Horoskopas kovo mėnesiui

2017 metų kovo mėnuo savyje talpina didžiulį potencialą, tai bus labai dinamiškas periodas, nors planetos formuos gana prieštaringus aspektus, kurie skatins polinkį iš vieno kraštutinumo pereiti į kitą. Kovo mėnesį, pasitelkus nuoseklumą ir tikslingumą, galima išgryninti savus tikslus, įgyvendinti socialinius lūkesčius, bei pasiekti gana gerų rezultatų. Kovo mėnesio pradžioje bus akcentuoti du zodiako ženklai, tai Žuvų ženklas, kuriame bus susitelkę Saulė, Merkurijus ir Neptūnas, bei Avino ženklas, kuriuo eis tranzitu Venera, Marsas ir Uranas. Pirmosiomis kovo mėnesio dienomis Mėnulis, eidamas tranzitu Avino ženklu, paeiliui formuos aspektus Venerai, Marsui ir Uranui, silpnindamas nuovokumą, bet skatindamas stiprias emocijas, todėl šiomis dienomis tikėtinos įvairios finansinės klaidos, nesklandumai, avarinės situacijos.

Jupiteris, kuris laikomas didžiosios laimės planeta, iki birželio 9 d. judės atatupstas Svarstyklių ženklu, todėl tokiu metu gali sulėtėti veikla, liečianti visuomeninį ir politinį gyvenimą, socialinius santykius, mokslo, švietimo, kultūros klausimus. Kol Jupiteris judės atatupstas, laikas bus nepalankus verslo ir ryšių su užsieniu plėtrai, rėmėjų paieškoms, investicijų pritraukimui, svarbių naujų projektų pradžiai, galimi įvairūs apribojimai. Šiame periode gali išryškėti nepagrįstas optimizmas, per didelis pasitikėjimas savimi, galima ryški blaškymosi tendencija, neracionalus laiko ir lėšų panaudojimas. Kovo 3 d. bus Jupiterio opozicijos aspekto Uranui pikas, kurio įtakoje pirmąją mėnesio pusę gali sustiprėti vidinis aktyvumas, impulsyvumas veiklsmuose, skubotumas, polinkis staigioms priimtų sprendimų permainoms, per didelis polinkis laisvei ir rizikai. Šį mėnesį Jupiteris formuos ir destruktyvų aspektą Plutonui (aspekto pikas bus kovo 30 d.), kurio įtaka bus juntama antrąją kovo mėnesio pusę, todėl šiuo metu galimas polinkis rizikingiems ir avantiūriškiems veiksmams, galimas per didelis valdžios ir įtakos siekimas, noras įsitvirtinti bet kokia kaina.

Kovo mėnesį Venera, kuri laikoma mažosios laimės planeta, eis tranzitu Avino ženklu, kuris jai nepalankus, kuriame jos kosminis statusas yra „išvaryta“ planeta, todėl negali pilnai išreikšti savo prigimtinių savybių. Veneros tranzitas Avino ženklu gali skatinti aktyvumą tarpusavio santykiuose, aistringumą, audringas egoistines reakcijas, nekantrumą, nepakantumą, šiame periode užsimezgę santykiai gali būti ryškūs, įsimenantys, nepakartojami, tačiau trumpalaikiai. Kovo mėnesio 4 d., 11:09 val. (Lietuvos laiku), Venera liausis judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu, ji pasisuks pradės judėti atatupsta (Veneros retro fazė tęsis iki balandžio mėnesio 15 d.), o tokiu metu nepatartina susižadėti, kurti santuoką, užmegzti naujas pažintis, planuoti šventes, svarbius pristatymus, reklamines kampanijas, pirkti vertingus papuošalus, madingus drabužius, interjero, prabangos reikmenis. Kol Venera juda atatupsta, laikas nepalankus deryboms, prekybinėms ir juridinėms sutartims, finansinėms operacijoms ir investicijoms, naujo verslo startui, tokiu metu nevertėtų planuoti kurti firmą, pirkti nekilnojamąjį turtą, skolinti pinigus, imti kreditus, kreiptis į juristus, planuoti ir atlikti kosmetines procedūras, chirurgines operacijas. Kol Venera judės atatupsta, galima sėkmingai užbaigti anksčiau pradėtus reikalus, realizuoti kūrybinius siekius, perkainoti vertybines nuostatas, peržiūrėti tarpusavio santykius su dalykiniais partneriais, savo antrąja puse, mylimais žmonėmis, skirti daugiau laiko bendravimui su jais, galima atnaujinti dėl kažkokių priežasčių anksčiau sugadintus, nutrūkusius santykius. Retro Veneros periode palanku atsikratyti nereikalingų, pasenusių daiktų, drabužių, galima užsiimti rankdarbiais, arba teikiančiais malonumą darbais, papuošti, išpuoselėti namus, lankyti teatrus, muziejus, parodas, daugiau būti gamtoje. Kol Venera judės atatupsta, tarpusavio santykiuose galimos egoistinės išraiškos, įvairūs kaprizai, o problematiškose porose galimas nepasitenkinimas, nusivylimas, santykių aiškinimas, skyrybos, santykių nutraukimas. Tokiu metu meno žmonėms galima kūrybinė krizė, finansinės problemos, įvaizdžio pokyčiai, gali sulėtėti veiklos tempas.

