Horoskopas spalio mėnesiui

Saulė didžiąją 2014 metų spalio mėnesio dalį judės tranzitu Svarstyklių ženklu, kuris jai nepalankus, todėl galima kiek stokoti energijos, jėgų, tačiau šis draugiškumo ir taikingumo ženklas gali skatinti tokias savybes, kaip harmonijos siekimas supančiame pasaulyje, tai gali paliesti įvairaus pobūdžio partneriškus ryšius, šeimos santykius su visuomene, galimas polinkis plėsti savo akiratį, aktyviai bendrauti su aplinkiniais, tačiau tuo pačiu reikiamos distancijos išlaikymas, apsaugant save nuo išorinio poveikio, nenoras įsigilinti į svetimas problemas. Gali stiprėti interesas gražiems daiktams, subtilumas, mentalinis imlumas, tvarkos ir harmonijos siekimas, intelektualumas. Spalio 23 d. Saulė pereis į Skorpiono ženklą, todėl stiprins individualumą, ambicingumą, judrumą, ryžtingumą, kantrybę, ištvermę, darbingumą. Tokio tranzito metu gali išryškėti savininkiškumo jausmas, aistringumas, stiprūs išgyvenimai, slaptumas, jausmingumas, turtinga vaizduotė, savitvarda, disciplina, o nuotaikos, dvasinės ir psichinės būsenos gali stipriai priklausyti nuo supančios aplinkos, artimų žmonių. Tokiu metu būdingas gebėjimas vidine jėga, magnetizmu išsiskirti iš minios, veržlumas, pasitikėjimas savimi, savomis jėgomis, valdingumas, kibumas, valia ir energingumas, įžvalgumas, realistiškumas ir praktiškumas, rūpestingumas, nors su tam tikru grubumo, vidinės emocinės įtampos atspalviu, gebėjimas surasti silpnas priešininkų vietas, bei tuo pasinaudoti.

10 2014 spalis


Spalio mėnesio pradžioje Merkurijus judės Skorpiono ženklu, todėl pirmąją dekadą gali išryškėti tokios savybės, kaip protinis darbingumas, įžvalgumas, kibumas, pareigingumas, gebėjimas stengtis, slaptumas, interesas svetimoms paslaptims, tačiau ir viskam, kas susiję su okultine, kriminaline, slapta gyvenimo puse, gali išryškėti kritiškumas, sarkazmas. Spalio 4 d. vakare Merkurijus, būdamas Skorpiono ženkle, keis judėjimo kryptį, jis pradės judėti atatupstas, todėl spalio 10 d. vėl sugrįš į Svarstyklių ženklą, kuriame praleis visą likusią mėnesio dalį, o spalio 25 d. jis vėl pradės judėti direktyvine kryptimi. Kol Merkurijus bus Svarstyklių ženkle, galima tikėtis subtilumo ir paviršutiniškumo mąstyme, polinkio jaudintis, tačiau ir greitai nusiraminti, siekti kompromisų bendravime, galimas interesas menui, kultūriniams renginiams. Merkurijaus retro fazės metu, spalio 4-25 dienomis, nepalanku užsiimti naujais projektais, keisti darbą, pradėti naują mokymosi ciklą, vykti į tolimas keliones, pasirašyti svarbias sutartis, kontraktus, užmegzti naujas pažintis, pirkti tokius daiktus, kaip automobiliai, kompiuteriai, telefonai, spausdintuvai (jie gali būti su defektais), navigacinės sistemos. Šis periodas labiau palankus atlikti tai, kas buvo vis atidėliojama, vilkinama, galima taisyti anksčiau padarytas, klaidas, tvarkyti, rūšiuoti, išmesti nereikalingus dokumentus, atnaujinti nutrūkusius ryšius su draugais, kolegomis, giminaičiais, kaupti energiją.
