Horoskopas 2014 metams

Ateinantys 2014 metai bus kiek permainingi, palankius periodus keis labiau destruktyvios aplinkybės, sudėtingos situacijos, todėl daugelis savo gyvenime gali tikėtis tam tikrų pokyčių, esminių permainų. Gana sudėtingas periodas galimas šventiniu periodu, nepalankus bendras astrologinis fonas gali išryškėti jau naujųjų metų išvakarėse, bei pirmomis 2014 metų dienomis, kada dėl tam tikros planetų padėties, susiformuos gana destruktyvi įtemptų aspektų figūra, skatinanti netikėtas situacijas, vidinį poreikį laisvei, impulsyvius veiksmus, tarpusavio supratimo stoką, todėl, siekiant išlaikyti pakilią šventinę nuotaiką, gerus tarpusavio santykius supančioje aplinkoje, per šventes vertėtų būti labiau diplomatiškais, geranoriškais, pakantesniais šalia esantiems, siekti harmonijos, kas padėtų išvengti nepageidaujamų pasekmių.
Dviejų metų pagal Rytų tradiciją sandūroje, baigiantis Juodosios vandens Gyvatės metams, bei 2014-01-30 dieną, 23:39 valandą (Lietuvos laiku) sekančių metų estafetę perimant Žaliajam mediniam Arkliui (Žirgui), tuo pačiu metu, Jupiteris bus opozicijoje Plutonui, todėl tai bus gana įtemptas periodas, kada gali būti sunku formuoti harmoningus tarpusavio santykius su kitais žmonėmis, kada stiprės polinkis primesti savo nuomonę. Vasario mėnesį bus juntama negatyvi Jupiterio konfliktinio aspekto Uranui įtaka, kuri gali pasireikšti impulsyvumu, nepraktiškumu, naujovių siekimu, tačiau, tokiu metu gali būti blogai matomos ateities perspektyvos, todėl svarbiuose reikaluose būtinas atsargumas, apdairumas.

ireminta


Trys tolimos, lėtai judančios planetos, visus 2014 metus judės tranzitu tais pačiais ženklais, kaip ir praėjusiais metais. Plutonas, transformacijos planeta, kuri turi sąsają su giliausiais pasąmonės klodais, jausmais, emocijomis, vidinėmis charakterio savybėmis, eis tranzitu Ožiaragio ženklu, pasižyminčiu konservatyviomis nuostatomis ir disciplina, periode 2014.04.15 - 09.23 dienomis jis bus retro fazėje (judės atatupstas), todėl tai bus palankus laikas vidinei analizei, išsilaisvinimui iš visko, kas nereikalinga, kas atgyveno, išsisėmė, o susiklostę aplinkybės gali palankiai įtakoti profesinės veiklos sferą, skatinti atskleisti savo vidinius talentus, ieškoti tikrojo pašaukimo, gyvenimo tikslo.
Neptūnas visus 2014 metus eis tranzitu Žuvų ženklu, kuriame jis stiprus, kadangi šį ženklą valdo, todėl gali stiprinti dvasingumą, vaizduotę, svajingumą, gebėjimą užjausti, o periode 2014.06.09 - 11.16 dienomis, kada Neptūnas bus retro fazėje, laikas bus palankus ieškantiems įkvėpimo, tokiu metu gali pildytis slapčiausios viltys ir godos, galimas polinkis pasinerti į savo vidinį jausmų pasaulį, tačiau, norint išvengti nemalonių situacijų, vertėtų įsiklausyti į savo intuiciją, neprarasti realybės jausmo, nors Neptūno tranzitas Žuvų ženklu yra palankus kūrybinei veiklai.
