Horoskopas gegužės mėnesiui

2017 metų gegužės mėnuo, kada Avino ženkle bus susitelkę trys planetos, bus intensyvus, palankus naujoms iniciatyvoms, nors galimos ir impulsyvumo išraiškos. Pirmomis gegužės dienomis Merkurijus dar judės atatupstas Avino ženklu, todėl šios dienos dar bus nepalankios svarbių naujų planų realizavimui. Gegužės 3 d., 19:33 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus keis judėjimo kryptį, jis pradės judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu (taip judės iki rugpjūčio 13 d.), todėl prasidės palankus laikas bendravimui, darbui su informacija, bus lengviau mokytis, sparčiau vyks darbai, suaktyvės verslo sfera. Prasidės tinkamas laikas naujos veiklos pradžiai, bus palanku užmegzti naujus kontaktus, naudingus ryšius, vykti į keliones. Merkurijaus tranzitas Avino ženklu palankus bendravimui, naujų žinių ir informacijos gavimui, tačiau vertėtų vengti skubotų sprendimų, kraštutinumų, noro kitus pamokyti, kadangi tai gali skatinti ginčus, konfliktus.

Venera visą gegužę praleis jai nepalankiame Avino ženkle, kuriame ji „išvaryta“ planeta, negalinti pilnai išreikšti jai būdingų prigimtinių savybių, todėl jausmai gali tapti aštresniais, gali stiprėti imlumas pastaboms savo adresu, ypač jeigu tai liečia išvaizdą, gali išryškėti emocionalumas, jausmingumas, todėl galimos audringos reakcijos, nekantrumas, polinkis įsižeisti dėl dėmesio, pagarbumo stokos. Tranzito metu galimas susižavėjimas, aistringos išraiškos, įsimenantys, ryškūs tarpusavio santykiai, tačiau ryšiai gali būti trumpalaikiais. Tokiu metu gali stiprėti asmeninių privalumų pripažinimo poreikis, o išreikštas jausmingumas ir aistringumas gali nepalankiai įtakoti darbą, dalykinius ir visuomeninius ryšius, gali išryškėti polinkis impulsyviai, neapdairiai leisti pinigus.

Marsas gegužės mėnesį eis tranzitu Dvynių ženklu, stiprindamas aktyvumą, kalbumą, polinkį bendrauti, išsakyti savo nuomonę, įrodyti teisumą. Tranzito metu lengvai patraukiamas dėmesys, priimama ir perduodama informacija, palankus laikas reklamai, prekybai. Tokiu metu gali būti daug bruzdesio, įvairių gandų, pokalbių telefonu, daug aktyviau vyksta mokymai, drąsiau išsakoma nuomonė, stiprėja smalsumas, nors konkretūs interesai nepastovūs, jie gali greitai keistis. Toks tranzitas palankus dalykinėms kelionėms, deryboms, reklaminėms akcijoms, šiame periode galimos pažintys kelionių metu, greitai užmezgami ryšiai, kontaktai, nors jie gali būti trumpalaikiais.

Pirmosiomis gegužės dienomis, eidamas tranzitu Vėžio ženklu, Mėnulis suformuos įtemptų aspektų figūrą, todėl galimos bendravimo problemos, kada pastabos gali būti priimtos kaip įžeidimas. Tai bus emociškai įtemptos dienos, kada išryškėja bloga nuotaika, nuoskaudos, vidinis nerimas, baimės pojūtis, sunku susikoncentruoti, atlikti sudėtingas užduotis darbe. Pirmoji gegužės mėnesio dekada bus kiek dvejopa, kadangi iš vienos pusės, Saulės ir Marso harmoningų aspektų įtakoje, gali sustiprėti intuicija, dvasiniai poreikiai, gali išryškėti užslėpti talentai, aplankyti pranašiški sapnai, šis laikotarpis bus palankus sudėtingų užduočių ir problemų sprendimui. Šiuo metu gali daugėti energijos, stiprėti entuziazmas, darbingumas, polinkis protingai rizikuoti, įgyvendinti ambicijas. Iš kitos pusės, Marso formuojamų destruktyvių aspektų įtakoje, pirmąją gegužės dekadą, galimos problemos dėl skubotumo, dėmesingumo, apdairumo stokos, gali išryškėti nusivylimas, vidinis nepasitenkinimas gyvenimu, supančiais žmonėmis, galimos agresijos išraiškos. Reikaluose galima painiava, gali susiklostyti nepalankios aplinkybės, arba priimti neteisingi sprendimai.

