Horoskopas rugpjūčio mėnesiui

2016 metų rugpjūčio mėnuo bus gana palankus, daugelis galės lengviau atsikvėpti, o atitinkamai įdėjus pastangų, bus galima pasiekti gerų rezultatų įvairiose veiklos sferose. Šis periodas bus palankus prekybai, tarpininkavimui, intelektualiniam darbui, profesionalumo stiprinimui, kvalifikacijos kėlimui, naujos, naudingos patirties kaupimui. Rugpjūčio mėnuo palankus įvairaus pobūdžio deryboms, dokumentų, ataskaitų rengimui, juridinių reikalų tvarkymui, kolektyviniam darbui. Mėnuo palankus meilei, bendravimui su kitais žmonėmis, naujų asmeninių santykių ir partnerystės ryšių užmezgimui, romantinėms pramogoms, bendroms kelionėms su mylimu žmogumi.

rugp16


Pirmoji rugpjūčio mėnesio pusė bus kiek dvejopa, prieštaringa, kadangi tuo pačiu metu bus juntama harmoninga ir destruktyvi planetų įtaka. Iš vienos pusės, gali stiprėti kantrybė ir ištvermė, gebėjimas gauti būtiną, svarbią informaciją, kas palanku tvarkant svarbius reikalus, šis periodas palankus finansiniu požiūriu, o iš kitos pusės, destruktyvių aspektų įtakoje, gali išryškėti priekabumas, gudrumas, išsiblaškymas, per didelis jautrumas, išlaidumas, santūrumo stoka, polinkis nusivylimui, apgaulėms, subjektyvumas. Dvi pirmąsias rugpjūčio mėnesio dienas bus Mėnulio mėnesio pabaiga, todėl laikas bus palankus anksčiau pradėtų darbų užbaigimui, tačiau netinkamas naujiems, svarbiems reikalams, jų pradžiai. Rugpjūčio 2 d., 23:45 val. (Lietuvos laiku), Liūto ženkle stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, todėl laikas bus palankus naujų planų sekančiam mėnesiui apmąstymui ir kūrimui. Ši Mėnulio jaunatis gali paskatinti naujų romantiškų santykių užmezgimą, sustiprinti kūrybinius polinkius ir siekius, suteikti energijos, tačiau norint pasiekti gerų rezultatų, nevertėtų skubėti, o pasitelkti kantrybę, nuovokumą ir atkaklumą. Mėnulio jaunaties įtaka stipriau palies ugnies stichijos – Avino, Liūto ir Šaulio, bei oro stichijos – Dvynių, Svarstyklių ir Vandenio zodiako ženklų atstovus, tačiau individuali įtaka kiekvienam zodiako ženklo atstovui gali būti skirtinga, tačiau ši įtaka stiprins kūrybinio augimo, savo individualumo išryškinimo galimybes.
Rugpjūčio mėnesį Merkurijus eis tranzitu Mergelės ženklu, kuriame jo padėtis dvigubai stipri, išryškindamas praktiškumą, racionalumą veikloje, gebėjimą atsakingai tvarkyti dokumentus, sisteminti žinias, bus tinkamas laikas bendravimui, intelektualinio pobūdžio veiklai, mokslui, artimoms ir tolimoms kelionėms. Venera rugpjūčio mėnesio pradžioje eis tranzitu Liūto ženklu, todėl laikotarpis bus palankus meilei, kūrybinei saviraiškai, pramogoms, o rugpjūčio 5 d. pavakare, Venerai perėjus į Mergelės ženklą, kuriame jos padėtis silpna, todėl planeta negali pilnai išreikšti savo prigimtinių savybių, todėl gali išryškėti santūrumas, praktiškumas jausmuose, ekonomiškumas finansiniuose reikaluose. Tokio tranzito metu gali būti kiek sunkiau užmegzti santykius, kadangi tikėtinas priekabumas renkantis partnerius, tačiau šiuo metu užsimezgę ryšiai galėtų tapti ilgalaikiais. Pirmomis rugpjūčio mėnesio dienomis Marsas eis tranzitu Skorpiono ženklu, stiprindamas valią ir drąsą, suteikdamas energijos, o rugpjūčio 2 d. vakare, Marsas pereis į optimistinį Šaulio ženklą, suteikdamas nuovokumo tvarkant reikalus, stiprindamas optimizmą, organizuotumą, veiklumą, polinkį kelionėms, galimybę užmegzti ryšius ir bendradarbiavimą su užsieniečiais. Jupiteris visą rugpjūčio mėnesį eis tranzitu Mergelės ženklu, stiprindamas polinkį taupumui, ekonomiškumui, praktiškumui, bei nepatiklumui.
