Horoskopas kovo mėnesiui

2015 metų kovo mėnuo bus gana reikšmingas ir kiek permainingas. Plutonas visą kovo mėnesį toliau judės tranzitu Ožiaragio, o Uranas eis tranzitu Avino ženklu, stiprėjančiai iki kovo mėnesio vidurio formuodami destruktyvų, konfliktinį tarpusavio aspektą, kurio įtakoje vėl galima tikėtis įtemptų situacijų pasaulyje. Neptūnas visą kovo mėnesį praleis Žuvų ženkle, stiprindamas vaizduotę, romantinius polinkius, dvasinius pergyvenimus, priklausomybę nuo kintančių nuotaikų, bei psichologinį imlumą supančios aplinkos įtakai. Juodasis Mėnulis tęs kelionę tranzitu Mergelės ženklu, stiprindamas smulkmeniškumą, perdėtą skrupulingumą, savianalizę, kraštutinumus bendravime su artimais žmonėmis, požiūryje į savo sveikatą. Baltasis Mėnulis kovo mėnesį toliau judės tranzitu Vandenio ženklu, stiprindamas gerąsias šio ženklo savybes, polinkį vidinei laisvei, nepriklausomybei, gebėjimą išreikšti savo individualumą, skatins įžvalgumą, nesavanaudiškumą, draugiškumą.

kovas15


Kovo mėnesį Jupiteris judės tranzitu retro kryptimi (judės atatupstas) Liūto ženklu, todėl laikotarpis bus palankus grįžti prie senų idėjų, neužbaigtų darbų, dabar gali atsirasti naujų galimybių anksčiau iškeltų tikslų įgyvendinimui. Marsas kovo mėnesį eis tranzitu Avino ženklu, skatindamas ryžtingumą, drąsius poelgius, todėl šiame periode vertėtų vengti skubotumo, pasitelkti apdairumą, nuovokumą, o energiją nukreipti konstruktyvia linkme, siekiant maksimalios naudos iš veiklos. Kovo 31 d. pavakare Marsas pereis į Jaučio ženklą, kuriame jo padėtis silpna, šiame ženkle Marsas „išvaryta" planeta, todėl gali išreikšti savo negatyvias savybes.
Venera pirmąją kovo mėnesio pusę eis tranzitu Avino ženklu, kuriame jos padėtis silpna, o prigimtinės savybės negali pilnai pasireikšti, todėl tokiu metu galima lengvai užmegzti naujas pažintis, gali stiprėti aistros, galimas polinkis nuotykiams, pramogoms, meilės romanams. Galimas aktyvumas jau esančiuose santykiuose, gali išryškėti simpatijos, stiprėti jausmai mylimiems žmonėms, bet tuo pačiu metu tikėtinas ir impulsyvumas, nepriklausomybės siekimas. Kovo 17 d. Venera pereis į Jaučio ženklą, kuriame jos kosminis statusas yra stiprus, todėl planeta gali išreikšti pačias geriausias savo prigimtines savybes, o todėl periodas iki kovo mėnesio pabaigos bus palankus naujoms pažintims, meilės ryšių užmezgimui, bei rimtų asmeninių santykių formavimui. Tai bus periodas, kada vyraus aistringumo, jausmingumo, stiprios fizinės traukos, gilių jausmų derinys, tokiu metu galimas polinkis siekti patikimų, stiprių santykių, šiuo metu gali sustiprėti jau esami meilės ryšiai, partneriškos sąjungos, išryškėti noras kuo daugiau laiko praleisti kartu su mylimu žmogumi, mėgautis teikiamais gyvenimo malonumais.
Pirmąją kovo mėnesio dekadą Merkurijus eis tranzitu Vandenio ženklu, todėl stiprins griežtai logišką mąstymą, ekstrvagantiškumą bendravime ir poelgiuose, tačiau ir poreikį surasti bendraminčių, tikrų draugų. Šis periodas palankus intelektualinei veiklai, tokiu metu gali stiprėti apdairumas, nuovokumas, išryškėti naujos idėjos, polinkis kurti naujus planus, o kovo 13 d. rytą, Merkurijui perėjus į Žuvų ženklą, bus stiprinama fantazija, vaizduotė, galimas polinkis intelektualinei kūrybai, interesas psichologijai, religijai, psichologijai. Kovo 31 d. naktį Merkurijus pradės judėti tranzitu Avino ženklu, todėl ši planeta, atsakinga už protinius gebėjimus, judrumą, kontaktus, gebėjimą bendrauti, gali skatinti įžvalgumą, gebėjimą analizuoti, polinkį gauti reikalingą informaciją. Saulė dvi pirmąsias kovo mėnesio dekadas eis tranzitu Žuvų ženklu, užbaigdama, apibendrindama judėjimą zodiako ratu, todėl šis periodas bus palankus nueito kelio ir atliktų darbų apmąstymui, bei nepadarytų iki galo darbų užbaigimui, gilinimuisi į savo vidinį pasaulį.
