Horoskopas rugsėjo mėnesiui

2014 metų rugsėjo mėnesį lėtai judančios planetos, tai Uranas, Neptūnas ir Plutonas eis tranzitu tai pačiais ženklais, kaip ir praėjusį rugpjūčio mėnesį, visos šios planetos bus retro fazėje, lėtindamos atitinkamus socialinius procesus, tačiau rugsėjo 23 dienos naktį, Plutonas keis judėjimo kryptį iš retrogradinės į direktyvinę, todėl paskutinę savaitę gali stiprinti ryžtingumą, atkaklumą, ištvermę, energingumą ir valdingumą. Saturnas visą rugsėjo mėnesį toliau eis tranzitu Skorpiono ženklu, skatindamas kantrybę, atsakomybės ir prieraišumo jausmą, sveikas ambicijas, nuovokumą ir įžvalgumą. Jupiteris visą rugsėjo mėnesį praleis Liūto ženkle, stiprindamas polinkį plėsti savo nuosavą erdvę, akiratį, gebėjimą išsiskirti iš supančios aplinkos, gali stipriti valią, energingumą, skatinti įkvėpimą. Tokia planetos padėtis gali neskatinti esminių permainų, bet gali padėti siekti stabilumo, tvirto gyvenimo pagrindo sukūrimo, įsitvirtinimo ties tuo, kas jau pasiekta.