Venera iki spalio 23 dienos eis tranzitu Svarstyklių ženklu, kuriame ji gali pilniausiai išreikšti savo savybes, todėl gali stiprėti polinkis maloniam bendravimui, draugiškumas, susitarimų ir kompromisų siekimui, tokiu metu galimas dėmesingumas, švelnumas artimų žmonių, vaikų atžvilgiu, užuojauta aplinkiniams, interesas menui, kultūrinėms pramogoms, gražiems daiktams, malonumams, komfortui savuose namuose. Paskutinę spalio mėnesio savaitę, kada Venera 23 dienos vakare pereis į nepalankų jai Skorpiono ženklą, gali išryškėti tokios savybės, kaip emocinis prieraišumas, darbingumas, pareigingumas, dėmesys detalėms ir smulkmenoms, ryžtingumas, ūkiškumas, ekonomiškumas, kantrybė, ištvermė, nuosavos savivertės jausmas, gebėjimas paklusti, tuo pačiu atlaikant bet kokį spaudimą.
Didžiąją spalio mėnesio dalį Marsas eis tranzitu Šaulio ženklu, todėl gali stipriai pasireikšti vidinė energija ir tokios savybės, kaip drąsumas, atvirumas, siekis užimti vyraujančią padėtį darbo kolektyve, arba namuose, tokiu metu galima tikėtis polinkio laisvei, nepriklausomybei, greitai daromų sprendimų, entuziazmo įgyvendinant savo siekius. Šiame periode gali stiprėti noras keliauti, ryšiai ir bendravimas su užsieniečiais, interesas mokslui, religijai, svetimoms kultūroms. Spalio 26 d. Marsas pereis į Ožiaragio ženklą, kuriame jo padėtis išskirtinai stipri, todėl tokiu metu gali stiprėti uždarumas, darbštumas, praktiškumas, dalykiškumas, gebėjimas paklusti, veikti neskubant, apgalvojant savo veiksmus ir planus, gali stiprėti atkaklumas, tikslingumas, disciplinuotumas, budrumas ir įžvalgumas, polinkis įveikti visas kliūtis savo kelyje į tikslą.
Jupiteris visą spalio mėnesį praleis Liūto ženkle, stiprindamas polinkį ekspansijai, asmeninės erdvės plėtrai, gali skatinti norą keliauti, formuoti sau tikslus, juos įgyvendinti, užmegzti naudingas pažintis. Saturnas eis tranzitu Skorpiono ženklu, stiprindamas darbštumą, atsakomybę, slaptumą ir santūrumą, discipliną, sveiką nuovoką, polinkį siekti materialinės gerovės. Tolimos, lėtai judančios planetos toliau eis tranzitu tais pačiais ženklais, kaip ir praeitą mėnesį.
Įvertinus planetų padėtį ženkluose, jų formuojamus tarpusavio aspektus, tai pirmąją spalio mėnesio dekadą galima sėkmingai formuoti asmeninius santykius, stiprinti meilės ryšius, periodas bus palankus daugiau laiko praleisti su artimais, mylimais žmonėmis. Profesinės, darbinės veiklos sferoje didelių pasiekimų tikėtis neverta, šiuo metu pozityvius rezultatus gali skatinti ankstesnis įdirbis, įdėtos pastangos, siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Spalio 8 dieną, 13:55 valandą (Lietuvos laiku), 16-ame Avino ženklo laipsnyje įvyks pilnas Mėnulio užtemimas, kurio įtaka gali būti dvejopa. Užtemimo taškas bus jungtyje su Uranu, esančiu Avino ženkle, Mėnuliui opozicijoje esanti Saulė bus jungtyje su Venera, abi planetos randasi Svarstyklių ženkle, o šioje užtemimo ašyje esančios planetos formuos destruktyvius aspektus Plutonui, esančiam Ožiaragio ženkle, todėl suformuos uždarą destruktyvių aspektų figūrą, kurios įtaka gali skatinti dramatiškus įvykius, įvairaus pobūdžio transformacijas. Iš kitos pusės, Mėnulis, būdamas jungtyje su Uranu Avino ženkle, per harmoningus aspektus Jupiteriui, esančiam Liūto ženkle, bei Marsui, esančiam Šaulio ženkle, ugnies stichijos ženkluose susiformuos uždarą harmoningų aspektų figūrą, todėl šio užtemimo įtaka gali skatinti ir netikėtus, permainingus įvykius, bei palankias galimybes, gali įtakoti įvairaus pobūdžio tarpusavio santykius, asmeninį gyvenimą, meilės ryšius, meno ir kūrybos sferą. Tai bus ir Mėnulio pilnaties dienos, todėl artimomis šiai datai dienomis gali stiprėti dirglumas, nervingumas, valdingumas, tokiu metu gali padaugėti konfliktinių situacijų, vertėtų sąmoningai valdyti savo emocijas, psichologines būsenas, saikingai vartoti alkoholį, arba visai jo atsisakyti, norint išvengti nemalonių situacijų.
