Horoskopas balandžio mėnesiui

2016 metų balandžio mėnuo gali būti sėkmingas savarankiškiems, atsakingiems, toliaregiškiems, nestokojantiems iniciatyvos ir ryžtingumo, gebantiems teisingai susiorientuoti sudėtingose situacijoje žmonėms. Šį mėnesį sėkmės garantu gali būti įžvalgumas, intuicija, nuovokumas, gebėjimas numatyti galimų įvykių eigą, bei siekis užbaigti anksčiau pradėtus darbus. Labiau aktyvi bus pirmoji balandžio mėnesio pusė, todėl svarbius darbus ir reikalus vertėtų planuoti šiuo metu, o antroje periodo pusėje aktyvumas ir tempas gali gerokai sulėtėti.
Saulė dvi pirmas balandžio mėnesio dekadas, eis tranzitu Avino ženklu, kuriame ji stipri, būdama savo egzaltacijos pozicijoje, todėl gali skatinti ryžtingumą, pasitikėjimą savimi, o Jupiteris ir Saturnas bus retro fazėje, eidami tranzitu atitinkamai Mergelės ir Šaulio ženklais, skatindami realistiškai įvertinti kasdienius poreikius, stiprindami interesą socialinėms problemoms, nors galima nuoseklumo, sistematiškumo stoka.