Gegužės 11 d., 0:42 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kada Mėnulis, būdamas Skorpiono ženkle, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Jaučio ženkle. Mėnulio padėtis Skorpiono ženkle ir pilnaties įtaka gali paliesti giluminius psichikos slėpinius, iškelti į paviršių pasąmoninius norus, siekius, viltis, bei baimes, kas gali paskatinti gilius vidinius pokyčius tiek dvasinėje, tiek materialioje plotmėje. Skorpiono ženklas siejamas su įžvalga, todėl gali paaiškėti kai kurios paslaptys, o kadangi Mėnulio pilnatis palies Jaučio ir Skorpiono ženklus, kurie siejami su finansais ir nuosavybe, tai gali išryškėti polinkis siekti finansinės ir materialinės gerovės. Tačiau Mėnulio pilnaties įtaka gali pasireikšti emociniu nestabilumu, dvasiniu neramumu, staigia nuotaikų kaita (nuo audringo džiugesio iki visiškos apatijos). Mėnulio pilnaties įtakoje žmonės tampa bruzdžiais, tarsi bijotų kažko nesuspėti, gali išryškėti ūmumas, skatinantis ginčus ir konfliktus, netgi dėl menkniekių. Tokiomis dienomis išryškėja priešprieša tarp vyriško ir moteriško prado, todėl galimos bendravimo problemos tarp skirtingų lyčių atstovų, kadangi būna sunku vieniems kitus suprasti, stokojama pakantumo, galimos pretenzijos, o vaikai gali tapti nevaldomais, juos gali būti sunku nuraminti. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis gali paaštrėti lėtiniai susirgimai, ypač susiję su širdies, kraujagyslių, skrandžio, nervų, psichikos ligomis, gali varginti galvos skausmai, prasta bendra savijauta. Tokiomis dienomis padaugėja transporto įvykių, nusikaltimų, chuliganiškų išpuolių. Tai netinkamas laikas svarbioms deryboms, sutartims, rimtoms investicijoms, nuosavybės įsigijimui.

Gegužės 16 d. Merkurijus pereis į Jaučio ženklą, kuriuo judės iki birželio 7 d., todėl sustiprės nuovokumas, konkrečios informacijos poreikis, svarbiais taps finansiniai klausimai, galimybė uždirbti, tačiau dėl padidinto atsargumo ir nepatiklumo bus sunkiau keisti įprastinį darbo ritmą, įgyvendinti naujoves, idėjas, gali lėčiau vykti veikla, darbas. Toks Merkurijaus tranzitas palankus smulkiam, nuobodžiam protiniam darbui, arba veiklai, turinčiai sąsają su apskaita, ataskaitomis, bus mažesnė klaidų tikimybė, stiprės kantrybė, dėmesingumas. Kada Merkurijus juda Jaučio ženklu, tokiu metu nebūdingas polinkis konfliktams, nors bandant atkakliai kuo nors įtikinti kitus, gali išryškėti užsispyrimas ir nesukalbamumas, galimas nenoras dalintis savomis mintimis.

Dvi pirmąsias gegužės mėnesio dekadas, Saturno harmoningo aspekto Uranui įtakoje, išradingumo ir sumanumo dėka galima sėkmingai surasti išeitį iš sudėtingų situacijų, galimas įtakingų žmonių palaikymas, palankus laikas naujų projektų ruošimui ir realizacijai, dalyvavimui politinėje, visuomeninėje veikloje, galimos pozityvios permainos gyvenime. Vidurinė gegužės dekada bus kiek dvejopa, kadangi bus juntama palanki Saturno ir Urano įtaka, o Veneros opozicijos Jupiteriui įtakoje, galimos neplanuotos išlaidos, problemos versle, galimi konfliktai su dalykiniais užsienio partneriais, dėl ko gali būti prarastos palankios galimybės, tvarkant svarbius reikalus galima stokoti kompetencijos. Šio aspekto įtakoje jausmai gali tapti intensyviais, gali išryškėti pavydas, galimas nepasitenkinimas asmeniniu gyvenimu, nusivylimas mylimais žmonėmis, nesusipratimai gali skatinti konfliktus, kas gali trukdyti darbui, veiklai.