Vidurinę spalio mėnesio dekadą galima daug bendrauti su užsieniečiais, užmegzti partneriškus ryšius su žmonėmis iš toli, vykti į dalykines keliones, palanku būti gamtoje, užsiimti aktyviu laisvalaikiu. Tokiu metu galima užsiimti finansinių reikalų tvarkymu, naujų pajamų šaltinių paieškomis, sustiprinti savo biudžetą. Šiame periode galima sėkmingai užsiimti einamaisiais reikalais, galima peržiūrėti savo veiklą, padaryti būtinas permainas.
Paskutinę spalio mėnesio dekadą galimas aktyvumas formuojant tarpusavio santykius su žmonėmis, sėkmė galima verslo, prekybos sferose, šiame periode Saulė ir Venera formuos harmoningus aspektus Neptūnui, kurių įtakoje gali stiprėti įkvėpimas, kūrybiniai polinkiai, interesas menui, muzikai, grožiui, materialinės gerovės siekimas. Spalio 24 dienos naktį, 0:57 valandą (Lietuvos laiku), pirmame Skorpiono ženklo laipsnyje, įvyks dalinis Saulės užtemimas, o užtemimo taškas ir Saulė bus jungtyje su Mėnuliu, bei Venera, o šios traousavio jungtyje esančios planetos formuos harmoningus aspektus Marsui ir Neptūnui, todėl užtemimas gali skatinti harmonizuojančią įtaką, gali paskatinti interesą menui, psichologijai, mistikai ir okultizmui. Tai bus 17 N saroso serijos užtemimai, kurių esmė bus impulsyvios energijos įnešimas į įvykius. Užtemimai skatins audringą bendravimą, iškels klausimus, motyvuojančius žmones, o tokia motyvacija gali paliesti finansinius projektus, arba tarpusavio santykius, tačiau, kad ir kokia bebūtų ši motyvacija, ji bus impulsyvi, audringa, aistringa. Tradiciškai, užtemimui artimos dienos, trys dienos iki ir trys dienos po užtemimo, laikomos nepalankiomis, tokiu metu nevertėtų planuoti jokių svarbių reikalų, susitikimų, nepradėti nieko naujo, geriau palankesniam laikui atidėti tolimas keliones. Užtemimo dieną vertėtų ramiai apmąstyti tai, kas buvo pasiekta iki šio momento, palanku kurti planus ateičiai. Kadangi dalinio Saulės užtemimo momentu stos Mėnulio jaunatis, kurios įtaka bus labai stipri, todėl iki šio momento vertėtų grąžinti skolas, susitaikyti, jeigu buvote su kuo nors susipykę, užbaigti anksčiau pradėtus darbus, o po jaunaties momento, pirmoji Mėnulio para, kuri tęsis iki 8:24 valandos, bus palanki naujų planų kūrimui, tokiu metu galima planuoti savo veiksmus ateinančiam mėnesiui, kadangi šią Mėnulio parą mintys įgyja ypatingą galią. Pirmąją Mėnulio parą nepalanku pradėti naujus darbus, arba startuoti su naujais projektais, tokiu metu vertėtų vengti neapgalvotų veiksmų, kadangi gali stigti aiškaus mąstymo, todėl nepalanku tvarkyti svarbių finansinių, turtinių reikalų, o naujoms iniciatyvoms palankesnis laikas prasidės tik nuo spalio 25 dienos ryto. Paskutinę spalio mėnesio savaitę į susikaupusių ūkinių ir buitinių reikalų tvarkymą, vertėtų įtraukti šeimos narius, tai padėtų susitelkti namiškius, bei bendromis jėgomis suformuoti pozityvų psichologinį klimatą namuose. Šis periodas bus palankus plėtrai daugelyje gyvenimo sferų, tinkamas naujoms iniciatyvoms, planų realizavimui, dalykiniams ryšiams, pažintims, romantiškoms pramogoms, meilei, dalyvavimui kultūriniuose renginiuose, tolimoms kelionėms.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 
00 rss Sužinok
astrologines
naujienas pirmas
Get Adobe Flash player