Pirmąją rugpjūčio mėnesio pusę Saturnas judės atatupstas Šaulio ženklu, todėl tokio tranzito metu galima stokoti nuoseklumo, sistemiškumo, gali būti sunkiau pakelti vienatvę, tačiau šis laikas bus palankus savo veiklos struktūros peržiūrai, sukauptos patirties pagrindu ją galima tobulinti. Norint pradėti ką nors naujo, viskas gali vykti labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, užsilaikymai, polinkis vengti atsakomybės (gali susilpnėti atsakomybės jausmas). Rugpjūčio 13 d., 12:49 val. (Lietuvos laiku), Saturnas nustos judėti atatupstas, apsisuks ir pradės judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu, todėl stiprės vidinis tvirtumas ir nuostatos, reiklumas sau, polinkis esminėms permainoms.
Antroji rugpjūčio mėnesio pusė bus palankesnė, harmoningesnė, tokiu metu gali stiprėti patrauklumas, išradingumas, dalykiškumas, vaizduotė, pasitikėjimas savomis jėgomis, grožio ir harmonijos siekimas. Rugpjūčio 18 d. stos Mėnulio pilnatis, jos pikas bus 12:27 val. (Lietuvos laiku), bus paliesta Vandenio ir Liūto ženklų ašis, todėl artimu šiam momentui metu, bus juntamas aktyvumas, daugės energijos, tokiu metu galimi įdomūs susitikimai, gali stiprėti žingeidumas, polinkis bendrauti su įdomiais žmonėmis, keistis idėjomis, naujų įspūdžių siekimas. Šiuo metu vertėtų ryžtingai siekti užsibrėžtų tikslų, o į save tarsi pažvelgti iš šalies ir įvertinti, ką reikėtų keisti savyje, o Mėnulio pilnaties įtaką stipriau gali pajausti Jaučio, Liūto, Skorpiono ir Vandenio zodiako ženklų atstovai, kurie gali gauti kūrybinį impulsą, pajausti suaktyvėjusias gyvenimiškas jėgas, išryškinti savo norus, bei gebėjimą praktiškai ir naudingai realizuoti savus talentus.
Paskutinę rugpjūčio mėnesio dekadą trys planetos keis savo padėtį. Tris pirmąsias rugpjūčio mėnesio savaites Saulė eis tranzitu Liūto ženklu, kurį ji valdo, todėl jos padėtis bus stipri, o tokio tranzito įtakoje, galima atskleisti savo kūrybinius gabumus ir individualybę, laikas palankus meilei, pomėgiams, gali dominti sportas savam malonumui. Rugpjūčio 22 d., 19:38 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Mergelės ženklą, todėl gali stiprinti pareigos jausmą, polinkį savianalizei, norą pertvarkyti savo vidinį pasaulį, toks tranzitas palankus organizmo stiprinimui, įvairioms sveikatinimo procedūroms.
Paskutinę rugpjūčio mėnesio dekadą bus akcentuotas Mergelės ženklas, kuriame susitelks kelios planetos, jame tranzitu judės Saulė, bei tarpusavio jungtyje bus Merkurijus, Venera ir Jupiteris, todėl šių planetų įtaka gali skatinti pozityvius įvykius ir palankius pokyčius, turinčius įtakos ateičiai. Kadangi šiuo metu susijungs taip vadinama "mažosios laimės" planeta Venera, bei "didžiosios laimės" planeta Jupiteris, tai šių planetų įtaka gali tiesiog išryškinti talentą gyventi, džiaugtis ir mėgautis gyvenimu, kūrybiškai išreikšti ir praktiškai pritaikyti savus talentus, tokiu metu gali lydėti sėkmė, galimas laimės pojūtis, harmonijos, grožio siekimas.