Saulė dvi pirmąsias gegužės mėnesio dekadas eis tranzitu Jaučio ženklu, todėl laikotarpis bus palankus finansiniams reikalams, investicijoms, palanku tvarkyti reikalus, susijusius su bankais, firmomis, gamyba, verslu, toks tranzitas gali sustiprinti trauką materialinėms vertybėms, dvasiniams dalykams. Gegužės 20 d., 23:31 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Dvynių ženklą, todėl gali sustiprinti intelektualumą, sumanumą, paskatinti žinių siekimą, informacijos gavimą, o tokiu metu gali išryškėti užslėpti, iki šiol snaudę intelektualiniai gabumai. Saulės tranzitas Dvynių ženklu palankus mokslams, savęs lavinimui, tokiu metu galima sėkmingai išlaikyti egzaminus, apsiginti diplominį darbą, ar disertaciją. Tokiu metu palanku pradėti intelektualinio pobūdžio projektus, arba galima sėkmingai užbaigti anksčiau pradėtus darbus. Šis laikotarpis tinkamas kelionėms, komandiruotėms, tarpininkavimo ir komercinei veiklai, palankus užsiimantiems žurnalistika, rašymo veikla.

Gegužės 18 d. Venera suformuos destruktyvų aspektą Plutonui, jo pikas bus gegužės 25 d., o šio aspekto įtakoje gali sustiprėti jausmai, galimas polinkis mėtytis į kraštutinumus, pergyvenimai, gali išryškėti ūmumas, nekantrumas, kritiškumas, o bet koks nesusipratimas gali peraugti į konfliktą. Tokiu metu sunku valdyti emocijas, o įsižeidus dėl ko nors sunku nusiraminti, stiprėja noras įrodyti savo teisumą, o susiklosčiusi situacija gali tapti rimtu išbandymu.

Gegužės 25 d., 22:44 val. (Lietuvos laiku), 5-ame Dvynių ženklo laipsnyje stos Mėnulio jaunatis, todėl pirmoji naujo Mėnulio mėnesio diena bus palanki pasvajoti, numatyti tendencijas ateinančiam mėnesiui, kurti planus. Iki Mėnulio jaunaties momento vertėtų užbaigti darbus, grąžinti skolas, jeigu buvo su kuo nors susipykta, vertėtų pasistengti susitaikyti, tai tinkamas metas atsikratyti pasenusių, nereikalingų daiktų, įvairaus šlamšto, reikėtų išvalyti namų erdvę, nutraukti nereikalingus, išsisėmusius santykius. Mėnulio jaunatis Dvynių ženkle susijusi su giliais mąstymo ir emocinio imlumo pokyčiais, atverianti galimybę keisti gyvenimo būdą. Kadangi Dvynių ženklą valdantis Merkurijus formuoja harmoningą aspektą Neptūnui, tai jo įtakoje gali stiprėti vaizduotė, svajingumas, jautrumas, geranoriškumas, imlumas aplinkinių nuotaikoms, gebėjimas tarsi skaityti kitų mintis. Galimas polinkis mąstymui, pasinėrimui į savas mintis, gali gimti originalios, pozityvios idėjos, nors jos gali likti neįgyvendintomis, tokiu metu galima kiek atitrūkti nuo realybės. Galimas polinkis labiau kliautis intucija, nei nuovoka, tai palankus laikas kūrybiškiems, talentingiems žmonėms, kuriuos gali aplankyti įkvėpimas, skatinantis produktyviai kurti, tačiau dalykinei veiklai laikotarpis kiek mažiau palankus, kadangi mintys tampa aptakiomis, būna sunkiau susikoncentruoti į darbo procesus. Tokiu metu stiprėja įtaigumas, todėl sėkmingai galima užsiimti psichosomatinių susirgimų gydymu taikant hipnozės metodus. Mėnulio jaunaties metu Saulė ir Mėnulis yra jungties aspekte, kurio įtakoje gali išryškėti emocinis nestabilumas, nervingumas, nerimo jausmas, glebumas, abejingumas, ypač nepalankiai gali paliesti žmones, turinčius depresinių polinkių, tokiu metu lengviau galima suklysti, sunkiau prisitaikyti prie aplinkybių, dėl ko galimi ginčai. Aspekto įtakoje vaikai gali tapti nepaklusniais, kaprizingais, jiems sunkiau užmigti ir pabusti, juos sunkiau priversti padaryti tai, kas būtina. Tokiu metu gali pasireikšti negalavimai, stipriau kamuoti lėtinės ligos, galimi galvos skausmai, apatija, baimės, liūdesio jausmas be regimos tam priežasties. Tokiu metu padaugėja insulto, infarkto atvejų, ypač tai gali paliesti vyrus, kurie Mėnulio jaunaties įtakoje tampa labiau įsitempusiais, nervingais, agresyviais. Mėnulio jaunaties dieną nereikėtų pasiduoti emocijoms, per daug giliai pasinerti į liūdnas mintis, mažiau dėmesio kreipti į tokią dieną iškilusius nesutarimus, vertėtų vengti labai sunkaus fizinio darbo, jėgos pratimų (vertėtų sumažinti sportines apkrovas). Pirmąją Mėnulio mėnesio dieną nepalanku pradėti svarbius reikalus, daryti atsakingus sprendimus, pasirašyti sutartis, kontraktus, įsidarbinti, registruoti įmonę, ar pradėti verslą, tam palankesnės bus sekančios Mėnulio dienos.

