Horoskopas 2023 metų rugsėjo mėnesiui

2023 metų rugsėjo mėnesį trys planetos keis judėjimo kryptį, o pusė planetų judės atatupstai, todėl veiklos ir gyvenimo tempas bus kiek lėtesnis už įprastinį. Rugsėjo mėnesį bendras astrologinis fonas bus nevienareikšmis, kiek ramesnė mėnesio pradžia, dvejopa vidurinė dekada ir įtempta mėnesio pabaiga. Rugsėjo mėnuo prasidės Venerai ir Jupiteriui esant statinėje padėtyje, kadangi rugsėjo 4 d. Venera jau pradės judėti tiesiai, o Jupiteris atatupstai, tai mėnesio pradžioje būtinas apdairumas tarpusavio santykiuose, gebėjimas kontroliuoti emocijas ir jausmus, bei pirmąją dekadą gali išryškėti perdėtas realizacijos ir sėkmingumo poreikis. Rugsėjo mėnesio 3-5 d., 14-16 d. ir 28-30 d. padidinto avaringumo periodai, todėl būtinas atsargumas ir apdairumas kelionėse, būnant už vairo. Vyraujančių harmoningų aspektų įtakoje, pirmąją rugsėjo mėnesio dekadą gali stiprėti optimizmas, vaizduotė, gebėjimas ieškoti naujų galimybių, praplėsti asmeninius horizontus, išryškės kūrybiškumas, nuovokumas, veiklumas, gebėjimas surasti reikalingą informaciją, tačiau destruktyvių aspektų įtakoje, galimas polinkis impulsyviems veiksmams, poelgiams, rizikai, išlaidavimui. Jautriems, emocionaliems žmonėms sveikatos atžvilgiu bus sudėtingesnė pirmoji rugsėjo mėnesio savaitė.

Rugsėjo mėnesį Merkurijus tęs tranzitą jam palankiu Mergelės ženklu (jame bus iki spalio 5 d.), o tokiu metu vertinama konkreti, patikima informacija, stiprėja nepatiklumas ir viskas yra analizuojama, tikrinama remiantis instrukcijomis, o mintys dažnai sukasi apie darbinę veiklą, sveikatą. Iki rugsėjo 15 d. vakaro Merkurijus judės atatupstai, o tokiu metu lėtėja mąstymas ir reakcija, greičiau atbunka pastabumas, silpnėja atmintis, tačiau stiprėja analitiniai sugebėjimai. Merkurijui judant atatupstai, daugėja informacinės painiavos, klaidų rašant, skaičiuojant, tvarkant dokumentus, mažėja kontaktų. Šiame laikotarpyje nederėtų skubėti žadėti, įsipareigoti, pasirašyti svarbius dokumentus, tokiu metu dažniau pametami daiktai, dokumentai, padaugėja autoavarijų. Tai sunkesnis laikas žiniasklaidos, transporto tarnyboms, tokiu metu tinka dirbti su sena informacija, kartoti pamirštas žinias, būtų geriau nepradėti nieko nauja ir efektyviausia grįžti prie senų dalykų, pamirštos patirties.

Rugsėjo mėnesį Venera tęs tranzitą Liūto ženklu (jame išbus iki spalio 9 d.), siejamu su kūrybiškumu, pomėgiais, meile, gyvenimo džiaugsmu, vaikais ir scena. Tranzito įtaka palanki meilei, romantiškoms pramogoms, pasimatymams, susitikimams, tokiu metu bus galima atvirai demonstruoti jausmus, teikti dovanas, siekti harmoningų santykių, rodyti dėmesį mylimam žmogui. Gali išryškėti poreikis pagyrimams, dėmesiui, noras iš gyvenimo gauti jo teikiamus malonumus, tai produktyvus laikas meno atstovams, tinkamas talentų, gebėjimų demonstravimui, reklamai, o svarbių problemų sprendimas gali atsidurti antrame plane. Rugsėjo mėnesio 1-3 d. Venera judės atatupstai ir bus galima sėkmingai grįžti prie ankstesnių pomėgių, gyvenime gali pasirodyti žmonės, su kuriais siejo asmeniniai ryšiai anksčiau. Bus galima atnaujinti nutrūkusius santykius, susigrąžinti mylimą žmogų, tačiau laikotarpis nepalankus naujoms finansinėms iniciatyvoms, investicijoms, nevertėtų pirkti brangių daiktų, kosmetikos, nepatartina skolinti pinigus, užmegzti naujus ryšius. Rugsėjo mėnesio 4 d. naktį Venera pasisuks ir pradės judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu (šis direktinis judėjimas truks iki 2025.03.02 d.), todėl skatins naujus siekius, norus, lūkesčius, o jausmai taps intensyvesniais, meilė suteiks stimulą veiklai. Prasidės palankus laikotarpis finansinių problemų sprendimui, bus galima investuoti pinigus, įsigyti vertingus ir madingus daiktus, užsiimti nauja veikla, arba verslu. Rugsėjo mėnesį Marsas eis tranzitu Svarstyklių ženklu (jame išbus iki spalio 12 d.), todėl gali skatinti atvirumą, polinkį nepriklausomybei, gebėjimą veikti sumaniai, o kartais meniškai. Tranzito metu galimas polinkis orientuotis į partnerius, siekti bendradarbiavimo, tačiau tuo pačiu galimas noras išsiaiškinti oponentų, konkurentų ketinimus, ieškoti priešų.

Antroji rugsėjo mėnesio dekada bus permaininga, nes formuosis dvejopi aspektai. Destruktyvių aspektų įtakoje galimas negebėjimas gyventi pagal galimybes, išlaidavimas, polinkis prabangai, pomėgiams. Galimas pasinėrimas į savo vidinį pasaulį ir pataikavimas sau, o kartais galimi klydimai, priekabumas, užsispyrimas, egoistinės išraiškos, todėl tai gali nepalankiai įtakoti jausmus ir asmeninius tarpusavio santykius. Iš kitos pusės, vidurinę rugsėjo dekadą, harmoningų aspektų įtakoje, galimas polinkis siekti vidinės laisvės, gali stiprėti išradingumas, imlumas, magnetizmas, patrauklumas, gebėjimas įkvėpti kitus, o antroje dekados pusėje gali stiprėti entuziazmas, gebėjimas atkreipti aplinkinių dėmesį, išryškėti lyderių savybės, bei noras siekti naujovių. Rugsėjo 15 d., 4:40 val. (Lietuvos laiku) 22-ame Mergelės ženklo laipsnyje, stos Mėnulio jaunatis, prasidės naujas Mėnulio mėnuo, naujų galimybių periodas, todėl laikas bus palankus planų ateinančiam mėnesiui kūrimui. Mergelės ženklas siejamas su atsakingumu, organizuotumu, tvarka, darbu, rūpesčiu sava sveikata, polinkiu analizuoti, todėl gali išryškėti darbo, tarnybos, tvarkos, sveikatos temos, praktinis požiūris į gyvenimą, tikruosius tikslus, atsakomybę už planų realizavimą. Saulė ir Mėnulis, būdami tarpusavio jungtyje, formuos harmoningus aspektus Uranui ir Plutonui, bei destruktyvų aspektą su Neptūnu, tai prasidės aktyvus, veiklus, pozityvus intelektualiniu požiūriu periodas, palankus praktinei ir produktyviai veiklai, sėkmingai karjerai, savų idėjų pateikimui kolektyve, tačiau iš kitos pusės, reikėtų vengti opių temų, susijusių su religija ir nacionaliniais interesais, išlikti geranoriškais ir pakančiais bendraujant su kitais žmonėmis. Rugsėjo mėnesio 15 d., 23:22 val. (Lietuvos laiku), Merkurijus nustos judėti atatupstas Žemės stebėtojo atžvilgiu, apsisuks ir pradės judėti tiesiai Mergelės ženklu (tiesusis, arba direktinis judėjimas truks iki gruodžio 13 d.), todėl prasidės palankus laikas aktyviai veiklai, verslui, kelionėms, bendravimui, darbui su informacija.

Rugsėjo mėnesio paskutinė dekada bus dvejopa, nes iš vienos pusės, gali sustiprėti ekstravagantiškumas, ekscentriškumas, impulsyvumas, galimos nesėkmės, arba netikėtos situacijos meilės santykiuose, kartais atsitiktiniai, trumpalaikiai ryšiai, o nuoseklumo stoka, nepasitenkinimas gali tapti santykių nutraukimo priežastimi. Rugsėjo 28-30 d. gali išryškėti įkyrios, nervingos mintys ir būsenos, polinkis savęs apgaulei, galimas išsiblaškymas, gali sustiprėti valdingumas, agresyvumas, polinkis konfliktuoti, o perteklinė energija ir ūmumas gali kliudyti harmoningam bendravimui su kitais žmonėmis. Iš kitos pusės, paskutinę rugsėjo dekadą, harmoningų aspektų įtakoje, stiprės veiklumas, entuziazmas, įžvalgumas, išradingumas ir kūrybiškumas, bei išryškės progresyvios mintys. Rugsėjo mėnesio 1-22 d. Saulė tęs tranzitą Mergelės ženklu, o tokiu metu galima trauka materialinėms vertybėms, gali sustiprėti nuovokumas, darbingumas, darbštumas, atsakomybė, kai labiau laikomasi nusistovėjusių taisyklių, instrukcijų, bet tuo pačiu galimas ir savanaudiškumas, kritiškumas, egoizmas, biurokratizmo išraiškos. Saulės tranzitas Mergelės ženklu palankus dirbanties pedagoginį darbą, paslaugų sektoriuje, bei veiklai, turinčiai sąsają su buhalterija, apskaita, menotyra, ar kritika.

Rugsėjo mėnesio 23 d., 9:50 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Svarstyklių ženklą (juo judės iki spalio 23 d.), tai bus rudens lygiadienio metas, žymintis astronominio rudens pradžią, kada susilygins dienos ir nakties trukmė. Saulės tranzito Svarstyklių ženklu įtakoje stiprėja poreikis darnai, harmoningam, maloniam bendravimui, tokiu metu pirmame plane atsiduria partnerystės tema, teisumo ir teisingumo jausmas, bus galima taikiai išspręsti ginčus, nesutarimus tarp žmonių. Tranzito metu galima sustiprinti autoritetą, siekti žinomumo visuomenėje, arba tarp profesionalų, gali išryškėti estetiniai poreikiai, trauka menui įvairiose jo formose, potraukis priešingai lyčiai, bei polinkis flirtui, romantiškiems nuotykiams. Saulės tranzitas Svarstyklių ženklu palankus veiklai, turinčiai ryšį su diplomatija, komercija, dirbantiems meno sektoriuje, bei bus lengviau sprendžami juridiniai klausimai. Rugsėjo mėnesio 29 d., 12:57 val. (Lietuvos laiku), bus Mėnulio pilnaties pikas, kai Mėnulis, eidamas tranzitu 7-uoju Avino ženklo laipsniu, atsidurs opozicijoje Svarstyklių ženkle esančiai Saulei. Tai emociškai intensyvi diena, kada reikėtų kontroliuoti emocijas, geriau apgalvoti savus veiksmus, vengti skubotumo, nedaryti nieko tokio, dėl ko vėliau tektų gailėtis. Artimomis Mėnulio pilnačiai dienomis pirmame plane atsidurs partnerystės ryšių (asmeninių ir dalykinių) stabilizavimas, bus būtina vengti impulsyvumo, skatinančio klaidas, o intuicijos ir nuovokumo pagalba galima įsitikinti, ar paskutiniu metu padarytas pasirinkimas buvo teisingas.

Rugsėjo mėnesį Jupiteris tęs tranzitą Jaučio ženklu (jame bus iki 2024.05.26 d.), ir nors šią planetą, bei šį ženklą mažai kas sieja, kai kurios savybės gali papildyti viena kitą. Jupiteriui būdingas gebėjimas plačiam apibendrinimui, o Jaučio ženklas yra siejamas su sukaupimu, tai šių savybių derinys gali skatinti intelekto plėtrą ir proto eniciklopediškumą. Jupiterio tranzito Jaučio ženklu įtakoje galima įgyti daugybę įvairiausių praktinių žinių, o vaizduotės pagalba ženkliai praplėsti savo akiratį ir asmeninius horizontus. Tranzito įtakoje galimos svajonės apie turtingumą ir prabangą, sustiprėja trauka pinigams, materialinei gerovei, polinkis siekti prestižinės socialinės, tvirtos materialinės padėties, gebant protingai ir naudingai investuoti turimas lėšas, gali išryškėti gailestingumas, polinkis filantropijai, noras paremti kultūrinę, meninę veiklą, ar sritį. Rugsėjo mėnesio 4 d., 17:11 val. (Lietuvos laiku), eidamas 16-uoju Jaučio ženklo laipsniu, Jupiteris pakeis judėjimo kryptį, jis nustos judėti tiesiai Žemės stebėtojo atžvilgiu ir pradės judėti atatupstai (retrogradinė fazė tęsis iki gruodžio 31 d.). Jupiteriui judant atatupstai, tai neigiamas veiksnys ryšiams su užsieniu plėtoti, galimi apribojimai plėsti savo veiklą ir įtaką, o socialiniai, politiniai įvykiai, religinės dogmos, visuomenės moralinės nuostatos gali vis mažiau jaudinti.

Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Saturnas tęs tranzitą Žuvų ženklu, tai stiprės išmintingumas, kantrumas, prisirišimas, santūrumas, atsargumas, nuolankumas, polinkis tarsi susilieti su aplinka. Tokiu metu išryškės slaptumas, pareigingumas, atsakingumas, darbštumas, gebėjimas stengtis, lygiuotis į stipresnius, stiprės interesas darbui, dėmesys detalėms, smulkmenoms, galimas metodiškumas ir kruopštumas tarnyboje, namuose. Šio tranzito laikotarpyje išryškės dvasinė giluma, užuojauta nuskriaustiems, nelaimingiems, gebėjimas įsijausti, užjausti, interesas klinikinei medicinai, pediatrijai, darbui prieglaudose, slaugos ligoninėse. Saturno tranzitas Žuvų ženklu gali skatinti esminius pokyčius, jie gali paliesti socialinių ir valstybinių santykių sistemą, įvairaus pobūdžio valdininkus, stambių įmonių valdytojus. Iki lapkričio 4 d., kol Saturnas judės atatupstai, bus sunkiau pakeliama vienatvė, izoliacija, galima nuoseklumo, sistemiškumo stoka, palanku keisti asmeninius įsitikinimus, kad jie taptų vidine atspara, neleidžiančia palūžti, tačiau norint pradėti ką nors naujo, viskas gali vykti labai lėtai, galimos įvairios kliūtys, gali strigti reikalai, išryškėti polinkis vengti atsakomybės.

Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu (atbulinis judėjimas tęsis iki 2024.01.23 d.), todėl skatins keisti požiūrį į pasenusias valstybės valdymo, ekonominių santykių, politikos formas, ieškoti naujų kelių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi. Uranui judant atatupstai, stiprės noras bendrauti su senais, laiko patikrintais draugais, tačiau silpnės polinkis užmegzti naujus bičiuliškus, ar draugiškus ryšius. Šiuo metu nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių ir efektyvesnė būtų išlaukimo taktika. Tokiu metu galimas stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais, galima pilnai panaudoti savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų, o retro planetos padėtis gali tapti turtingų idėjų šaltiniu. Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Neptūnas tęs tranzitą palankiu Žuvų ženklu, skatins gebėjimą atjausti, polinkį dvasinėms paieškoms, praktikoms, meditacijoms, kūrybinei veiklai. Tokiu metu stiprėja svajingumas, vaizduotė, kantrybė, bus galima mokytis muzikos, užsiimti poezija, arba daile, gali išryškėti interesas menui, psichologijai, bei religijai. Neptūnas atatupstai judės iki gruodžio 6 d. ir skatins peržiūrėti ateities planus ir svajones, vystyti dvasingumą, tokiu metu gali stiprėti kūrybiškumas, gebėjimas įsigilinti į savo esybę, nuojautas, bei vidinį pasaulį, išanalizuoti baimes, kompleksus, tai palankus laikas užsiimti kūryba, muzika, kreiptis pas psichologus, psichoanalitikus. Judėdamas atatupstai, rugsėjo mėnesį Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu (retro fazė tęsis iki spalio 11 d.), todėl bus galima išsilaisvinti iš visko nereikalingo, pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi, išanalizuojant ir įvertinant kas reikalinga, o kas jau atgyveno, išsisėmė, ką reikia paleisti iš gyvenimo. Tokiu metu gali stiprėti atkaklumas, įžvalgumas, ambicingumas, tikslingumas, gebėjimas planuoti, veikti, numatyti galimus pavojus, tai bus palankus laikas kolektyvinių ir nuosavų tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms.

Rugsėjo mėnesį Juodasis Mėnulis, tęs tranzitą Liūto ženklu, todėl tai gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip negebėjimas realizuoti talentus, ar ambicingumas, neįtikėtinas išdidumas ir garbės troškimas, valdžios panaudojimas piktiems kėslams. Aktyvumas gali pasireikšti polinkiu save laikyti „Visatos centru“, aplink kurį sutelktas visas gyvenimas, noru siekti valdžios, bei pajungti kitus žmones savo valiai, manipuliavimas aplinkiniais, įteigiant jiems savo idėjas, o dėmesio ir pagarbos savo personai poreikis gali virsti įkyria idėja. Galimas noras išsiskirti, tai gali skatinti elgesio demonstratyvumą, polinkį pasigirti, meilę pagyroms, liaupsėms, o savimyliškumas gali tapti liguistu. Pasyvumas gali pasireikšti individualumo praradimu, tampant įtaigiais, silpnavaliais, vengiant aplinkinių dėmesio, bei kenčiant dėl asmeninių privalumų stokos. Jei būtų bandoma išreikšti kūrybinį potencialą, tai gali nepavykti surasti adekvataus saviraiškos būdo, nes visos saviraiškos formos gali pasirodyti skoliniais. Galimas polinkis pasirinkti vaidmenį, kai beveik visiškai prarandamas individualumas, naudojamos svetimos „kaukės“, vaidinant nebūdingus vaidmenis, tampant vergiškais ir veidmainiškais. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio tranzito Liūto ženklu įtaką, gali nepavykti išreikšti, realizuoti kūrybinį potencialą (galimas aplinkinių pavydas, intrigos, sukuriančios kliūtis), galimi sunkūs santykiai su vaikais. Labai svarbu bus išmokti priimti gyvenimo smūgius, užsiimti vaikų auklėjimu, bei vertėtų saugotis ugnies, saulės smūgio, insulto.

Rugsėjo mėnesį Baltasis Mėnulis, siejamas su šviesiąja karma ir geruoju karminiu atpildu už gerus darbus, angelų apsauga, tęs tranzitą Avino ženklu (jame išbus iki lapkričio 4 d.), todėl šis periodas bus palankus gimusiems po Avino ženklu ir savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Baltojo Mėnulio tranzito Avino ženklu periode svarbu būti aktyviais ir drąsiais kritiniais momentais, gebėti apginti silpnesnius ir teisingumą. Norint sustiprinti ryšį su Šviesos pasauliu ir kaupti pozityvią karmą, reikia būti sąžiningais ir iniciatyviais, siekti tobulėjimo, gebėti pasiaukoti, rūpintis kitais, atlikti gerus darbus, tada bus garantuota apsauga ir lydės sėkmė gyvenime.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Horoskopas 2023 metų rugsėjui zodiako ženklams

Horoskopas konkrečiam metų mėnesiui dvylikai zodiako ženklų, tai yra apibendrinta astrologinė prognozė, remiantis Saulės padėtimi konkretaus zodiako ženklo atžvilgiu. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, kadangi ši planeta yra psichikos centru, aplink kurį sukasi ir realizuojasi tai, ką simbolizuoja likusios devynios planetos. Kokie galimi realūs įvykiai kiekvieno žmogaus gyvenime mėnesio eigoje, tai gali parodyti individuali astrologinė prognozė, kuri sudaroma remiantis konkretaus žmogaus gimimo horoskopu, sudarytu pagal jo tikslų gimimo laiką, datą ir vietą, bei lokaliniu horoskopu nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS (kovo 21 - balandžio 20)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Avino ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su darbine, profesine veikla, aktualiais taps sveiko gyvenimo būdo, naminių augintinių klausimai, o 23-30 d. dėmesys ir aktyvumas bus nukreiptas į tarpusavio santykius su kitais žmonėmis ir dalykiniais partneriais, bei bendradarbiavimo klausimus. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Avino ženklo atstovams rugsėjo mėnuo palankus, tačiau kiek permainingas. Avino ženklo darbo sektorių globojantis Merkurijus rugsėjo mėnesį tęs tranzitą šia sfera ir iki 15 d. judės atatupstai, todėl tokiu metu gali tekti grįžti prie anksčiau pradėtų projektų, juos peržiūrėti, koreguoti, užbaigti užvilkintus darbus, o naujoms iniciatyvoms, ar darbo paieškoms laikas bus netinkamas. Rugsėjo 15 d. darbo sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, o šios dienos vakare Merkurijus pradės judėti tiesiai, todėl prasidės aktyvus periodas, kada gali išryškėti naujos idėjos, bus galima gauti naudingų pasiūlymų dėl bendradarbiavimo, arba surasti perspektyvų, gerai apmokamą darbą. Tai bus palankus laikas tiems Avino ženklo atstovams, kurių darbas susijęs su dokumentais, kelionėmis, derybomis, apskaita, ar veikla medicinos, paslaugų sferoje. Karjeros sektorių globojančio Saturno ir už Avino ženklą atsakingo Plutono tranzito šia sfera įtakoje, sėkmė rugsėjo mėnesį lydės užsiimančius kūrybiniais projektais, verslu, dirbančius gamyboje, finansų, medicinos sferoje, o ypač produktyvi bus antroji mėnesio pusė.

Finansiniu požiūriu 2023 metų rugsėjo mėnuo Avino ženklo atstovams produktyvus, nors permainingas. Avino ženklo finansų sektorių globojanti Venera rugsėjo 4 d. pradės judėti tiesiai, todėl bus galima kurti naujus planus, tačiau naujoms dalykinėms iniciatyvoms ir svarbių bendradarbiavimo sutarčių sudarymui palanki bus antroji mėnesio pusė, kada baigsis Merkurijaus retrogradinis judėjimas. Rugsėjo mėnesį finansų sektoriumi eis tranzitu Uranas ir Jupiteris, kuris 4 d. pradės judėti atatupstai, todėl tokiu metu galimos permainos, bus galima atgauti skolas, anksčiau uždirbtas ir užlaikytas lėšas. Antroje rugsėjo mėnesio pusėje galimos išlaidos per mylimą žmogų, ar susiję su pramogomis, tokiu metu reikėtų vengti abejotinų pasiūlymų, rizikos ir azarto, bei atidžiai tvarkyti piniginius reikalus.

Avino ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2023 metų rugsėjo mėnesį bus aktyvus ir permainingas. Rugsėjo pradžioje judėdama atatupstai, o nuo 4 d. tiesiai, partnerystės sektorių globojanti Venera, tęs tranzitą meilės sfera, tai laikas bus palankus romantiškoms pramogoms, tikėtini malonūs susitikimai. Naujoms pažintims, asmeninių meilės santykių, arba romano užmezgimui bus palankesnė antra rugsėjo mėnesio pusė, kai Merkurijus irgi judės tiesiai. Rugsėjo mėnesį partnerystės sektoriumi tęs tranzitą Marsas, todėl bus galima sėkmingai išspręsti aktualius materialinius klausimus ir gali išryškėti slaptos problemos, todėl teks padaryti ryžtingus sprendimus, kurie padėtų išlaikyti harmoningus tarpusavio santykius su mylimu žmogumi, arba antrąja puse. Rugsėjo mėnesio 4-29 d., kada Venera paeiliui formuos destruktyvius aspektus su Jupiteriu ir Uranu, jų įtakoje, galimi nesutarimai su mylimu žmogumi dėl didelių išlaidų pomėgiams, pramogoms, ar nepateisinamos rizikos, bei tikėtini finansiniai konfliktai su antrąja puse. Iki rugsėjo 23 d., kai meilės sektorių globojanti Saulė eis tranzitu darbo sfera, mylimas žmogus gali padėti išspręsti svarbius profesinius reikalus, tačiau 11-19 d. gali išaiškėti nemalonios paslaptys, arba tai, ką antroji pusė bandė nuslėpti, todėl galimas nusivylimas ir pergyvenimai. Paskutinę rugsėjo savaitę partnerystės sektoriumi eis tranzitu Saulė ir laikas bus palankus naujoms pažintims, tarpusavio pasitikėjimo ir santykių su mylimu žmogumi, arba antrąja puse stiprinimui, bei šis periodas palankus vienišiems Avino ženklo atstovams, nes likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi. Rugsėjo mėnesio 29 d. Avino ženklą ir partnerystės sektorių suaktyvins Mėnulio pilnatis, todėl artimomis pilnačiai dienomis, bus svarbu surasti protingą balansą tarp asmeninių norų ir mylimo žmogaus, arba antrosios pusės lūkesčių ir poreikių, bei galimi svarbūs pokyčiai asmeniniame gyvenime.

JAUTIS (balandžio 21 - gegužės 21)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Jaučio ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs kūrybinė saviraiška, asmeniniai meilės santykiai, bendravimas su vaikais, įvairaus pobūdžio klausimai, liečiantys vaikų temą, galimi nauji interesai, bei pomėgiai, o 23-30 d. aktyvumas ir pastangos bus nukreiptos į darbo ir sveikatos sferą. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu Jaučio ženklo atstovams rugsėjo mėnuo bus produktyvus ir palankus. Jaučio ženklą ir darbo sektorių globojanti Venera rugsėjo mėnesį eis tranzitu šeimos sfera (Venera iki 4 d. judės atatupstai, o vėliau tiesiai), o tokiu metu bus galima pademonstruoti profesionalumą, pelnyti vadovybės palankumą, sėkmė lydės užsiimančius individualia veikla, šeimos verslu, dirbančius medicinos, paslaugų sferoje. Rugsėjo 15-29 d., Veneros destruktyvaus aspekto įtakoje, galima priešprieša darbe, įvairaus pobūdžio biurokratinės problemos, nesutarimai su bendradarbiais, ar vadovybe, bei gali netenkinti darbo sąlygos. Karjeros sektorių globojantis Uranas rugsėjo mėnesį judės atatupstai Jaučio ženklu, todėl sėkmę profesinėje veikloje lems asmeniniai sprendimai ir pastangos, o periode 25-30 d. galima surasti gerai apmokamą, perspektyvų darbą. Rugsėjo mėnesio 29 d. bus Mėnulio pilnaties pikas, o artimu pilnačiai metu, gali suaktyvėti slapti priešai, linkę skleisti apkalbas, regzti intrigas, bei gali susiklostyti situacijos, kurių tikrąją esmę bus sunku suprasti.

Finansiniu požiūriu 2023 metų rugsėjo mėnuo Jaučio ženklo atstovams gali būti gana palankus ir dosnus. Jaučio ženklo finansų sektorių globojančio Merkurijaus įtakoje, rugsėjo mėnesį geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo sferos, nauda gali sietis su kūrybinio pobūdžio veikla, mokymais, ar reklama. Finansų sektorių globojantis Merkurijus iki rugsėjo 15 d. vakaro judės atatupstai, todėl tokiu metu neverta planuoti svarbių projektų starto, stambių investicijų, verslo plėtros, nors tokiu metu gali būti grąžintos anksčiau uždirbtos ir užlaikytos lėšos, arba skolos, o antroji mėnesio pusė bus palanki naujoms iniciatyvoms. Tvarkant svarbius finansinius reikalus, apdairumas bus būtinas rugsėjo 4-17 d.

Jaučio ženklo atstovų meilės ir asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2023 metų rugsėjo mėnuo bus permainingas. Meilės sektorių globojantis ir juo tranzitu einantis Merkurijus pirmąją rugsėjo mėnesio pusę judės atatupstai, todėl tokiu metu gali pavykti atnaujinti anksčiau nutrūkusius santykius su mylimu žmogumi ir dar kartą pabandyti viską pradėti iš naujo. Iki rugsėjo mėnesio 23 d. meilės sektoriumi eis tranzitu Saulė, o 15 d. Merkurijus pradės judėti tiesiai, tai šių planetų įtakoje, antroji mėnesio pusė bus palanki vienišiems Jaučio ženklo atstovams, kai bus daug bendravimo, malonių susitikimų, gali užsimegzti perspektyvūs asmeniniai santykiai, ar meilės romanas, o likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi. Rugsėjo 15 d. Jaučio ženklo meilės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis ir prasidės aktyvus periodas, o įtaka bus dvejopa. Iš vienos pusės, bus daug romantiškų pramogų ir išryškėję nauji bendri nauji interesai gali suartinti su mylimu žmogumi, tačiau, iš kitos pusės, galimos problemos per draugus, ar nusivylimas meile, nesutarimai poroje, polinkis nutraukti netenkinančius, išsisėmusius santykius. Partnerystės sektorių globojančio Marso įtakoje, rugsėjo mėnesį mylimas žmogus, ar antroji gali padėti tvarkant svarbius su darbu susijusius reikalus, o įdėjus pastangų, bus galima išspręsti prieštaravimus, nesutarimus, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir santykius poroje.

DVYNIAI (gegužės 22 - birželio 21)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Dvynių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, liečiantys namų, šeimos, nuosavybės klausimus, o 23-30 d. bus palankus laikas kūrybinei saviraiškai, talentų realizavimui, asmeninių meilės santykių formavimui ir pomėgiams. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu, Dvynių ženklo atstovams rugsėjo mėnuo bus palankus ir produktyvus. Jeigu ilgą laiką kažkokių planų realizavimas buvo vis atidėliojamas, tai rugsėjo mėnesį, ypač antrąją jo pusę, kada Dvynių ženklą globojantis Merkurijus pradės judėti tiesiai, padarius ryžtingus sprendimus ir kūrybiškai panaudojus savus talentus, bei gebėjimus, bus galima pasiekti ženklių rezultatų profesinėje veikloje. Darbo sektorių globojančio Marso įtakoje, rugsėjo mėnesį sėkmė lydės tuos Dvynių ženklo atstovus, kurių veikla yra vieša, arba susijusi su kūrybiniais projektais, mokymais, reklama. Karjeros sektorių globojančio ir juo tranzitu einančio Neptūno, bei šioje sferoje viešinčio Saturno įtakoje, rugsėjo mėnesį gali pavykti pasiekti gerų rezultatų versle ir veikloje, tačiau 9-19 d. ir 28-30 d. būtinas apdairumas tvarkant svarbius profesinius reikalus, bendraujant su kolegomis ir vadovybe.