Rugpjūčio 30 d., 5:07 val. (Lietuvos laiku), Venera pradės eiti tranzitu Svarstyklių ženklu, šis tranzitas truks iki rugsėjo 23 d. Veneros padėtis Svarstyklių ženkle labai stipri, todėl planeta gali pilnai atskleisti savo prigimtines savybes, o šiame periode gali išryškėti geras skonis, taikingumas, draugiškumas, polinkis maloniam bendravimui, kompromisų siekimui. Rugpjūčio 30 d., 16:04 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus apsisuks ir pradės judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, o Merkurijaus retro fazė tęsis iki rugsėjo 22 d. Kada Merkurijus juda atatupstas, lėtėja mąstymas, reakcijos, silpnėja atmintis, greičiau atbunka pastabumas, nors stiprėja analitiniai gabumai, tokiu metu žmonės gali blogai vieni kitus suprasti, galimas nesėkmingas bendravimas, nesutarimai dėl menkniekių, kada neįvertinami tikrieji ketinimai, daroma daugiau klaidų, nei įprastai. Tokiu metu gali daugėti informacinės painiavos, galimos klaidos rašant, skaičiuojant, gali dingti dokumentai, laiškai, gauta informacija gali būti netiksli, iškreipta, todėl vertėtų mažiau pasitikėti, atidžiau dirbti su dokumentais, tikrinti gautą informaciją. Retrogradinio Merkurijaus periodas nepalankus naujiems projektams, jų pradžiai, tokiu metu nevertėtų planuoti derybų, susitarimų, pasirašyti sutarčių, arba sandorių, keisti darbą, pradėti naują mokymosi ciklą, arba pirkti stambius pirkinius.
Rugpjūčio mėnesį Uranas judės atatupstas Avino ženklu, šios planetos retro fazė tęsis iki gruodžio 29 d., o tokio tranzito metu gali išryškėti polinkis daugiau bendrauti su senais draugais, galimas stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, pilnai panaudoti savo kūrybinį potencialą, išradingumą, galimas polinkis nepaisyti tradicijų. Tokiu periodu nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, daug efektyvesnė galėtų būti išlaukimo taktika.
Neptūnas toliau judės atatupstas Žuvų ženklu, kuriame jo padėtis stipri, skatindamas kantrybę, gebėjimą prisitaikyti, subtilumą, permaningas nuotaikas, tačiau tokio tranzito metu gyvenime gali būti daug chaoso, saviapgaulės, įtaigumo, tai gali būti periodas, kada riba tarp realybės ir iliuzijų tampa vos regima, vos juntama, nors tokiu metu gali išsipildyti kai kurios svajonės. Toks retrogradinės planetos periodas palankus, norint įsigilinti į savo esybę, vidinį pasaulį, tokio tranzito metu rekomenduojama užsiimti kūryba, muzika, vystyti savo dvasingumą, suvokti aukščiausias kosmines vibracijas, sferų harmoniją.
Plutonas rugpjūčio mėnesį irgi judės atatupstas Ožiaragio ženklu, kuris yra jo egzaltacijos vieta, todėl planetos kosminis statusas bus stiprus. Retro fazės ir tranzito per Ožiaragio ženklą periodu, Plutonas gali skatinti praktiškumą, apdairumą, įžvalgumą, bet tuo pačiu gebėjimą išsilaisvinti iš visko, kas trukdo judėti į priekį.
Juodasis Mėnulis tęs tranzitą Skorpiono ženklu, kuriame jis stiprus, todėl jos įtaka stipriai negatyvi, o tokio tranzito metu galimos fizinio ir moralinio smurto išraiškos, agresyvumas, savanaudiškumas ir savininkiškumas.
Rugpjūčio mėnesį palankios bus 14, 15, 21 ir 24 dienos.
Nepalankios rugpjūčio mėnesį bus 1, 4-6, 8, 11, 12 dienos.
Likusios rugpjūčio mėnesio dienos, tai 2, 3, 7, 9, 10, 13, 16-20, 22, 23, 25-31 dienos bus neutralios.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
00 rss Sužinok
astrologines
naujienas pirmas