Pirmąją kovo mėnesio pusę, Merkurijaus tranzito nepalankiu jam Žuvų ženklu metu, gali sustiprėti psichologiškumas, intuityvus mąstymas, gebėjimas suprasti kitų žmonių dvasines būsenas, išryškėti lankstumas, diplomatiškumas, tačiau intelektas gali prarasti logiškumo ir analitiškumo savybes. Šio tranzito metu galimas tuščias svajingumas, nerealios viltys, gali silpnėti realybės jausmas, poreikis bendrauti, bet tuo pačiu stiprėti imlumas aplinkinių įtakai, paisant kitų nuomonės, galima susidurti su apgaulėmis, vagystėmis, ar melu.

Pirmąją kovo mėnesio dekadą Marsas eis tranzitu Avino ženklu, o tokio tranzito įtakoje gali išryškėti energingumas, ryžtingumas, veiklumas, gali sustiprėti kovos ir rungtyniavimo dvasia, pirmame plane gali atsidurti polinkis užkariauti vietą po Saule, bei iš bet kokios situacijos išeiti nugalėtojais. Tokio tranzito metu gali būti panaudota bet kokia galimybė, norint pademonstruoti savo jėgą, gebėjimus, privalumus, noras kuo greičiau pasiekti trokštamą rezultatą, gali būti juntama įtampa, išryškėti ūmumas, nekantrumas, savivalė. Kovo 10 d. naktį Marsas pereis į Jaučio ženklą (šiuo ženklu Marsas judės iki balandžio 21 d.), o tokio tranzito metu galimas santūrumas, tikslingumas, kada energija ir aktyvumas nukreipiama į naudingą darbą, tikintis atitinkamo atlygio. Tokiu metu dėmesys skiriamas atliekamo darbo kokybei, o šiuo metu pradėti reikalai gali rutuliotis lėtai, bet užtikrintai, šiame periode gali stiprėti poreikis įsigyti materialinių vertybių, pirkti nekilnojamąjį turtą, ar kitą nuosavybę.

Kovo mėnesio 12 d., 16:54 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, šiuo metu Mėnulis bus Mergelės ženkle, formuos opozicijos aspektus Saulei ir Merkurijui, esantiems Žuvų ženkle, bei destruktyvų aspektą Saturnui, esančiam Šaulio ženkle, todėl artimu pilnačiai metu, gali būti juntama negatyvi įtaka, kada gali sustiprėti vidinis nerimas, galima energijos, jėgų, kantrybės stoka, tikėtinos įvairios baimės, nusivylimas, nepasitenkinimas, nenuoseklumas veiksluose, gali būti sudėtinga bendrauti su kitais žmonėmis, tokiu metu galimos avarinės situacijos.