Uranas, kuriam būdingas progresyvumas, revoliucingumas, laisvės ir nepriklausomybės siekimas, toliau tęs savo kelionę tranzitu Avino ženklu, skatinančiu energiją, optimizmą, drąsą, tačiau tuo pačiu metu ir nekantrumą, skubotumą, o 2014.07.22 – 12.22 dienomis, kada ši planeta bus retrogradinė, gali keistis tradicinės pažiūros, išryškėti originalumas ir nestandartinis mąstymas, nors tuo pačiu saviraiškos vystymasis gali kiek sulėtėti.
Jupiteris, kuris laikomas didžiosios laimės, pasiekimų planeta, pirmąją 2014 metų pusę eis tranzitu Vėžio ženklu, iki 2014.03.06 dienos jis bus retro fazėje, todėl galimas profesinės veiklos sulėtėjimas, galimos kliūtys, siekiant socialinio augimo, plėtros. Kol Jupiteris eis tranzitu Vėžio ženklu, jis gali stiprinti domėjimąsi tradicijomis, dėmesys tokiu metu gali būti sutelktas į šeimą, namus, saugumą, ekologiją, tautines problemas. 2014-07-16 d. Jupiteris pereis į Liūto ženklą, todėl šio tranzito periodu, gali daugėti optimizmo, entuziazmo, bus juntamas stiprėjantis aktyvumas, kūrybinis polėkis, ekspansija, gali išryškėti konkurencinė kova, noras tapti lyderiais, o nuo 2014.12.08 dienos Jupiteris vėl bus retro fazėje, judės atatupstas Liūto ženklu, todėl visi procesai gali kiek sulėtėti, bus palankesnė pasyvumo, išlaukimo taktika, tokiu metu galima užsiimti savišvieta, labdara.
Balandžio mėnuo gali būti vienas pačių sudėtingiausių 2014 metais, kada lėtai judančios planetos, suformuos sudėtingą aspektų figūrą, į kurią dar „įsirašys" ir Marsas, šis periodas gali būti gana sudėtingas, kadangi priešprieša tarp galingų ir prieštaringų savomis savybėmis planetų, gali skatinti kliūtis, sudėtingus išbandymus, o prie bendro nepalankaus fono dar prisidės ir užtemimų periodas. Tokiu metu gali išryškėti polinkis pakeisti esamą tvarką, tačiau valdingumu, nesiekiant kompromiso, o paskutinę balandžio dekadą gali išryškėti nekantrumas, užsispyrimas, agresyvumas, konfliktiškumas, gali sustiprėti nelaimingų atsitikimų pavojus.
Balandžio 15 dieną, 10:46 valandą (Lietuvos laiku), Svarstyklių ženklo 26 laipsnyje, įvyks Pilnas Mėnulio užtemimas, o užtemimo taškas bus jungtyje su žvaigžde Arktur, kuri skatina nugalėti bailumą, kas numatyta, padaryti iki galo, kuri suteikia didžiulią jėgą, dažnai ne vien fizinę, tačiau, tuo pačiu tokia jėga gali ir sugniuždyti, paskatinti įvairias nepriimtinas išraiškas. Šio užtemimo įtaka gali būti labai nepalanki, destruktyvi, kadangi tuo pačiu metu bus susiformavusi labai sudėtinga įtemptų aspektų figūra, kurią formuos Merkurijus, būdamas jungtyje su Uranu, Marsas, Jupiteris ir Plutonas (trys iš šių planetų yra konfliktinės), todėl gali skatinti veikti iš jėgos pozicijų, į gyvenimą įnešti daug negatyvių išraiškų.
Balandžio 29 dieną, 09:03 valandą (Lietuvos laiku), 9-ame Jaučio ženklo laipsnyje, įvyks Žiedinis Saulės užtemimas. Tai bus 16 S saroso serijos užtemimai, kurių esmė yra neteisingai paskirstytos energijos, ar pasirinktos motyvacijos, ypač bendraujant žmonių grupėje, suvokimas. Galimas netikėtas įkvėpimas, bet nepriėmus konkrečių veiksmų, jis nebus potencialiai išpildytas. Žmonės, kurių gimimo data bus artima užtemimų dienoms, trijų dienų periode iki ir po užtemimų, turėtų būti labiau atidesni, kadangi tai gana destruktyvus laikas, kada gali būti nepalankiai įtakojama savijauta, dažnai tokiu metu padaugėja nelaimingų atsitikimų, avarijų, netikėtų situacijų.