rugsejis2014


Marsas pirmąją rugsėjo mėnesio pusę eis tranzitu Skorpiono ženklu, kuriame jo kosminis statusas stiprus, kadangi jis valdo šį ženklą, todėl šiame periode jis gali suteikti energijos, drąsos, ryžtingumo, gali skatinti gebėjimą teisingai suvokti realybę, greitai daryti sprendimus, atlikti sunkias užduotis, arba slaptus pavedimus. Gali išryškėti polinkis įgyti, turėti, užvaldyti, todėl pirmoji mėnesio pusė bus palanki sunkių užduočių atlikimui. Rugsėjo 14 dienos naktį Marsas pereis į Šaulio ženklą, tokia planetos padėtis gali sustiprinti siekį užimti vyraujančią poziciją įvairiose situacijoje, darbo kolektyve, tarpusavio santykiuose, arba šeimoje. Tokiu metu lengva įsijungti į aktyvią sąveiką su supančiu pasauliu, gali išryškėti entuziazmas, ambicingumas, veiksmų laisvės siekimas, gali lydėti sėkmė moksle, laikas palankus tolimoms kelionėms.
Rugsėjo mėnesio pradžioje, kol Venera dar eis tranzitu Liūto ženklu, galimas polinkis laisvei, nepriklausomybei, noras išsiskirti, pakilti virš supančios realybės, gali stiprėti nuosavos savivertės jausmas, tačiau ir gerumas, nuoširdumas, gebėjimas džiaugtis gyvenimu, atvirumas reiškiant simpatijas ir antipatijas, nepriklausomybė jausmuose. Rugsėjo 5 d. vakare, Venerai perėjus į Mergelės ženklą, kuriame jos padėtis silpna, gali išryškėti tokios savybės, kaip polinkis neišsiskirti iš minios, santūrumas, dėmesys detalėms, smulkmenoms. Tokiu metu gali stiprėti pareigingumas, atsakomybė, gebėjimas stengtis, dėti pastangas, tačiau pirmos dekados pabaigoje, antros pradžioje, kada Venera atsidurs opozicijoje Neptūnui, galimas polinkis iliuzijoms, tuščiam svajingumui, galimos apgaulės, gali silpnėti valia, noras plaukti pasroviui, pataikauti saviems norams. Mergelės ženklu Venera judės tranzitu iki rugsėjo 29 d. vakaro, kada pereis į Svarstyklių ženklą, kuriame jos padėtis stipri, todėl mėnesio pabaigoje galimas poreikis meilei, gali išryškėti polinkis pramogauti, maloniai bendrauti, dalyvauti linksmose kompanijose, siekti tarpusavio supratimo, harmonijos santykiuose.
Merkurijus rugsėjo pirmąją dieną dar eis tranzitu Mergelės ženklu, stiprindamas intelektualumą, įžvalgumą ir praktiškumą, o rugsėjo 2 d. rytą, perėjęs į Svarstyklių ženklą, gali stiprinti proto aktyvumą, smalsumą, mentalinį imlumą, intuiciją, draugiškumą, gebėjimą bendrauti, išspręsti nesutarimus, vengti konfliktinių situacijų. Mėnesio pabaigoje, rugsėjo 28 d. naktį, Merkurijus pradės eiti tranzitu Skorpiono ženklu, todėl gali išryškėti polinkis uždarumui, slaptumui, protas gali tapti labiau aštriu, kibiu, įžvalgiu, gali išryškėti dėmesingumas, pastabumas, praktiškumas ir veiklumas.
Saulė iki paskutinės rugsėjo mėnesio savaitės eis tranzitu Mergelės ženklu, skatindama vidinį pasyvumą, tačiau tuo pačiu ir racionalumą, nuovokumą, praktiškumą, atsargumą ir apdairumą, gebėjimą stengtis ir mokytis, interesą žinioms. Rugsėjo 23 d. rytą, Saulei perėjus į Svarstyklių ženklą, kuriame jos padėtis silpna, gali stiprėti vidinis aktyvumas, judrumas, saikingas ambicingumas, tačiau išorinis pasyvumas gali skatinti vengti aktyvaus bendravimo su kitais žmonėmis, nenorą įsigilinti į svetimas problemas, gali būti juntama energijos stoka, tačiau tai bus palankus laikas lengvam bendravimui, kuris galėtų pakelti nuotaiką.
Rugsėjo mėnuo palankus daugeliui naudingų darbų, šiame periode galima sėkmingai kaupti naudingą patirtį, pasinaudoti patyrusių žmonių patarimais, galima dalyvauti įvairaus pobūdžio veikloje, arba renginiuose. Darbus ir užduotis vertėtų atlikti iš esmės, neskubant, reikėtų vengti skubotų sprendimų, visose gyvenimo sferose siekti stabilumo, patikimumo, harmonizuoti tarpusavio santykius.
Pirmoji rugsėjo mėnesio dekada palanki svarbiems darbams, tokiu metu galima sėkmingai įgyvendinti idėjas, realizuoti planus, tokiu metu pakaks energijos ir gebėjimo įveikti kliūtis, pasiekti užsibrėžtus tikslus, galima sėkmingai tvarkyti verslo reikalus, plėsti savo veiklos sferas, siekti pripažinimo tarp profesionalų, suburti bendraminčių komandą, tačiau šiuo metu vertėtų didesnį dėmesnį skirti asmeniniams santykiams, kontroliuoti savo emocijas, jausmus, poelgius.
Vidurinė rugsėjo mėnesio dekada gali būti kiek dvejopa, iš vienos pusės, galima sėkmė profesinės veiklos, nuosavos veiklos sferose, tokiu metu gali daug kas pavykti kūrybinių profesijų atstovams, gali atsirasti puikių progų, siekiantiems pakilti karjeros laiptais, norintiems stiprinti savo kvalifikaciją, profesionalumą. Iš kitos pusės, kiek sudėtingesnis periodas gali būti tarpusavio santykių plotmėje, kadangi gali stiprėti polinkis priekabiauti, kritikuoti, išryškinti kitų trūkumus, kas gali nepalankiai įtakoti tarpusavio santykius šeimose, arba skatinti tarpusavio trintį, nesklandumus bendraujant, įsimylėjusių žmonių porose. Šiame periode galima stokoti realybės jausmo, galimas atitrūkimas nuo tikrovės, nenoras priimti objektyvias aplinkybes, gali pasireikšti emocinis nestabilumas.
Paskutinė rugsėjo mėnesio dekada bus palanki bendravimui, tokiu metu galima užmegzti naujas pažintis, draugiškus ryšius, surasti bendraminčių, išspręsti ginčytinas ir konfliktines situacijas, surasti bendrus sąlyčio taškus, harmonizuoti įvairaus pobūdžio tarpusavio santykius. Šiuo metu gali tekti gebėti greitai ir lanksčiai reaguoti į iškilusias situacijas, surasti bendrą kalbą su įvairiais žmonėmis, diplomatiškai prisiderinti prie kintančių aplinkybių, periodas palankus kūrybinių, intelektualinių profesijų atstovams, kultūros sferos darbuotojams. Atsakingas ir esminis požiūris į tarpusavio santykius, šiuo metu gali padėti sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą šeimose, suformuoti pozityvų psichologinį klimatą namuose, bei laikotarpis palankus norintiems užmegzti rimtus ryšius, formuoti asmeninius santykius.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
Get Adobe Flash player