Paskutinę gegužės dekadą, o ypač paskutinę savaitę bus juntama palanki Marso, Saulės ir Veneros formuojamų harmoningų aspektų įtaka, todėl šiuo metu gali išryškėti kūrybinis požiūris, nestandartiniai poelgiai tvarkant reikalus, galimos pozityvios permainos. Šiame periode galima jausmų pusiausvyra, dvasinė ramybė, protas vyrauja virš jausmų, gali stabilizuotis tarpusavio santykiai su kolegomis ir partneriais, emocijos netrukdo harmoningam bendravimui ir darbo procesui. Galimos pajamos iš verslo, gali sustiprėti dalykiniai ryšiai, palanku bendradarbiauti su laiko patikrintais partneriais. Tai bus palankus laikotarpis profesinei veiklai, karjerai, galima įgyti vadovybės palankumą, bei galima moralinė, arba materialinė paskata. Tokiu metu galima sėkmingai įsidarbinti, arba pereiti į perspektyvesnį darbą, tai palankus periodas svarbių, naudingų sutarčių, kontraktų pasirašymui, tinkamas laikas tvarkyti reikalus su bankais, pradėti nuosavą veiklą, arba plėsti esamą.

Gegužės mėnesį Jupiteris judės atatupstas Svarstyklių ženklu, todėl galimi apribojimai, gali išryškėti nepagrįstas optimizmas, per didelis pasitikėjimas savimi, o Saturnas toliau judės atatupstas Šaulio ženklu, skatindamas sugrįžti prie užvilkintų, neatliktų iki galo darbų ir reikalų, ištaisyti klaidas, pakoreguoti planus, ieškoti papildomų galimybių, užsiimti senais reikalais, nepradedant naujų svarbių darbų. Uranas gegužės mėnesį toliau eis tranzitu Avino ženklu, stiprindamas naujas viltis, polinkį laisvei, nepriklausomybei, norą išsiskirti iš kitų, bei siekį pakilti virš supančios aplinkos, o Neptūnas tęs kelionę Žuvų ženklu, stiprindamas kantrybę, svajingumą, įkvėpimą, subtilumą, nuolankumą, gebėjimą užjausti, suteikdamas galimybę pilnai realizuoti vidines savybes, aktyviai naudotis vidine intuicija, subtiliomis energijomis. Plutonas gegužės mėnesį judės atatupstas Ožiaragio ženklu, skatindamas griauti viską, kas kliudo naujiems pokyčiams, stiprindamas poreikį paleisti iš savo gyvenimo, išsilaisvinti iš visko nereikalingo, todėl šis mėnuo bus palankus atsikratyti senų skolų, pertvarkyti gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi.

Gegužės mėnesį palankios bus 28, 29, 30 ir 31 dienos.

Gegužės mėnesį nepalankios bus 5, 20 ir 22 dienos.

Likusios gegužės mėnesio dienos 1-4, 6-19, 21, 23-27 bus neutralios.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.