Kovo mėnesio 13 dienos vakare Merkurijus pereis į Avino ženklą, todėl tokio tranzito metu gali suaktyvėti bendravimas, noras pakalbėti apie asmeninius reikalus, pasidalinti su kitais idėjomis ir problemomis, tokiu metu gali būti daug kontaktų, pokalbių, gali išryškėti valdingumas, polinkis pamokyti, duoti patarimus, įtikinti, uždegti idėja, o sprendimai gali būti daromi impulsyviai, neskiriant tam pakankamai dėmesio. Tokiu metu galima apdoroti daug informacijos, tai bus palankus laikas korespondentams, brokeriams, nors darbui gali trukdyti polinkis kraštutinumams, sensacijoms, o dėl impulsyvumo galimos konfliktinės situacijos, ginčai.

Saulė dvi pirmąsias kovo mėnesio dekadas eis tranzitu Žuvų ženklu, užbaigdama, apibendrindama judėjimą Zodiako ratu, todėl šis periodas bus palankus darbų užbaigimui, nueito kelio ir pasiektų rezultatų apmąstymui, gilinimuisi į savo vidinį pasaulį. Paskutinės penkios Saulės tranzito Žuvų ženklu dienos, nuo kovo 15 d. iki kovo 20 d., siejamos su liūdesiu, susikaupimu, susitelkimu, su didžiųjų ciklų užbaigimu (senovės persai jas vadino Raudų dienomis), tai bus netinkamas laikas pradėti ką nors naujo, tačiau šios dienos bus palankios grąžinti skolas, susitaikyti, atleisti, užbaigti darbus. Prieš prasidedant naujam ciklui, šiame laikotarpyje galima valyti organizmą, laikytis tausojančios dietos, tai bus palankus laikas fiziniam ir dvasiniam apsivalymui.

Paskutinė kovo mėnesio dekada bus tarsi nauju atskaitos tašku, kada baigiasi vienas astrologinis periodas, bei prasideda kiti nauji ciklai. Kovo 20 d., 12:29 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Avino ženklą, kuriame jos padėtis labai stipri, tai Saulės egzaltacijos ženklas, todėl eidama tranzitu šiuo ženklu, ji gali stiprinti nuosavo reikšmingumo jausmą, elgesio demonstratyvumą, drąsumą, atvirumą, gali suteikti energingumo, skatinti polinkį lyderystei, gebėjimą užsidegti idėja ir vesti paskui save kitus. Saulės perėjimas į Avino ženklą sutaps su pavasario lygiadieniu, su astronominio pavasario pradžia, kada diena susilygina su naktimi, nuo šio momento šiauriniame Žemės pusrutulyje diena pradeda ilgėti, o naktis trumpėti.

Saulei baigus kelionę Zodiako ratu, bei Žuvų ženklu, 32 metų Saturno cikle, baigsis Marso valdomi metai ir prasidės Saulės globojami metai, o Saulė visada išryškina kūrybinį potencialą, skatina ryškumą, autoriteto, žinomumo siekimą, naujų galimybių paieškas. Tuo pačiu, pagal senovės arijų tikėjimą, pagal senovės persų kalendorių, Saulei perėjus į Avino ženklą, prasidės naujieji Kupranugario metai, kurie gali skatinti asketizmą ir ištvermę, nuosaikumą ir nuovokumą, gebėjimą kontroliuoti savo poelgius ir emocijas. Kupranugario metais visko reikėtų siekti savarankiškai, neleisti tuščiai laiko, protingai ir atsakingai naudoti turimus resursus. Kupranugario metai, tai didelių pokyčių metai, o iš kitos pusės, gali išryškėti polinkis įsižeidimui, kritikai, ironijai, apkalboms, galimos skeptiškumo išraiškos.