Esant tokiai planetų padėčiai ženkluose, bei formuojant atitinkamus tarpusavio aspektus, pirmąją kovo mėnesio dekadą kiek sudėtingesnės aplinkybės gali paliesti tarpusavio santykių sferą, išryškindamos prieštaravimus, skatindamos ginčus ir konfliktines situacijas, nors tuo pačiu, šiuo metu bus galima lengvai užmegzti santykius, tik būtinas gebėjimas formuoti tolimesnę jų eigą, kadangi mėnesio pradžioje, įvairių aspektų įtakoje, gali išryškėti aistros, stiprūs norai. Kovo 5 d., 20:05 val. (Lietuvos laiku) stos Mėnulio pilnaties fazė, kuri palies Mergelės ir Žuvų ženklų ašį, o artimu šiam momentui metu protas ir jausmai gali atsidurti priešpriešoje, skatindami dirglumą, todėl vertėtų neplanuoti svarbių reikalų, chirurginių operacijų, reikėtų labiau saugoti sveikatą, pasisaugoti apgaulių. Iš kitos pusės, pirmoji kovo dekada palanki bendravimui su draugais ir bendraminčiais, pasitelkus diplomatiškumą, galima spręsti problemas su stipriais, valdingais žmonėmis.
Antroji kovo mėnesio dekada galimai bus įtempta ir nenuspėjama, kadangi Marsas ir Uranas destruktyviai aspektuos Plutoną, todėl galima tikėtis kritinių situacijų tiek asmeniniame žmonių gyvenime, tiek aplinkybės gali nepalankiai paliesti tarpvalstybinius santykius, gali padidėti sprogimų, gaisrų, technikos gedimų pavojus, todėl šiame periode vertėtų labai gerai apgalvoti savo veiksmus, pasitelkti apdairumą, nuovokumą, bei labiau pasaugoti save, laikantis saugumo taisyklių. Tokiu metu galima klaidinga informacija, gali padaugėti vagysčių, apgaulių, skatinančių praradimus, gali tekti labiau pasirūpinti silpnos sveikatos, arba turinčių psichologinių problemų žmonėmis. Tačiau šiuo metu gana gerų rezultatų gali pasiekti žmonės, gebantys dalyvauti konkurencinėje kovoje, arba sumaniai ir atkakliai siekiantys pakilti karjeros laiptais, kadangi atitinkamai įdėjus pastangų, jiems tai gali pavykti.
Kovo 20 d., 11:36 val. (Lietuvos laiku), 30-ame Žuvų ženklo laipsnyje, stos Mėnulio Jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, todėl iki šio momento būtų palanku užbaigti anksčiau pradėtus darbus, grąžinti skolas, apmąstyti tai, ką pavyko pasiekti nueinančio mėnesio eigoje, bei galima sėkmingai kurti planus ateinančiam mėnesiui (tam bus palanki pirmoji Mėnulio diena, kuri tęsis iki kovo 21 d., 6:50 val, kada prasidės antra Mėnulio para). Naujo Mėnulio mėnesio pradžia sutaps su kitu svarbiu reiškiniu, kadangi kovo 20 d., 11:46 val. (Lietuvos laiku), 30-ame Žuvų ženklo laipsnyje, įvyks Pilnas Saulės užtemimas, kuris bus matomas šiauriniame Žemės pusrutulyje, Europoje, šiaurės Afrikoje, Rusijoje. Tai bus reikšmingiausias Saulės užtemimas per 16 metų, o nuo senų laikų Saulės užtemimo įtaka buvo vertinama kaip negatyvus rodiklis, kaip nepalankių klimato sąlygų, bado, epidemijų, mirties, pavojaus valstybių vadovams pranašas. Negatyvios Saulės užtemimo pasekmės realiai gali pasireikšti tuose regionuose, kuriuose šis užtemimas matomas, o taip pat gali paliesti tuos žmones, kurie gimė per užtemimą, arba šalia jo, arba taip vadinamame „koridoriuje tarp užtemimų", tačiau tokią įtaką gali pajausti kiekvienas individas asmeniškai, priklausomai nuo jo gimimo horoskopo nuorodų, bei to, kokius svarbius taškus jo horoskope paliečia užtemimo taškas. Tradiciškai rekomenduojama, artimu užtemimui periodu, ypatingai trys dienos iki ir trys dienos po užtemimo, neplanuoti jokių svarbių reikalų, nepradėti nieko naujo, geriau palankesniam laikui atidėti tolimas keliones. Užtemimo įtaka, kada būna paliesti asmeninio horoskopo taškai, galima ir didesniame laiko diapazone, o tą sferą, į kurią pakliūna užtemimas, jis suaktyvina sekančiam pusmečiui, iki sekančio užtemimo. Šio meto (užtemimų) įvykiai ateina iš aplinkos, jų neįmanoma valdyti, verta viską priimti taip, kaip yra, ieškant teisingų išeičių, šio meto aplinkybės nukreipia į aukštesnį lygmenį, griaunant tai, kas paseno – tokiu metu galima gauti impulsą kažkam naujam.