Finansiniu požiūriu Dvynių ženklo atstovams 2023 metų rugsėjo mėnuo gali būti įprastinis, nežadantis labai didelės sėkmės ir pajamų. Kadangi stambių finansų, verslo sektorių globojantis Saturnas ir šia sfera einantis tranzitu Plutonas judės atatupstai, tai naujų svarbių projektų pradžiai, stambioms investicijoms rugsėjo mėnuo bus netinkamas, bet tokiu metu bus galima toliau rutulioti tai, kas buvo pradėta anksčiau, kurti verslo plėtros planus, ieškoti naujų pajamų šaltinių. Tvarkant svarbius finansinius reikalus apdairumas bus būtinas vidurinę rugsėjo dekadą.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje Dvynių ženklo atstovams 2023 metų rugsėjo mėnuo bus palankus, nors permainingas. Dvynių ženklo partnerystės sektorių globojančio Jupiterio įtakoje, rugsėjo mėnuo palankus tarpusavio santykių ir bendravimo nesklandumų analizei, tačiau periode 4-17 d. galimos slaptos problemos, susiję su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, nusivylimas meile, kartėlis. Tokiu metu gali išryškėti nemalonios paslaptys, liečiančios antrąją pusę, arba galimos slaptos meilės intrigos. Meilės sektorių globojanti Venera rugsėjo mėnesį eis tranzitu komunikacijų sfera, pirmomis dienomis dar judėdama atatupstai, o nuo 4 d. jau tiesiai, todėl prasidės aktyvus periodas, bus daug bendravimo, gali užsimegzti naujos pažintys. Vienišiems Dvynių ženklo atstovams palanki bus antroji rugsėjo mėnesio pusė, kai Merkurijus judės tiesiai ir bus galima užmegzti perspektyvius santykius, ar meilės romaną. Rugsėjo 15 d. šeimos sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, todėl prasidės aktyvus periodas, žadantis permainas ir galimi svarbūs įvykiai šeimyniniame gyvenime. Rugsėjo mėnesį Dvynių ženklo meilės sfera eis tranzitu Marsas, o paskutinę savaitę ir Saulė, tai šių planetų įtakoje galima tikėtis daug romantiškų pramogų, malonių susitikimų, o likimas gali padovanoti lemtingą pažintį ir suvesti su ypatingu žmogumi. Rugsėjo 29 d. Mėnulio pilnatis suaktyvins draugystės ir meilės sektorius, todėl tokiu metu bus galima peržiūrėti ir įvertinti santykius, ar jie atitinka lūkesčius, o išsisėmę ryšiai artimu pilnačiai metu gali būti nutraukti.

VĖŽYS (birželio 22 - liepos 23)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Vėžio ženklo atstovų gyvenime svarbia taps intelektualinė veikla, komunikacijų, informacijos klausimai, tikėtina daug bendravimo, naujų pažinčių ir kontaktų, artimų kelionių, o periode 23-30 d. aktualiais taps namų ir šeimos reikalai. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu rugsėjo mėnuo Vėžio ženklo atstovams bus palankus, tačiau kiek įtemptas ir permainingas. Darbo sektorių globojančio Jupiterio įtakoje, pirmąją rugsėjo savaitę galima sėkmė artimose darbinėse kelionėse, tvarkant svarbius dokumentus, užmezgant pažintis su reikalingais žmonėmis, ar rėmėjais. Rugsėjo mėnesio vidurinę dekadą galimos problemos kolektyvinėje veikloje, arba ruošiant bendrus projektus, priešprieša tarp darbo ir namų. Rugsėjo mėnesio 15 d. komunikacijų sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, prasidės aktyvus periodas, pavyks užmegzti reikalingus kontaktus, bus galima gauti naudingų dalykinių pasiūlymų, pasirašyti svarbias sutartis, tačiau per santykius su užsienio partneriais galimos ir tam tikros problemos. Karjeros sektorių globojančio Plutono įtakoje, pirmoji rugsėjo mėnesio pusė bus kiek pasyvesnė, palanki užsiimti anksčiau pradėtais projektais, juos peržiūrėti, koreguoti, o laikotarpis po 15 d. bus palankus naujoms iniciatyvoms, aktyviam bendradarbiavimui su dalykiniais partneriais, svarbių kotraktų sudarymui, sutarčių pasirašymui. Rugsėjo mėnesio 29 d. Mėnulio pilnatis suaktyvins karjeros sektorių, todėl artimomis pilnačiai dienomis stiprės emocionalumas, galimi svarbūs įvykiai, liečiantys profesinę veiklą ir bus svarbu surasti deramą balansą tarp namų, šeimos reikalų ir karjeros interesų.

Finansiniu požiūriu 2023 metų rugsėjo mėnuo Vėžio ženklo atstovams bus palankus ir kiek nevienareikšmis, kadangi už finansų sektorių atsakinga Saulė ir šia sfera einanti tranzitu Venera formuos dvejopus aspektus. Iš vienos pusės, rugsėjo 8-21 d. galimos geros pajamos iš sėkmingos karjeros, kolektyvinės veiklos, dalykinio bendradarbiavimo, ar verslo, tačiau periode 4-29 d., galimi nuostoliai, ar priverstinės išlaidos, susiję su bendrais projektais, bei užsienio partneriais, o tokiu metu tvarkant svarbius piniginius reikalus, bus būtinas padidintas apdairumas.

Vėžio ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2023 metų rugsėjo mėnesį bus svarbus ir kupinas reikšmingų įvykių. Meilės sektorių globojantis Marsas rugsėjo mėnesį eis tranzitu šeimos sfera, tai suteiks energijos ir skatins aktyviai užsiimti ūkiniais ir buitiniais reikalais, šis mėnuo palankus šeimos verslui, o antroji mėnesio pusė, kai Merkurijus jau judės tiesiai, bus palanki nekilnojamo turto sandoriams. Vieniši Vėžio ženklo atstovai rugsėjo mėnesį, ypač antrąją jo pusę, gali susipažinti su ypatingu žmogumi per gimines, arba gatvėje, transporte, bei artimoje aplinkoje. Meilės planeta laikoma Venera rugsėjo mėnesį eis tranzitu finansų sfera, todėl asmeniniai santykiai gali tampriai persipinti su piniginiais reikalais. Partnerystės sektorių globojančio Saturno ir šia sfera einančio tranzitu Plutono įtakoje, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems santuokoje, rugsėjo mėnuo bus palankus, skatinantis pozityvius pokyčius ir svarbius įvykius asmeniniame gyvenime. Šį mėnesį nuoširdžių pokalbių su mylimu žmogumi, ar antrąja puse pagalba bus galima išspręsti prieštaravimus, nesutarimus, sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir ryšį poroje. Tai palankus mėnuo bendravimui su draugais, dalyvavimui įvairaus pobūdžio renginiuose, tik rugsėjo 30 d., kada Marsas formuos destruktyvų aspektą su Plutonu, reikėtų vengti ginčų ir konfliktinių situacijų šeimoje.

LIŪTAS (liepos 24 - rugpjūčio 23)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Liūto ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su talentų ir meistriškumo realizavimu praktikoje, pajamomis ir asmeninės gerovės kūrimu, o periode 23-30 d. dėmesys bus skiriamas intelektualinei veiklai, bendravimui su žmonėmis iš artimos aplinkos, bus galima tikėtis daug kontaktų, pažinčių, artimų kelionių. Liūto ženklo atstovams profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu rugsėjo mėnuo bus permainingas, bet palankus ir produktyvus. Darbo sektorių globojančio Saturno ir šia sfera einančio tranzitu Plutono įtakoje, rugsėjo mėnesį bus galima peržiūrėti anksčiau pradėtus projektus, juos koreguoti, taisyti klaidas, o antroji mėnesio pusė bus labai produktyvi, palanki naujoms iniciatyvoms ir esant poreikiui, bus tinkamas laikas gerai apmokamo darbo paieškoms. Karjeros sektorių globojanti Venera rugsėjo mėnesį eis tranzitu Liūto ženklu, todėl sėkmės garantu profesinėje veikloje bus asmeninės iniciatyvos, gebėjimas dėti pastangas ir siekti užsibrėžto tikslo. Rugsėjo mėnesį karjeros sektoriumi tęs tranzitą Jupiteris ir Uranas, šių planetų įtakoje, galima peržiūrėti esamą padėtį ir profesinę veiklą reorganizuoti taip, kad tai užtikrintų pačius geriausius rezultatus. Rugsėjo 4-29 d. Venera paeiliui formuos destruktyvius aspektus su Jupiteriu ir Uranu, o jų įtakoje, reikėtų vengti konfliktų su kolegomis, vadovybe, ar aukštą socialinę padėtį užimančiais asmenimis ir stengtis energiją nukreipti konstruktyvia linkme.

Finansiniu požiūriu 2023 metų rugsėjo mėnuo Liūto ženklo atstovams bus dosnus, produktyvus, nors permainingas. Finansų sektorių globojantis Merkurijus pirmą rugsėjo mėnesio pusę judės atatupstas šia sfera ir laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms, bet tokiu metu galima atgauti anksčiau uždirbtas lėšas, ar skolas. Iki rugsėjo 23 d. finansų sektoriumi eis tranzitu Saulė, 15 d. šioje sferoje stos Mėnulio jaunatis ir Merkurijus pradės judėti tiesiai, todėl prasidės palankus, aktyvus periodas, kada galima užsiimti patikimų dalykinių partnerių paieškomis, ruošti bendrus projektus, planuoti verslo plėtrą, investicijas.

Liūto ženklo atstovų asmeninis gyvenimas 2023 metų rugsėjo mėnesį bus aktyvus, nors kiek permainingas. Meilės sektorių globojančio Jupiterio įtakoje, rugsėjo mėnuo bus palankus vienišiems Liūto ženklo atstovams, kada mylimas žmogus gali padėti siekiant karjeros, tvarkant svarbius profesinius reikalus, o naujoms pažintims palanki bus antroji mėnesio pusė, kai Merkurijus judės tiesiai. Rugsėjo mėnesį Liūto ženklu einančios tranzitu Veneros (nuo 4 d. Venera judės tiesiai) įtakoje, bus daug bendravimo, malonių susitikimų ir gali išsipildyti kai kurios svajonės, liečiančios asmeninį gyvenimą. Tačiau, iš kitos pusės, rugsėjo 4-29 d., kada bus juntama nepalanki Veneros destruktyvių aspektų įtaka, galimas nusivylimas meile, nesutarimai, ginčai su mylimu žmogumi, ar polinkis nutraukti ryšius, o norint išlaikyti harmoningus tarpusavio santykius, reikėtų išlikti geranoriškais ir pakančiais. Partnerystės sektorių globojančio Urano įtakoje, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems santuokoje, palanki bus pirmoji rugsėjo mėnesio pusė, kai galimas antrosios pusės palaikymas, tai bus geras laikas tarpusavio ryšio poroje stiprinimui, tačiau 15-29 d. galimi nesklandumai bendraujant, ginčai ir nesutarimai. Rugsėjo mėnesio 29 d. Mėnulio pilnaties įtakoje, gali baigtis neapibrėžtumo laikotarpis ir taps aišku, kaip reikia elgtis, norint sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą poroje ir išspręsti prieštaravimus.

MERGELĖ (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Mergelės ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs asmeniniai planai, iniciatyvos, ambicijos, tai bus palankus laikas įvaizdžio, aprangos stiliaus pokyčiams, o 23-30 d. svarbiais taps finansiniai klausimai ir materialinė gerovė. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu rugsėjo mėnuo Mergelės ženklo atstovams bus produktyvus, nors kiek permainingas. Karjeros sektorių globojantis Merkurijus rugsėjo mėnesį tęs tranzitą Mergelės ženklu ir iki 15 d. vakaro judės atatupstai, todėl bus galima peržiūrėti anksčiau pradėtus projektus, juos koreguoti, bei taisyti klaidas. Antroji rugsėjo mėnesio pusė, kai Merkurijus jau judės tiesiai, bus palanki naujoms iniciatyvoms, svarbių projektų startui, tokiu metu galima pademonstruoti savo profesionalumą, pelnyti kolegų palaikymą ir vadovybės palankumą, bei pasiekti ženklių veiklos rezultatų. Darbo sektorių globojančio Urano įtakoje, rugsėjo mėnuo bus palankus kvalifikacijos kėlimui, naudingos patirties įgijimui, o antrąją mėnesio pusę galima planuoti darbines keliones, komandiruotes į kitus miestus, šalis, tai tinkamas laikas patikimų dalykinių partnerių paieškoms. Rugsėjo 15-29 d., Urano destruktyvaus aspekto įtakoje, gali suaktyvėti slapti priešai ir pavyduoliai, linkę pakenkti, skleisti gandus, apkalbas, regzti intrigas, todėl bus būtinas apdairumas bendraujant su bendradarbiais, ar kolegomis.

Finansiniu požiūriu 2023 metų rugsėjo mėnuo Mergelės ženklo atstovams gali būti svarbus ir dosnus. Rugsėjo mėnesį Mergelės ženklo finansų sfera eis tranzitu Marsas, o nuo 23 d. Saulė, todėl finansiniams reikalams bus skiriamas ypatingas dėmesys. Finansų sektorių globojančios Veneros įtakoje, rugsėjo mėnesį geros pajamos galimos iš kūrybinių projektų, veiklos uždaro tipo įstaigose, dalykinio bendradarbiavimo su užsienio įmonėmis, ar partneriais. Rugsėjo 29 d. finansinius sektorius suaktyvins Mėnulio pilnatis, skatinanti pozityvius pokyčius, bei tokiu metu gali atsipirkti anksčiau padarytos investicijos, o tvarkant svarbius piniginius reikalus, apdairumas bus būtinas 4-29 d.

Asmeniniame gyvenime, bei meilės sferoje Mergelės ženklo atstovams 2023 metų rugsėjo mėnuo bus svarbus ir reikšmingas. Rugsėjo mėnesį Venera eis tranzitu apribojimų sektoriumi, bei paeiliui formuos destruktyvius aspektus su Jupiteriu ir Uranu, o jų įtakoje, galimi nesutarimai šeimoje dėl finansinių reikalų, priešprieša tarp darbo ir namų, neaiškios aplinkybės, susiję su asmeniniu gyvenimu. Tokiu metu gali išryškėti paslaptys, liečiančios mylimą žmogų ir tai skatins nusivylimą, vidines psichologines problemas. Meilės sektorių globojančio Saturno ir šia sfera einančio tranzitu Plutono įtakoje, įdėjus pastangų, galima harmonizuoti santykius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. Vienišiems Mergelės ženklo atstovams bus palanki antroji rugsėjo mėnesio pusė, kadangi 15 d. jų ženkle stos Mėnulio jaunatis, o Merkurijus pradės judėti tiesiai, todėl prasidės aktyvus periodas, kai bus daug bendravimo, malonių susitikimų, reikšmingų pažinčių, o likimas gali suvesti su ypatingu, turtingu žmogumi, tik būtinas apdairumas bendraujant su mažai pažįstamais žmonėmis. Partnerystės sektorių globojančio ir šia sfera einančio tranzitu Neptūno įtakoje, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, gyvenantiems santuokoje, palanki bus pirmoji rugsėjo mėnesio dekada, o periode 11-19 d. ir 28-30 d., kada Neptūnas formuos destruktyvius aspektus, galimi nesutarimai, tarpusavio bendravimo problemos, nusivylimas meile, santykiais, arba savo antrąja puse.

SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 - spalio 23)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Svarstyklių ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs kūrybinė veikla, bus galima įsigilinti ir išspręsti psichologines problemas, siekti vidinės harmonijos, komforto, nors tuo pačiu gali tekti susidurti su apribojimais, vienatve, įvairiomis baimėmis, slaptais priešais, o 23-30 d. bus palankus laikas asmeninių ambicijų, iniciatyvų ir idėjų realizavimui. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu rugsėjo mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams bus palankus, nors permainingas. Rugsėjo mėnesį darbo sektorių globojančio ir juo tranzitu einančio Neptūno, bei šioje sferoje viešinčio Saturno įtakoje, galimi ženklūs pasiekimai profesinėje veikloje. Rugsėjo mėnesį bus galima pademonstruoti profesionalumą, atskleisti savus gebėjimus, talentus, o įdėtos pastangos bus deramai įvertintos vadovybės, todėl tikėtina paskata (galima premija, ar paaukštinimas pareigose). Rugsėjo mėnesio 15 d. stos Mėnulio jaunatis ir Merkurijus pradės judėti tiesiai, todėl prasidės aktyvus periodas, kai bus galima užsiimti svarbiais gamybiniais projektais, plėtoti verslą, sėkmė lydės užsiimančius individualia, kūrybine veikla, arba šeimos verslu. Kadangi Mėnulio jaunatis nepalankiai palies darbo sektorių, tai tokiu metu gali suaktyvėti slapti priešai, pavydūs kolegos, linkę pakenkti, skleisti apkalbas, gandus, ar regzti intrigas. Antroji rugsėjo mėnesio pusė bus palanki ieškantiems gerai apmokamo, arba atitinkančio pašaukimą darbo, bei bus galima gauti naudingų dalykinio bendradarbiavimo pasiūlymų.

Finansiniu požiūriu 2023 metų rugsėjo mėnuo Svarstyklių ženklo atstovams bus gana produktyvus ir sėkmingas, nors permainingas. Finansų sektorių globojantis Marsas rugsėjo mėnesį eis tranzitu Svarstyklių ženklu, todėl geras pajamas lems asmeninis aktyvumas, gebėjimas stengtis ir ieškoti naujų finansinių galimybių. Rugsėjo mėnesio 4-29 d., kada stambių finansų sektorių globojanti Venera paeiliui formuos destruktyvus aspektus šioje sferoje einantiems Jupiteriui ir Uranui, galimos priverstinės išlaidos, susiję su pomėgiais, ar mylimu žmogumi, arba nuostoliai per draugus, bendrus projektus, bei įvairaus pobūdžio avarines situacijas. Tokiu metu būtinas apdairumas tvarkant svarbius finansinius reikalus.

Svarstyklių ženklo atstovams asmeninio gyvenimo, bei meilės atžvilgiu 2023 metų rugsėjo mėnuo bus palankus, aktyvus ir permainingas. Svarstyklių ženklo meilės sektorių globojančio Urano ir jo formuojamų aspektų įtakoje, rugsėjo 8-16 d. bus galima su mylimu žmogumi aptarti ir spręsti svarbius materialinius ir finansinius klausimus, tačiau 15-29 d. galimi nesutarimai, arba per didelės išlaidos, susiję su draugais, pramogomis. Vienišiems Svarstyklių ženklo atstovams aktyviam bendravimui, susitikimams, naujoms pažintims bus palanki antroji rusėjo mėnesio pusė, kada Merkurijus judės tiesiai. Rugsėjo mėnesį Venera eis tranzitu draugystės sektoriumi, todėl naujos pažintys gali užsimegzti būnant draugų kompanijoje, arba dalyvaujant įvairaus pobūdžio renginiuose. Partnerystės, santuokos sektorių globojantis Plutonas tęs tranzitą šeimos sektoriumi, todėl kartu su antrąja puse galima užsiimti namų ir šeimos reikalais, o antroje mėnesio pusėje pavyks harmonizuoti santykius su namiškiais, kurti komfortą ir pozityvią psichologinę atmosferą namuose. Šeimos sektorių globojančio Saturno įtakoje, šį mėnesį mylimas žmogus, ar antroji pusė gali padėti tvarkant svarbius darbo reikalus, arba aktyviai dalyvauti šeimos versle. Rugsėjo 29 d. partnerystės sektorių ir Svarstyklių ženklą suaktyvins Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu pirmame plane atsidurs meilė ir tarpusavio santykiai, bus svarbu surasti deramą balansą tarp asmeninių norų ir mylimo žmogaus, ar antrosios pusės lūkesčių ir poreikių.

SKORPIONAS (spalio 24 - lapkričio 22)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Skorpiono ženklo atstovų gyvenime pirmame plane atsidurs klausimai, liečiantys santykius su draugais ir rėmėjais, bendrus projektus, kolektyvinį darbą, visuomeninius ryšius, bus galima kurti ateities planus, o 23-30 d. bus kiek pasyvesnis laikas, palankus psichologinių problemų sprendimui, vidinės harmonijos ir komforto siekimui. Darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu Skorpiono ženklo atstovams rugsėjo mėnuo bus produktyvus, reikšmingas, nors kiek permainingas. Skorpiono ženklo darbo sektorių globojančio Plutono ir jo formuojamų aspektų įtakoje, rugsėjo mėnesį sėkmė lydės užsiimančius kūrybine, intelektualinio pobūdžio, tarpininkavimo veikla, bei tuos Skorpiono ženklo atstovus, kurių darbas turi sąsają su transporto sfera, bei ryšiais su užsieniu. Karjeros sektoriumi rugsėjo mėnesį eis tranzitu Venera (pirmomis dienomis judės atatupstai, o nuo 4 d. tiesiai), todėl prasidės aktyvus laikas, tačiau 4-29 d. Venera formuos destruktyvius aspektus su planetomis, esančiomis partnerystės sektoriuje, tai jų įtakoje būtinas apdairumas sudarant bendradarbiavimo sutartis, ar pasirašant kontraktus ir reikėtų labai atsakingai vertinti gautus dalykinius pasiūlymus. Rugsėjo 29 d. darbo sektorių palies Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu gali suaktyvėti slapti priešai, arba pavyduoliai, linkę skleisti apkalbas, regzti intrigas, todėl būtinas apdairumas bendraujant su kolegomis, nes ne visi iš jų bus geranoriškai nusiteikę.

Finansiniu požiūriu Skorpiono ženklo atstovams 2023 metų rugsėjo mėnuo bus gana prieštaringas, kadangi finansų sektorių globojantis Jupiteris formuos dvejopus aspektus. Iš vienos pusės, pirmąją rugsėjo dekadą geros pajamos tikėtinos iš kolektyvinės veiklos, bendrų projektų, tačiau 4-17 d. būtinas apdairumas, nes galimos apgaulingos sutartys, bei intrigos, skatinančios galimus nuostolius. Stambių finansų sektorių globojantis Merkurijus iki rugsėjo 15 d. judės atatupstai, tai netinkamas laikas naujoms finansinėms iniciatyvoms, sutartims, ar investicijoms, bet tokiu metu galima atgauti anksčiau uždirbtas lėšas, skolas. Antroji rugsėjo mėnesio pusė bus palanki naujų finansinių projektų startui, galima planuoti investicijas, verslo plėtrą, ieškoti naujų pajamų šaltinių.

Asmeninio gyvenimo ir meilės sferoje 2023 metų rugsėjo mėnuo Skorpiono ženklo atstovams bus reikšmingas, tačiau permainingas. Meilės sektorių globojančio, juo tranzitu einančio Neptūno, šioje sferoje esančio Saturno ir šių planetų formuojamų aspektų įtakoje, kartu su mylimu žmogumi bus galima tvarkyti ūkinius, buitinius reikalus, spręsti klausimus, susijusius su gyvenamąją vieta, nuosavybe. Rugsėjo mėnesio 11-19 d. galimi nesutarimai su mylimu žmogumi, nusivylimas meile, ar polinkis nutraukti netenkinančius santykius. Rugsėjo 15 d. draugystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, o Merkurijus jau pradės judėti tiesiai, todėl prasidės aktyvus laikotarpis, ypač palankus vienišiems Skorpiono ženklo atstovams, kada bus daug bendravimo, malonių susitikimų, romantiškų pramogų, tokiu metu gali užsimegzti perspektyvios pažintys, arba meilės romanas. Partnerystės sektorių globojanti Venera rugsėjo mėnesį eis tranzitu karjeros sfera, todėl antroji pusė, arba mylimas žmogus gali padėti sprendžiant svarbius su profesine veikla susijusius klausimus. Rugsėjo 4-29 d., kai Venera paeiliui formuos destruktyvius aspektus su Jupiteriu ir Uranu, esančiais partnerystės sferoje, jų įtakoje galimi konfliktai su mylimu žmogumi, ar santykių nutraukimo grėsmė. Rugsėjo 15-29 d. tikėtinos konfliktinės situacijos šeimoje, nesutarimai su namiškiais, tokiu metu gali išaiškėti tai, kas buvo bandoma nutylėti, nuslėpti, arba gali atsiverti paslaptys, liečiančios antrąją pusę, kas skatins nusivylimą, vidines psichologines problemas.

ŠAULYS (lapkričio 23 - gruodžio 21)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Šaulio ženklo atstovų gyvenime svarbiais bus reikalai, liečiantys profesinę veiklą, karjeros galimybes, socialinių tikslų įgyvendinimą, bei planų realizavimą, o 23-30 d. sėkmė lydės kolektyvinėje, visuomeninėje veikloje, tai bus palankus laikas ateities planų kūrimui, aktyviam bendravimui su draugais, bendraminčiais. Profesinės veiklos atžvilgiu Šaulio ženklo atstovams rugsėjo mėnuo bus prieštaringas. Darbo sektorių globojančios Veneros ir šia sfera einančių tranzitu Jupiterio ir Urano, bei šių planetų formuojamų aspektų įtakoje, iš vienos pusės, rugsėjo mėnesio 4-29 d. bus būtinas apdairumas kolektyviniame darbe ir bendraujant, arba sudarant bendradarbiavimo sutartis su dalykiniais partneriais iš kitų miestų, ar šalių. Tačiau iš kitos pusės, rugsėjo 8-16 d. bus galima pasiekti gerų veiklos rezultatų, pelnyti vadovybės palankumą, todėl galima paskata, arba ir paaukštinimas pareigose. Karjeros sektorių globojančio, bei juo tranzitu einančio Merkurijaus ir iki 23 d. šioje sferoje viešinčios Saulės įtakoje, rugsėjo mėnesį bus galima pademonstruoti profesionalumą, pelnyti kolegų palaikymą ir deramą vadovybės įvertinimą. Pirmąją rugsėjo mėnesio pusę Merkurijus judės atatupstai, todėl bus galima peržiūrėti anksčiau pradėtus projektus, juos koreguoti, taisyti klaidas, nesiimant naujų iniciatyvų. Rugsėjo 15 d. karjeros sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, o Merkurijus pradės judės tiesiai, tai prasidės aktyvus periodas, palankus naujų idėjų realizavimui, svarbių projektų startui, gerai apmokamo darbo paieškoms, tačiau bus svarbu surasti protingą balansą tarp namų, šeimos reikalų ir profesinės veiklos interesų.

Finansiniu požiūriu 2023 metų rugsėjo mėnuo Šaulio ženklo atstovams bus palankus ir reikšmingas. Šaulio ženklo finansų sektorių globojančio Saturno ir šia sfera einančio tranzitu Plutono įtakoje, geros pajamos galimos iš pagrindinės darbo vietos, šeimos verslo, kūrybinių projektų, o antroje mėnesio pusėje iš sėkmingos karjeros, profesinės veiklos. Tvarkant svarbius finansinius reikalus, apdairumas būtinas rugsėjo 9-14 d. bei 30 d., o finansinės sėkmės garantu šį mėnesį bus gebėjimas protingai naudoti turimas lėšas ir atsakingas būtinų išlaidų planavimas.

Šaulio ženklo atstovų asmeniniame gyvenime 2023 metų rugsėjo mėnuo gali būti aktyvus, reikšmingas ir permainingas. Šaulio ženklo meilės sektorių globojančio Plutono ir jo formuojamų aspektų įtakoje, rugsėjo mėnesį svarbiais bus klausimai, liečiantys finansus, tokiu metu galima parama, ar vertinga dovana iš mylimo žmogaus pusės. Rugsėjo mėnesį galimas polinkis susipažinti su turtingais partneriais, ar verslo atstovais, tačiau vienišiems Šaulio ženklo atstovams naujų asmeninių santykių, arba meilės romano užmezgimui bus palanki antroji mėnesio pusė, kai Merkurijus judės tiesiai. Partnerystės sektorių globojantis Merkurijus rugsėjo mėnesį eis tranzitu karjeros sfera, todėl mylimas žmogus, arba antroji pusė gali padėti tvarkant svarbius profesinius reikalus. Pirmą mėnesio pusę, kol Merkurijus dar judės atatupstai, gali atsinaujinti anksčiau iki galo neišspręstos problemos, bei galimi ginčai netgi dėl menkniekių. Meilės planetos Veneros įtakoje, rugsėjo mėnesį partnerius suartinti gali bendros tolimos kelionės, nauji įspūdžiai, dvasiniai interesai, noras praplėsti asmeninius horizontus. Rugsėjo mėnesio 29 d. meilės ir draugystės sektorius suaktyvins Mėnulio pilnatis, o artimu pilnačiai metu, draugai gali padėti išspręsti aktualius klausimus poroje, bei vieniši Šaulio ženklo atstovai gali susipažinti su ypatingu žmogumi per draugus, arba dalyvaudami įvairaus pobūdžio renginiuose. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar sukūrusiems šeimą, rugsėjo mėnuo bus palankus, suteikiantis galimybę harmonizuoti santykius su namiškiais ir kurti pozityvų klimatą namuose.

OŽIARAGIS (gruodžio 22 - sausio 20)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Ožiaragio ženklo atstovams labai svarbiais bus reikalai, liečiantys juridinius klausimus, kūrybinės veiklos, mokslo, ryšių su užsieniu sferas, o 23-30 d. aktyvumas ir dėmesys bus sutelktas į profesinę veiklą, karjerą, bei socialinių tikslų įgyvendinimą. Profesinės, darbinės veiklos atžvilgiu rugsėjo mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams bus palankus ir produktyvus, tačiau permainingas. Darbo sektorių globojantis Merkurijus pirmą rugsėjo mėnesio pusę judės atatupstai, todėl tokiu metu gali tekti grįžti prie anksčiau pradėtų projektų, juos koreguoti, bei tokiu metu nevertėtų planuoti tolimų su darbu susijusių kelionių, ar komandiruočių. Antroji rugsėjo mėnesio pusė, kada Merkurijus judės tiesiai, bus palanki naujoms iniciatyvoms, patikimų dalykinių partnerių paieškoms, bei svarbių bendradarbiavimo sutarčių sudarymui. Rugsėjo mėnesio 15 d. stos Mėnulio jaunatis, prasidės aktyvus periodas, bus galima užmegzti naudingus ryšius su partneriais, ar įmonėmis iš kitų miestų ir šalių, arba užsiimti svarbių juridinių reikalų tvarkymu. Karjeros sektorių globojančios Veneros įtakoje, rugsėjo mėnesį galima sėkmingai tvarkyti verslo ir gamybinius reikalus, tačiau 4-29 d. reikėtų vengti bet kokios rizikos ir abejotinų pasiūlymų. Rugsėjo mėnesį karjeros sektoriumi eis tranzitu Marsas, todėl suteiks energijos, skatins aktyvumą, bus galima atsakingai atlikti pavestas svarbias užduotis, pademonstruoti savo profesionalumą, pasiekti gerų veiklos rezultatų, pelnyti vadovybės palankumą ir įvertinimą.