Saturnas kovo mėnesį toliau eis tranzitu Šaulio ženklu, suderindamas dvi priešingybes, dosnumą ir šykštumą, stiprindamas apdairumą, toliaregiškumą, organizacines savybes, skatindamas interesą socialinėms problemoms, teisingumui, ekonomikai, politikai, etikos, moralės klausimams, religijai, okultizmui, išryškindamas siekį praplėsti nuosavus horizontus. Uranas kovo mėnesį eis tranzitu Avino ženklu, stiprindamas naujas viltis, polinkį laisvei, nepriklausomybei, norą išsiskirti iš kitų, bei siekį pakilti virš supančios aplinkos, bet iki kovo 18 d. (imtinai), kol Uranas eis griaunančiu laipsniu, jis gali skatinti nesėkmes, silpninti valią, tačiau gali suteikti naują impulsą laisvei ir atsinaujinimui, bei galimybę išlaisvinti savo gyvenimą nuo visko nereikalingo.

Plutonas kovo mėnesį eis tranzitu Ožiaragio ženklu, stiprindamas tiesmukumą, atkaklumą, gebėjimą suburti kolektyvą, bei naujų galimybių paieškas. Iki kovo 11 d. (imtinai) Plutonas eis griaunančiu laipsniu, todėl šiame periode gali skatinti įvairaus pobūdžio kliūtis, kurių įveikimui būtinos asmeninės pastangos, kantrybė, darbštumas, atkaklumas ir tikslingumas. Juodasis Mėnulis toliau tęs tranzitą Šaulio ženklu (šiuo ženklu judės iki lapkričio 9 d.), skatindama melagingas ideologijas. Šis Juodojo Mėnulio tranzitas Šaulio ženklo atstovams bus sunkus ir sudėtingas, pilnas apgaulių ir įvairių pagundų, pavojingų aplinkybių periodas, tačiau tai bus labai palankus laikotarpis įvairaus plauko apsišaukėliams, netikriems pranašams ir avantiūristams.

Kovo mėnesio 28 d., 5:57 val. (Lietuvos laiku), 8-ame Avino ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, todėl iki šio momento vertėtų pasistengti užbaigti darbus, susitaikyti, grąžinti skolas, o pirmoji naujo Mėnulio mėnesio diena bus labai palanki svajonėms, naujų planų sekančiam mėnesiui kūrimui. Teisingai suformuotos mintys, konkretūs, realistiški norai mėnesio eigoje turi tendenciją išsipildyti. Kadangi Mėnulio jaunatis įvyks Avino ženkle, tai gali suteikti galimybę tarsi viską pradėti iš naujo, tai metas, kada galima išreikšti savo individualumą, apginti savo teises ir laisvę, tokiu metu galima pasiryžti drąsiems sprendimams, naujoms iniciatyvoms. Mėnulio jaunatis gali paskatinti reikšmingus, lemtingus pokyčius, tai gali būti naujo gyvenimo etapo atskaitos tašku.

Kovo 31 dienos vakare Merkurijus pradės eiti tranzitu Jaučio ženklu, todėl sustiprės nuovokumas, konkrečios informacijos poreikis, o pirmame plane gali atsidurti finansiniai klausimai, galimybė uždirbti. Tokiu metu dėl padidinto atsargumo ir nepatiklumo bus sunkiau keisti įprastinį darbo ritmą, įgyvendinti naujoves ir idėjas. Tokio tranzito metu darbe gali išryškėti lėtumas, tačiau sustiprėti kantrybė ir dėmesingumas, todėl mažiau tikėtinos klaidos, laikotarpis bus palankus veiklai, susijai su apskaita, ataskaitomis, smulkiam, nuobodžiam protiniam darbui. Tokio tranzito metu nebūdingas polinkis konfliktams, tačiau šiuo metu, bandant atkakliai kuo nors kitus įtikinti, gali išryškėti užsispyrimas ir nesukalbamumas, bei tokiu metu nėra polinkio dalintis savomis mintimis.

Kovo mėnesį palankios bus 9, 10, 23 ir 28 dienos.

Kovo mėnesį nepalankios bus 1, 4, 5, 12-15 ir 22 dienos.

Likusios kovo mėnesio dienos bus neutralios.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.