bal16


Balandžio mėnesio pradžioje Venera eis tranzitu Žuvų ženklu, skatindama romantiškumą, sentimentalumą, globėjišką požiūrį, gebėjimą aukotis, o balandžio 5 d., 8:46 val. (Lietuvos laiku), Venera pereis į Avino ženklą, kuriame jos kosminis statusas silpnas, kuriame ji "išvaryta" planeta, todėl jai kiek sunkiau išreikšti prigimtines savybes, o tranzito šiuo ženklu metu, gali išryškėti polinkis naujovėms grožio ir mados sferose, daug dėmesio gali būti skiriama asmeninei gerovei, naujų pajamų šaltinių paieškoms, gali stiprėti optimizmas, žavesys, nepriklausomybės siekimas, laivumas jausmuose ir poelgiuose.
Balandžio mėnesio pradžioje Merkurijus eis tranzitu Avino ženklu, skatindamas kūrybiškumą, naujas idėjas, sumanymus, gebėjimą išjudinti įstrigusius reikalus, o balandžio 6 d. naktį Merkurijus pereis į Jaučio ženklą, todėl toks planetos tranzitas gali stiprinti intelektualinį kūrybiškumą, dėmesį detalėms ir smulkmenoms, gebėjimą suprasti naudą, bei įsigilinti į problemų esmę.
Pirmoji balandžio mėnesio dekada galimai bus aktyvi ir dinamiška, kada gali stiprėti loginis nuovokumas, galimi neįprasti sprendimai, tik vertėtų vengti per didelio valdingumo, spaudimo kitų atžvilgiu, noro primesti savo valią. Balandžio 7 d., 14:24 val. (Lietuvos laiku), Avino ženkle stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, todėl iki šio momento vertėtų užbaigti anksčiau pradėtus darbus, grąžinti skolas, užmiršti patirtas nuoskaudas, susitaikyti. Tradiciškai, pirmoji naujo Mėnulio mėnesio diena, prasidedanti jaunatimi, palanki pasvajoti apie ateitį, kurti planus ateinančiam mėnesiui, tačiau kadangi Saulė ir Mėnulis jaunaties momentu bus jungtyje su Uranu, tai gali pasireikšti netikėtai kintančiomis aplinkybėmis, todėl artimame jaunačiai periode nevertėtų planuoti svarbių reikalų, o netikėtai pasikeitus situacijai, vertėtų gebėti lanksčiai prie jos prisitaikyti, bei surasti optimialias išeitis.
Vidurinė balandžio mėnesio dekada gali būti kiek ramesnė, šis laikotarpis bus palankus kūrybinių projektų startui, įdėjų ir sumanymų įgyvendinimui, tvirto fundamento formavimui, o tokiu metu galima gauti vertingų patarimų iš išmintingų žmonių. Palanki planetų įtaka gali būti juntama darbo ir finansų sferoje, šis laikotarpis palankus profesiniam augimui. Tačiau, mėnesio viduryje galimi nesutarimai ir sunkumai, tarpusavio bendravimo problemos, gali būti patikrintas partnerystės ryšių tvirtumas, bei gali išryškėti permainų siekis.
Marsas pirmąją balandžio mėnesio pusę, judėdamas tranzitu Šaulio ženklu, stiprins veiklumą, organizuotumą, optimistines nuotaikas, polinkį keliauti, megzti tolimus ryšius, bendradarbiauti su užsieniečiais, o balandžio 17 d., 15:14 val. (Lietuvos laiku), Marsas nustos judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti atatupstas, jis bus retro fazėje iki birželio 30 d. Marso retrogradinio judėjimo periodu gali sulėtėti visi einamieji procesai, kada prarandama judėjimo kryptis, ankstesni tikslai tampa arba neaktualiais, arba susilpnėja vidinės motyvacijos, iškyla kliūtys, kurios alina jėgas, silpniną energiją tikslo pasiekimui, bei tarsi yra kaupiamos jėgos naujam proveržiui. Tokiu periodu gali būti juntama apatija, nenoras ką nors daryti, gali stiprėti pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, viskas tarsi krenta iš rankų, galimi ginčai dėl menkniekių, gali apimti depresinės nuotaikos. Retrogradinis Marsas griauna viską, kas turėtų judėti į priekį ir vystytis, tokiu metu galimi ir technikos gedimai. Tačiau, retro Marso periodas bus palankus atkakliems ir darbštiems, nelinkusiems veikti skubotai, neapdairiai, bei nesitikintiems greito rezultato žmonėms.
Balandžio mėnesį Plutonas toliau judės tranzitu Ožiaragio ženklu, skatindamas tiesmukumą, atkaklumą, valdingumą, norint išvengti galimų pavojų, bei užslėti savo pažeidžiamumą, o balandžio 18 d., 10:26 val. (Lietuvos laiku), Plutonas nustos judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu ir pradės judėti atatupstas (Plutonas retro fazėje bus iki rugsėjo 26 dienos), o kada Plutonas retro, jis šiame ženkle tampa stipriu, būdamas savo egzaltacijos pozijoje, todėl gali skatinti ambicijas, bei padėti jas įgyvendinti, o tokiu metu tiesos paieškos savo viduje gali būti negailestingos, galima aiškiai susivokti, ką reikėtų paleisti iš savo gyvenimo, norint išsilaisvinti iš visko nereikalingo.
Balandžio 19 d., 18:29 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Jaučio ženklą, kuriuo eis tranzitu iki gegužės mėnesio 20 d., todėl prasidės palankus laikas siekiantiems sustiprinti materialinę padėtį, išspręsti finansines problemas ir praturtėti. Tai bus palankus periodas, kada siekiama stabilumo ir naudos, galimas polinkis praktiškai realizuoti savo talentus ir gebėjimus, puoselėti harmoningus santykius šeimoje, užsiimt sveikatos stiprinimu.
Trečioji balandžio mėnesio dekada gali būti labiau ramus ir harmoningas laikas, gali daugėti romantikos, tačiau balandžio 22 d., 8:24 val. (Lietuvos laiku), prasidės Mėnulio pilnaties fazė, paliesianti Skorpiono ir Jaučio ženklų ašį, todėl šiuo metu galima nuotaikų kaita, vertėtų labiau vadovautis nuovoka, nei jausmais, bus labai svarbu siekti harmonijos, išlikti geranoriškais bendraujant su artimais ir mylimais žmonėmis, kas galėtų padėti išvengti problemų.
Balandžio 28 d., 20:20 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus, eidamas tranzitu Jaučio ženklu, nustos judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti atatupstas, jis bus retro fazėje iki gegužės mėnesio 22 d. Kada Merkurijus juda atatupstas, jis gali stiprinti analitinius gabumus, tačiau tuo pačiu gali silpnėti pastabumas, lėtesniu tapti mąstymas ir reakcijos, gali silpnėti atmintis, galima informacinė painiava, tikėtinos klaidos tvarkant svarbius dokumentus, rašant, skaičiuojant. Merkurijaus retro fazės metu nepalanku pradėti ką nors naujo, toks periodas nepalankus naujiems projektams, jų pradžiai, nevertėtų planuoti derybų, susitarimų, pasirašyti sutarčių, arba sandorių, keisti darbą, pradėti naują mokymosi ciklą, arba pirkti stambius pirkinius, o daugelis jau anksčiau pradėtų reikalų, gali tarsi "pakibti", juos gali būti sunkiau užbaigti. Tokiu metu žmonės blogiau vieni kitus supranta, galimas nesėkmingas bendravimas, nesutarimai dėl menkniekių, gali dingti dokumentai, laiškai, gauta informacija gali būti netiksli, iškreipta, todėl reikalingas padidintas atidumas dirbant su dokumentais, vertėtų galvoti, ką kalbate, kad nepakenkti nei sau, nei kitiems. Retrogradinio Merkurijaus periodas gali būti palankus tiems, kurių gimimo horoskopuose ši planeta irgi juda atatupsta, šis tranzitas jiems gali suteikti daug malonių siurprizų, o visi kiti šiame periode gali atnaujinti ankstesnius ryšius, koreguoti anksčiau atliktus darbus, taisyti klaidas, peržiūrėti savo veiklą, ją reorganizuoti.
Balandžio 30 d., 3:36 val. (Lietuvos laiku), Venera baigs kelionę Avino ženklu ir pereis į Jaučio ženklą, kuriuo eis tranzitu iki gegužės mėnesio 24 d., o šiame ženkle Venera bus stipri, kadangi ji šį ženklą valdo. Tokio tranzito metu gali stiprėti praktiškumas tvarkant turtinius ir finansinius reikalus, gali išryškėti polinkis užmegzti santykius, arba kurti sąjungas materialinio išskaičiavimo pagrindu. Šiame periode gali stiprėti praktiškumas, naudos siekimas, planai ir norai gali būti labiau žemiški, realūs, gali išryškėti darbštumas, nuovokumas, grožio samprata, dėmesys detalėms ir smulkmenoms.
Balandžio mėnesį palankios bus 9, 10, 12, 13, 15, 16 ir 18 dienos.
Balandžio mėnesį nepalankios bus 4-6, 19-22, 24, 23, 29 ir 30 dienos.
Likusios balandžio mėnesio dienos, tai 1-3, 7, 8, 11, 14, 17, 23, 26-28 dienos, bus neutralios.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
00 rss Sužinok
astrologines
naujienas pirmas