Finansiniu požiūriu 2023 metų rugsėjo mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti dosnus, reikšmingas. Ožiaragio ženklo finansų sektorių globojančio Urano įtakoje, rugsėjo mėnesį geros pajamos tikėtinos ne vien iš pagrindinės darbo vietos, bet sėkminga gali būti prekybinė, tarpininkavimo, intelektualinio pobūdžio veikla, nauda gali sietis su mokymais, kūrybiniais projektais, bei tikėtinas solidus pelnas iš verslo, ypač 8-16 d. Rugsėjo mėnesį stambių finansų sektoriumi eis tranzitu Venera ir 4-29 d. formuos destruktyvius aspektus, todėl tokiu metu reikėtų vengti nepateisinamo azarto, abejotinų finansinių pasiūlymų ir bet kokios rizikos, o tvarkant piniginius reikalus ir svarbius dokumentus, bus būtinas padidintas apdairumas.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2023 metų rugsėjo mėnuo Ožiaragio ženklo atstovams gali būti aktyvus, palankus, kupinas reikšmingų įvykių. Ožiaragio ženklo meilės sektorių globojanti Venera rugsėjo mėnesį eis tranzitu transformacijos sfera, todėl meilės santykiuose ir asmeniniame gyvenime galimi esminiai pokyčiai. Rugsėjo mėnesį Ožiaragio ženklo meilės sektoriumi tęs tranzitą Jupiteris ir Uranas, todėl pirmą mėnesio pusę galimos bendros kelionės kartu su mylimu žmogumi, o nauji įspūdžiai gali suartinti partnerius. Antroji rugsėjo mėnesio pusė, kai Merkurijus jau judės tiesiai, palanki vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams, kadangi bus daug bendravimo, malonių susitikimų, romantiškų pramogų ir gali užsimegzti perspektyvios sutartys, o likimas suvesti su ypatingu žmogumi. Rugsėjo mėnesio 4-29 d. Venera formuos destruktyvius aspektus su meilės sektoriuje esančiomis planetomis, todėl jų įtakoje galimas nusivylimas meile, kartėlis, reikėtų vengti pavojingų pramogų ir azartinių žaidimų, per kuriuos galimi nemalonumai ir finansiniai nuostoliai. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantiems santuokoje, rugsėjo mėnuo bus palankus, kada bus galima sėkmingai užsiimti namais, ūkiniais ir buitiniais, ar šeimos verslo reikalais, harmonizuoti santykius su namiškiais, kurti jaukumą ir komfortą namuose. Rugsėjo 29 d. šeimos sektorių suaktyvins Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu, svarbiais taps santykiai su artimaisiais ir su namais susiję reikalai, o norint išlaikyti harmoningus santykius su namiškiais, teks kontroliuoti savo emocijas, išlikti geranoriškais, pakančiais, bei surasti protingą balansą tarp karjeros interesų ir šeimos poreikių.

VANDENIS (sausio 21 - vasario 19)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Vandenio ženklo atstovams labai svarbiais bus reikalai, susiję su verslu, mokesčiais, kreditais, palikimu, išmokomis, o periodas 23-30 d. bus palankus tolimoms dalykinėms kelionėms, kvalifikacijos kėlimui, sėkmė gali lydėti kūrybinių, juridinių profesijų atstovus ir dirbančius mokslo, švietimo sektoriuje. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu rugsėjo mėnuo Vandenio ženklo atstovams bus produktyvus, bei aktyvus. Rugsėjo mėnesį partnerystės sektoriumi eis tranzitu Venera, todėl labai svarbiu bus dalykinis bendradarbiavimas, patikimų partnerių ir naujų klientų paieškos. Pirmoji rugsėjo mėnesio pusė, kol Merkurijus judės atatupstai, bus pasyvesnis laikas, kada galima peržiūrėti anksčiau pradėtus projektus, juos koreguoti, įvertinti situaciją versle ir gamyboje. Karjeros sektorių globojančio Marso įtakoje, rugsėjo mėnuo bus palankus kvalifikacijos kėlimui, reikalingų profesinių žinių ir vertingos patirties įgijimui, o antroje mėnesio pusėje, kada Merkurijus judės tiesiai, bus galima sėkmingai tvarkyti juridinius reikalus, užmegzti naudingus kontaktus ir ryšius su reikalingais žmonėmis, partneriais, arba įmonėmis iš kitų miestų, šalių. Rugsėjo 29 d. komunikacijų sektorių suaktyvins Mėnulio pilnatis, todėl artimu pilnačiai metu būtinas apdairumas tvarkant svarbius dokumentus, vedant derybas, bei artimose darbinėse kelionėse.

Finansiniu požiūriu Vandenio ženklo atstovams 2023 metų rugsėjo mėnuo palankus ir reikšmingas. Finansų sektorių globojančio ir juo einančio tranzitu Neptūno, šioje sferoje viešinčio Saturno ir šių planetų formuojamų aspektų įtakoje, rugsėjo mėnesį finansinės aplinkybės stabilizuosis, bus daugiau aiškumo, kas sustiprins pasitikėjimą savimi, o geros pajamos tikėtinos iš kolektyvinio darbo, bendrų projektų, kūrybinio pobūdžio veiklos, bei darbo užsienio įmonėse. Rugsėjo 15 d. stambių finansų sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, o šia sfera einantis tranzitu Merkurijus pradės judėti tiesiai, todėl prasidės aktyvus periodas, kai galima priimti naudingus dalykinius pasiūlymus, pasirašyti svarbias sutartis, planuoti stambias investicijas, verslo plėtrą, tačiau tuo pačiu bus būtinas apdairumas, kas padėtų išvengti apgaulių iš nesąžiningų partnerių pusės.

Asmeniniame gyvenime, meilės sferoje 2023 metų rugsėjo mėnuo Vandenio ženklo atstovams bus aktyvus, kupinas reikšmingų įvykių, tačiau permainingas. Rugsėjo mėnesį Vandenio ženklo meilės sektorių globojančio Merkurijaus įtakoje, kartu su mylimu žmogumi gali tekti spręsti svarbius materialinius klausimus, o pirmoji mėnesio pusė, kol Merkurijus judės atatupstai, bus netinkama naujoms pažintims. Partnerystės, santuokos sektorių globojanti Saulė rugsėjo 1-22 d. eis tranzitu transformacijos sfera, todėl tokiu metu jausmai gali tapti giliais ir intensyviais, bus galima sustiprinti ryšį su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, tačiau 11-19 d. galimi nesutarimai dėl pinigų, ar per didelių išlaidų. Rugsėjo mėnesį partnerystės sektoriumi eis tranzitu Venera (1-3 d. judės atatupstai, o 4-30 d. jau tiesiai), todėl tikėtini reikšmingi pokyčiai, kai meilės ryšys, arba santuokinis gyvenimas gali pereiti į naują etapą. Rugsėjo mėnesį reikėtų daugiau dėmesio skirti mylimam žmogui, ar antrajai pusei, kas galėtų padėti išspręsti prieštaravimus, siekti harmonijos poroje. Rugsėjo 4-29 d. Venera paeiliui formuos destruktyvius aspektus su Jupiteriu ir Uranu, esančiais šeimos sektoriuje, todėl galimos konfliktinės situacijos namuose, ginčai, nesutarimai su mylimu žmogumi ir namiškiais, o norint išspręsti prieštaravimus ir problemas, teks įdėti nemažai pastangų. Antroji rugsėjo mėnesio pusė, kai Merkurijus jau judės tiesiai, palanki vienišiems Vandenio ženklo atstovams, kada bus galima užmegzti naujas perspektyvias pažintis, ar meilės romaną, bei gali traukti turtingi partneriai.

ŽUVYS (vasario 20 - kovo 20)

Iki 2023 metų rugsėjo mėnesio 22 d. Žuvų ženklo atstovų gyvenime svarbia tema bus santykiai su kitais žmonėmis, asmeniniai ir dalykiniai ryšiai, bendradarbiavimo klausimai, o 23-30 d. aktualiais taps materialiniai reikalai, liečiantys verslą, kreditus, skolas, išmokas, mokesčius. Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu rugsėjo mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus aktyvus, produktyvus ir permainingas. Žuvų ženklo darbo sektorių globojančios Saulės ir šia sfera einančios tranzitu Veneros įtakoje, bus galima pademonstruoti profesionalumą, pasiekti gerų veiklos rezultatų, bei pelnyti vadovybės palankumą. Tačiau, pirma rugsėjo mėnesio pusė, kada Merkurijus judės atatupstai, nebus tinkama naujų svarbių projektų startui, bendradarbiavimo sutarčių, kontraktų pasirašymui. Rugsėjo 4-29 d. Venera paeiliui formuos destruktyvius aspektus su Jupiteriu ir Uranu, tai jų įtakoje, galimos biurokratinės problemos, daug rūpesčių, nerimo, nemalonumų ir intrigų darbe, tikėtina trintis, konfliktai darbo kolektyve. Rugsėjo 11-19 d. Saulės destruktyvaus aspekto su Neptūnu įtakoje, gali būti nutrauktos sutartys, pažeisti susitarimai ir gali tekti dalyvauti konkurencinėje kovoje. Karjeros sektorių globojančio Jupiterio įtakoje, rugsėjo mėnesį sėkmė lydės užsiimančius intelektualinio pobūdžio, prekybine, ar tarpininkavimo veikla, dirbančius transporto sferoje, bet 4-17 d. galima trintis bendraujant su vadovybe, kolegomis ir finansiniai konfliktai darbe. Antroji rugsėjo mėnesio pusė bus aktyvi, kada galima planuoti naujų projektų startą, svarbias derybas, sutarčių pasirašymą, bei tikėtini naudingi dalykiniai pasiūlymai.

Finansiniu požiūriu 2023 metų rugsėjo mėnuo Žuvų ženklo atstovams bus dosnus ir produktyvus. Žuvų ženklo finansų sektorių globojančio Plutono ir jo formuojamų aspektų įtakoje, rugsėjo mėnesį geros pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, kolektyvinės veiklos, bendrų projektų. Stambių finansų sektoriumi rugsėjo mėnesį eis tranzitu Marsas ir suteiks energijos, skatins aktyvumą, o nauda ir pelnas gali sietis su užsienio įmonėmis, ar dalykiniais partneriais iš kitų miestų. Rugsėjo mėnesio 29 d. Mėnulio pilnatis suaktyvins abu finansinius sektorius, o artimu pilnačiai metu gali išryškėti naujos idėjos, skatinančios išskirtinę finansinę sėkmę.

Meilės ir asmeninio gyvenimo sferoje Žuvų ženklo atstovams 2023 metų rugsėjo mėnuo bus labai aktyvus, kupinas reikšmingų įvykių. Žuvų ženklo partnerystės sektorių globojančio, juo tranzitu einančio Merkurijaus, o iki 22 d. šioje sferoje viešinčios Saulės ir šių planetų formuojamų aspektų įtakoje, galimos bendros kelionės kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse norint gauti konsultacijas, sutvarkyti svarbius dokumentus, galimas produktyvus bendravimas su reikalingais žmonėmis, ypač antroje mėnesio pusėje. Rugsėjo 15 d. Žuvų ženklo partnerystės sektoriuje stos Mėnulio jaunatis, o Merkurijus jau pradės judėti tiesiai, todėl prasidės palankus ir aktyvus periodas, bus galima bendrauti su draugais, dalyvauti įvairaus pobūdžio renginiuose, kartu su mylimu žmogumi kurti ateities planus, aplankyti artimus gimines, stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, nors tuo pačiu galimi nesutarimai kai kuriais klausimais, o nedarniose porose galimas nusivylimas meile, ar kartėlis. Antra rugsėjo mėnesio pusė bus palanki vienišiems Žuvų ženklo atstovams, tokiu metu bus daug bendravimo, malonių susitikimų, gali užsimegzti naujos perspektyvios pažintys, ar meilės romanas, o likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi. Veneros įtakoje, rugsėjo mėnesį meilė gali tampriai persipinti su darbiniais ir profesiniais reikalais, tokiu metu gali užsimegzti asmeniniai santykiai su kuo nors iš kolegų, arba tarnybinis romanas. Gyvenantys šeimoje, pirmąją rugsėjo mėnesio pusę gali susidurti su anksčiau iki galo neišspręstomis problemomis, galimi nesutarimai su namiškiais netgi dėl menkniekių, todėl bus svarbu kontroliuoti savo emocijas ir žodžius. Antroji rugsėjo mėnesio pusė bus palanki, kada galima harmonizuoti santykius su mylimu žmogumi, arba antrąja puse, kurti gerovę ir jaukumą namuose, užsiimti ūkiniais ir buitiniais reikalais.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą

Horoskopas 2023 metams

Sutinkant Naujuosius 2023 metus, dviejų metų sandūroje, gali sustiprėti lūkesčiai ir viltys, kad ateinantieji metai bus geresni, sėkmingesni, suteiksiantys daugiau galimybių užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui ir svajonių išsipildymui. 2023 metai bus globalių pokyčių periodo pradžia, kai bus atsisakoma senų dogmų ir prasidės esminės permainos politinėje, ekonominėje ir dvasinėje sferose. 2023 metai bus kiek ramesni, labai svarbiu bus kelių planetų perėjimas į kitus ženklus, kadangi jų įtakoje formuosis nauja realybė. 2023 metų pradžia, sausio mėnuo bus pasyvesnis: iki 12 d. Marsas, iki 18 d. Merkurijus, o iki 23 d. ir Uranas judės atatupstai, todėl tai netinkamas laikas naujoms finansinėms iniciatyvoms, svarbių projektų startui, arba verslo plėtrai ir reikės gebėti identifikuoti save ir savus tikslus. Kol šios planetos judės atatupstai, bus galima tik gerai apgalvoti planus 2023 metams, o jų realizavimą atidėti palankesniam laikui

2023 metais Merkurijus judės atatupstai iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d., bei nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., todėl tokiu metu nevertėtų pasirašyti svarbių dokumentų, kontraktų, sudaryti sandorių, planuoti naujų projektų starto, verslo plėtros, nes viskas gali vykti labai vangiai, galimos kliūtys, vilkinimas. Šiais periodais nevertėtų daryti svarbių sprendimų, kadangi Merkurijui pradėjus judėti tiesiai, gali keistis nuomonė, aplinkybės. Kol Merkurijus judės atatupstai, nepalankus laikas ryšio priemonių įsigijimui, reklaminei kampanijai, vertėtų atidžiau tikrinti gaunamą informaciją, bet šie periodai palankūs užvilkintų darbų užbaigimui, anksčiau pradėto, nebaigto mokymosi proceso atnaujinimui, bus galima padaryti tvarką namuose ir darbe, sutvarkyti informaciją, archyvus, peržiūrėti dokumentus, bei atsikratyti nereikalingų daiktų

Iki sausio mėnesio 12 d. Marsas judės atatupstai ir skatins būti lėtesniais, išoriškai ramesniais, intravertiškais, susitelkusiais į vidinių problemų sprendimą. Kol Marsas judės atatupstai, jis įtakos dalykinius kontaktus, todėl nereikėtų užmegzti naujų pažinčių, geriau nepasirašyti svarbių sutarčių, neplanuoti perėjimo į naują veiklos sferą. Iki kovo mėnesio 25 d. Marsas tęs tranzitą Dvynių ženklu, skatins aktyvumą, polinkį bendrauti, išsakyti savo nuomonę, priimti, bei perduoti informaciją. Šis laikotarpis palankus dalykinėms kelionėms, deryboms, reklaminėms akcijoms, pažintims kelionių metu, ryšių, kontaktų užmezgimui. 2023 metais Marsas bus aktyvus, formuos mišrius aspektus su kitomis planetomis, kurių įtaka bus reikšminga. Marsas formuos destruktyvų aspektą su Neptūnu (aspekto pikai bus kovo 15 d., rugpjūčio 22 d. ir gruodžio 29 d.), jo įtakoje galimas atsiplėšimas nuo realybės, tikėtini poelgiai, remiantis idealistinėmis nuotaikomis, bei nenoras kliautis objektyviomis aplinkybėmis, tokiu metu galima nemiga, neurozės, ar įkyrios būsenos. Marsas formuos destruktyvų aspektą su Plutonu (aspekto pikai bus gegužės 23 d. ir spalio 9 d.), o jo įtakoje stiprės karingumas, valdingumas, agresyvumas, polinkis konfliktams. Tokiu metu galimas energijos perteklius, nevaldomos jėgos pliūpsnis, tai gali formuoti sudėtingas situacijas, dirbtines problemas, kurios sprendžiamos iš jėgos pozicijų, stiprės polinkis prievartai, bei trintis bendraujant su aplinkiniais. Marsas formuos destruktyvų aspektą su Uranu (aspekto pikai birželio 26 d. ir lapkričio 11 d.), o jo įtakoje galima kantrybės stoka, impulsyvumas, polinkis netikėtiems poelgiams, noras kritikuoti, provokuoti konfliktus, bei padidės traumų ir nelaimingų atsitikimų pavojus. Marsas formuos destruktyvų aspektą su Saturnu (aspekto pikai liepos 20 d. ir lapkričio 23 d.), todėl jo įtakoje veiksmų impulsas prieštaraus sveikai nuovokai, kada pirmiau kas nors padaroma ir tada pagalvojama. Aspekto įtakoje galimas nepasitenkinimas, piktumas, grubus elgesys, konfliktinės situacijos, bei polinkis ginčams, peštynėms, atsargumo ir apdairumo stoka, dėl ko galima pakliūti į pavojingas situacijas. Artimomis šių aspektų pikams dienomis, bus padidinto avaringumo, konfliktinių situacijų periodai, todėl vertėtų gebėti kontroliuoti savo emocijas ir veiksmus, bei būti atsargiais

2023 metų sausio mėnesio 21 d., 22:53 val. (Lietuvos laiku), stojus pirmajai Mėnulio jaunačiai Vandenio ženkle ir 22 d. rytą, 8:31 val. patekėjus Saulei, pagal Rytiečių tradiciją, prasidės Naujieji Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie tęsis iki 2024.02.09 d. Mėnulio jaunaties momentu Saulė ir Mėnulis, formuos harmoningus aspektus Marsui ir Jupiteriui, kurių įtaka suteiks konstruktyvios energijos, stiprins valią, vaizduotę, dosnumą, gali išryškėti teisingas realybės suvokimas, ryžtingumas, pasitikėjimas savimi, daugės optimizmo, polinkis dalykiškumui, veiklumui, poreikis saugumui. Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai (jie būna kartą per 60 metų) bus permainingi ir nevienareikšmiai, ramesni ir harmoningesni, nei praėję, skatinantys kūrybiškumą, progresą pasaulyje, taikos siekimą. 2023 metų vasario mėnuo pakankamai ramus, Neptūnas formuos harmoningą aspektą su Plutonu (aspektas veiks iki 2040.04.26 d.), jo įtaka skatins taikingumą, palaikys harmoniją ir pusiausvyrą pasaulyje. Vasario mėnesį palanku užsiimti einamaisiais reikalais, realizuoti anksčiau numatytus planus ir siekti savų tikslų

2023 metų kovo mėnuo bus įdomus ir reikšmingas. Iki kovo 7 d. Saturnas tęs tranzitą Vandenio ženklu, todėl išryškins santūrumą, siekį atsiriboti nuo pašalinės įtakos, išlaikant distanciją supančioje erdvėje, nenorą įsigilinti į svetimas problemas, aktyviai sąveikauti su kitais žmonėmis ir supančiu pasauliu. Stiprės koncentracija, darbštumas, apdairumas, nuovokumas, teisingumas, poreikis apmąstymams, viską daugiau stebint iš šalies, logika bus grindžiama intuicija, stiprės polinkis laikytis duoto žodžio, atsidavimas svarbioms idėjoms, profesijai, gebėjimas planuoti, bei kruopščiai rinktis artimą aplinką. Kovo mėnesio 7 d., 15:35 val. (Lietuvos laiku), Saturnas pereis į Žuvų ženklą (jame bus iki 2026.02.14 d., išskyrus laikotarpį nuo 2025.05.25 d. iki 2025.09.01 d. kada eis tranzitu Avino ženklu) ir išreikš jam būdingas savybes, kaip išmintingumas, kantrumas, prisirišimas, santūrumas, atsargumas, slaptumas, noras lygiuotis į stipresnius, polinkis tarsi susilieti su aplinka. Šio Saturno tranzito įtakoje stiprės nuolankumas, atsakingumas, darbštumas, pareigingumas, gebėjimas stengtis, interesas darbui, neprarandant dėmesio detalėms, smulkmenoms, metodiškumas ir kruopštumas, kaip tarnyboje, taip ir namuose. Tranzito įtakoje būdinga didelė dvasinė giluma, užuojauta nuskriaustiems ir nelaimingiems, gebėjimas įsijausti ir užjausti, gali išryškėti interesas klinikinei medicinai, pediatrijai, darbui prieglaudose, arba slaugos ligoninėse

2023 metais paskutinės penkios kovo mėnesio dienos prieš pavasario lygiadienį, tai 15-20 d., kai Saulė baigs savo kelionę zodiako ratu ir Žuvų ženklu, bus ypatingas laikas, o pagal Avestos tradiciją jo vadinamos Raudų dienomis. Per šias Raudų dienas energija bus minimali, todėl būtinas didesnis atsargumas, apdairumas, netinka ką nors nauja pradėti ir linksmintis, bet bus naudinga baigti veiklos ciklą, grąžinti skolas, susitaikyti, bei patartina užsiimti organizmo valymu, todėl bus palankios iškrovos dietos. 2023 metų kovo 20 d., 23:24 val. (Lietuvos laiku), Saulė pereis į Avino ženklą, todėl prasidės naujas Zodiako ratas, nauji astrologiniai metai, tai bus pavasario lygiadienis, kai diena susilygins su naktimi, prasidės astronominis pavasaris. Saulei baigus kelionę Zodiako ratu, bei Žuvų ženklu ir kovo 21 d., 6:25 val. (Lietuvos laiku) patekėjus Avino ženkle, 32 metų cikle baigsis 21-tieji Gepardo metai ir Jupiterio valdomi metai, bei prasidės Marso globojami metai. Marsas skatins aktyvią gyvenimišką poziciją, veiklumą, bus labai svarbu gebėti konstruktyviai realizuoti energiją, kas padėtų išvengti agresyvumo, konfliktų ir griaunančių išraiškų. Šiais metais stiprės polinkis būti įvykių centre, kur galima dalyvauti tame, kas vyksta, bei rungtyniauti. Pagal senovės persų kalendorių ir arijų tikėjimą, kai Saulė pereis į Avino ženklą, bei jame patekės, 32 metų Saturno cikle prasidės 22-tieji Naujieji Povo metai. Metų globėjas Povas apdovanotas daugeliu talentų, jam būdingas judrumas, žaismingumas, jis linkęs stebėtis ir žavėtis, bet tuo pačiu nepripažįsta jokių autoritetų. Povas linkęs siekti sėkmės, nors jam ne tiek svarbūs pinigai, kiek šlovė, jis bijo būti nepastebėtu ir užmirštu, nes dėl to galimi rimti nerviniai negalavimai. Nors Povas turi daug talentų, dauguma iš jų lieka neatskleistais ir nerealizuotais, jam stimulą gali suteikti kitų žmonių sėkmė, jis gali užsiimti daugybe reikalų, kurti grandiozinius planus ir projektus, kurių dažniausiai nepadaro iki galo. Rimtų priešų Povas neturi, nors jo aplinkoje gali būti pavyduolių, bei tokių, kuriuos dirgina jo iššaukiantis elgesys ir gėrėjimasis savimi. Povo globojamais metais būdingos apgaulės, kada blogis maskuojamas po gerumo kauke. Povo antitotemas - Strazdas, jam būdingas visiškas negebėjimas atskleisti bent vieną iš savo talentų, bei polinkis dėl savo nesėkmių apkaltinti ką tik nori, bet tik ne save, tai pilkas, niūrus, uždaras, piktas žmogus

Iki 2023 metų paskutinės kovo savaitės Plutonas tęs tranzitą Ožiaragio ženklu, todėl stiprės ambicingumas, tikslingumas, atkaklumas, įžvalgumas, gebėjimas veikti, planuoti, numatyti galimus pavojus. Tai palankus laikas aktyviam savų ir kolektyvinių tikslų siekimui, naujų galimybių paieškoms. 2023 metų kovo mėnesio 23 d., 14:14 val. (Lietuvos laiku), Plutonas laikinai pereis į Vandenio ženklą (jame planeta stipri, tai egzaltacijos ženklas), jame išbus iki 2043.03.09 d., išskyrus laikotarpius, kai judėdamas atatupstai, dar sugrįš į Ožiaragio ženklą, tai bus periode nuo 2023.06.11 d. iki 2024.01.21 d. ir nuo 2024.09.02 d. iki 2024.11.19 d., todėl prasidės nauja era ir karta, keisis požiūris, bei palaipsniui formuosis naujos taisyklės, prie kurių teks gebėti adaptuotis. Plutonas Vandenio ženkle (paskutinį kartą šiuo ženklu Plutonas ėjo tranzitu 1778-1798 metais), kuris siejamas su progresu, įgauna didžiulę vidinę energiją ir gali pilnai išreikšti jam būdingas savybes, kaip atvirumas, nuoširdumas, ambicingumas, veiklumas, polinkis nepriklausomybei ir laisvei, noras vyrauti, užkariauti aplinkinį pasaulį, pakilti virš esančios realybės, praplėsti asmeninę erdvę, tačiau būdingas nenoras paklusti. Tranzito įtakoje stiprės ryžtingumas, atkaklumas, nuoseklumas, sąžiningumas, draugiškumas, realistinis požiūris, didžiulis pasitikėjimas savomis jėgomis, polinkis siekti naujos realybės, progreso, atsisakant to, kas jau atgyveno. Plutono įtakoje galimi pokyčiai ir transformacija dėl progreso, o daugelis reiškinių ir dalykų, kurie šiuo metu svarbūs, įprasti ir vertingi, tiesiog liks praeityje, bei kompiuterijos sferoje galimos esminės permainos. Plutonas formuos destruktyvų aspektą su Kylančiu ir Besileidžiančiu Mėnulio mazgais (aspekto pikas bus rugpjūčio 3 d.), jo įtaka pasireikš sunkiai, įkyriai, tai įtemptas periodas, o artimu aspekto pikui metu, galimos didelės avarijos. 2023 metų kovo mėnesio 25 d. Marsas pereis į jam nepalankų Vėžio ženklą, tai Marso energija ir veiksmai, skatinantys norą užkariauti, veikti, gauti kuo greitesnį rezultatą, susidurs su Vėžio ženklui būdingu atsargumu, jautrumu, polinkiu rūpintis, ginti artimus žmones, o šis savybių derinys skatins pasirinkti pasyvesnę, ypatingą strategiją kovojant už tai, su kuo sieja emocinis ryšys, tai gali būti šeimos, artimų žmonių reikalai, asmeniniai santykiai, vaikų auklėjimas, arba pagalba tėvams. Toks tranzitas palankus užsiimti namų reikalais, šeimos gerovės stiprinimu, galima pradėti remontą, atnaujinti interjerą, bet karjera ir dalykinė veikla gali atsidurti antrame plane

2023 metais įvyks 4 užtemimai, tai Žiedinis pilnas ir Žiedinis Saulės užtemimai, bei pusšešėlinis ir dalinis Mėnulio užtemimai. Du pirmieji 2023 metais įvyksiantys užtemimai bus 7 N saroso serijos, jiems būdingas jausmingumas, susijęs su netikėta seksualine aistra ir geismu, iki siekio pratęsti giminę ir gimimu. Šio saroso užtemimams nebūdingas subtilumas, jie gali užklupti netikėtai, surengti akistatą su savo labai giliomis aistromis, kurios buvo slepiamos gana ilgą laiką. Sekantys du šiais metais įvyksiantys užtemimai bus 7 S saroso serijos, jų įtakoje didžiulė jėga ir pyktis nukreipiami tam tikra linkme, todėl didžiulės kliūtys netikėtai lengvai pašalinamos, arba (neigiama prasme) bręstanti potenciali krizė netikėtai išryškėja ir labai greitai praeina. Tokiu metu viskas vyksta ir vystosi didžiuliu tempu ir greičiu. Laikotarpiai tarp dviejų užtemimų vadinami „koridoriumi tarp užtemimų“, o tai unikalus laikas savo Likimo pokyčiams, tokiu metu įsijungia karmos dėsniai, skatinantys savo gyvenimą nukreipti reikalinga linkme. Visi įvykiai, kurie vyksta periode tarp dviejų užtemimų, yra negrįžtami, todėl vertėtų labai gerai apgalvoti savo poelgius, veiksmus ir netgi žodžius, kadangi tai pakeisti, ar ištaisyti bus galima tik po 18,5 metų, kai Mėnulis ir Saulė vėl atsidurs tokioje padėtyje. Laikotarpyje tarp užtemimų likimas įtakoja gyvenimą ir vadovauja, padeda ištaisyti klaidas ir skatina eiti tinkama linkme. Užtemimo įtakoje gali įvykti tiek pozityvūs, tiek nepageidaujami įvykiai, o jų svarba labai sustiprėja, todėl svarbu stebėti savo vidinį ritmą kas vyksta gyvenime