Paskutinė kovo mėnesio dekada bus tarsi nauju atskaitos tašku, kada baigiasi vienas astrologinis periodas, bei prasideda kiti nauji ciklai. Saulei baigiant kelionę Žuvų ženklu, užsibaigs ir tryliktieji Gaidžio metai pagal senovinę Avestos tradiciją. Kovo 21 d., 0:45 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Avino ženklą, kuriame jos padėtis labai stipri, tai Saulės egzaltacijos ženklas, todėl eidama tranzitu šiuo ženklu, ji gali stiprinti nuosavo reikšmingumo jausmą, elgesio demonstratyvumą, drąsumą, atvirumą, gali suteikti energingumo, skatinti lyderio pozicijų siekimą, gebėjimą užsidegti idėja ir vesti paskui save kitus. Saulės perėjimas į Avino ženklą sutaps su pavasario lygiadieniu, o sulig Saulės patekėjimu kovo 21 d., 6:25 val. (Lietuvos laiku), pagal senovės arijų tikėjimą, pagal Avestos tradiciją, prasidės nauji Jaučio metai, kurie bus keturioliktieji 32 metų cikle, simbolizuojantys taiką, todėl ši diena bus palanki ir ilgalaikių planų kūrimui visiems ateinantiems metams, iki sekančio 2016 metų pavasario lygiadienio, kada prasidės Barsuko metai.
Paskutinę kovo mėnesio dekadą Venera formuos harmoningus aspektus Neptūnui, Juodajam Mėnuliui, Saulė harmoningai aspektuos Saturną, Juodasis Mėnulis bus harmoningame aspekte su Plutonu, o Jupiteris formuos harmoningą aspektą Saturnui, todėl šis laikotarpis gali būti pats ramiausias kovo mėnesį. Šiuo metu galima pasiekti tuos tikslus, kurie įlgą laiką buvo nepasiekiami, galima planuoti susitikimus su stipriais, valdingais žmonėmis, galima surasti aplinkinius kelius sudėtingų problemų sprendimui, kurių nepastebi kiti, laikas palankus kūrybiškiems žmonėms, galimi pasiekimai. Šiame periode galima sustiprinti tarpusavio santykius, sėkmingai formuoti meilės ryšius, o jaučiantiems nuovargį, galima kiek sumažinti gyvenimo tempą, užsiimti savo sielos reikalais. Paskutinę kovo savaitę, destruktyvių aspektų įtakoje, vertėtų labiau pasirūpinti savo mityba ir fiziniu aktyvu, nenorintiems priaugti svorio, vertėtų kontroliuoti savo norus ir išlaidas, o iš kitos pusės, tai bus palankus laikas bendravimui su įtakingais žmonėmis, tokiu metu gali atsiverti naujos galimybės, galima pasirašyti kontraktus, susitarimus, tinkamas laikas savireklamai, prezentacijoms, tolimoms komandiruotėms, arba kelionėms.
Pačios palankiausios dienos kovo mėnesį bus 1, 2, 5, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29 ir 30.
Nepalankios dienos kovo mėnesį, kada būtinas atsargumas, bus 4, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 27, 28 ir 31.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
00 rss Sužinok
astrologines
naujienas pirmas
Get Adobe Flash player