, kurias teks nuolat įveikti asmeninių pastangų, darbštumo, atkaklumo, kantrybės, tikslingumo dėka, bei pasitelkus gebėjimą gyventi nepalankiomis aplinkybėmis. Kol Plutonas eina griaunančiu laipsniu, jo įtakoje galimi skandalai, įvairaus pobūdžio katastrofos. Juodasis Mėnulis sausio mėnesį tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, kuris siejamas su valdžios struktūromis, ambicijomis, atsakingumu, tikslo siekimu, padėtimi visuomenėje, karjera, valdžia, o tokio tranzito metu šios sampratos iškreipiamos. Juodojo Mėnulio tranzito Ožiaragio ženklu įtakoje gali griūti netgi patvariausios, nusistovėjusios sistemos, išryškėti kategoriškumas, dogmatizmas, karjerizmas, valdžios troškimas, tikslo siekimas bet kokia kaina, panaudojant neleistinas priemonės, paminant principus ir moralę.

Sausio mėnesio pradžioje Baltasis Mėnulis (Selenė, arba Arta), kuris siejamas su Angelais sargais, su gerąja, šviesiąja karma, pozityviu atpildu už gerus darbus, dar eis tranzitu Dvynių ženklu, todėl laikas bus palankus mokymuisi, žinių siekimui, naujos informacijos gavimui, naudingų pažinčių užmezgimui, artimoms ir tolimoms kelionėms. Sausio 5 d. Baltasis Mėnulis pereis į Vėžio ženklą, kuriuo judės apie septynis mėnesius, todėl šis tranzitas bus ypatingai palankus, svarbus ir reikšmingas ne tik žmonėms, gimusiems po Vėžio ženklu, bet ir tiems, kurių gimimo horoskope Baltasis Mėnulis randasi Vėžyje. Kol Baltasis Mėnulis eis tranzitu Vėžio ženklu, skatins gerbti ir paklusti savo tautos nuostatoms ir svarbiausioms protėvių tradicijoms, stiprins šeimos saitus, ryšį su gimtaisiais namais, tėvyne. Šio tranzito metu Baltasis Mėnulis gali stiprinti interesą istorijai, archeologijai, antikvariatui, literatūrai, muzikai, menui, gali skatinti jautrumą, imlumą, besąlygišką meilę senovei, praeičiai, pareigos ir atsakomybės jausmą artimų žmonių, giminaičių atžvilgiu, gebėjimą jais rūpintis.

Sausio mėnesį palankios bus 3, 4, 5, 6, 10, 21, 22 ir 25 dienos.

Sausio mėnesį nepalankios bus 9, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 29 ir 30 dienos.

Likusios sausio mėnesio dienos, tai 1, 2, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 28 ir 31 diena bus neutralios.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.