Žiedinis-pilnas Saulės užtemimas įvyks 2023.04.20 d., 07:17 val. (Lietuvos laiku), 30-ame Avino ženklo laipsnyje, jis bus matomas rytinėje Indijos vandenyno dalyje, Australijoje ir Ramiojo vandenyno vakarinėje dalyje. Užtemimo taškas formuos destruktyvų aspektą Plutonui, esančiam Vandenio ženkle, bei harmoningą aspektą Saturnui, esančiam Žuvų ženkle, o šio užtemimo įtaką labiausiai pajaus Avino ženklo atstovai, gimę trečiąją dekadą ir kiek silpniau pajus Jaučio ženklo atstovai, gimę pirmą dekadą. Kadangi bus nepalankiai paliestas Plutonas, tai užtemimo įtaka destruktyvi, kada bus atsisakoma to, kas paseno ir jau atgyveno, bei bus orientuojamasi į naujas, progresyvias tendencijas, o Saturno įtakoje, stiprės darbingumas, atkaklumas, polinkis planuoti, užsibrėžti tikslus. Šio užtemimo įtakoje svarbu dėmesį sutelkti į save, siekti savarankiškumo, konkrečių planų ir tikslų realizavimo. Periode nuo 2023 metų gegužės mėnesio 1 d. iki spalio 11 d. Plutonas judės atatupstas ir šis periodas bus palankus atsikratyti senų skolų, išsilaisvinti iš visko nereikalingo, bei pertvarkyti savo gyvenimo struktūrą, remiantis praeities patirtimi. Pusšešėlinis Mėnulio užtemimas įvyks 2023.05.05 d., 20:23 val. (Lietuvos laiku), kada Mėnulis, būdamas 15-ame Skorpiono ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Jaučio ženkle, jis geriausiai bus matomas Rusijoje, Europoje, Azijoje, Afrikoje, Australijoje, Antarktidoje. Užtemimo taškas formuos harmoningą aspektą su Marsu, esančiu Vėžio ženkle ir opozicijos aspektą Uranui, esančiam Jaučio ženkle, todėl iš vienos pusės, užtemimo įtaka suteiks drąsos, energijos, skatins veiklumą, poreikį saugumui, o iš kitos pusės, galimas jautrumas, nervingumas, impulsyvumas, dirglumas, nekantrumas, nepakantumas, polinkis nuotykiams, todėl bus svarbu gebėti kontroliuoti emocijas, išlikti geranoriškais, apdairiais, kas padėtų išvengti galimų nelaimingų atsitikimų

2023 metų gegužės 5 d. Jupiteris formuos harmoningą aspektą su Saturnu (aspekto pikas birželio 19 d.), jo įtaka skatins būti atsargiais, pragmatiškais, o sėkmę ir pozityvius pokyčius gyvenime lems kantrybė, ištvermingumas, atkaklumas. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio Jupiteris tęs tranzitą Avino ženklu, tai stiprės individualizmas, polinkis nepriklausomybei, laisvei, ekspansijai, bei asmeninės erdvės ir akiračio plėtrai, išaukštinti siekiai ir nenoras paklusti, būti pavaldžiais. Šio tranzito metu išryškės aistra kelionėms, vaizduotė, dosnumas, teisingumas, lyderių savybės, gebėjimas organizuoti, sutelkti kitus, bei vesti juos paskui save. Gali sustiprėti poreikis daug matyti ir žinoti, noras stiprinti savo erudiciją, intelektą, siekti sėkmės, įgyti gerą išsilavinimą, o darbštumas derinyje su veikliu aktyvumu gali duoti gerus veiklos rezultatus, užtikrinti gerovę. Jupiterio tranzito Avino ženklu įtakoje, stiprėja agresyvumas, karingos nuotaikos, polinkis plėtrai, bei užkariavimui. 2023 metų gegužės mėnesio 16 d., 19:20 val. (Lietuvos laiku), Jupiteris pereis į Jaučio ženklą (jame išbus iki 2024.05.26 d.), ir nors šią planetą, bei šį ženklą mažai kas sieja, kai kurios savybės gali papildyti viena kitą. Jaučio ženklas siejamas su sukaupimu, o Jupiteriui būdingas gebėjimas plačiam apibendrinimui, todėl šių savybių derinys gali skatinti proto eniciklopediškumą ir intelekto plėtrą. Jupiterio tranzito Jaučio ženklu įtakoje, galima įgyti daugybę įvairiausių praktinių žinių, o vaizduotės pagalba ženkliai praplėsti savo akiratį, asmeninius horizontus. Tranzito įtakoje galimos svajonės apie turtingumą, prabangą, materialinę gerovę, sustiprės trauka pinigams, polinkis siekti prestižinės socialinės, bei tvirtos materialinės padėties, gebant protingai ir naudingai investuoti turimas lėšas ir gali išryškėti gailestingumas, polinkis filantropijai, noras paremti kultūrinę, meninę veiklą

2023 metų gegužės mėnesio 20 d. Marsas pereis į Liūto ženklą, tai stiprės savimeilė, aktyvumas, iniciatyvumas, veiklumas, atkaklumas siekiant užsibrėžtų tikslų. Tokiu metu galimas polinkis išreikšti savo požiūrį, nuomonę, pademonstruoti reikšmingumą siekiant naudos. Periode nuo 2023 metų birželio 17 d. iki lapkričio 4 d. tranzitinis Saturnas judės atatupstas, todėl norint pradėti ką nors naujo, viskas vyks lėtai, galimos įvairios kliūtys, užsilaikymai. Galimas polinkis vengti atsakomybės (susilpnėja atsakomybės jausmas), arba galimas didžiulis apkrovimas darbu, kurio niekaip negalima išvengti, kurio atlikimui tenka eikvoti daug laiko ir jėgų, kas gali nepalankiai įtakoti sveikatos būklę. Tokiu metu galima kai ką panaudoti iš ankstesnių iniciatyvų, kas padėtų dabartinei realizacijai ir savo meistriškumo tobulinimui. Periode nuo 2023 metų liepos 1 d. iki gruodžio 6 d. Neptūnas judės atatupstai ir tokiu metu gyvenime gali būti daug chaoso, savęs apgaulės, įtaigumo, tai periodas, kai riba tarp realybės ir iliuzijų tampa vos regima ir juntama, nors tokiu metu gali išsipildyti kai kurios svajonės. Šis periodas palankus, norint įsigilinti į savo esybę, vidinį pasaulį, tokio tranzito metu rekomenduojama užsiimti kūryba, muzika, būtina vystyti savo dvasingumą, suvokti aukščiausias kosmines vibracijas, sferų harmoniją. 2023 metų liepos mėnesio 10 d. Marsas pereis į Mergelės ženklą, todėl stiprės darbštumas, pareigingumas, dėmesys detalėms, energiją ir aktyvumą nukreipiant į darbą. Tranzito metu neturintys darbo gali jo intensyviai ieškoti, o dirbantieji linkę padaryti tvarką darbo vietoje, aktualiais tampa įsidarbinimo, kvalifikacijos kėlimo, darbo našumo ir sąlygų klausimai. Tokio tranzito metu aktualiais tampa reikalai, susiję su sveiku gyvenimo būdu, dietomis, palankus laikas žmonėms, kurių veikla siejasi su natūralia medicina, žolininkyste

Periode nuo 2023 metų liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d. Venera judės atatupsta Liūto ženklu, todėl bus galima sėkmingai grįžti prie ankstesnių prisirišimų, pomėgių, dar kartą pabandyti kas anksčiau nepasisekė, bet tokiu metu nerekomenduojama investuoti, skolinti pinigus, pirkti brangius daiktus, pradėti naujus projektus, susijusius su verslu, finansais, tačiau šis laikas tinkamas labdarai, skolų grąžinimui. Tokiu metu gyvenime gali pasirodyti žmonės iš praeities, atsinaujinti nutrūkę meilės ryšiai, bus galima susigrąžinti mylimą žmogų, o nauji santykiai gali būti susiję su karminių skolų grąžinimu. 2023.08.27 d. Marsas pereis į Svarstyklių ženklą ir skatins polinkį nepriklausomybei, gebėjimą veikti sumaniai, kartais meniškai. Galimas polinkis orientuotis į partnerius, siekti bendradarbiavimo, bei noras išsiaiškinti oponentų, konkurentų ketinimus, bei ieškoti priešų. Kadangi periode nuo 2023.08.29 d. iki 2024.01.27 d. Uranas judės atatupstai, tai tokiu metu gali išryškėti stiprus saviraiškos siekis, noras tapti unikaliais. Urano retrogradinis judėjimas gali tapti naujų, turtingų idėjų šaltiniu ir bus galima pilnai panaudoti savo kūrybinį potencialą, išradingumą, nepaisant tradicijų. Tokiu periodu nevertėtų planuoti esminių gyvenimo pokyčių, daug efektyvesnė galėtų būti išlaukimo taktika

Periode nuo 2023 metų rugsėjo 4 d. iki gruodžio 31 d. Jupiteris judės atatupstai, todėl reikaluose ir veikloje akcentą vertėtų daryti tik savam darbui, nesitikint didelio pasisekimo, įtakingų žmonių protekcijų. Tokiu periodu galima neracionaliai naudoti laiką ir lėšas, vertėtų būti itin atsargiems bendraujant su aukšto rango asmenimis, valdžios organais, užsienio partneriais. Padidintas atsargumas būtinas tolimose kelionėse, bendraujant su kitataučiais

2023 metų spalio 12 d. Marsas pereis į jam palankų Skorpiono ženklą, aktualiais gali tapti stambaus verslo, bendrų finansų, bankų veiklos, korporacijų darbo klausimai, gali tekti kai ką skubiai pertvarkyti, perdaryti, perskirstyti, keisti, pakaks ryžto, valios ir tvirtumo, norint įgyvendinti seniai suplanuotas permainas. Tokio tranzito metu galimi įvykiai, reikalaujantys greito reagavimo, skatinantys fizinę ir psichinę įtampą, gali suaktyvėti asmenys, linkę kitus išnaudoti emociškai ir morališkai, arba finansine prasme. Šio tranzito įtakoje gali išryškėti nerimas, įtampa, padaugėti katastrofų, avarijų, o galimo pavojaus atveju stiprės gebėjimas mobilizuoti visas fizines ir psichines jėgas, panaudojant vidinį rezervą

Žiedinis Saulės užtemimas įvyks 2023.10.14 d., 20:59 val. (Lietuvos laiku), 22-ame Svarstyklių ženklo laipsnyje, o geriausiai jis bus matomas JAV, Meksikoje, Centrinėje Amerikoje, Kolumbijoje ir Brazilijoje. Kadangi užtemimo taškas formuos jungties aspektą su Merkurijumi, tai sąsajoje su Svarstyklių ženklu, bus galima mėgautis menu, siekti grožio įvairiose formose, harmonijos, teisingumo ir kompromisų, pirmame plane atsidurs įvairaus pobūdžio tarpusavio santykiai, dalykinė partnerystė, bendradarbiavimas ir gali užsimegzti nauji perspektyvūs ryšiai. Dalinis Mėnulio užtemimas įvyks 2023.10.28 d., 23:14 val. (Lietuvos laiku), kai Mėnulis, būdamas 6-ame Jaučio ženklo laipsnyje, atsidurs opozicijoje Saulei, esančiai Skorpiono ženkle. Užtemimas geriausiai bus matomas europinėje Azijos dalyje, didesnėje Azijos ir Afrikos dalyje, rytinėje Amerikos dalyje ir dalinai Australijoje. Šis užtemimas palies Jaučio ženklo atstovus, gimusius pirmą dekadą, o kadangi užtemimo taškas bus jungtyje su Jupiteriu, bei formuos opozicijos aspektus Merkurijui ir Marsui, esantiems Skorpiono ženkle, tai įtaka bus dvejopa. Iš vienos pusės, užtemimo įtakoje stiprės vaizduotė, intuicija, daugės gyvybinės energijos, o iš kitos pusės, galimas vidinis nerimas, užsispyrimas, kantrybės, santūrumo ir apdairumo stoka, dėl ko galima pakliūti į pavojingas situacijas, bei galimas ir nelaimingo atsitikimo pavojus. Tokiu metu gali tekti atsisakyti to, kad buvo artima, brangu ir svarbu

2023 metų lapkričio 24 d. Marsas pereis į Šaulio ženklą, juo judės iki 2024.01.04 d., o tranzito metu stiprės organizuotumas, optimizmas, veiklumas, poreikis keliauti į kitas, arba tolimas šalis, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su užsieniečiais, su kuriais gali sieti įvairaus pobūdžio reikalai. Galimas noras pažinti svetimas kultūras, religijas, o sėkmės garantu tokio tranzito metu bus gebėjimas teisingai įvertinti savo norus, siekius, tikslus ir galimybes jų įgyvendinimui. 2023 metais Uranas tęs tranzitą jam nepalankiu Jaučio ženklu (šiame ženkle išbus iki 2026.04.26 d.) stiprindamas poreikį ieškoti naujų galimybių asmeninės finansinės gerovės ir šalies vystymuisi, skatindamas ieškoti naujų ekonominių santykių, politikos, valstybės valdymo formų. Urano tranzito Jaučio ženklu įtakoje gali stiprėti stabilumas, darbingumas, išradingumas, ryžtingumas, intuicija, ištikimybė, savos vertės jausmas, pasitikėjimas savimi, gebėjimas ginti savus interesus. Neptūnas 2023 metais tęs tranzitą Žuvų ženklu (juo judės iki 2026.01.26 d.), planetos įtaka bus palanki kūrybinei veiklai, įvairaus pobūdžio dvasinėms paieškoms, stiprės svajingumas, vaizduotė, kantrybė, interesas menui, psichologijai, bei religijai. Neptūno tranzito Žuvų ženklu įtakoje, vertėtų ugdyti gebėjimą atjausti, mokytis muzikos, užsiimti poezija, daile, meditacijomis

2023 metų pirmą sausio mėnesio savaitę Juodasis Mėnulis tęs tranzitą Vėžio ženklu, todėl galimi kraštutinumai, kaip neryžtingumas, ar tironiškumas santykiuose šeimoje. 2023 metų sausio mėnesį keisis pasąmoniniai motyvai, kadangi 8 d. Juodasis Mėnulis, arba Lilit, siejamas su negatyvia karma, pagundomis, karminiu atpildu, pereis į Liūto ženklą ir gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip maskuotė, negebėjimas realizuoti talentus, arba ambicingumas, neįtikėtinas išdidumas, garbės troškimas, valdžios panaudojimas piktiems kėslams. Aktyvumas gali pasireikšti polinkiu save laikyti „Visatos centru“, noras siekti valdžios, pajungti kitus žmones savo valiai, manipuliavimas aplinkiniais, įteigiant jiems savo idėjas, o dėmesio ir pagarbos savo personai poreikis gali virsti įkyria idėja. Galimas pastovus noras išsiskirti, tai gali skatinti elgesio demonstratyvumą, polinkį pasigirti, meilę pagyroms, liaupsėms, o savimyliškumas gali tapti netgi liguistu. Pasyvumas gali pasireikšti individualumo praradimu, tampant įtaigiais, valdomais, silpnavaliais, bei polinkiu ištirpti minioje, vengiant aplinkinių dėmesio, kenčiant dėl savęs nuvertinimo, asmeninių privalumų nebuvimo. Jeigu būtų bandoma išreikšti savo kūrybinį potencialą, tai gali nepavykti surasti adekvataus saviraiškos būdo, nes visos saviraiškos formos gali pasirodyti skoliniais. Galimas polinkis pasirinkti vaidmenį, kada prarandamas individualumas ir naudojamasi svetimomis „kaukėmis“, vaidinant nebūdingus vaidmenis, tampant veidmainiškais, arba vergiškais. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio tranzito Liūto ženklu įtaką, gali nebūti galimybės išreikšti ir realizuoti savo kūrybinį potencialą (galimas aplinkinių pavydas ir intrigos, kurios sukuria kliūtis), galimi sunkūs santykiai su vaikais. Šio tranzito periode bus labai svarbu išmokti priimti gyvenimo smūgius, užsiimti vaikų auklėjimu, vertėtų saugotis ugnies, saulės smūgio, insulto

2023 metų spalio mėnesio 3 d. Juodasis Mėnulis maždaug devyniems mėnesiams pereis į Mergelės ženklą, o įtaka gali pasireikšti tokiais kraštutinumais, kaip dalykiškumas, smulkmeniškumas, ar chaosas, bei polinkis intrigoms, biurokratizmui, cinizmui. Juodasis Mėnulis nepakenčia kontrolės, pedantiškumo, gniuždymo ir valdymo, o aktyvumas gali pasireikšti ryškiai išreikštu išskaičiavimu, praktiškumu, kai gebėjimas detalizuoti gali prieiti iki absurdo, domintis ne esminiais dalykais, galimas polinkis smulkmeniškai analizei to, ko nevertėtų dalinti dalimis, kas gali skatinti painiojimąsi smulkmenose, prarandat tai, kas svarbu. Gali išsivystyti nepakeliamas kritiškumas, polinkis kritikuoti viską, su kuo tik būna susiduria. Pasyvumas gali pasireikšti prarastu gebėjimu analizuoti, pastebėti smulkmenas ir detales, laikant jas neesminėmis. Gali būti sunku siekti švaros ir tvarkos, todėl aplinkoje galimas chaosas ir betvarkė, galimas pojūtis, kad kažkas trukdo kritiškai pažvelgti į visa, kas vyksta aplink ir gali išryškėti nepareigingumas, nedisciplinuotumas, nesąžiningumas, polinkis nepaisyti asmeninės higienos, nesirūpinti sveikata, kartais galimos įkyrios baimės ir būsenos, susiję su ligomis. Pradirbant negatyvią Juodojo Mėnulio tranzito Mergelės ženklu įtaką, galima nukentėti nuo gydytojų, bendradarbių. Reikėtų saugotis įtarumo, ypač savo sveikatos atžvilgiu, vengti kerštingumo ir smulkių eibių, slapto kenkimo, nebijoti protingesnių žmonių. Šio tranzito laikotarpiu pavojus galimas per chirurgines operacijas, žemės drebėjimus, metro

2023 metais iki balandžio mėnesio 5 d. Baltasis Mėnulis tęs tranzitą Žuvų ženklu ir tokiu metu bus svarbu gebėti atsiverti meilei, pasiaukoti dėl kitų, būti ypatingai tyrais, kas padėtų susilieti su kosminiais ritmais. Tranzito laikotarpiu ypatingą prasmę įgyja jausmai, atsidavimas, pasiaukojimas, muzikiniai garsai, aromatai, meilė, prisirišimas, bei religija. Baltasis Mėnulis, būdamas Žuvų ženkle, globoja psichiatrus, psichologus, psichinius ligonius, keliautojus, piligrimus, pranašus, vienuolius, atsiskyrėlius, gyvenimo prasmės ieškotojus, įsimylėjėlius, svajotojus, poetus, muzikantus, vyndarius, jūrininkus. 2023 metų balandžio 5 d. Baltasis Mėnulis, kuris siejamas su šviesiąja karma ir geruoju karminiu atpildu už gerus darbus, angelų apsauga, pereis į Avino ženklą, todėl prasidės palankus periodas gimusiems po Avino ženklu ir savo asmeniniame horoskope turintiems Baltąjį Mėnulį šiame ženkle. Baltojo Mėnulio tranzito Avino ženklu periode svarbu būti aktyviais ir drąsiais kritiniais momentais, gebėti apginti silpnesnius ir teisingumą. Norint sustiprinti ryšį su Šviesos pasauliu ir kaupti pozityvią karmą, reikia būti sąžiningais ir iniciatyviais, siekti tobulėjimo, gebėti pasiaukoti, rūpintis kitais, atlikti gerus darbus, tai tada bus garantuota apsauga ir lydės sėkmė gyvenime

2023 metų lapkričio 5 d. Baltasis Mėnulis maždaug septyniems mėnesiams pereis į Jaučio ženklą, todėl šis tranzitas bus ypatingai palankus, svarbus ir reikšmingas ne tik žmonėms, gimusiems po Jaučio ženklu, bei ir tiems, kurių gimimo horoskope Baltasis Mėnulis randasi šiame ženkle. Kol Baltasis Mėnulis eis tranzitu Jaučio ženklu (Baltasis Mėnulis atsakingas už moralinę, etinę žmogaus struktūrą, už gerus poelgius praeityje, tai tarsi Angelas sargas), tai einant šviesos keliu, gali netekti nerimauti dėl duonos kasdienės, bei kad ir kuo būtų užsiimama, pragyvenimo minimumas bus garantuotas. Baltasis Mėnulis Jaučio ženkle gali suteikti gerą savijautą ir neleisti gauti pinigus nesąžiningu būdu, o tokio tranzito periode reikėtų būti dosniais, vengti godumo ir pavydo, bei vertėtų žinoti, kad kuo daugiau savo jėgų, laiko ir pinigų atiduodama aplinkiniams, tuo stipresnė gali būti sveikata ir geresnė materialinė padėtis. Aukščiausia Baltojo Mėnulio pasireiškimo forma Jaučio ženkle gali skatinti būti nesavanaudiškais mecenatais, o kitų žmonių laimė ir gerovė būtų pačiu geriausiu atlygiu. Šio tranzito metu svarbu gebėti kaupti ir saugoti energiją, įteigti kitiems žmonėms pasitikėjimą gyvenimu, o tada bus galima sulaukti pagalbos, susijusios su materialine gerove

Periode iki 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas judės Jaučio ženklu, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas judės Skorpiono ženklu, todėl aktualiais bus klausimai, liečiantys pasitikėjimą savimi ir savomis jėgomis, finansus, materialinę gerovę, asmeninį tobulėjimą, profesinį augimą. Jaučio ir Skorpiono ženklų ašis siejama su poreikiu išmokti pasitikėti natūraliais gyvenimo ciklais, atsiverti pokyčiams, kai jie būtini. Abu šie ženklai siejami su nuosavų vertybių išsaugojimu, Jautis sustiprina savo individualumą per sąveiką su materialumu, bet per daug susikoncentravus į praktinę naudą, tie dalykai, kurie padėjo užsitikrinti individualumą, lengvai gali virsti apribojimais ir kliūtimis, trukdančiomis vystytis. Skorpiono tikslas sugriauti iliuzijas ir koncepcijas, kurios buvo naudojamos nustatant individualias ribas, todėl siekiama įtvirtinti savo emocines ir dvasines vertybes per labai gilius, bei transformuojančius ryšius su kitais žmonėmis. Skorpionas gali išklysti iš kelio kankinamas įkyrių idėjų, susijusių su griovimu ir atgimimu. Mėnulio mazgų ašis, tai tarsi gyvenimo upė, kuria tenka plaukti kiekvienam iš mūsų, šiuo atveju, Kylantis Mėnulio mazgas rodo tai, ko reikėtų siekti, kokia kryptimi eiti, norint pasiekti užsibrėžtus tikslus

2023 metų liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas 1,5 metų periodui pereis į Avino, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą. Kylantis Mėnulio mazgas, eidamas tranzitu Avino ženklu, suteiks drąsos, skatins aktyvumą, impulsyvumą, ūmumą, agresyvumą, stiprės polinkis pirmauti, rungtyniauti, noras apginti savo nuomonę ir vertę, užimti lyderių poziciją, siekti sėkmės, nepriklausomybės, bet galimos egoistinės išraiškos, kantrybės stoka, ar nusivylimas savimi. Besileidžiančio Mėnulio mazgo tranzito Svarstyklių ženklu įtakoje, galimi rimti nesklandumai, liečiantys tarpusavio santykius, kaip asmeninius, taip ir dalykinius, todėl bus nelengva bendrauti su partneriais, teisingai įvertinti jų siekius ir lūkesčius. Tokiu metu diplomatiškumas gali atsidurti antrame plane, bei kai kurie santykiai gali nutrūkti

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Horoskopas 2023 metams zodiako ženklams

Horoskopas 2023 metams zodiako ženklams, tai yra apibendrinta astrologinė metų prognozė, įvairių zodiako ženklų atstovams. Priklausymą vienam, arba kitam zodiako ženklui, lemia Saulės padėtis gimimo horoskope, tačiau, 12-os zodiako ženklų atstovams ne visada gali būti būdingos tipiškos to ženklo, kuriame randasi Saulė, savybės. Gali būti situacija, kada Saulė viena randasi kuriame nors ženkle, o daugelis planetų gimimo horoskope susitelkę visai kitame ženkle, todėl toks žmogus gali būti tipiškas visai kito ženklo atstovas, arba jo vidinė įgimta energetika gali atitikti visai kitų ženklų savybes, neatitinkančias Saulės padėties ženkle nuorodų.

Bendra astrologinė prognozė metams atliekama, remiantis Saulės, bei pagrindinių planetų padėtimi ženkluose, jų formuojamų tarpusavio aspektų įtaka, bet kurio zodiako ženklo atžvilgiu, o norint sužinoti išsamią informaciją, kokios konkrečios situacijos ir aplinkybės gali formuoti, kokie įvykiai tikėtini 2023 metų eigoje, tuo tikslu reikėtų užsisakyti individualią prognozę metams, kuri būtų atliekama, remiantis kiekvieno individualaus žmogaus gimimo horoskopo nuorodomis.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Avinas
Jautis
Dvyniai
Vėžys
Liūtas
Mergelė
Svarstyklės
Skorpionas
Šaulys
Ožiaragis
Vandenis
Žuvys

AVINAS  (kovo 21 - balandžio 20)

2023 metai Avino ženklo atstovams bus palankūs, reikšmingi ir produktyvūs. Avino ženklu iki gegužės mėnesio 16 d. eis tranzitu laimės, sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris, jo įtakoje, atsivers naujos galimybės, paklausiais taps būdingi talentai ir gabumai, šiame periode bus sėkmingos asmeninės iniciatyvos, pavyks įgyvendinti ambicijas, sustiprinti autoritetą, praplėsti asmeninius horizontus, o sėkmę gyvenime lems aktyvumas, veiklumas, optimizmas ir gebėjimas siekti užsibrėžto tikslo.

2023 metai Avino ženklo atstovų profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu produktyvūs, palankūs, bet permainingi. Avino ženklą globojantis Plutonas iki paskutinės kovo savaitės ir periode nuo birželio 11 d. eis tranzitu karjeros sfera, tai sėkmę profesinėje veikloje lems asmeninis aktyvumas ir produktyvumas, gebėjimas planuoti konkrečias užduotis ir tikslus, dėti ilgalaikes pastangas asmeninių ir socialinių ambicijų įgyvendinimui. Periode iki antros vasario savaitės ir antroje rugpjūčio pusėje, Plutono formuojamų aspektų įtakoje, galima tikėtis paaukštinimo pareigose, perspektyvios pareigybės, o lapkričio mėnesį bus galima gauti vadovaujančio darbo pasiūlymą. 2023 metais laikotarpyje nuo kovo 23 d. iki antros birželio dekados, Plutonui einant tranzitu socialinių ryšių sfera, sėkmė lydės grupinėje veikoje, kolektyviniame darbe veikloje, ruošiant bendrus projektus, bei panaudojant technologines naujoves darbe. Šiame periode bus galima kurti tolimesnius planus, gali išryškėti vertingos idėjos, kurios gali būti realizuojamos kelerių ateinančių metų eigoje, o jų įgyvendinimas gali pareikalauti intensyvaus ir atkaklaus darbo. Plutono destruktyvių aspektų įtakoje, periode nuo balandžio 21 d. iki trečios gegužės 21 d. ir pirmąją spalio dekadą galima trintis bendraujant su vadovybe, konfliktinės situacijos su kolegomis, arba dalykiniais ir verslo partneriais iš kitų miestų, šalių, kai gali būti pažeisti susitarimai, ar nutrauktos sutartys. Kovo mėnesio 7 d. karjeros sektorių globojantis Saturnas pereis į apribojimų, paslapčių sektorių, todėl tai palankus laikas savianalizei, bus svarbu gebėti įveikti vidines baimes ir atsisakyti visko, kas trukdo realizuoti profesinius ir karjeros planus, bei šis laikotarpis palankus kūrybinių profesijų atstovams. Aktyviausi laikotarpiai darbinėje veikloje bus paskutinė sausio dekada, liepos, rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiai, o periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., kada Avino ženklo darbo sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, nevertėtų priimti reikšmingų sprendimų, susijusių su darbine ir profesine veikla, bei tokiu metu gali grįžti prie anksčiau pradėtų, bet nebaigtų, užvilkintų darbų, arba projektų, juos peržiūrėti, koreguoti. Spalio mėnesio 3 d. Juodasis Mėnulis pereis į darbo sektorių, todėl stiprės nepatiklumas ir galimi konfliktai, ginčai darbo kolektyve.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Avino ženklo atstovams gali būti sėkmingi, skatinantys asmeninės gerovės, finansinės laisvės siekimą, tačiau kiek permainingi. 2023 metų eigoje Avino ženklo asmeninių finansų sektoriumi eis tranzitu nenuspėjamas Uranas, todėl jo formuojamų destruktyvių aspektų įtakoje, tvarkant svarbius piniginius ir verslo reikalus, apdairumas ir atidumas bus būtinas birželio 11-26 d. ir pirmąją lapkričio mėnesio pusę, o harmoningų aspektų įtakoje solidus pelnas iš verslo ir geros pajamos tikėtinos balandžio 12-29 d. ir rugpjūčio 3-16 d. Periode nuo balandžio 21 d. iki gegužės vidurio, kai asmeninių finansų sektoriumi judės atatupstai Merkurijus, reikėtų vengti nebūtinų išlaidų, nepasirašyti svarbių finansinių sutarčių, bet tokiu metu galima atgauti skolas, ar anksčiau uždirbtas lėšas. Mėnulio užtemimas gegužės 5 d. suaktyvins Avino ženklo stambių ir asmeninių finansų sferas, užtemimo įtakoje sėkmė gali lydėti užsiimant šeimos verslu, bet galimos ir netikėtos, neplanuotos išlaidos, ar nuostoliai per bendrus socialinius projektus ir draugus. Gegužės 16 d. į asmeninių finansų sektorių pereis Jupiteris ir atvers palankias galimybes,

bus galima gerai uždirbti, ženkliai papildyti asmeninį biudžetą ir praturėti. Avino ženklo asmeninių finansų sektorių globojanti Venera periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d. judės atatupsta, tai šis laikotarpis nepalankus naujoms finansinėms iniciatyvoms, nerekomenduojama pirkti brangius daiktus, daryti investicijas, skolinti pinigus. Spalio 28 d. Mėnulio užtemimas palies asmeninių ir stambių finansų sferas, tai svarbiais taps reikalai, susiję su kreditais, mokesčiais, skolomis, ar palikimu.

Asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2023 metai Avino ženklo atstovams palankūs ir permainingi. Balandžio mėnesio 20 d. Avino ženkle įvyks Saulės užtemimas, kurio įtakoje atsivers naujos galimybės, gali pavykti išspręsti vidines psichologines problemas, surasti jų sprendimo būdus, tokiu metu galima peržiūrėti tarpusavio santykius ir išsilaisvinti iš tų ryšių, kurie netenkina. Laikotarpyje nuo gegužės 20 d. iki liepos 10 d., Marsas eis tranzitu meilės sektoriumi, tai bus aktyvus periodas, palankus vienišiems Avino ženklo atstovams, kai bus daug bendravimo su priešingos lyties atstovais, romantiškų pramogų, pavyks užmegzti perspektyvias pažintis, o likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi. Periode nuo birželio 5 d. iki spalio 9 d. partnerystės sektorių globojanti Venera eis tranzitu Avino ženklo meilės sektoriumi, tai bus aktyvus laikas, kai sustiprės romantiškos nuotaikos, jausmai ir ryžtingumas, galimi pozityvūs pokyčiai asmeniniame gyvenime ir gali užsimegzti naujas romanas. Liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino, o Besileidžiantis į Svarstyklių ženklą, todėl galimos reikšmingos permainos asmeniniame gyvenime. Venera periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d. judės atatupsta, tai gali pavykti atnaujinti anksčiau nutrūkusius santykius, susigrąžinti mylimą žmogų, tačiau tokiu metu užsimezgęs naujas ryšys gali būti trumpalaikiu. 2023 metų spalio mėnesio 14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Avino ženklo partnerystės sektorių, tai prasidės aktyvus laikotarpis, bus daug romantiškų pramogų, malonių susitikimų, galimos naujos pažintys, reikšmingi įvykiai, o kai kurie darbiniai santykiai gali išsirutulioti į asmeninius meilės ryšius. Harmoningas periodas asmeninių santykių atžvilgiu bus nuo lapkričio 8 d. iki gruodžio 4 d., kai Venera eis tranzitu partnerystės sektoriumi, o gruodžio 4-29 d. jausmai gali tapti giliais ir intensyviais, bei bus sunkiau kontroliuoti emocijas.

2023 metais Avino ženklo atstovams daugiau dėmesio vertėtų skirti savo sveikatai, nes gali paūmėti lėtiniai susirgimai, todėl norint būti sveikais, reikėtų pasitelkti sveiką gyvenimo ir mitybos būdą, protingą darbo ir poilsio režimą. Bus svarbu rūpintis ir užsitikrinti gerą savijautą tais periodais, kai sveikatos sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, tai bus periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d., bei nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d.

JAUTIS  (balandžio 21 - gegužės 21)

2023 metai Jaučio ženklo atstovams bus labai reikšmingi, kupini reikšmingų pokyčių ir produktyvūs daugelyje gyvenimo sferų. Jaučio ženklu einančio tranzitu nenuspėjamo Urano įtaka skatins permainas, todėl vertėtų nesipriešinti pokyčiams, o lanksčiai prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Gegužės mėnesio 16 d. į Jaučio ženklą pereis laimės, sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris, o jo įtakoje atsivers naujos galimybės, bus galima daug pasiekti asmeniniuose reikaluose, realizuoti ambicijas, bei norėsis, kad pasiekimai būtų deramai įvertinti. 2023 metais bus jaučiamas poreikis laisvei ir nepriklausomybei, tačiau jau bus mažiau kliūčių ir nesklandumų, o antroje metų pusėje susilpnės kitų žmonių įtaka ir bus mažiau paisoma kitų žmonių nuomonės, o sėkmę lems optimizmas ir naujos idėjos, metai palankūs gerai apgalvotų, praktiškų planų kūrimui. Periode nuo antros kovo mėnesio savaitės, gali sumažėti draugų ir bendraminčių, tačiau darbinės veiklos bendravimo rate atsiras naujų ir patikimų žmonių, kuriais bus galima kliautis įvairiose situacijose.

2023 metai Jaučio ženklo atstovams darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu bus palankūs, bei džiugins socialiniais pasiekimais. Karjeros sektorių globojantis Uranas 2023 metais tęs tranzitą Jaučio ženklu ir skatins permainas profesinėje veikloje, o sėkmę lems asmeninis aktyvumas, iniciatyvumas, vertingų idėjų realizavimas. Iki kovo mėnesio 7 d. karjeros sektoriumi tęs tranzitą Saturnas, jo įtakoje bus puikios galimybės svarbių projektų ruošimui ir realizavimui praktikoje, bei vertėtų suformuoti tvirtą pagrindą būsimai profesinei sėkmei, sustiprinti savo dalykinę reputaciją. Periode nuo 2023 metų antros kovo savaitės bus mažiau stabilumo profesinėje veikloje, išnyks kai kurie apribojimai, trukdantys judėti į priekį ir siekti tikslų karjeroje, tačiau gali stiprėti polinkis rizikai, išryškėti naujos ambicijos ir idėjos, atsiras supratimas, kaip ir ką reikėtų keisti darbinėje veikloje. 2023.03.23 d. į Jaučio ženklo karjeros sektorių laikinai pereis Plutonas (jame šiais metais išbus iki birželio 11 d.), šios planetos įtaka skatins daug dėmesio skirti profesinei veiklai ir karjerai, socialinių tikslų ir ambicijų realizavimui. Kai kurie Jaučio ženklo atstovai gali nuspręsti keisti darbą, arba profesinės veiklos pobūdį, tai daryti reikėtų palaipsniui ir pradžioje labai gerai apgalvoti galimus esminius pokyčius, bei tam deramai pasiruošti. 2023 metais darbe ir profesinės veiklos sferoje Jaučio ženklo atstovams teks dažniau bendrauti su įtakingais žmonėmis ir formuosis globalūs tikslai. Šiais metais galimos labai reikšmingos aplinkybės, įtakosiančios darbinę veiklą, skatinančios polinkį permainoms, todėl reikėtų būti atidiems ir gebėti greitai, efektyviai prisitaikyti prie pasikeitusių darbo sąlygų ir susiklosčiusių situacijų. 2023 metų spalio mėnesio 14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Jaučio ženklo darbo sektorių ir atvers naujas galimybes. Užtemimo įtakoje galima kurti darbinius planus sekančiam mėnesiui, prasidės palankus laikas naujų svarbių projektų startui, darbo paieškoms, galimi reikšmingi pokyčiai veikloje ir palanku užsiimti.

Jaučio ženklo atstovų finansinė padėtis 2023 metais bus kiek permaininga. Periodas iki kovo mėnesio 25 d., kol Marsas eis tranzitu Jaučio ženklo asmeninių finansų sfera, bus aktyvus, o sėkmę lems aktyvumas, drąsa ir ryžtingumas. Finansiniu atžvilgiu sėkmingas bus balandžio mėnuo, kada gali gerokai papilnėti asmeninis biudžetas, bus galima planuoti svarbius pirkinius, investicijas. Tais laikotarpiais, kai asmeninių finansų sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, tai bus periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d., bei nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms, finansiniams įsipareigojimams, svarbių sutarčių, kontraktų sudarymui, o tvarkant piniginius reikalus, būtinas apdairumas. Laikotarpyje nuo vasario 20 d. iki kovo 15 d. bus didesnė apgaulių tikimybė, reikėtų vengti abejotinų pasiūlymų, mažiau pasitikėti kitais, kas padėtų išvengti galimų nuostolių.

Asmeninio gyvenimo, meilės, tarpusavio santykių sferoje 2023 metai Jaučio ženklo atstovams bus reikšmingi ir permainingi. Sausio mėnesio 8 d. Juodasis Mėnulis pereis į šeimos sektorių, todėl reikėtų vengti ginčų, konfliktų, daugiau dėmesio skirti namams, santykių su namiškiais harmonizavimui. Partnerystės sektorių globojantis Marso įtakoje, iki paskutinės kovo savaitės svarbiais bus poros finansiniai reikalai, o iki gegužės vidurio bus galima susivokti savuose jausmuose, daugiau laiko leidžiant vienumoje. Periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d., Jaučio ženklo meilės sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, todėl tai bus netinkamas laikas naujoms pažintims, bet gali pavykti atnaujinti nutrūkusius ryšius su mylimu žmogumi. 2023 metais gegužės mėnesio 5 d. Mėnulio užtemimas palies ir suaktyvins partnerystės sektorių ir Jaučio ženklą, svarbiais taps asmeniniai ir dalykiniai tarpusavio santykiai, galimi pokyčiai santykiuose su artimais giminėmis, bičiuliais, o iš kitos pusės, tikėtinos konfliktinės situacijos dėl per didelių didelių asmeninių ambicijų, liečiančių socialinius tikslus, profesinę veiklą, karjerą. Užtemimo įtakoje keisis asmeniniai santykiai, o nestabilūs, problematiški ryšiai gali nutrūkti. 2023 metų liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas iš Jaučio ženklo pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas iš Skorpiono pereis į Svarstykles, o tai gali skatinti krizę gyvenime, kada galimi įvairūs poelgiai savo asmeninių baimių įtakoje. Tokiu metu reikės gebėti atsikratyti baimių, streso, to kas įprasta ir tai padės įsisavinti naują patirtį, bei užsitikrinti kitokią gyvenimo kokybę. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d. Venera judės atatupstai šeimos sektoriumi, galimi pokyčiai namuose, gali būti bus juntama komforto, jaukumo stoka, norėsis vengti problemų sprendimo, tačiau bus galima atnaujinti nutrūkusius ryšius su buvusiu mylimu žmogumi, o naujų kontaktų užmezgimui laikas nepalankus. 2023 metų spalio 3 d. Juodasis Mėnulis pereis Jaučio ženklo meilės sektorių, todėl stiprės nepatiklumas, galimas polinkis pasiduoti pagundoms, kas gali nepalankiai įtakoti santykius su mylimu žmogumi. 2023 metų spalio 28 d. Mėnulio užtemimas palies Jaučio ženklą ir partnerystės sektorių, tai gali paskatinti reikšmingus įvykius asmeniniame gyvenime, o Mėnulio užtemimai siejami su ko nors užbaigimu ir gali paskatinti nutraukti netenkinančius, neatitinkančius lūkesčių tarpusavio santykius. Artimu užtemimui metu bus juntama įtampa, gali būti sunku kontroliuoti jausmus ir emocijas, todėl galimi konfliktai, ginčai, nesklandumai bendraujant, bus labai svarbu gebėti surasti balansą tarp asmeninių norų ir antrosios pusės poreikių, bei lūkesčių, išlikti geranoriškais ir diplomatiškais.

2023 metai sveikatos atžvilgiu Jaučio ženklo atstovams bus permainingi, o daugiau dėmesio savijautai reikėtų skirti periode nuo vasario 20 d. iki kovo 17 d., nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., bei gruodžio mėnesio pabaigoje. Balandžio 20 d. Saulės užtemimo įtakoje galimos psichologinės problemos, gali pablogėti savijauta. Šiais metais bus svarbu stiprinti imunitetą, pasitelkti protingą darbo ir poilsio režimą, o periode nuo gegužės mėnesio 16 d. iki 2024.05.26 d. bus labai svarbu skirti dėmesio savo figūrai, nes dėl aktyvumo stokos ir neteisingos mitybos bus galima priaugti nepageidaujamo svorio. Spalio mėnesio 14 d. sveikatos sektorių suaktyvins Saulės užtemimas, bus palanku užsiimti profilaktika, stiprinti organizmą ir imunitetą.

DVYNIAI  (gegužės 22 - birželio 21)

2023 metai Dvynių ženklo atstovams bus palankūs, tačiau permainingi, o metų eigoje gali išryškėti nauji praktiški tikslai, gali keistis pasaulėžiūra ir gyvenimo filosofija. Periode iki gegužės 16 d. bus daug planų ir idėjų, o vėliau jų sumažės ir galima atsirinkti tik tuos, kurių praktinis realizavimas naudingas. Įprastas bendravimas su draugais, bendraminčiais nuo 2023 metų antros gegužės mėnesio pusės keisis, kadangi bus ribojami kontaktai su žmonėmis, kurie atima daug laiko ir neduoda praktinės naudos. Metų pradžia bus palanki asmeniniam tobulėjimui, gali keistis požiūris į gyvenimą, galima išsilaisvinti iš to, kas slegia ir neramina, tik reikėtų vengti apkalbų ir intrigų. 2023 metų kovo 23 d. į mokslo ir ryšių su užsieniu sektorių laikinai pereis Plutonas (šiais metais šiame sektoriuje Plutonas išbus iki birželio 11 d.), todėl gali paskatinti siekti aukštojo išsilavinimo, o kai kurie Dvynių ženklo atstovai gali išvykti į gyventi užsienį, ar emigruoti.

2023 metai darbinės, profesinės veiklos, karjeros atžvilgiu Dvynių ženklo atstovams bus palankūs, suteikiantys daugiau stabilumo, tačiau permainingi. 2023 metų kovo 7 d. į Dvynių ženklo karjeros sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje gali tekti daug atkakliai dirbti, norint pasiekti užsibrėžtus tikslus profesinėje veikloje, siekiant kilti karjeros laiptais, teks įdėti pakankamai pastangų. Sėkmę profesinėje veikloje ir karjeroje lems aukšta dalykinė reputacija, atsakingas požiūris į darbą, veiksmų nuoseklumas, gebėjimas dėti ilgalaikes pastangas ir įveikti kliūtis. 2023 metais Dvynių ženklo atstovai gali siekti naujų profesinių žinių, kelti kvalifikaciją, perimti vertingą patirtį, įvertinti būsimas tendencijas, kas padėtų pakelti socialinį statusą. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Dvynių ženklo darbo sektorių, įtakos paslapčių, apribojimų sferą, tai užtemimo įtakoje galimi svarbūs pokyčiai, liečiantys sveikatą, darbinę veiklą, o artimu užtemimui metu galima trintis bendraujant darbo kolektyve, gali suaktyvėti slapti priešai, tikėtinos apkalbos ir intrigos. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio, laimės, sėkmės ir plėtros planeta laikomo Jupiterio tranzito socialinių ryšių sektoriumi įtakoje, laikas bus palankus kolektyvinei, grupinei veiklai, bendrų projektų ruošimui, rėmėjų paieškoms. Tokiu metu galima sėkmingai pakeisti darbą, nauda tikėtina per visuomenines organizacijas. Gegužės mėnesio 16 d. Jupiteris pereis į Dvynių ženklo apribojimų sektorių, todėl sėkmė lydės kūrybinių profesijų atstovus ir dirbančius uždaro tipo įstaigose.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Dvynių ženklo atstovams bus palankūs ir stabilūs, o kreditai ir investicijos gali tapti nepatraukliais, bei kurį laiką nedominti, todėl grįžti prie šių klausimų galima antroje metų pusėje. Šiais metais gali sustiprėti finansinis raštingumas, sėkmę lems įgyta patirtis, gebėjimas teisingai panaudoti turimas lėšas ir padaryti protingus sprendimus, liečiančius piniginius, materialinius reikalus. Finansiniu atžvilgiu palankus bus balandžio mėnuo, kai bus svarbu pasinaudoti palankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, norint surasti naujus pajamų šaltinius, arba jų uždirbimo būdus. Gegužės mėnesį gali lydėti finansinė sėkmė tuo atveju, jeigu bus gebama vengti skubotų sprendimų, bei rizikingų poelgių, susijusių su pinigais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 metai Dvynių ženklo atstovams bus aktyvūs, kupini reikšmingų įvykių, tačiau permainingi. Labai svarbūs bus laikotarpiai, kai Dvynių ženklą ir šeimos sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, tai bus periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d., bei nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., nes tokiu metu žmonės blogai vieni kitus supranta, galimas nesėkmingas bendravimas, ginčai, kivirčai, nesutarimai dėl menkniekių 2023.04.20 d. Saulės užtemimas suaktyvins Dvynių ženklo draugystės sektorių, jo įtakoje bus svarbu surasti draugus ir bendraminčius, su kuriais įdomu bendrauti, bei gali išsipildyti kai kurios svajonės. 2023 metų liepos mėnesį Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl bus galima išsilaisvinti iš vidinių baimių, streso ir psichologinių problemų, bei prasidės palankus laikas norų, vilčių, svajonių įgyvendinimui, bus galima aktyviai bendrauti su bendraminčiais, dalyvauti įvairių grupių veikloje. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai komunikacijų sektoriumi, bus svarbu gerai apgalvoti savas kalbas, tikrinti gaunamą informaciją, galimos apkalbos ir intrigos. 2023 metų spalio 3 d. Juodasis Mėnulis pereis į šeimos sektorių, tai galimos problemos namuose dėl negebėjimo siekti kompromiso, bei galimas noras išeiti iš namų. 2023.10.14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Dvynių ženklo meilės sektorių, jo įtakoje galimos svarbios pažintys ir reikšmingi įvykiai asmeniniame gyvenime.

2023 metais Dvynių ženklo atstovai daugiau dėmesio turėtų skirti sveikatai, geros savijautos užtikrinimui, ypač tais periodais, kada Merkurijus judės atatupstai. Sveikatos atžvilgiu nepalankūs laikotarpiai bus nuo vasario 20 d. iki kovo 15 d., nuo balandžio 28 d. iki gegužės 23 d., birželio 11-26 d., liepos 8-20 d., rugpjūčio 10-22 d., pirma spalio dekada, lapkričio 1-23 d. ir gruodžio 17-31 d., todėl daugiau dėmesio vertėtų skirti savijautai ir asmeniniam saugumui. 2023 metų spalio 28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins paslapčių, apribojimų sektorių ir įtakos sveikatos sferą, todėl galima energijos ir vidinio balanso stoka, kas gali skatinti psichologines problemas, bei varginti.

VĖŽYS  (birželio 22 - liepos 23)

2023 metais planetų įtaka Vėžio ženklo atstovams skatins ryžtingumą ir daugelis anksčiau buvusių kliūčių, barjerų, trukdančių judėti į priekį susilpnės, arba visai išnyks, o sėkmę lems psichologinis pasirengimas svarbiems pokyčiams, gebėjimas priimti ryžtingus sprendimus. Planuojant pokyčius įvairiose gyvenimo sferose, labai svarbus nuoseklumas veiksmuose, vertėtų vengti skubotumo, gerai apgalvoti galimas pasekmes ir atsakingai pasirinkti tam palankų laiką. Susiklostę aplinkybės skatins polinkį permainoms, tačiau šiais metais svarbu analizuoti esamas situacijas, daryti išvadas, kurti konkrečius planus ir tik tada juos realizuoti praktiškai. 2023 metų kovo mėnesio 7 d. į mokslo, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje galimas polinkis asmeninėms ir dalykinėms kelionėms, išsilavinimo siekimui, kvalifikacijos kėlimui, bei gali stiprėti dvasiniai interesai.

2023 metai Vėžio ženklo atstovams profesinės veiklos atžvilgiu bus palankūs, tačiau permainingi. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio Vėžio ženklo karjeros sektoriumi eis tranzitu laimės, sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris, o jo įtakoje, galima realizuoti planus ir pasiekti konkrečius, svarbiausius socialinius tikslus, harmonizuoti santykius su kolegomis ir vadovybe. Tokiu metu galima sėkmė profesinėje veikloje, kai vadovybė gali deramai įvertinti pasiekimus, todėl galimas paaukštinimas pareigose, arba vadovaujamo darbo pasiūlymas. 2023.04.20 d. Saulės užtemimas suaktyvins Vėžio ženklo karjeros sektorių, tai prasidės aktyvus laikas ir atsivers naujos galimybės profesinėje veikloje, kuriomis reikėtų deramai pasinaudoti, bei siekiant sėkmės, teks įveikti ir kai kurias kliūtis. Gegužės mėnesio 16 d. Jupiteris pereis į socialinių ryšių sektorių, tai prasidės palankus laikas kolektyvinei, grupinei veiklai, bendrų projektų ruošimui, prasiplės draugų ir bendraminčių ratas, gali išsipildyti kai kurios svajonės ir viltys. Antrąjį 2023 metų pusmetį sustiprės kitų žmonių įtaka profesinės veiklos ir karjeros atžvilgiu, bus svarbu atsirinkti patikimus žmones, su kuriais teks dirbti. Liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino, o Besileidžiantis į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Vėžio ženklo karjeros ir šeimos sferas. Sekančius 1,5 metų pirmame plane turėtų būti profesinė veikla, karjera, dalykinės reputacijos stiprinimas, o sėkmę lems aktyvumas ir gebėjimas siekti užsibrėžto tikslo. Spalio mėnesio 3 d. į komunikacijų sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl bus kiek sudėtingiau bendrauti, galimi nesklandumai darbinių kelionių, derybų metu.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Vėžio ženklo atstovams bus produktyvūs ir dosnūs, daug dėmesio bus skiriama investicijoms, kreditams, skoloms. 2023 metų sausio mėnesio 8 d. į asmeninių finansų sektorių pereis Juodasis Mėnulis, jo įtakoje stiprės polinkis rizikai, o kovo 23 d. į stambių finansų, verslo sektorių laikinai pereis karjeros sektorių globojantis Plutonas (šiais metais šioje sferoje išbus iki birželio 11 d.), tai tokiu metu išryškės daug naujų planų ir galimi svarbūs pokyčiai, susiję su materialiniais klausimais. Šiais metais galimi drąsūs sprendimai, tik svarbu bus vengti skubotumo, abejotinų pasiūlymų ir bet kokios rizikos, skatinančios nuostolius. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai finansų sektoriumi, tai gali išryškėti pasitikėjimo savo galimybėmis stoka ir tikėtinos išlaidos, susiję su antikvarinių, vertingų daiktų įsigijimu. Šiais metais kai kurie Vėžio ženklo atstovai gali užsiimti nuosavu verslu, o antrąjį pusmetį galima gauti vertingų pasiūlymų.

Asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2023 metai Vėžio ženklo atstovams palankūs ir permainingi, o tarpusavio santykių stabilumas ir kokybė priklausys nuo to, kokios išvados dėl pokyčių bus padarytos šių metų eigoje, o jei bus deramai išmoktos gyvenimo pamokos, liečiančios konfliktines situacijas, tai tada nesutarimų sumažės. 2023.03.07 d. partnerystės sektorių globojantis Saturnas pereis į mokslo, ryšių su užsieniu sferą, o periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. šioje sferoje nebus Plutono, todėl šiuo metu gali užsimegzti naujos pažintys su žmonėmis iš toli, iš kitų miestų, ar šalių, bus galima planuoti tolimas keliones kartu su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Vėžio ženklo meilės ir draugystės sektorius, todėl baigsis tam tikras etapas tarpusavio santykiuose ir teks užbaigti svarbius reikalus. Artimu užtemimui metu bus galima peržiūrėti santykius, įvertinti ar jie pilnai atitinka lūkesčius, o kai kurie draugiški ryšiai gali išsirutulioti į asmeninius meilės santykius. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai, todėl tokiu metu aktualiais gali tapti klausimai, susiję su pinigais, tai netinkamas laikas naujoms pažintims, tačiau gali pavykti anksčiau nutrūkusius asmeninius santykius, arba susigrąžinti mylimą žmogų. 2023.10.03 d. Juodasis Mėnulis pereis į komunikacijų sektorių ir bus svarbu vengti apkalbų ir intrigų. 2023.10.14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Vėžio ženklo šeimos sektorių, todėl atsivers naujos galimybės ir tikėtini reikšmingi įvykiai šeimos gyvenime. Užtemimo įtakoje galima nuspręsti keisti gyvenamąją vietą, ar įsigyti nuosavybę, pradėti remontą, užsiimti gerovės šeimoje kūrimu. 2023.10.28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Vėžio ženklo draugystės ir meilės sektorius, jo įtakoje bus galima realizuoti puoselėtus planus, ar jų visai atsisakyti. Šiais metais gali tekti keisti savo požiūrį į tarpusavio santykius, svarbi bus mylimo žmogaus pasaulėžiūra, sustiprės polinkis ir noras siekti stabilumo ir harmoningo bendravimo poroje.

2023 metai Vėžio ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs, o gerą savijautą užtikrins aktyvus gyvenimo būdas, teisingas darbo ir poilsio režimas, bei gebėjimas atsisakyti žalingų įpročių. Šiais metais bus pakankamai jėgų ir energijos, tačiau užsiimant aktyvaus ir ekstremalaus sporto rūšimis, bus būtinas apdairumas ir atsargumas.

LIŪTAS  (liepos 24 - rugpjūčio 23)

2023 metais Liūto ženklo atstovams atsivers naujos galimybės, stiprės nuovokumas, sumažės polinkis rizikai, ypač periode nuo antros kovo mėnesio savaitės, kada galimos pozityvios ilgalaikės permainos, suteikiančios stabilumo gyvenime. 2023 metų sausio 8 d. į Liūto ženklą pereis Juodasis Mėnulis (jame išbus iki spalio 3 d.), jo įtakoje galimi įvaizdžio, aprangos stiliaus pokyčiai, polinkis siekti ryškumo ir išskirtinumo. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio, Jupiterio įtakoje, Liūto ženklo atstovų gyvenime aktualiais bus klausimai, liečiantys pasaulėžiūrą, asmeninių horizontų plėtrą, žinių ir išsilavinimo siekimą, tolimas keliones. 2023 metų antrame pusmetyje išryškės daug planų, galimi reikšmingi pasiekimai. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Liūto ženklo mokslo, ryšių su užsieniu, bei komunikacijų sferas. Artimiausius 1,5 metų svarbiais taps klausimai, susiję su kelionėmis, emigracija, išsilavinimu, gali išryškėti interesas dvasiniams mokymams, kitoms kultūroms.

2023 metai Liūto ženklo atstovams karjeros, profesinės veiklos atžvilgiu palankūs ir produktyvūs, ankstesniais metais įdėtos pastangos duos apčiuopiamus rezultatus. Uranas 2023 metais tęs tranzitą Liūto ženklo profesinės veiklos, karjeros sektoriumi, skatindamas laisvės siekimą, šiais metais bus galima sėkmingai keisti darbą, ar veiklos pobūdį. 2023 metų gegužės 16 d. į Liūto ženklo karjeros sektorių pereis laimės, sėkmės, plėtros planeta laikomas Jupiteris, jo įtakoje galima sėkmė profesinėje veikloje, pavyks užsitikrinti kolegų palaikymą ir vadovybės palankumą. Tokiu metu tikėtini malonūs siurprizai, galimi pokyčiai karjeroje, kai kurie Liūto ženklo atstovai sulauks paaukštinimo pareigose, kada gali būti pasiūlyta perspektyvi pareigybė, arba vadovaujamas darbas, pavyks realizuoti svarbius planus ir socialines ambicijas. 2023.10.14 d. Saulės užtemimas suaktyvins Liūto ženklo komunikacijų sektorių, tai atsivers naujos galimybės, sustiprės polinkis daugiau bendrauti, mokytis, siekti reikalingų profesinių žinių, bei patirties, galima sėkmė artimose darbinėse kelionėse, užmezgant kontaktus su reikalingais žmonėmis. 2023 metų spalio 28 d. Mėnulio užtemimas įvyks Liūto ženklo karjeros sektoriuje, todėl bus galima įvertinti gautus veiklos rezultatus, o iš kitos pusės, bus svarbu surasti balansą tarp profesinių interesų ir šeimos, namų reikalų.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Liūto ženklo atstovams palankūs, tačiau permainingi. 2023 metų kovo 7 d. Saturnas pereis į stambių finansų, verslo sektorių, todėl ateinančius 2,5 metų esminiai pokyčiai gali paliesti šias sferas. Saturno įtakoje gali keistis finansinis statusas, galimos permainos dalykinėje partnerystėje, svarbiais bus mokesčių, kreditų, išmokų, skolų, palikimo klausimai. Tokiu metu bus daugiau palankių galimybių ilgalaikėms investicijoms, stabilesne taps finansinė padėtis, rekomenduojama pradėti taupyti, bei labai protingai panaudoti turimas lėšas. Šiame periode vertėtų vengti imti greituosius kreditus, bet ilgalaikėms, svarbioms paskoloms laikas bus palankus. Periode nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. asmeninių finansų sektorių globojantis Merkurijus eis tranzitu šia sfera, todėl bus svarbu būti apdairiais tvarkant svarbius piniginius reikalus, vengti nebūtinų išlaidų, kas padėtų išvengti nuostolių, nesklandumų. 2023 metų spalio mėnesio 3 d. į finansų sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl vertėtų apriboti išlaidas ir protingai elgtis su pinigais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 metai Liūto ženklo atstovams palankūs, aktyvūs, tačiau permainingi. Iki 2023 metų antros kovo savaitės partnerystės sektoriumi tęs tranzitą Saturnas, tai tarpusavio santykiuose bus daugiau sąžiningumo, skaidrumo, o ryšiai bus stabilesniais, išryškės rimtas požiūris į meilę ir romantiką. 2023 metų kovo 23 d. į partnerystės sektorių laikinai pereis Plutonas (jame šiais metais išbus iki birželio 11 d.), jo įtakoje svarbiais taps tarpusavio santykiai, gebėjimas juos formuoti, bei gali išryškėti problemos, ypač periode nuo balandžio 21 d. iki gegužės 21 d. Plutono įtakoje gali keistis lūkesčiai meilės ir partnerystės atžvilgiu, gali traukti partneriai, kuriems būdingos kitokios savybės, nei buvo iki šiol, galimos konfliktinės situacijos dėl kitokių, anksčiau nebūdingų aplinkybių. 2023.04.20 d. Saulės užtemimas suaktyvins Liūto ženklo aukštojo mokslo, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sektorių, todėl jo įtakoje galima emigracija, persikėlimas gyventi kitur, bei tikėtinos problemos, susiję su tarpusavio santykiais, dalykiniais, arba asmeniniais. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas palies Liūto ženklo šeimos sektorių, įtakos karjeros sferą, tai galimi pokyčiai namuose, bus juntama vidinio stabilumo stoka. Artimu užtemimui metu bus svarbu surasti balansą tarp namų ir šeimos reikalų, bei profesinių ir karjeros interesų. Vieniši Liūto ženklo atstovai periode iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio gali užmegzti perspektyvias pažintis būdami toli nuo namų, ar tolimų kelionių metu, arba galimas romanas su žmogumi iš kito miesto, ar šalies. Periode nuo antros gegužės mėnesio pusės, gali užsimegzti rimti asmeniniai meilės santykiai su aukštą socialinę padėtį užimančiu žmogumi, arba per meilės ryšius galima sėkmė profesinėje veikloje ir karjeroje. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai Liūto ženklu, tai tokiu metu galima peržiūrėti savo požiūrį į gyvenimą ir savo vaidmenį jame, bei tarsi iš naujo atrasti save. Šis laikotarpis bus nepalankus naujoms pažintims, bet tokiu metu gali pavykti atnaujinti anksčiau nutrūkusius santykius, ar susigrąžinti mylimą žmogų.

Sveikatos požiūriu 2023 metai Liūto ženklo atstovams gali būti palankūs tuo atveju, jeigu bus pakankamai dėmesio skiriama sveikai, subalansuotai mitybai, protingam darbo ir poilsio režimui. Gerą savijautą užsitikrinti padės gebėjimas atsipalaiduoti, vengti streso, užsiėmimas mėgstama veikla, pomėgiais, organizmo ir imuniteto stiprinimui bus palankūs sausio ir gegužės mėnesiai.