Marsas Svarstyklių ženkle praleis gana nemažai laiko, kadangi periode 2014.03.01 – 05.20 dienomis Marsas pasisuks ir judės retro kryptimi (atatupstas), todėl tokiu periodu sulėtėja visi einamieji procesai, prasideda tarsi štilis prieš audrą, tarsi yra kaupiamos jėgos naujam proveržiui. Tokiu metu dažnai prarandama judėjimo kryptis, arba ankstesni tikslai tampa neaktualiais, arba susilpnėja vidinės motyvacijos, iškyla kliūtys, kurios alina jėgas, silpniną energiją tikslo pasiekimui. Tokiu periodu juntama apatija, nesinori ką nors daryti, stiprėja pyktis, dirglumas, kuris nukreipiamas į save, arba supančius žmones, viskas tarsi krenta iš rankų, galimi ginčai dėl menkniekių, gali apimti depresinės nuotaikos. Griaunančioms Marso energijoms tampa jautri ir buitinė technika, ji dažniau genda. 2014-09-13 dieną Marsas pereis į Skorpiono ženklą, kuriame planetos padėtis stipri, kadangi jis šį ženklą valdo, todėl gali išryškinti fizinę jėgą, energiją, įžvalgumą, gebėjimą atlikti sunkias užduotis, būtinas permainas, o nuo gruodžio 5 dienos, Marsas pradės eiti tranzitu Šaulio ženklu, todėl metų pabaigoje, stiprės valia, entuziazmas, ambicijos, polinkis nepriklausomybei, bei gebėjimas greitai veikti.
Gegužės mėnuo gali būti atokvėpio periodu po sunkaus ir sudėtingo balandžio mėnesio, šiuo metu daugės pozityvių išraiškų, harmonijos, galima sėkmingai realizuoti savo planus, bei tikėtis materialinės gerovės. Birželio mėnuo bus palankus ta prasme, kad planetų aspektų įtakoje, stiprės ištvermė, valia, savidisciplina, todėl galima daug ką nuveikti, nors, iš kitos pusės, destruktyvių aaspektų įtakoje, šį mėnesį gali dar išryškėti ir kai kurios nepalankios situacijos ir aplinkybės.
Saturnas, kuris siejamas su tvarka, disciplina, vydomąja valdžia, apribojimais, kontrole, didžiąją metų dalį eis tranzitu Skorpiono ženklu, todėl tokio tranzito periodu gali tekti susidurti su pertvarkomis, reorganizacija, krizinėmis situacijomis, gyvenimo sąlygų, taisyklių, finansinės situacijos pokyčiais. Saturnas, judėdamas šiuo ženklu, gali išmokyti prisikasti iki situacijų ir aplinkybių esmės, gali skatinti sėkmingai įveikti išbandymus, įgyjant išminties, praktinės patirties. Periode 2014.03.02 – 07.20 dienomis Saturnas judės retro kryptimi (judės atatupstas), todėl laikas bus palankus savo veiklos struktūros peržiūrai, sukauptos patirties pagrindu ją galima tobulinti. Norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, vilkinimas. Galimas polinkis vengti atsakomybės (gali susilpnėti atsakomybės jausmas), arba galimas didžiulis apkrovimas darbu, kurio neįmanoma išvengti, kurio atlikimui tenka eikvoti daug laiko ir jėgų, kas gali nepalankiai įtakoti sveikatos būklę. Tokiu metu palanku kreiptis į senus draugus, pagyvenusius žmones, galima gauti vertingų patarimų, taip pat galima prisiminti senus planus, buvusią profesiją, arba hobi, tai kuo anksčiau norėjosi užsiimti, bet dėl susiklosčiusių aplinkybių tai teko atidėti vėlesniam laikui, kadangi dabar bus palankus laikas tai peržiūrėti, galima kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, kas padėtų dabartinei realizacijai, ar savo meistriškumo tobulinimui. 2014.12.23 dieną, Saturnui perėjus į Šaulio ženklą, gali būti skatinamas nuovokumas, atkaklumas, toliaregiškumas, gebėjimas numatyti tolimas perspektyvas, planuoti, gali išryškėti interesas gyvenimo sąlygoms, jų gerenės kokybės siekimui.