MERGELĖ  (rugpjūčio 24 - rugsėjo 23)

2023 metai Mergelės ženklo atstovams bus labai svarbūs ir produktyvūs, sėkmę lems kūrybiškumas, gebėjimas bendrauti, formuoti konkrečias užduotis, tikslus, panaudoti technologines naujoves, ruošti svarbius projektus. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio dar bus juntama kitų žmonių įtaka, o nuo gegužės 16 d., kada sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris pradės eiti tranzitu mokslo, ryšių su užsieniu sektoriumi, situacija keisis iš esmės. Tokiu metu išryškės polinkis išsilavinimo siekimui, naudingų žinių gavimui, bei kvalifikacijos kėlimui, asmeninių horizontų plėtrai, gali tekti bendrauti su užsieniečiais, ar kitų kultūrų atstovais. Tai bus palankus periodas užsienio kalbų mokymuisi, tolimoms kelionėms, emigracijai, ryšiams su dalykiniais partneriais iš kitų miestų, šalių, sėkmė lydės užsiimančius moksline, tyrinėjimų, arba juridine veikla. 2023.10.03 d. į Mergelės ženklą devyniems mėnesiams pereis Juodasis Mėnulis, jo įtakoje stiprės savimeilė, pasitikėjimas savimi.

Mergelės ženklo atstovams 2023 metai darbinės, profesinės veiklos atžvilgiu gali būti produktyvūs, reikšmingi, bus mažiau kliūčių siekiant užsibrėžtų tikslų ir socialinių ambicijų įgyvendinimo, realizuojant svarbius planus. Mergelės ženklą ir karjeros sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024 metų sausio 2 d., o tokiu metu gali tekti grįžti prie neužbaigtų, užvilkintų darbų ir projektų, juos peržiūrėti, koreguoti, bus nepalankus laikas naujoms iniciatyvoms, veiklos pobūdžio keitimui, įsidarbinimui, bei svarbių sutarčių pasirašymui. Iki 2023 metų kovo 7 d. Mergelės ženklo darbo sektoriumi einančio tranzitu Saturno įtakoje, bus galima įtvirtinti tai, kas jau pasiekta, o sėkmę veikloje ir karjeroje lems asmeninė atsakomybė, darbštumas, dėmesingumas ir sukaupta patirtis. 2023 metais periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Mergelės ženklo darbo sektorių laikinai pereis Plutonas, todėl jo įtakoje bus svarbus atsakingas požiūris į darbą ir socialinę realizaciją, tokiu metu reikėtų stiprinti profesionalumą, bei kelti kvalifikaciją. 2023.05.05 d. Mergelės ženklo komunikacijų sektoriuje įvyks Mėnulio užtemimas, todėl jo įtakoje galimos problemos bendraujant su artimais giminėmis ir darbo kolegomis, tačiau bus galima gauti svarbią informaciją, bei pavyks iki galo išspręsti kokią nors aktualią situaciją. 2023.10.28 d. Mergelės ženklo mokslo, ryšių su užsieniu sektorių suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl galimos darbinės kelionės, gali pavykti išspręsti problemas su dalykiniais partneriais iš kitų miestų, ar šalių, tačiau galimos problemos, susiję su svarbiais dokumentais, turinčiais įtaką profesinei veiklai.

Finansiniu atžvilgiu Mergelės ženklo atstovams 2023 metai gali būti palankūs, tačiau permainingi. 2023.04.20 d. stambių finansų sektoriuje įvyks Saulės užtemimas ir pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su verslu, investicijomis, mokesčiais, išmokomis, skolomis, ar stambiais pirkiniais, bei tokiu metu gali tekti suteikti kam nors finansinę pagalbą. Liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis mazgas į Svarstyklių ženklą ir akcentuos Mergelės ženklo finansų sektorius, o sekančius 1,5 metų pirmame plane atsidurs materialiniai klausimai. Tokiu metu reikės surasti būdą, kaip būtų galima pagerinti savo šeimos finansinę padėtį, svarbiais bus seksualiniai klausimai poroje, bei gali išryškėti interesas ezoterikai. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai finansų sektorių globojanti Venera judės atatupstai, laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms, verslo plėtrai, stambiems pirkiniams, tokiu metu geriau neplanuoti investicijų, bei neskolinti pinigų, nors gali pavykti atgauti skolas. 2023.10.14 d. finansų sektorių suaktyvins Saulės užtemimas, todėl gali pagerėti finansinė padėtis ir atsirasti galimybė uždirbti papildomai.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 metai Mergelės ženklo atstovams gali būti palankūs ir sėkmingi, nors permainingi. Už Mergelės ženklo meilės sferą atsakingas Saturnas kovo mėnesio 7 d. pereis į partnerystės sektorių, todėl jo įtakoje pirmame plane atsidurs tarpusavio santykiai, įvairių problemų poroje sprendimas. Saturno tranzito įtakoje, esantys ilgalaikiuose santykiuose, gali nuspręsti juos įforminti oficialiai, o tokiu metu sukurta santuoka galėtų būti patikima ir ilgalaikė. Periode iki kovo 23 d. ir nuo birželio 11 d. meilės sektoriumi eis tranzitu Plutonas, jo įtakoje galimos naujos perspektyvios pažintys su turtingu, materialiai apsirūpinusiu žmogumi, o vienišus Mergelės ženklo atstovus likimas gali suvesti su ypatingu asmeniu ir užsimezgęs ryšys galėtų iš esmės pakeisti tolimesnį asmeninį gyvenimą. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir apribojimų sfera, tokiu metu bus juntama pasitikėjimo savimi stoka, galimos psichologinės problemos, gali išaiškėti paslaptys, liečiančios mylimą žmogų, kas skatintų nusivylimą, pergyvenimus ir gali užsimegzti slaptas ryšys, bet jis būtų trumpalaikiu. Tokiu metu galimas nusivylimas meile, nepalanku užmegzti naujas pažintis, tačiau gali pavykti atnaujinti anksčiau nutrūkusius santykius, juose pilnai išsiaiškinti, bei susigrąžinti mylimą žmogų. Kol Venera judės atatupstai, bus labai svarbu įveikti vidines baimes kompleksus, nepasitenkinimą savimi, bei savo išvaizda.

2023 metai Mergelės ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs, o gerą savijautą lems fizinis aktyvumas, bei gera nuotaika. 2023 metų sausio 8 d. į pasąmonės sektorių pereis Juodasis Mėnulis, jo įtakoje galimi esminiai vidiniai pokyčiai, bus labai svarbu gebėti įveikti stresą ir įtemptas situacijas, kas padėtų užsitikrinti gerą savijautą. Periode nuo paskutinės kovo savaitės iki antros birželio dekados, Plutono tranzito darbo ir sveikatos sektoriumi įtakoje, bus labai svarbu laikytis teisingo darbo ir poilsio režimo, pakankamai ilsėtis, nepervargti, rūpintis sveika ir visaverte mityba.

SVARSTYKLĖS  (rugsėjo 24 - spalio 23)

2023 metai Svarstyklių ženklo atstovams gali būti palankūs, suteikiantys naujas galimybes saviraiškai, aplinkoje atsiras nauji žmonės, o kliūčių ir apribojimų bus mažiau. Gali keistis požiūris į laisvalaikį, atsirasti nauji interesai ir pomėgiai, arba išryškėti polinkis užsiimti kūrybinio pobūdžio veikla. 2023 metų sausio 8 d. Juodasis Mėnulis pereis į Liūto ženklą ir akcentuos draugystės sektorių, todėl bus svarbu būti ištvermingais, pažengusiais ir aktyviai bendrauti su žmonėmis, su kuriais sieja darbiniai ryšiai, arba bendri interesai. Juodojo Mėnulio įtakoje, santykiai su kai kuriais žmonėmis kolektyve gali tapti sudėtingais, todėl bus svarbu gebėti siekti harmoningo bendravimo su kitais. Iki gegužės mėnesio vidurio galimas polinkis rizikai kitų žmonių įtakoje, tai bus svarbu labiau kliautis savimi, būti savarankiškais vertinant galimas rizikingų poelgių ir sprendimų pasekmes. Periode nuo antros gegužės mėnesio pusės, optimistinis požiūris į situaciją gali skatinti drąsius sprendimus, kurie gali būti rizikingais, bet pasiteisinti.

Profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu 2023 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus palankūs ir produktyvūs. 2023 metų kovo 7 d. į darbo sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje bus siekiama stabilumo ir užtikrintumo sava padėtimi, o sėkmę lems gebėjimas sisteminti kai kuriuos gamybinius procesus, bei tvarka darbo vietoje. Šiame periode bus lengviau dirbti remiantis instrukcijomis ir bus galima susidaryti asmeninių darbų planą, kuris padėtų padidinti darbo našumą ir pasiekti gerų veiklos rezultatų. Saturno įtaka skatins daugiau dėmesio skirti darbinei veiklai, todėl gali tekti daug ir atkakliai dirbti, gali padaugėti pareigų, o atlyginimas išlikti toks pats, arba gali tekti prisiimti didesnę atsakomybę. Periode nuo gegužės 5 d. iki birželio 19 d. ir pirmą spalio dekadą bus galima keisti veiklos pobūdį, ieškoti naujos darbo vietos, kuri atitiktų socialinius tikslus ir finansinius lūkesčius. Saturno įtakoje bus galima suformuoti ilgalaikius planus, kurie įtakos darbinę veiklą gana ilgą laiko tarpą. 2023 metais tikėtini harmoningi santykiai su kolegomis, ar pavaldiniais, nors tam tikrais momentais galimi ir nesklandumai, o svarbių profesinių ir darbinių problemų sprendimas pareikalaus jėgų, sumanumo ir pastangų,

Finansiniu požiūriu 2023 metai Svarstyklių ženklo atstovams bus produktyvūs ir dosnūs, skatinantys siekti finansinės laisvės ir turtingumo, tačiau permainingi. Periode iki gegužės mėnesio vidurio vertėtų analizuoti kitų žmonių patirtį, susijusią su investicijomis, tai padėtų priimti teisingus sprendimus. 2023.05.05 d. Svarstyklių ženklo finansų sektorius suaktyvins Mėnulio užtemimas, jo įtakoje bus galima įvertinti savo realią finansinę padėtį, ar ji atitinka lūkesčius, ar reikėtų ką nors keisti ir ieškoti naujų galimybių, bus galima suprasti, kur buvo klystama ir to nekartoti ateityje. Gegužės mėnesio 16 d. Jupiteris pereis į Svarstyklių ženklo stambių finansų, verslo sektorių, todėl tai bus palankus periodas, kada galimos geros pajamos, solidus pelnas, galima užsiimti verslo plėtra ir planuoti investicijas, ieškoti galimybių pasyvių pajamų gavimui. Jupiterio įtakoje tai bus palankus laikas gerai apgalvotiems kreditams, paskolų gavimui, stambiems, vertingiems pirkiniams ir gali keistis požiūris į artimą, mylimą žmogų, arba antrąją pusę. 2023.10.28 d. Svarstyklių ženklo finansų sektorius suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl svarbiais taps klausimai, liečiantys investicijas, finansinius planus, bei tokiu metu teks įveikti tam tikras kliūtis, norint pagerinti savo materialinę padėtį.

2023 metai Svarstyklių ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu bus gana aktyvūs, dinamiški, kupini reikšmingų įvykių. Iki kovo 7 d. šeimos sektorių globojantis Saturnas eis tranzitu Svarstyklių ženklo meilės sfera, todėl skatins polinkį siekti rimtų, patikimų asmeninių santykių su mylimu žmogumi, bei rūpintis namais, šeimos gerove. Periode nuo antros kovo savaitės, vieniši Svarstyklių ženklo atstovai bus romantiškai nusiteikę, jiems bus lengviau bendrauti su priešingos lyties atstovais, išreikšti jausmus ir simpatijas, užmegzti naujas perspektyvias pažintis. Svarstyklių ženklo partnerystės sektorių globojantis Plutonas iki kovo 23 d. ir nuo birželio 11 d. eis tranzitu šeimos sfera, todėl galimi svarbūs pokyčiai namuose, bus galima sėkmingai užsiimti nuosavybės klausimais, užbaigti remonto, arba statybų darbus. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. Plutonas laikinai pereis į meilės sektorių, todėl skatins polinkį romantiškoms pramogoms, naujoms pažintims, asmeninių santykių užmezgimui. Tai palankus laikas bendravimui su mylimu žmogumi ir vaikais, gali išryškėti nauji interesai, pomėgiai, ar susidomėjimas pažangiais auklėjimo metodais. Tokiu metu suartinti su mylimu žmogumi gali svarbių kūrybinių projektų ruošimas, naujas saviraiškos būdas ir gali atsiskleisti iki šiol snaudę talentai. 2023.04.20 d. Svarstyklių ženklo partnerystės sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, tai pirmame plane atsidurs tarpusavio santykiai ir atsivers naujos galimybės, liečiančios santuoką, oficialų įforminimą. Šio užtemimo įtakoje galima peržiūrėti tarpusavio santykius, suprasti, kur buvo klystama partnerių atžvilgiu, bei įvertinti, ar tai atitinka lūkesčius, o jeigu netenkina ir skatina nusivylimą, tada ryšius galima nutraukti. Iki gegužės mėnesio vidurio partnerystės sfera eis tranzitu Jupiteris, jo įtakoje gali atsiverti naujos galimybės, norint praplėsti ryšius (asmeninius ir dalykinius), bus galima rūpintis poros gerove. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos partnerystės sferą, todėl ateinantis 1,5 metų laikotarpis bus labai svarbus. Pirmame plane atsidurs partnerystės ryšiai, bus svarbu apsispręsti su kuo įdomu, smagu bendrauti, su kuo pakeliui eiti šiame gyvenime. Šiame periode bus paliestas įprastas gyvenimo ritmas, tačiau teks orientuotis į partnerystę, tai palankus periodas vienišiems Svarstyklių ženklo atstovams, siekiantiems stabilių, patikimų tarpusavio santykių, ar santuokos ir norintiems sukurti šeimą. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir draugystės sfera, todėl bus galima peržiūrėti savo norus, ateities planus ir viltis, tokiu metu galimos abejonės žmonių, esančių šalia atžvilgiu, arba nepasitenkinimas santykiais ir šis periodas netinkamas naujų pažinčių užmezgimui. 2023.10.14 d. Svarstyklių ženkle įvyks Saulės užtemimas ir atsivers naujos galimybės, reikėtų daugiau dėmesio skirti sau, išryškės asmeniniai poreikiai, o gebėjimas geriau suprasti save, padės formuojant santykius su kitais.

2023 metais Svarstyklių ženklo atstovai sveikatai turėtų skirti pakankamai dėmesio, bus svarbu stiprinti organizmą ir imunitetą. 2023 metų kovo 7 d. į sveikatos sektorių pereis Saturnas, tai bus svarbu daugiau dėmesio skirti savijautai, ypač dantų, judamojo aparato būklei, bei lėtinių ligų gydymui, todėl reikėtų periodiškai atlikti būtinus tyrimus ir pasitelkti sveikatingumui skirtas profilaktines priemones, stengtis vengti streso ir skirti pakankamai laiko kokybiškam poilsiui, o poilsinėms kelionėms bus palankus birželio mėnuo. 2023 metų spalio 3 d. į Svarstyklių ženklo pasąmonės sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl galimas polinkis daugiau laiko leisti vienumoje, tikėtini nebūdingi poelgiai, ar vidinės psichologinės problemos, kas gali nepalankiai įtakoti bendravimą ir savijautą.

SKORPIONAS  (spalio 24 - lapkričio 22)

2023 metai Skorpiono ženklo atstovams bus palankūs, žadantys lėtas, reikšmingas permainas santykiuose su artimais giminėmis, šeimos nariais, palaipsniui išnyks anksčiau juntami apribojimai, bei pavyks išspręsti įsisenėjusias problemas, tik reikėtų vengti skubotų sprendimų. 2023 metų eigoje svarbiais bus klausimai, liečiantys namus, nuosavybę, bus galima pagerinti gyvenimo sąlygas, užsiimti kapitaliniu remontu, ar galima nuspręsti keisti gyvenamąją vietą.

Profesinei, darbinei veiklai ir karjerai 2023 metai Skorpiono ženklo atstovams bus palankūs, produktyvūs ir reikšmingi. 2023.01.08 d. į Skorpiono ženklo karjeros sektorių devyniems mėnesiams pereis Juodasis Mėnulis, todėl gali skatinti populiarumą, tačiau su skandalingumo atspalviu, galimos kliūtys, norint realizuoti savo socialinį pašaukimą, gali „užgriūti“ keistos ligos, arba galima trintis su vadovybe, kas gali skatinti išeiti iš darbo, nors darbas gali būti mėgstamas, palankus. Iki 2023 metų gegužės vidurio darbo sektoriumi eis tranzitu Jupiteris, tai produktyviausias laikotarpis, kada galimas paaukštinimas pareigose, ar gali būti pasiūlyta perspektyvi pareigybė, bei tokiu metu galima surasti naudingą darbą. 2023.04.20 d. Skorpiono ženklo darbo sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl pirmame plane atsidurs darbinė veikla, galimi svarbūs pokyčiai darbe ir tarpusavio santykiuose su kolegomis, vadovybe, nors artimu užtemimui metu, galimos nesėkmės, susiję su profesine veikla, bei galimos kliūtys siekiant karjeros. Periode nuo antros gegužės mėnesio pusės situacija darbe labiau priklausys nuo taip susiklosčiusių aplinkybių, kolegų ir vadovybės, tai norint kontroliuoti situaciją, reikės gebėti pasirinkti patikimus žmones, su kuriais teks dirbti, o sėkmę lems gebėjimas pasinaudoti vertingais dalykiniais, arba darbo pasiūlymais. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos darbo ir sveikatos sferą, tai ateinančių 1,5 metų periode, reikės gebėti suvaldyti stresą ir dėmesį sutelkti į darbinę veiklą, atsakingą užduočių atlikimą ir tarpusavio santykius su kolegomis, bei vadovybe. Tai bus sunkaus, atkaklaus darbo laikotarpis, kai gali apnikti abejonės, bet įdėtos pastangos duos ženklius rezultatus. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir karjeros sfera, todėl bus jaučiamas pasyvumas, kada profesinė veikla gali atsidurti antrame plane, gali keistis požiūris į darbą, ar išryškėti noras keisti veiklą, bei užsiimti tuo, kas būtų susiję su pašaukimu.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Skorpiono ženklo atstovams bus palankūs ir dosnūs, tačiau kiek permainingi. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio geros pajamos galimos iš pagrindinės darbo vietos ir karjeros, tačiau periode nuo paskutinės balandžio savaitės iki paskutinės gegužės savaitės, galimos priverstinės išlaidos, susiję su namais, šeima, nuostoliai galimi dėl neteisingų asmeninių veiksmų, arba per dalykinius partnerius iš kitų miestų, šalių, o tvarkant svarbius piniginius reikalus, sudarant sutartis, tokiu metu būtinas padidintas apdairumas. Periode nuo antros gegužės mėnesio pusės nauda ir pelnas gali sietis su dalykiniu bendradarbiavimu, tai bus palankus laikas verslo plėtrai, bei galimos papildomos pajamos, nesusiję su pagrindiniu darbu.

Asmeninio gyvenimo, meilės sferoje 2023 metai Skorpiono ženklo atstovams gali būti aktyvūs, kupini reikšmingų įvykių. Skorpiono ženklo partnerystės sektoriumi 2023 metais tęs tranzitą nenuspėjamas Uranas, meilės sektoriumi jį globojantis Neptūnas, todėl šių planetų įtakoje, galimi stiprūs jausmai, dvasinė šiluma tarpusavio santykiuose. Iki kovo 7 d. šeimos sektoriumi eis tranzitu Saturnas, jo įtakoje galima užsiimti namų reikalais, spręsti ūkinius, buitinius klausimus, palankus laikas nuosavybės įsigijimui, remontui, ar statyboms. 2023.03.07 d. Saturnas pereis į Skorpiono ženklo meilės sektorių, todėl prasidės palankus laikas norintiems formuoti rimtus, patikimus santykius su mylimu žmogumi, bei svarbiais taps klausimai, susiję su vaikais ir jų auklėjimu, gali atsirasti nauji interesai, pomėgiai, bus galima kurti ilgalaikius planus, susijusius su saviraiška. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į šeimos sektorių laikinai pereis Plutonas, todėl pirmame plane atsidurs klausimai, liečiantys nuosavybę, nekilnojamąjį turtą, santykius su namiškiais, bei pertvarką namuose. 2023.05.05 d. Skorpiono ženklą ir partnerystės sektorių suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl svarbiais taps tarpusavio santykiai, užtemimo įtaka palies šeimos sferą, tai galimi konfliktai, ginčai, nedarniose porose iškils santykių nutraukimo grėsmė. Gegužės mėnesio 16 d. Jupiteris pereis į partnerystės sektorių ir atvers palankias galimybes, susijusias su santuoka, šeimos kūrimu, tokiu metu gali pagerėti finansinė padėtis. 2023 metų spalio 3 d. į Skorpiono ženklo draugystės sektorių pereis Juodasis Mėnulis, o jo įtaka skatins aktyvų, audringą bendravimą su naujais žmonėmis, gali atsirasti bendraminčiai, su kuriais gali sieti bendri interesai. 2023 metų spalio mėnesio 28 d. partnerystės sektorių ir Skorpiono ženklą suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl pirmame plane atsidurs tarpusavio santykiai, kai kuriuos ryšius gali pavykti sustiprinti, bet problematiški, nepateisinantys lūkesčių santykiai gali aplamai nutrūkti.

2023 metais Skorpiono ženklo atstovus gali džiuginti gera sveikata, bus pakankamai energijos ir jėgų. Gerą savijautą 2023 metais užtikrins teisingas darbo ir poilsio režimas, sveika, subalansuota mityba ir pakankamas fizinis aktyvumas. 2023.04.20 d. Skorpiono ženklo sveikatos sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, o jo įtakoje, artimu užtemimui metu, bus labai svarbu skirti pakankamai dėmesio savo savijautai, nes tokiu metu galimos rimtos traumos darbe, arba susirgimai, kuriuos gali paskatinti dvejopos situacijos darbe ir tai gali pareikalauti klinikinio gydymo. 2023.10.14 d. Skorpiono ženklo pasąmonės sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl prasidės naujas etapas, kada bus galima išspręsti psichologines problemas, bei išmokti valdyti stresą.

ŠAULYS  (lapkričio 23 - gruodžio 21)

2023 metais Šaulio ženklo atstovų gyvenime pozityvūs pokyčiai palies artimą aplinką, komunikacijų sferą. Šiais metais gali keistis požiūris ir interesai, domins nauja informacija ir bendravimas su žmonėmis, galinčiais pasidalinti įdomiomis žiniomis ir sava patirtimi. 2023 metų sausio 8 d. Juodasis Mėnulis pradės eiti tranzitu Šaulio ženklo mokslo, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sfera, skatins polinkį ir norą keliauti, kažką įdomaus pamatyti, siekti žinių, užmegzti pažintis su žmonėmis iš toli. Iki 2023 metų kovo 7 d. komunikacijų sektoriumi tęs tranzitą Saturnas ir gali skatinti užmegzti pažintis su reikalingais žmonėmis, nors tuo pačiu gali riboti nenaudingą bendravimą. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Šaulio ženklo komunikacijų sektorių laikinai pereis Plutonas, todėl bendravimas atsidurs pirmame plane, bus daug kontaktų, pažinčių, artimų kelionių. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir mokslo, ryšių su užsieniu sfera, o tokiu metu galima planuoti kelionę ten, kur jau anksčiau buvo būta, ar gali atsinaujinti ryšiai su žmonėmis, gyvenančiais kitame mieste, užsienyje ir galima atnaujinti mokymosi procesą.

Šaulio ženklo atstovams profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu 2023 metai palankūs ir produktyvūs, nors kiek permainingi. Periode iki sausio mėnesio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d., kada Šaulio ženklo profesinės veiklos, karjeros sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, bus būtinas apdairumas atliekant svarbias darbines užduotis, laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms, projektų startui, sutarčių, kontraktų pasirašymui, bei tokiu metu gali tekti grįžti prie anksčiau pradėtų, užvilkintų darbų, juos koreguoti, taisyti klaidas. 2023 metais Šaulio ženklo darbo sektoriumi tęs tranzitą Uranas, jo įtaka skatins išbandyti naujus, pažangius metodus profesinėje veikloje, o tobulesni technologiniai sprendimai padės pasiekti ženklių rezultatų darbe, arba kai kuriuos Šaulio ženklo atstovus gali traukti nestandartinės veiklos formos. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Šaulio ženklo apribojimų sektorių ir įtakos darbo sferą, tokiu metu bus galima įveikti vidines baimes, atsisakyti to, kas trukdo, bet gali suaktyvėti ir slapti priešai, linkę pakenkti, regzti intrigas, todėl būtinas atsargumas bendraujant su kolegomis, kadangi jų tarpe gali būti negeranoriškai nusiteikusių asmenų. 2023.05.16 d. sėkmės ir plėtros planeta laikomas Jupiteris pereis į Šaulio ženklo darbo sektorių, todėl prasidės išskirtinai palankus ir produktyvus periodas darbinėje veikloje. Tokiu metu galima pasiekti gerų veiklos rezultatų, sustiprinti savo reputaciją ir autoritetą, pelnyti kolegų palaikymą, o vadovybė gali deramai įvertinti nuopelnus, tai galima paskata, paaukštinimas pareigose, ar pasiūlyta perspektyvi pareigybė, o kai kuriems Šaulio ženklo atstovams ir vadovaujamas darbas. Bendraujant su kolegomis, vadovybe, birželio 11-26 d. ir lapkričio 1-11 d. bus būtinas atsargumas ir geranoriškumas, kas padėtų išvengti trinties ir konfliktų. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., darbo sektorių globojanti Venera judės atatupstai, todėl tokiu metu gali tekti peržiūrėti anksčiau atliktus darbus, ar projektus, juos koreguoti, taisyti, bet šiame periode nevertėtų pradėti naujos veiklos, ar pereiti į kitą darbą.

2023.10.03 d. Juodasis Mėnulis pradės eiti tranzitu Šaulio ženklo karjeros sektoriumi, todėl gali skatinti populiarumą, bet su skandalingumo atspalviu, gali sustiprėti noras pradėti kokią nors veiklą, arba užsiimti nuosavu verslu. 2023.10.28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Šaulio ženklo darbo sektorių, todėl tokiu metu galima išsilaisvinti nuo nereikalingo darbo, ar pareigų, bei bus būtinas apdairumas bendraujant su kolegomis, nes tokiu metu tikėtinos intrigos, apkalbos, gandai, nepalankiai įtakojantys darbinę veiklą.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Šaulio ženklo atstovams bus palankūs, produktyvūs, bet permainingi. Periode iki kovo 23 d. ir nuo birželio 11 d. Plutonas eis tranzitu Šaulio ženklo finansų sektoriumi, todėl tokiu metu geros pajamos galimos ne tik iš pagrindinės darbo vietos, tačiau ir iš kūrybinio pobūdžio projektų, bei naudingų pomėgių. Iki kovo 7 d. finansų sektorių globojančio Saturno įtakoje, nauda galima iš tarpininkavimo, prekybinės, komercinės, intelektualinio pobūdžio veiklos, darbo transporto sferoje. Periode nuo antros kovo mėnesio savaitės, finansinę padėtį sustiprinti ir asmeninį biudžetą papildyti gali padėti sėkmingi nekilnojamojo turto, ar kitos nuosavybės sandoriai ir nauda gali sietis su šeimos verslu. Tvarkant svarbius finansinius reikalus, sudarant sutartis, apdairumas bus būtinas liepos 8-20 d. ir lapkričio 13-23 d., o finansinė sėkmės lydės kovo 7-30 d., nuo gegužės 5 d. iki birželio 19., rugpjūčio 15-25 d. spalio 2-13 d., nuo lapkričio 12 d. iki metų pabaigos.

2023 metai Šaulio ženklo atstovų asmeninio gyvenimo atžvilgiu bus reikšmingi, kupini svarbių įvykių. 2023.03.07 d. į Šaulio ženklo šeimos sektorių pereis Saturnas, kurio įtakoje pirmame plane atsidurs klausimai ir reikalai, susiję su šeima ir nuosavybe, tokiu metu gali pavykti įsigyti nekilnojamąjį turtą, butą, žemės, užsiimti kapitaliniu remontu, arba statybomis. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio Jupiteris eis tranzitu Šaulio ženklo meilės sektoriumi, todėl bus daug romantiškų pramogų, malonių susitikimų, bendravimo su priešingos lyties atstovais, gali užsimegzti lemtinga pažintis su turtingu, ar aukštą socialinę padėtį užimančiu žmogumi. Tai palankus periodas vienišiems Šaulio ženklo atstovams, nes tokiu metu galima surasti mylimą žmogų ir užmegzti rimtus asmeninius santykius. 2023.04.20 d. Šaulio ženklo meilės sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, jo įtakoje galimi nesutarimai su mylimu žmogumi, apkalbos, įvairios intrigos ir gali nepasiteisinti lūkesčiai. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Šaulio ženklo meilės ir draugystės sferas, o ateinančių 1,5 metų periode labai svarbiais bus klausimai, liečiantys vaikų ir jų auklėjimo temą, asmeninius meilės santykius, bei kūrybinę saviraišką. 2023.10.14 d. Šaulio ženklo draugystės sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl atsivers naujos galimybės, bus galima surasti bendraminčių, ruošti bendrus socialinius projektus, bei gali išsipildyti kai kurios svajonės. Artimu šiam užtemimui metu draugai gali tapti nesutarimų su mylimu žmogumi priežastimi, todėl reikėtų apriboti jų įtaką poros gyvenimui.

Sveikatos atžvilgiu 2023 metai Šaulio ženklo atstovams bus palankūs tuo atveju, jei bus gebama laikytis disciplinos, tausoti energiją, jėgas, laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, sveiko gyvenimo būdo, bei subalansuotos mitybos. 2023 metų gegužės 05 d. įvyks Mėnulio užtemimas, todėl artimu šiam užtemimui laiku gali pablogėti savijauta, paaštrėti lėtiniai susirgimai, reikėtų pasisaugoti traumų. Spalio mėnesio 28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Šaulio ženklo sveikatos sektorių, todėl artimu jam metu, reikėtų skirti ypatingą dėmesį savijautai, pajutus ligos simptomus, apsilankyti pas gydytoją, padaryti reikiamus tyrimus, bei neužsiimti savigyda ir neleisti susirgimui nepalankiai įtakoti organizmą.

OŽIARAGIS  (gruodžio 22 - sausio 20)

2023 metai Ožiaragio ženklo atstovams suteiks daug naujų galimybių įvairiose gyvenimo sferose. 2023.03.07 d. į Ožiaragio ženklo komunikacijų sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje gali sumažėti bendravimo ratas, jame išliks rimti, patikimi, atsakingi žmonės, o santykiai su broliais, seserimis gali sustiprėti, ar nutrūkti, priklausomai nuo susiklosčiusių aplinkybių. Tai palankus laikas darbui su svarbia informacija, galima užsiimti intelektualinio pobūdžio veikla, spręsti aktualius reikalus, susijusius su dokumentais, kelionėmis, o taip pat gali tekti padėti kam nors iš artimų giminių. Požiūris į bendravimą bus rimtas, o ką nors pažadėjus, teks ištesėti, sustiprės gebėjimas geriau suprasti ir įvertinti žmones, su kuriais bendraujama. Kita svarbi tema 2023 metais bus tarpusavio santykiai šeimoje, o periode iki gegužės vidurio galimas aktyvus bendravimas su giminėmis. 2023 metais galima tikėtis svarbių ir reikšmingų kelionių. 2023.10.03 d. į Ožiaragio ženklo mokslo, ryšių su užsieniu sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl galimos pagundos, nuotykiai, avantiūros, bei noras kažką savo gyvenime pakeisti.

Ožiaragio ženklo atstovams 2023 metai profesinės ir darbinės veiklos atžvilgiu bus palankūs ir produktyvūs, neskatinantys esminių pokyčių. Periode iki sausio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024.01.02 d., kai Ožiaragio ženklo darbo sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, galima grįžti prie užvilkintų darbų, anksčiau pradėtų, nebaigtų projektų, juos peržiūrėti, koreguoti, taisyti klaidas, tačiau naujoms darbinėms iniciatyvoms, verslo pradžiai, perėjimui į kitą darbą šie laikotarpiai bus nepalankūs. Patys svarbiausi darbe bus trys pirmieji mėnesiai, kai pakaks ryžtingumo ir iniciatyvos, gebėjimo aktyviau dirbti, tačiau stiprės polinkis siekti geresnių darbo sąlygų. Balandžio mėnuo bus palankus norint harmonizuoti tarpusavio santykius su kolegomis, o rugsėjį, spalį ir lapkritį, tikėtinas aktyvus bendravimas su vadovybe. Spalio ir lapkričio mėnesiais galimas paaukštinimas pareigose, tokiu metu daugeliui Ožiaragio ženklo atstovų pavyks sustiprinti savo dalykinę reputaciją ir pasiekti užsibrėžtus tikslus profesinėje veikloje. 2023.10.14 d. Ožiaragio ženklo karjeros sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, jo įtakoje gali atsiverti palankios galimybės, išryškėti nauji tikslai, susiję su profesine veikla.

2023 metai Ožiaragio ženklo atstovams finansiniu atžvilgiu bus labai reikšmingi, kadangi keisis požiūris į pinigus, gali atsirasti nauji pajamų šaltiniai, ar jų uždirbimo būdai. 2023.01.08 d. į Ožiaragio ženklo stambių finansų, verslo sektorių pereis Juodasis Mėnulis, tai palankus laikas spręsti klausimus, tvarkyti reikalus, susijusius su skolomis, mokesčiais, ar kreditais, bei norint pagerinti savo finansinę padėtį. Iki 2023 metų kovo 7 d. Saturnas tęs tranzitą finansų sfera, tokiu metu sėkmę lems ir stabilią materialinę padėtį užtikrinti padės savarankiškumas, racionalus ir nuoseklus požiūris į turimų lėšų panaudojimą, o atkaklus darbas ir įdėtos pastangos atsipirks su kaupu. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Ožiaragio ženklo finansų sektorių laikinai pereis Plutonas, todėl jo įtaka skatins esminius pokyčius, susijusius su materialine padėtimi, bei atsiras galimybė uždirbti papildomai. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir stambių finansų sfera, todėl tokiu metu gali būti vertinami partneriai, ar jie tenkina finansinius lūkesčius, bei tokiu metu galima grąžinti skolas, padengti kreditus. Tokiu metu būtinas apdairumas ir atsargumas situacijose, susijusiose su seksualiniu gyvenimu, nes galimos nepageidaujamos pasekmės.

Asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2023 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti palankūs, aktyvūs, tačiau Urano tranzito meilės sektoriumi įtakoje, skatinantys polinkį asmeninei laisvei, bei įvairovei santykiuose. Uranas gali skatinti netikėčiausius įvykius, tačiau jo įtaka palanki vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams, nes jie turės daug galimybių naujoms pažintims, meilės romano užmezgimui. 2023.04.20 d. Ožiaragio ženklo šeimos sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, jo įtakoje svarbiais taps klausimai, susiję su namais, šeima, nuosavybe, tokiu metu gali pavykti išsivaduoti iš kokios nors naštos, ar nepalankių aplinkybių. 2023.05.05 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Ožiaragio ženklo draugystės ir meilės sektorius, todėl bus galima nutraukti nereikalingus ryšius, tokiu metu gali keistis požiūris į anksčiau buvusius aktualius planus. Iki 2023 metų gegužės 16 d. Jupiteris eis tranzitu šeimos sfera, jo įtakoje gali pavykti išspręsti aktualius klausimus, susijusius su gyvenamąją vieta, arba nuosavybės įsigijimu. Gegužės mėnesio 16 d. laimės ir sėkmės planeta laikomas Jupiteris pereis į meilės sektorių, todėl jo įtakoje prasiplės galimybės, tai bus palankus laikas vienišiems Ožiaragio ženklo atstovams, ieškantiems meilės ir savo antrosios pusės, nes likimas gali padovanoti lemtingą pažintį su turtingu, ar ypatingu žmogumi. Tokiu metu galima sutikti žmogų, su kuriuo galėtų susiklostyti harmoningi tarpusavio santykiai ir su juo norėtųsi susieti savo gyvenimą, o taip pat tokiu metu galimas šeimos pagausėjimas. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Ožiaragio ženklo šeimos ir karjeros sferas, o ateinančius 1,5 metų dėmesį reikėtų sutelkti į šeimos, namų, nekilnojamojo turto reikalus, bei siekti stabilumo ir gerovės šeimoje. 2023.10.28 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins Ožiaragio ženklo meilės ir draugystės sektorius, todėl bus galima gauti atsakymus į aktualius klausimus, susijusius su santykiais ir mylimu žmogumi, bei tokiu metu gali nutrūkti netenkinantys, išsisėmę ryšiai.

Sveikatos ir asmeninio saugumo atžvilgiu 2023 metai Ožiaragio ženklo atstovams gali būti palankūs, bei metų eigoje gali džiuginti gera savijauta tuo atveju, jei bus gebama laikytis disciplinos, tausoti energiją, jėgas, laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, sveiko gyvenimo būdo, bei subalansuotos mitybos. Sausio mėnesį reikėtų daugiau dėmesio skirti sveikatai, bei būtinas atsargumas ir apdairumas artimų kelionių metu periode nuo vasario 20 d. iki kovo 15 d. Dėmesio geros savijautos palaikymui ir imuniteto stiprinimui reikėtų skirti periode nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024.01.02 d., kai Ožiaragio ženklo sveikatos sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai.

VANDENIS  (sausio 21 - vasario 19)

Vandenio ženklo atstovams 2023 metai bus palankūs, kai perspektyvios galimybės atsivers daugelyje gyvenimo sferų, o sėkmę lems gebėjimas atsikratyti kompleksų, streso, bei orientacija į partnerius. Iki 2023 metų kovo 7 d. Vandenio ženklu eis tranzitu Saturnas, jo įtakoje požiūris į gyvenimą bus rimtas, santūrus, išryškės racionalumas ir atsakingumas, tai bus palankus laikas darbui su savimi, tokiu metu lengviau priimti bet kokius apribojimus, tik vertėtų vengti pesimistinio vertinimo visko, kas vyksta aplink. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Vandenio ženklą laikinai pereis Plutonas, jo įtakoje gali pavykti realizuoti asmenines ambicijas, daug bendrauti su žmonėmis iš artimos aplinkos, palaipsniui stiprės asmeninė įtaka kitiems ir bus galima suprasti, kas asmeniškai svarbu ir reikalinga šiame gyvenime, tokiu metu galima atsisakyti to, kas tapo neaktualu ir trukdo judėti į priekį. Balandžio mėnesio 20 d. Saulės užtemimas suaktyvins Vandenio ženklo komunikacijų sektorių, todėl atsivers naujos galimybės, galimi pokyčiai, liečiantys bendravimo ratą, tokiu metu galima atnaujinti nutrūkusius ryšius, formuoti ir aktyviai rutulioti santykius su giminėmis, žmonėmis iš artimos aplinkos. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio Jupiteris eis tranzitu komunikacijų sfera, todėl bus daug kontaktų, artimų kelionių, gali užsimegzti naudingos pažintys su reikalingais žmonėmis. 2023 metų liepos 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Vandenio ženklo komunikacijų sektorių, o ateinančius 1,5 metų dėmesį reikėtų sutelkti į bendravimą, naujų kontaktų užmezgimą, svarbios informacijos gavimą, naudingų žinių siekimą, vertingos patirties perėmimą, tokiu metu palanku mokytis, kelti kvalifikaciją, nes tai gali būti būsimos sėkmės garantu. 2023.10.14 d. Vandenio ženklo mokslo, kūrybos, juridinių reikalų, ryšių su užsieniu sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl atsivers naujos galimybės, galimos tolimos kelionės, bei prasidės palankus laikas norintiems emigruoti.

2023 metai Vandenio ženklo atstovams darbinės ir profesinės veiklos atžvilgiu bus palankūs, sėkmę lems darbštumas, gebėjimas atsakingai atlikti pavestas užduotis, o darbe sėkmingiausi bus balandžio ir gegužės mėnesiai, kai atsiras galimybė uždirbti papildomai. Tokiu metu sėkmę lems iniciatyvumas, tik svarbu bus vengti ginčų, konfliktų, nedalyvauti intrigose. Gegužę bus galima harmonizuoti tarpusavio santykius su kolegomis, bei gali pagerėti darbo sąlygos. 2023 metų gegužės 5 d. Mėnulio užtemimas suaktyvins karjeros ir šeimos sektorius, jo įtakoje išaiškės rezultatai, liečiantys socialinius tikslus, profesinę veiklą, bus galima įvertinti, ar esama padėtis atitinka lūkesčius, o jeigu ne, tai tada reikėtų ieškoti kitų galimybių. Kitas aktyvus laikotarpis darbinėje ir profesinėje veikloje prasidės spalį ir tęsis iki metų pabaigos. Spalio ir lapkričio mėnesiais gali sustiprėti motyvacija, gebėjimas dalyvauti konkurencinėje kovoje, tokiu metu bus galima siekti paaukštinimo pareigose, o sėkmę lems gebėjimas pademonstruoti savo profesionalumą, atsakingumą, kas padėtų pelnyti vadovybės palankumą ir deramą įdėtų pastangų įvertinimą. Gruodžio mėnesį profesinius tikslus bus galima pasiekti asmeninių pozityvių savybių dėka, polinkiu kompromisams ir gebėjimu formuoti patikimus santykius su kolegomis ir vadovybe.

Vandenio ženklo atstovams finansiniu atžvilgiu 2023 metai produktyvūs ir palankūs, nors permainingi. 2023.03.07 d. į Vandenio ženklo finansų sektorių pereis Saturnas, jo įtakoje keisis požiūris, formuosis naujos finansinės struktūros, gali atsirasti papildomas darbas ir pajamos, tačiau galima pasitikėjimo savimi stoka. Atkaklaus, įtempto darbo dėka bus galima uždirbti aukšto lygio pajamas, kas palaipsniui sustiprins ir pasitikėjimą savimi. Sustiprės polinkis siekti stabilumo finansiniuose reikaluose ir pakankamai įdėjus pastangų, tai gali pavykti, o sėkmę lems racionalus ir išmintingas turimų lėšų panaudojimas, gebėjimas taupyti, atsakingai planuojant būtinas išlaidas. Šie metai palankūs ilgalaikėms, patikimoms investicijoms. 2023.10.03 d. į Vandenio ženklo stambių finansų ir verslo sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl jo įtakoje galimos pagundos, susiję su kreditais, partnerių pinigais.

Asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 metai Vandenio ženklo atstovams bus palankūs ir reikšmingi. Šiais metais bus juntamas pasitikėjimas savimi, o asmeniniame gyvenime galimi pokyčiai, susiję su pasikeitusiu požiūriu ir lūkesčiais meilės ir santykių atžvilgiu. 2023 metų sausio 8 d. į Vandenio ženklo partnerystės sektorių pereis Juodasis Mėnulis, jo įtakoje santuokoje galimos rimtos emocinio pobūdžio problemos, kaip pavydas, įtarumas, nepasitikėjimas mylimu žmogumi, ar antrąja puse, tai gali skatinti nesklandumus.

Periode iki sausio mėnesio 18 d., nuo balandžio 21 d. iki gegužės 15 d., nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 15 d. ir nuo gruodžio 13 d. iki 2024.01.02 d., kada Vandenio ženklo meilės sektorių globojantis Merkurijus judės atatupstai, bus galima peržiūrėti tarpusavio santykius, atnaujinti nutrūkusius ryšius su mylimu žmogumi, ar pilnai juose išsiaiškinti, tačiau naujų pažinčių užmezgimui laikas netinkamas. Vandenio ženklą globojančio Urano tranzito šeimos sektoriumi įtakoje, balandžio ir rugpjūčio mėnesiais galimi pozityvūs pokyčiai namuose ir šeimoje. 2023 metų gegužės 16 d. į Vandenio ženklo šeimos sektorių pereis laimės, sėkmės, plėtros planeta laikomas Jupiteris, todėl atsivers plačios galimybės, liečiančios namus, tokiu metu gali pavykti įsigyti nekilnojamąjį turtą, arba kitą nuosavybę, arba galima gauti solidžią sumą pardavus nuosavybę. Tokiu metu galimas stabilumas šeimos gyvenime, stiprės pasitikėjimas savimi. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir partnerystės sfera, todėl galimas nepasitenkinimas savo antrąja puse, tokiu metu bus peržiūrimi tarpusavio santykiai, o kai kuriems Vandenio ženklo atstovams gali pavykti atnaujinti nutrūkusius ryšius ir susigrąžinti mylimą žmogų. Periode nuo spalio 3 d., Juodojo Mėnulio įtakoje, galimos pagundos, susiję su seksualinio pobūdžio ryšiais ir gali užsimegzti abejotini santykiai. 2023 metų spalio mėnesio 28 d. Vandenio ženklo šeimos ir karjeros sektorius suaktyvins Mėnulio užtemimas, jo įtakoje galima nuspręsti emigruoti, ar persikelti gyventi į kitą miestą, nors galimas ir atvirkščias variantas, kaip sugrįžimas iš emigracijos.

Sveikatos atžvilgiu 2023 metai Vandenio ženklo atstovams bus palankūs, o gera savijauta didele dalimi priklausys nuo kitų žmonių įtakos ir gebėjimo susidoroti su stresais. Gerai savijautai labai svarbi bus psichologinė būsena, todėl reikėtų vengti stiprių emocijų ir pergyvenimų, stengtis laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, sveikos, visavertės mitybos. Šiais metais svarbus bus ir fizinis aktyvumas, buvimas gryname ore, kas padės sustiprinti imunitetą ir organizmą, o tada rimti susirgimai Vandenio ženklo atstovus gali aplenkti.

ŽUVYS  (vasario 20 - kovo 20)

Žuvų ženklo atstovams 2023 metai palankūs, įdomūs ir reikšmingi, suteikiantys daug galimybių. Iki 2023.03.07 d. Žuvų ženklo pasąmonės, apribojimų sektoriumi eis tranzitu Saturnas, todėl jo įtakoje gali slėgti pareigų našta, galima izoliacija, ar priklausomybė nuo susiklosčiusių aplinkybių. Periode nuo kovo 23 d. iki birželio 11 d. į Vandenio ženklą ir pasąmonės sektorių laikinai pereis Plutonas, jo įtakoje stiprės intuicija, tai bus geras laikas darbui su savo pasąmone, kai bus galima atsikratyti vidinių baimių ir to, kas jau neaktualu, bei trukdo dvasiniam tobulėjimui. 2023.05.05 d. Žuvų ženklo mokslo, ryšių su užsieniu, bei komunikacijų sferas suaktyvins Mėnulio užtemimas, jo įtakoje gali tekti vykti ten, kur jau buvo anksčiau lankytasi, bus galima kažką naujo išmokti, ar pakartoti žinias, bei galimos ir ideologinės problemos. 2023.05.16 d. į Žuvų ženklo komunikacijų sektorių pereis Jupiteris, jo įtakoje gali prasiplėsti bendravimo ratas, atsirasti naujų bičiulių, bendraminčių, bus daug bendravimo su žmonėmis iš artimos aplinkos, kaimynais, giminėmis. 2023.10.28 d. Žuvų ženklo komunikacijų ir mokslo, ryšių su užsieniu sektorius suaktyvins Mėnulio užtemimas, todėl bus svarbu sutvarkyti dokumentus ir siekti harmoningų santykių su žmonėmis iš artimos aplinkos.

Žuvų ženklo atstovams profesinės, darbinės veiklos atžvilgiu 2023 metai palankūs, o sėkmę lems sustiprėjęs asmeninis atsakingumas, rimtas požiūris į savo pareigas ir veiklą. Šiais metais labai ženklių pokyčių profesinėje veikloje ir karjeroje nenusimato, o periodas iki gegužės mėnesio vidurio bus palankus Žuvų ženklo atstovams, norintiems surasti gerai apmokamą ir atitinkantį pašaukimą darbą. 2023 metų sausio 8 d. į Žuvų ženklo darbo sektorių pereis Juodasis Mėnulis, todėl santykiai su kolektyvu gali būti problematiški, galima baimė prieš vadovybę ir bendradarbius, arba jų atžvilgiu keistas nepakantumas. Iki 2023 metų kovo 23 d. ir nuo birželio 11 d. Plutonas eis tranzitu socialinių ryšių sfera, todėl bus galima dalyvauti grupių veikloje, kurios siekia esminių esamos tvarkos pokyčių, bus galima ruošti bendrus projektus, sėkmė lydės kolektyviniame darbe. Kadangi Plutonas globoja finansų sektorių, tai jo įtakoje bus galima surasti naujus pajamų šaltinius, arba jų uždirbimo būdus. Profesinėje veikloje aktyvus laikotarpis nuo birželio iki rugsėjo mėnesio, nes birželį bus pakankamai energijos ir bus galima labai daug ką naudingo nuveikti. Liepos mėnesį teks aktyviai bendrauti ir veikti kartu su kolegomis, bei gali pagerėti darbo sąlygos, o rugpjūčio mėnesį sėkmę lems gebėjimas vengti skubotumo ir atsakingas pavestų užduočių atlikimas. Periode nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 4 d., Venera judės atatupstai Liūto ženklu ir darbo sfera, todėl laikas bus netinkamas naujoms iniciatyvoms ir gali tekti grįžti prie užvilkintų darbų, nebaigtų projektų, bei bus labai svarbu gebėti išlaikyti harmoningus santykius su kolegomis ir vadovybe. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais profesinėje veikloje galimos kai kurios permainos, tokiu metu galimas paaukštinimas pareigose, arba pavyks sėkmingai surasti darbą jo ieškantiems. Šiame periode bus labai svarbu palaikyti gerus santykius su vadovybe, bei stiprinti savo dalykinę reputaciją.

Finansiniu požiūriu 2023 metai Žuvų ženklo atstovams palankūs, tačiau permainingi. Iki 2023 metų gegužės mėnesio vidurio finansų sektoriumi eis tranzitu Jupiteris, jo įtaka suteiks palankių galimybių, norint ženkliai papildyti asmeninį biudžetą ir sustiprinti finansinę padėtį. Balandžio mėnesio 20 d. Žuvų ženklo finansų sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, todėl pirmame plane atsidurs piniginiai reikalai, galimos priverstinės išlaidos, bet tuo pačiu gali ir atsirasti lėšos, kurias būtų galima sėkmingai investuoti. 2023 metų liepos mėnesio 17 d. Kylantis Mėnulio mazgas pereis į Avino ženklą, o Besileidžiantis Mėnulio mazgas į Svarstyklių ženklą, todėl akcentuos Žuvų ženklo finansų sektorių, o ateinančius 1,5 metų dėmesį reikėtų sutelkti į materialinės padėties pagerinimą, bei gali atsirasti galimybė dirbti papildomai ir gauti daugiau pajamų. 2023.10.14 d. Žuvų ženklo stambių finansų sektoriuje įvyks Saulės užtemimas, jo įtakoje atsivers naujos galimybės ir bus galima gerokai sustiprinti savo materialinę padėtį, protingai, naudingai investuoti lėšas.

Žuvų ženklo atstovų asmeninio gyvenimo, meilės atžvilgiu 2023 metai bus palankūs, o periode iki kovo 25 d., kol Marsas eis tranzitu šeimos sfera, galimi pokyčiai namuose ir kai kurie Žuvų ženklo atstovai gali nuspręsti keisti gyvenamąją vietą, įsigyti, arba parduoti nuosavybę. 2023.03.07 d. į Žuvų ženklą pereis Saturnas, todėl sekančius 2,5 metų galimi asmeniniai konstruktyvūs pokyčiai, kada tampama labiau pasitikinčiais savimi, rimtesniais, griežtesniais, o esant poreikiui, gali pavykti atsikratyti antsvorio, tapti lieknesniais. Saturno skatinamos permainos bus pozityvios ir taps sėkmės garantu gana ilgam periodui. Balandžio ir gegužės mėnesiai bus gana aktyvūs, kai bus daug bendravimo su priešingos lyties atstovais, romantiškų pramogų, bus galima užmegzti perspektyvias pažintis, todėl vieniši Žuvų ženklo atstovai galėtų deramai pasinaudoti šiuo palankiu laikotarpiu ir juos likimas galėtų suvesti su ypatingu žmogumi. Tokiu metu užsimezgę asmeniniai meilės santykiai gali būti grindžiami tikrais jausmais ir išsirutulioti į patikimus partnerystės ryšius. Esantys ilgalaikiuose santykiuose, turintys mylimą žmogų, tokiu metu daugiau dėmesio turėtų skirti bendram poilsiui ir pramogoms, kas galėtų suartinti partnerius. Tai geras laikas kelionėms kartu su mylimu žmogumi, arba šeima. Kitas toks aktyvus laikotarpis asmeninio gyvenimo atžvilgiu bus rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, kada tarpusavio santykiai bus dinamiškais, antroje rugpjūčio mėnesio pusėje galimos ir konfliktinės situacijos. 2023 metų spalio mėnesio 3 d. į Žuvų ženklo partnerystės sektorių devyniems mėnesiams pereis Juodasis Mėnulis, todėl galimi svarbūs kontaktai, susitikimai, planai, noras pristatyti save kitiems, o santuokoje galimos rimtos emocinio pobūdžio problemos, stiprės įtarumas ir nepasitikėjimas savo antrąja puse.

Sveikatos atžvilgiu 2023 metai Žuvų ženklo atstovams bus palankūs, aktyvūs, o gerą savijautą užtikrins protingai pasirinktas darbo ir poilsio režimas, sveika ir subalansuota mityba, bei pakankamas fizinis aktyvumas. Periode nuo sausio mėnesio 8 d. iki spalio 3 d. Žuvų ženklo sveikatos sektoriumi eis tranzitu Juodasis Mėnulis, todėl bus svarbu skirti pakankamai dėmesio geros savijautos užtikrinimui, nes tokiu metu gali sustiprėti trauka žalingiems įpročiams ir polinkiams, o norint su tuo susidoroti, teks būti ištvermingais ir įdėti pakankamai pastangų. Papildomai dėmesio savo savijautai reikės skirti periode nuo liepos mėnesio 23 d. iki rugsėjo 4 d., kai Venera judės atatupstai sveikatos sektoriumi, arba tokiu metu gali tekti pasirūpinti kitais žmonėmis, juos slaugyti.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą

Kinų horoskopas 2023 metams

2023 juodo vandens Triušio (Katino) metai

Pagal Rytiečių (kinų) tradiciją Naujieji Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai prasidės 2023 metų sausio mėnesio 21 d., 22:53 val. (Lietuvos laiku), stojus pirmajai Mėnulio jaunačiai Vandenio ženkle ir 22 d. rytą, 8:31 val. šiame ženkle patekėjus Saulei (šie metai tęsis iki 2024.02.09 d., kada prasidės Mėlyno Medinio Drakono metai). Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai (būna kartą per 60 metų) bus nevienareikšmiai, ramesni ir harmoningesni, nei praėję, skatinantys kūrybiškumą, progresą pasaulyje, taikos siekimą. Paskutinį kartą Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai buvo 1963 metais, o kitą kartą su šios spalvos ir stichijos deriniu susiję Triušio (Katino) metai bus tik 2083. Šia Mėnulio jaunatimi prasidės naujas Mėnulio mėnuo ir Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, o tai bus palankus laikas planų sekančiam mėnesiui ir ateinantiems metams kūrimui. Mėnulio jaunaties momentu Saulė ir Mėnulis, būdami tarpusavio jungtyje, formuos harmoningus aspektus Marsui ir Jupiteriui, todėl jų įtaka suteiks konstruktyvios energijos, stiprins valią, vaizduotę, dosnumą, išryškės teisingas realybės suvokimas, ryžtingumas, pasitikėjimas savimi, daugės optimizmo, polinkis dalykiškumui, veiklumui, bei poreikis saugumui. Mintys apie ateinančius Naujus Triušio (Katino) metus, pozityvius pokyčius, būsimą laimę, sėkmę, atsinaujinimą susiejamos su konkrečia data, astrologine simbolika, todėl Mėnulio jaunaties įtaka yra stipri ir magiška, o svajonės, bei norai, suformuoti šiuo momentu, turi tendenciją išsipildyti, nes tradiciniu požiūriu, bet kokia mintis, arba idėja tampa reikšminga, kadangi ją palaiko milijonai žmonių ir tai labai stipriai įtakoja būties ir įvykių plane. Dviejų Rytiečių metų sandūroje, Mėnulio jaunatis taps permainų ir naujų galimybių, skatinančių ilgalaikes pasekmes paleidimo mechanizmu, nes šiuo momentu keisis gyvenimo tempas, išryškės naujos ateinančių metų tendencijos. Palydint jau nueinančius Juodojo Vandens Tigro metus, vertėtų padėkoti praėjusių metų globėjui už suteiktą gerovę ir gyvenimo pamokas, bei deramai sutikti Naujuosius Juodojo Vandens Triušio (Katino) metus.

Rytų kalendoriuje naudojami Saulės ir Mėnulio ciklai, nes Saulė simbolizuoja valią, protą, vyriškumą, o Mėnulis laikomas gamtos ir moteriškumo simboliu, todėl abi šios planetos laikomos svarbiomis. Rytiečiai naudoja 60-ties metų ciklą, o jame kiekvieni metai priklauso tam tikrai stichijai ir globojami tam tikro gyvūno, todėl labai svarbi metų stichija ir metų simbolis gyvūnas, kas ir nulemia tai, kam metai bus palankūs, o ko vertėtų vengti. Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus ketvirtieji 12-os metų cikle, jie siejami su vandens stichija, kuri atspindi gyvenimo esmę, padeda vystytis dvasiškai, turi ryšį su protiniais gabumais, atmintimi, dėmesiu, loginiu mąstymu, žingeidumu, bei geranoriškumu, o Kinijoje Triušis siejamas su atsargumu. 2023 metų globėjui Juodajam Vandens Triušiui (Katinui) būdingas draugiškumas, lankstumas, įžvalgumas, santūrumas, atsargumas, gerumas ir švelnumas. Jeigu aplinkybės klostosi palankiai, tai Triušis (Katinas) gali tapti kūrybingu, tikslo siekiančiu darbuotoju, ištikimu draugu ir patikimu partneriu šeimoje, tačiau esant tam tikroms situacijoms, šios savybės gali peraugti į egoizmą, užsispyrimą, bei uždarumą. Triušio (Katino) natūrai būdingas konservatyvumas, tai jo globojamais metais neverta tikėtis audringų, arba esminių permainų. Šių metų globėjas gali būti švelnus ir "slidus", gebantis išvengti nemalonumų, apeiti kliūtis, vengti bereikalingų ginčų ir siekti sėkmės, pasinaudodamas net pačiomis mažiausiomis galimybėmis, geba elgtis teisingai reikiamu momentu, gali būti geru strategu, gebančiu susitarti, bei taikiai išspręsti konfliktus. 2023 Triušio (Katino) metai bus palankūs profesinei veiklai, kūrybiškiems, ieškantiems naujų saviraiškos galimybių žmonėms, o sėkmę lems ryžtingumas, gebėjimas stengtis, atkakliai dirbti. Šiais metais sėkmė lydės užsiimančius veikla, susijusia su bendravimu, derybomis, dėstymu. 2023 Triušio (Katino) metais bus daug pažinčių, galimybių užmegzti meilės romaną, metai palankūs tarpusavio santykių stiprinimui ir planuojantiems susilaukti vaikų, bei norintiems įsigyti nekilnojamąjį turtą, kitą nuosavybę. Finansiniu požiūriu Juodojo Vandens Triušio (Katino) metais galima užsitikrinti stabilią materialinę padėtį, ženkliai papildyti asmeninį biudžetą, o sėkmę lems gebėjimas taupyti, kaupti lėšas, bei atsakingas būtinų išlaidų planavimas. Šie metai bus palankūs gimusiems Ožkos, Šuns ir Šerno metais, o kiek mažiau sėkmingi gali būti Drakono ir Gaidžio ženklų atstovams.

Norint į savo pusę palenkti 2023 metų globėją Juodąjį Vandens Triušį (Katiną), užsitikrinti jo palankumą, palaikymą, pritraukti sėkmę ir laimę, iki Naujųjų metų sutikimo momento, reikėtų suspėti grąžinti skolas, atsiprašyti, susitaikyti, kruopščiai išvalyti namus, išmesti visus nereikalingus, sugadintus daiktus, o padarant tvarką savuose namuose, yra apvalomas asmeninis gyvenimas nuo nesėkmių, negalavimų ir visko nereikalingo, taip paruošiama erdvė laisvam palankios energijos cirkuliavimui, būsimai sėkmei ateinančiais metais. Šie metai siejami su juoda ir mėlyna spalvomis, įvairiais jų atspalviais, bei palankios bus persiko, žydra, rausva, žalsva, o vengti reikėtų baltos, rudos ir geltonos spalvų. Sutikti Naujuosius Juodojo Vandens Triušio (Katino) metus palankiausia šeimos rate, ar giminaičių kompanijoje, ramioje ir patikimoje aplinkoje, kadangi šių metų globėjas vertina namų jaukumą. Metų globėjui Triušiui patinka juoda, mėlyna, žydra spalvos, todėl aprangoje galėtų vyrauti įvairūs šių spalvų atspalviai, taip pat palanku rinktis neutralias, tai rusvą, alyvinę, žalsvą spalvas. Ant šventinio stalo galima dėti patiekalus iš žuvies, jūros gėrybių, taip pat turėtų būti vaisiai ir daržovės (morkos, kopūstai, krapai, salotos). Labai svarbu šventinį vakarą bus gera nuotaika ir optimistinis nusiteikimas.