Antrasis metų pusmetis gali būti labiau pozityvus, gana palanki gali būti paskutinė liepos mėnesio dekada, tai bus tinkamas laikas naujų projektų realizavimui, tokiu metu galima planuoti svarbius reikalus, naujų idėjų įgyvendinimą. Rugpjūčio mėnuo gali būti labai aktyvus, dinamiškas, susiklostę aplinkybės gali paliesti įvairias gyvenimo sferas, rugsėjo mėnuo bus kiek nuosaikesnis, o spalio mėnuo vėl gali būti tarsi atgaivos, atokvėpio periodu po kelių aktyvių paskutinių mėnesių.
Antrąjį metų pusmetį įvyks dar du užtemimai, vienas jų, pilnas Mėnulio užtemimas, kuris įvyks spalio 08 dieną, pikas bus 13:55 valandą (Lietuvos laiku) 16-ame Avino ženklo laipsnyje, o užtemimo taškas bus jungtyje su Uranu, todėl užtemimo įtakoje, gali netikėtai nutrūkti draugiški, arba romantiški ryšiai, galimi netikėti finansiniai nuostoliai, o tokio užtemimo įtakoje netikėtumai galimi visada, tam reikėtų būti pasirengusiems (kaip konkrečiai toks užtemimas gali paliesti kiekvieną žmogų atskirai, tokią informaciją galima rasti asmeniniame horoskope).
Dalinis Saulės užtemimas, įvyks spalio 24 dieną, užtemimo pikas bus 00:44 valandą (Lietuvos laiku), 1-ame Skorpiono ženklo laipsnyje, o užtemimo taškas bus jungtyje su Venera. Užtemimo įtaka gali skatinti harmonizuoti, kurti tarpusavio santykius. Tai bus 17 N Saroso serijos užtemimai, kurių esmė bus impulsyvios energijos įnešimas į įvykius. Užtemimas skatins audringą bendravimą, iškels motyvuojančius klausimus, o tokia motyvacija gali paliesti finansinius projektus, arba tarpusavio santykius. Kad ir kokia bebūtų ši motyvacija, ji bus impulsyvi, audringa, aistringa, todėl galima ja mėgautis, linksmintis. Tradiciškai rekomenduojama, artimu užtemimui periodu, ypatingai trys dienos iki ir trys dienos po užtemimo, neplanuoti jokių svarbių reikalų, nepradėti nieko naujo, geriau palankesniam laikui atidėti tolimas keliones. Užtemimo įtaka, kada būna paliesti svarbūs asmeninio horoskopo taškai, galima ir didesniame laiko diapazone – dvi savaites iki ir po užtemimo, o tą sferą, kurią paliečia užtemimas, jis gali suaktyvinti sekančiam pusmečiui – iki sekančio užtemimo.
Lapkričio pradžioje, pirmąją jo dekadą, bus juntama dviejų konfliktinių planetų, Marso ir Plutono, jungties aspekto įtaka, kuri gali pasireikšti padidėjusiu aktyvumu, gali suteikti energijos, ištvermės, tikslingumo, tačiau tuo pačiu gali išryškėti polinkis prievartai, valdingumas, egoizmas, grubumas, agresyvumas. Gruodžio mėnuo vėl gali būti gana aktyvus, kada bus juntama stipri, dvejopa planetų įtaka.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

 

 
Get Adobe Flash player