Pasirinkite (paspauskite) norimą ženklą

Žiurkė
Bulius
Tigras
Triušis
Drakonas
Gyvatė
Arklys
Ožka
Beždžione
Gaidys
Šuo
Šernas


ŽIURKĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1936.01.24 - 1937.02.10raudona / ugnis
1948.02.10 - 1949.01.28geltona / žemė
1960.01.28 - 1961.02.14balta / metalas
1972.02.15 - 1973.02.02juoda / vanduo
1984.02.01 - 1985.01.20žalia / medis
1996.02.18 - 1997.02.06raudona / ugnis
2008.02.07 - 2009.01.25geltona / žemė
2020.01.24 - 2021.02.10balta / metalas

 

Žiurkei – Žiurkės ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai prasidės Saulei patekėjus sausio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d. Šie metai norintiems pilnai save realizuoti bus palankūs, o sėkmę siekiant karjeros, lems gebėjimas daug ir atkakliai dirbti, įveikti daugybinius sunkumus, išbandymus ir kliūtis. Žiurkės ženklo atstovams 2023 metais reikės gebėti kontroliuoti emocijas, būti įžvalgiais, atidžiai stebėti kas vyksta aplinkui, kas padėtų išvengti daugelio nesklandumų gyvenime.

Finansiniu požiūriu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai Žiurkės ženklo atstovams bus palankūs, nors neverta tikėtis ženklaus pajamų padidėjimo, tačiau ir galimų nuostolių. Norint užsitikrinti stabilią finansinę padėtį, šiais metais teks daug atkakliai dirbti, įgyti reikalingos vertingos patirties, o stambius pirkinius palankiau planuoti periode nuo liepos iki lapkričio mėnesio.

Žiurkės ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus permainingi ir teks susidurti su įvairiais išbandymais. Vieniši Žiurkės ženklo atstovai dažnai atsidurs dėmesio centre, bus daug bendravimo, romantiškų pramogų, galimi trumpalaikiai romanai. Šiais metais bus palankių galimybių, norint užmegzti naujas pažintis, tačiau dažnai jos gali skatinti nusivylimą ir neišsirutulioti į patikimus, ilgalaikius partnerystės ryšius. Šiais metais esantys ilgalaikiuose santykiuose ir gyvenantys santuokoje, dažnai susidurs su tarpusavio bendravimo problemomis, bus daug situacijų, kai ne viskas pasakoma iki galo, bus stokojama gebėjimo nusileisti ir sunkiai pavyks siekti kompromiso poroje. Kadangi šiais metais teks daug dirbti, o šeimoje situacija dažnai bus įtempta, tai gali nepalankiai įtakoti savijautą ir psichologinę būklę, todėl bus didelė nervų sistemos sutrikimo grėsmė, dėl ko galima nemiga, sustiprėjęs nervingumas. Šiais metais norint užsitikrinti gerą savijautą, vertėtų skirti laiko kokybiškam poilsiui, o antroje metų pusėje gali paaštrėti lėtinės ligos, todėl reikėtų laiku apsilankyti pas gydytoją, padaryti reikiamus tyrimus.


BULIUS (BUIVOLAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1937.02.11 - 1938.01.30raudona / ugnis
1949.01.29 - 1950.02.15geltona / žemė
1961.02.15 - 1962.02.04balta / metalas
1973.02.03 - 1974.01.22juoda / vanduo
1985.01.21 - 1986.02.08žalia / medis
1997.02.07 - 1998.01.27raudona / ugnis
2009.01.26 - 2010.02.12geltona / žemė
2021.02.11 - 2022.01.31balta / metalas

 

Buliui (Buivolui) – Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus sudėtingesni ir teks viską, kas buvo pradėta praeitais metais, užbaigti ir padaryti iki galo, o sėkmę ir gerus rezultatus lems anksčiau įdėtos pastangos, gebėjimas maksimaliai susikoncentruoti į užsibrėžtą tikslą. Iš prigimties Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams būdinga energija ir didžiulė jėga, todėl tai nukreipus konstruktyvia linkme, galima pasiekti sėkmės profesinėje veikloje, suformuoti patikimus tarpusavio santykius, bei pagerinti finansinę padėtį, o sėkmę lems gerai apgalvoti ir suplanuoti veiksmai, gebėjimas stengtis ir siekti užsibrėžto tikslo.

Finansiniu požiūriu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metais Buliaus (Buivolo) ženklo atstovai gali tikėtis nevienareikšmiškų situacijų, o tris pirmuosius mėnesius galimos nemažos išlaidos, dėl ko gali ženkliai sumažėti asmeninis biudžetas. Norint užsitikrinti stabilią finansinę padėtį, šiais metais teks nuolat taupyti, gyventi labai ekonomiškai, nors vasaros pradžioje gali padidėti pajamos, ar atsirasti papildomos lėšos. Šiais metais labai svarbu atsakingai naudoti turimas lėšas, bei protingai planuoti būtinas išlaidas.

Buliaus (Buivolo) ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus aktyvūs, palankūs, kupini reikšmingų įvykių šeimos gyvenime. Vieniši Buliaus (Buivolo) ženklo atstovai šiais metais gali tikėtis daug bendravimo su priešingos lyties atstovais, bus lengva atkreipti dėmesį, pelnyti simpatijas, jie turės gana daug palankių galimybių naujoms pažintims, asmeninių meilės santykių užmezgimui, kurie gali išsirutulioti į patikimus, ilgalaikius partnerystės ryšius. Palankiausias periodas naujų pažinčių, perspektyvių ryšių užmezgimui bus antroje vasaros pusėje. Buliaus (Buivolo) ženklo atstovai šiais metais bus kupini jėgų, kas skatins pasitenkinimą įvairiose gyvenimo sferose, bei bus galima džiaugtis gera sveikata ir puikia savijauta.


TIGRAS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1938.01.31 - 1939.02.18geltona / žemė
1950.02.16 - 1951.02.05balta / metalas
1962.02.05 - 1963.01.24juoda / vanduo
1974.01.23 - 1975.02.10žalia / medis
1986.02.09 - 1987.01.28raudona / ugnis
1998.01.28 - 1999.02.15geltona / žemė
2010.02.13 - 2011.02.02balta / metalas
2022.02.01 - 2023.01.20juoda / vanduo

 

Tigrui – Tigro ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus palankūs svarbių planų ir naujų idėjų realizavimui, sėkmė gali lydėti profesinėje veikloje, atitinkamai įdėjus pastangų, galimas kilimas karjeros laiptais. Kai kurie Tigro ženklo atstovai šiais metais gali nuspręsti užsiimti nuosavu verslu, o sėkmę veikloje lems aktyvumas ir ryžtingi sprendimai. Šie metai bus labai svarbūs ir lemtingi, kadangi gali būti suformuotas tvirtas pagrindas, užtikrinantis būsimą sėkmę kelių ateinančių metų eigoje. Šiais metais galima tikėtis pozityvių pokyčių, kurie gali paliesti finansus ir daugelį gyvenimo sferų, kas suteiks moralinį pasitenkinimą. Pirmąją 2023 metų pusę galima susidurti su tam tikrais sunkumais, dėl ko galima apatija, tačiau jau nuo vasaros viskas keisis palankia linkme, o anksčiau įdėtos pastangos lems gerus rezultatus. Vasarą vertėtų surasti laiko kokybiškam poilsiui, o nuo rudens išryškės naujos užduotys, prasidės aktyvus periodas siekiant užsibrėžtų tikslų.

Tigro ženklo atstovams finansiniu požiūriu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai palankūs, nuosaikūs, aplinkybės ir situacijos rutuliosis įprastine vaga, o atitinkamai įdėjus pastangų, bus galima suformuoti tvirtą finansinį pagrindą, bei pagerinti materialinę padėtį. Šie metai palankūs kurti ilgalaikius finansinius planus, o sėkmę lems atsakingas turimų lėšų naudojimas ir būtinų išlaidų planavimas.

Tigro ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu bus palankūs, aktyvūs, kupini reikšmingų įvykių. Vieniši Tigro ženklo atstovai šiais metais gali tikėtis daug romantiškų pramogų, naujų perspektyvių pažinčių, kada likimas gali suvesti su ypatingu žmogumi, su kuriuo užsimezgęs ryšys gali iš esmės pakeisti tolimesnį gyvenimą. Tai gana palankūs metai esantiems ilgalaikiuose santykiuose ir gyvenantiems šeimoje, kadangi bus daug palankių galimybių atgaivinti kiek priblėsusius jausmus, bei santykius su mylimu žmogumi pervesti į kitą kokybinį lygmenį. Šiais metais gali džiuginti gera sveikata tuo atveju, jei bus vengiama pervargimo ir daugiau dėmesio skiriama savo savijautai, svarbiu bus gebėjimas valdyti emocijas, bei palankūs bus masažai ir kitos sveikatingumo procedūros.


TRIUŠIS (KATINAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1939.02.19 - 1940.02.07geltona / žemė
1951.02.06 - 1952.01.25balta / metalas
1963.01.25 - 1964.02.12juoda / vanduo
1975.02.11 - 1976.01.30žalia / medis
1987.01.29 - 1988.02.16raudona / ugnis
1999.02.16 - 2000.02.04geltona / žemė
2011.02.03 - 2012.01.22balta / metalas
2023.01.21 - 2024.02.08juoda / vanduo

 

Triušiui (Katinui) – Triušio (Katino) ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus gana palankūs, žadantys ramų, harmoningą ir produktyvų periodą įvairiose gyvenimo sferose. Šie metai bus palankūs norintiems sukurti santuoką, planuojantiems susilaukti vaikų, daugeliui šio ženklo atstovų gali pavykti įsigyti nekilnojamąjį turtą, ar sutvarkyti svarbius dokumentus, o sėkmę lems pasitikėjimas savimi, bei gebėjimas atsikratyti nuolankumo. Triušio (Katino) ženklo atstovams šie metai palankūs profesinės veiklos atžvilgiu, kai bus galima pasiekti gerų rezultatų, o įdėjus pastangų ir pasirinkus teisingus, gerai apgalvotus sprendimus, bus galima ženkliai sustiprinti savo materialinę padėtį.

Finansiniu požiūriu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai Triušio (Katino) ženklo atstovams bus palankūs ir dosnūs, žadantys geras pastovias pajamas ir galimybę ženkliai papildyti savo asmeninį biudžetą. Šiais metais galima surasti naujus pajamų šaltinius, ar jų uždirbimo būdą, bei papildomas pajamas gali nulemti pomėgiai, o finansinę sėkmę užtikrins atsakingas ryžtingumas, gebėjimas protingai rizikuoti, vengiant avantiūrų ir gana abejotinų pasiūlymų.

2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai Triušio (Katino) ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu bus palankūs, o pirmame plane atsidurs šeima, meilė ir romantiškos pramogos. Tai bus palankūs metai vienišiems Triušio (Katino) ženklo atstovams, kadangi bus daug tinkamų progų naujų perspektyvių pažinčių užmezgimui, kai likimas gali padovanoti lemtingą susitikimą su ypatingu žmogumi, su kuriuo užsimezgę asmeniniai meilės santykiai gali išsirutulioti į patikimus ir ilgalaikius partnerystės ryšius. Šiais metais reikėtų pakankamai dėmesio skirti savo sveikatai, bei geros savijautos palaikymui, kadangi rudens ir žiemos laikotarpiu dėl susilpnėjusio imuniteto bus didelė susirgimo rizika. Norint užsitikrinti gerą sveikatą ir savijautą, reikėtų stengtis stiprinti organizmą, pasitelkti protingą darbo ir poilsio režimą, sveiką mitybą ir būti fiziškai aktyviais, grūdintis, užsiimti sportu.


DRAKONAS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1940.02.08 - 1941.01.26balta / metalas
1952.01.26 - 1953.02.14juoda / vanduo
1964.02.13 - 1965.01.31žalia / medis
1976.01.31 - 1977.02.17raudona / ugnis
1988.02.17 - 1989.02.05geltona / žemė
2000.02.05 - 2001.01.23balta / metalas
2012.01.23 - 2013.02.09juoda / vanduo
2024.02.09 - 2025.01.28žalia / medis

 

Drakonui – Drakono ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio mėnesio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus aktyvūs ir permainingi, kada gali tekti praeiti daugybę išbandymų ir įveikti kliūtis savo kelyje į tikslą. Drakono ženklo atstovai iš prigimties aktyvūs ir energingi, o siekdami užsibrėžto tikslo, jie nelinkę išsukti iš pasirinkto kelio, nepakantūs kritikai, nors ir labai konstruktyviai, kadangi tai juos labai žeidžia ir skatina nepasitikėjimą savomis jėgomis. Šiais metais Drakono ženklo atstovai sugebės įveikti kliūtis ir sunkumus, įgis vertingos patirties, bei pasieks gerų rezultatų profesinėje veikloje ir daugelyje kitų gyvenimo sferų. Šie metai kupini daugybės reikšmingų įvykių ir galimybių, todėl įdėjus pakankamai pastangų, metų pabaigoje džiugins pasiekti rezultatai ir sustiprėjusi materialinė padėtis.

Finansiniu požiūriu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus permainingi ir jų eigoje tikėtini esminiai pokyčiai. Šiais metais, susiklosčiusius tam tikroms situacijoms, galimi finansiniai nuostoliai, kurių įtakoje sustiprės gebėjimas ieškoti ir surasti konstruktyvią išeitį, bei naujas perspektyvias galimybes. Pirmoje metų pusėje galimas lėšų trūkumas ir finansiniai nesklandumai, tačiau vasaros laikotarpiu situacija keisis palankia linkme, kada gali atsirasti nauji pajamų šaltiniai.

Drakono ženklo atstovams asmeninio gyvenimo, bei meilės atžvilgiu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus permainingi, skatinantys daugybę išbandymų, o norint išlaikyti harmoningus santykius ir sustiprinti tarpusavio supratimą su mylimu žmogumi, ar antrąja puse, vertėtų būti ypatingai kantriais ir pakančiais, gebėti valdyti savus jausmus, kontroliuoti emocijas, bei žodžius. Drakono ženklo atstovams, esantiems ilgalaikiuose santykiuose, ar gyvenantiems santuokoje, šiais metais bus labai svarbus santūrumas ir geranoriškumas, nes priešingu atveju galimas pavojus prarasti mylimą žmogų, ar antrąją pusę, o vieniši ženklo atstovai turėtų labai atsargiai bendrauti ir būti apdairiais užmezgant naujas pažintis ir asmeninius ryšius. Drakono ženklo atstovams 2023 metai sveikatos atžvilgiu bus sudėtingi, skatinantys pergyvenimus, todėl labai svarbu laiku ir deramai pasirūpinti organizmu ir gera savijauta, o tam palankią įtaką darys gebėjimas kontroliuoti savo emocijas, vengiant dirglumo, pykčio, ūmumo. Šiais metais bus ypač svarbu stiprinti savo nervų sistemą, būti fiziškai aktyviais, laikytis teisingo darbo ir poilsio režimo, bei sveikos mitybos.


GYVATĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1941.01.27 - 1942.02.14balta / metalas
1953.02.14 - 1954.02.02juoda / vanduo
1965.02.01 - 1966.01.20žalia / medis
1977.02.18 - 1978.02.06raudona / ugnis
1989.02.06 - 1990.01.25geltona / žemė
2001.01.24 - 2002.02.11balta / metalas
2013.02.10 - 2014.01.29juoda / vanduo
2025.01.29 - 2026.02.16žalia / medis

 

Gyvatei – Gyvatės ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus produktyvūs ir palankūs, nes bus juntamas šių metų globėjo palankumas. Šiais metais Gyvatės ženklo atstovai gali sau leisti kiek atsipalaiduoti ir pailsėti, o pirmame plane atsidurs reikalai, susiję su giminėmis ir draugais, bei patikimų tarpusavio santykių su jais formavimas. Profesinės ir dalykinės veiklos atžvilgiu šiais metais gali atsiverti palankios galimybės, bei galimas jausmas, kad visą laiką tenka prie kažko prisitaikyti. Šiais metais bus galima išanalizuoti ankstesnius pergyvenimus, suvokti jų prasmę, o tinkamai panaudojus Gyvatės ženklo atstovams iš prigimties būdingą įžvalgumą, intuiciją, strategų savybes, gebėjimą pajausti supančių žmonių energiją, galima pasiekti reikšmingų rezultatų veikloje ir kitose gyvenimo sferose.

2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai Gyvatės ženklo atstovams finansiniu požiūriu gali būti palankūs ir nuosaikūs. Šiais metais tikėtina stabili finansinė padėtis, o gerokai didesnių pajamų gali tikėtis tie Gyvatės ženklo atstovai, kurie rutuliojo savo veiklą ankstesnių trejų metų eigoje ir dabar jie galės pasidžiaugti ženkliai papilnėjusiu asmeniniu biudžetu. Norint užsitikrinti stabilią materialinę ir finansinę padėtį, šiais metais nevertėtų keisti darbo, arba veiklos pobūdžio.

Gyvatės ženklo atstovams asmeninio gyvenimo, bei meilės atžvilgiu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus gana ramūs, įvykiai rutuliosis įprastine vaga. Šiais metais vieniši Gyvatės ženklo atstovai gali tikėtis daug bendravimo, romantiškų pramogų, malonių susitikimų, bus galima užmegzti naujas pažintis ir asmeninius meilės santykius, tačiau jie gali neišsirutulioti į rimtus partnerystės ryšius, tam kliudyti gali didelis užimtumas veikloje ir lėtinis nuovargis. Tačiau, teisingai planuojant savo laiką, įsiklausant į savo intuiciją ir skiriant pakankamai laiko asmeniniam gyvenimui, gali pavykti surasti savo meilę ir antrąją pusę. Gyvatės ženklo atstovams šiais metais reikėtų pakankamai dėmesio skirti savo sveikatai, kadangi miego trūkumas, nekokybiškas poilsis, pervargimas, sudėtingos situacijos ir stresas gali negatyviai įtakoti savijautą ir pasireikšti įvairiais negalavimais. Šiais metais labai svarbu pajautus nepalankius simptomus kreiptis į gydytoją, atlikti būtinus tyrimus, užsiimti sveikatinimo procedūromis, stiprinti nervų sistemą ir organizmą.


ARKLYS (ŽIRGAS)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1942.02.15 - 1943.02.03juoda / vanduo
1954.02.03 - 1955.01.23žalia / medis
1966.01.21 - 1967.02.08raudona / ugnis
1978.02.07 - 1979.01.27geltona / žemė
1990.01.26 - 1991.02.13balta / metalas
2002.02.12 - 2003.01.31juoda / vanduo
2014.01.30 - 2015.02.17žalia / medis
2026.02.17 - 2027.02.05raudona / ugnis

 

Arkliui (Žirgui) – Arklio (Žirgo) ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus palankūs ir gana ramūs tuo atveju, jeigu bus laikomasi nuosaikaus gyvenimo būdo, neskubinant įvykių ir jei savais poelgiais nebus sukuriamos kliūtys ir sunkumai. Arklio (Žirgo) ženklo atstovams iš prigimties būdingas emocionalumas, veržlumas, gebėjimas aktyviai bendrauti ir surasti kalbą su kitais, polinkis greitam gyvenimo tempui, todėl jiems sunku prisitaikyti prie lėtai besiformuojančių aplinkybių. Šio ženklo atstovai protingi, sąžiningi, atviri, jiems būdingos lyderių savybės, jie gali atvirai išsakyti savas mintis ir dėl to nukentėti. Šiais metais Arklio (Žirgo) ženklo atstovų laukia permainos, o teisingai ir konstruktyviai panaudodami jiems būdingas įgimtas savybes, jie galės pasiekti ženklių rezultatų įvairiose gyvenimo sferose.

Finansiniu požiūriu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus palankūs ir stabilūs. Pajamos tikėtinos iš pagrindinės darbo vietos, arba nuosavo verslo, o norint užsitikrinti stabilią materialinę ir finansinę padėtį šiais metais, bus svarbu labai tikslingai naudoti turimas lėšas, bei atsakingai planuoti būtinas išlaidas, o taip pat reikėtų vengti bet kokių avantiūrų ir abejotinų pasiūlymų.

Arklio (Žirgo) ženklo atstovų asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metais gali būti labai aktyvūs ir sėkmingi. Vieniši Arklio (Žirgo) ženklo atstovai šiais metais gali tikėtis aktyvaus bendravimo su priešingos lyties atstovais, daug romantiškų pramogų, įdomių, malonių susitikimų, o likimas gali padovanoti lemtingą pažintį, ypač vasaros pradžioje ir suvesti su ypatingu žmogumi, su kuriuo gali užsimegzti rimtas meilės romanas. Sveikatos atžvilgiu, norint išvengti apatijos, prastos savijautos ir nepasitenkinimo, šiais metais Arklio (Žirgo) ženklo atstovams reikėtų vengti nuobodulio, gyventi aktyvų ir įdomų gyvenimą, o tai padėtų išvengti nemigos, depresinės būsenos, bei kitų negalavimų. Šiais metais vertėtų užsiimti sportu savam malonumui, skirti pakankamai laiko aktyviam poilsiui, o tai padės užsitikrinti gerą savijautą.


OŽKA
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1943.02.04 - 1944.01.24juoda / vanduo
1955.01.24 - 1956.02.10žalia / medis
1967.02.09 - 1968.01.28raudona / ugnis
1979.01.28 - 1980.02.15geltona / žemė
1991.02.14 - 1992.02.02balta / metalas
2003.02.01 - 2004.01.20juoda / vanduo
2015.02.18 - 2016.02.07žalia / medis
2027.02.06 - 2028.01.25raudona / ugnis

 

Ožkai – Ožkos ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio mėnesio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus palankūs ir rutuliosis pagal iš anksto numatytą planą. Šie metai bus palankūs naujiems reikalams, svarbių planų ir idėjų realizavimui, o sėkmę profesinėje veikloje ir karjeroje lems kruopštus ir tikslingas darbas, gebėjimas dėti ilgalaikes pastangas. Ožkos ženklo atstovai šiais metais gali tikėtis įvairių siurprizų įvairiose gyvenimo sferose, tačiau šiais metais neverta keisti darbo, profesijos, bei gyvenamosios vietos, bus svarbu konstruktyviai panaudoti energiją, įgyti reikalingos patirties, gali atsirasti nauji interesai, stiprėti kūrybiškumas, o gyvenimas bus kupinas įvairių ir reikšmingų įvykių, suteikiančių galimybę rūpintis šeimos gerove.

Finansiniu požiūriu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai Ožkos ženklo atstovams bus palankūs ir produktyvūs, o sėkmę lems aktyvumas, gebėjimas atkakliai dirbti, protingas turimų lėšų panaudojimas, atsakingas būtinų išlaidų planavimas. Šiais metais svarbu vengti bet kokios rizikos ir nepriimti abejotinų pasiūlymų, o norint gauti papildomų pajamų iš profesinės veiklos, vertėtų panaudoti pažangias technologijas, bei įsisavinti vertingą patirtį. Šiais metais nevertėtų planuoti darbo, veiklos pobūdžio keitimo.

2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai Ožkos ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu palankūs naujų perspektyvių santykių užmezgimui, esamų rutuliojimui, bei santuokai. Pavasario ir vasaros periode vieniši Ožkos ženklo atstovai gali tikėtis aktyvaus bendravimo su priešingos lyties atstovais, bus daug romantiškų pramogų, malonių ir įdomių susitikimų, bei galima lemtinga pažintis su ypatingu žmogumi, su kuriuo užsimezgęs meilės romanas gali išsirutulioti į patikimus ir ilgalaikius partnerystės ryšius. Šie metai sveikatos atžvilgiu gali būti kiek sudėtingesni, nes dėl neteisingai pasirinkto darbo ir poilsio režimo, galimas lėtinis nuovargis ir moralinis išsekimas, kas nepalankiai įtakotų savijautą. Pavasario ir vasaros periode bus didelė infekcinių susirgimų grėsmė, o norint užsitikrinti gerą savijautą ir stiprią sveikatą, šiais metais reikėtų laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, sveikai maitintis, pasitelkti profilaktines priemones, kurios padėtų sustiprinti imunitetą ir tausotų organizmą.


BEŽDŽIONĖ
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1944.01.25 - 1945.02.11žalia / medis
1956.02.11 - 1957.01.29raudona / ugnis
1968.01.29 - 1969.02.15geltona / žemė
1980.02.16 - 1981.02.03balta / metalas
1992.02.03 - 1993.01.21juoda / vanduo
2004.01.21 - 2005.02.07žalia / medis
2016.02.08 - 2017.01.27raudona / ugnis
2028.01.26 - 2029.02.12geltona / žemė

 

Beždžionei – Beždžionės ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus permainingi, tačiau palankūs ir produktyvūs. Jau šių metų pradžioje Beždžionės ženklo atstovai pajaus gyvybinių jėgų, energijos antplūdį ir aktyviais išliks iki metų pabaigos, kada gims daugybė vertingų idėjų, stiprės kūrybiškumas, bus galima drąsiai imtis naujų perspektyvių projektų. Šiais metais vertėtų aktyviai veikti, daug ką keisti ir imtis esminių pokyčių daugelyje gyvenimo sferų, tačiau tuo pačiu teks praeiti daugybę išbandymų, įveikti kliūtis, sunkumus. Įveikti išbandymai užgrūdins, sustiprins Beždžionės ženklo atstovus, sėkmę lems teisingai suplanuotas laikas ir veiksmai, optimizmas, bei produktyvus darbas.

Finansiniu požiūriu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai Beždžionės ženklo atstovams bus permainingi, o kiek sudėtingesnis periodas bus metų pradžioje, kada galimos didelės, ar priverstinės išlaidos, dėl ko gali ženkliai sumažėti asmeninis biudžetas ir teks pereiti prie ekonomijos ir taupymo režimo. Tačiau nuo gegužės mėnesio asmeninės pajamos gali padidėti, o vasaros periode galima bus planuoti stambius pirkinius, arba gerai apgalvotas investicijas.

Beždžionės ženklo atstovams asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus aktyvūs, palankūs ir produktyvūs. Vieniši Beždžionės ženklo atstovai šiais metais gali tikėtis aktyvaus bendravimo su priešingos lyties atstovais, dažnai bus galima atsidurti kitų dėmesio centre, pelnyti simpatijas savo atžvilgiu, bus daug romantiško pobūdžio pramogų ir nuotykių, malonių ir įdomių susitikimų. Šiais metais likimas gali padovanoti lemtingą pažintį, suvesti su ypatingu ir įdomiu žmogumi, su kuriuo užsimezgęs meilės romanas gali išsirutulioti į patikimus partnerystės ryšius ir iš esmės pakeisti tolesnį asmeninį gyvenimą. Palankiausias periodas naujų pažinčių užmezgimui bus nuo kovo mėnesio iki rugsėjo. Šiais metais Beždžionės ženklo atstovams daugiau dėmesio vertėtų skirti savo sveikatai, bus labai svarbu suformuoti naudingus sveikatai įpročius, teisingai ir sveikai maitintis, atsisakyti alkoholio, saldumynų, pusgaminių, kas padėtų užsitikrinti gerą savijautą. Šiais metais į savo racioną palanku įtraukti daugiau vaisių ir daržovių, būti fiziškai aktyviems, daugiau laiko praleisti gryname ore, bei laikytis protingo darbo ir poilsio režimo.


GAIDYS
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1945.02.12 - 1946.02.01žalia / medis
1957.01.30 - 1958.02.17raudona / ugnis
1969.02.16 - 1970.02.05geltona / žemė
1981.02.04 - 1982.01.24balta / metalas
1993.01.22 - 1994.02.09juoda / vanduo
2005.02.08 - 2006.01.28žalia / medis
2017.01.28 - 2018.02.15raudona / ugnis
2029.02.13 - 2030.02.01geltona / žemė

 

Gaidžiui – Gaidžio ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus sudėtingesni, teks praeiti daugybę išbandymų, įveikti kliūtis ir sunkumus. Tačiau tai įveikus, Gaidžio ženklo atstovai taps stipresni fiziškai ir užsigrūdinę morališkai, o iš sudėtingų situacijų jiems pavyks išeiti naudingomis sau aplinkybėmis ir nugalėtojais. Ypač sudėtinga bus šių metų pradžia, kai vieną išbandymą keis kitas, nuolat teks spręsti su darbu susijusias problemas, tačiau tai suteiks galimybę augti profesinėje plotmėje, o tai palankiai įtakos gyvenimą šeimoje ir skatins kurti jaukumą namuose, bei formuoti stiprius santykius su mylimu žmogumi, ar antrąja puse. Šie metai palankūs dalykiškiems Gaidžio ženklo atstovams, nes jie turės galimybę pradėti naujus svarbius projektus, ar sėkmingai pakeisti veiklos pobūdį.

2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai finansiniu požiūriu Gaidžio ženklo atstovams gali būti palankūs ir produktyvūs. Šiais metais pajamų lygis gali būti įprastinis, antroje metų pusėje pajamos gali būti nestabilios, tačiau norint ženkliai papildyti asmeninį biudžetą, tai gali pavykti atkaklaus ir įtempto darbo dėka, arba suradus kitą perspektyvų pajamų šaltinį ir jų uždirbimo būdą, o pakankamai įdėjus pastangų ir aktyviai veikiant, bus galima susikurti tvirtą materialinę ir stabilią finansinę padėtį.

Gaidžio ženklo atstovams asmeninio gyvenimo atžvilgiu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus kiek mažiau palankūs, tačiau reikšmingi. Vienišiems Gaidžio ženklo atstovams šiais metais bus sudėtinga bendrauti su priešingos lyties atstovais, o užmezgus asmeninius meilės santykius galimas nusivylimas, dėl ko gali apnikti depresinės nuotaikos. Šiais metais, norintiems surasti savo didžiąją gyvenimo meilę ir antrąją pusę, teks labai atsakingai elgtis šiuo aspektu, būti aktyviais ir geranoriškais, ieškoti palankių galimybių naujų, perspektyvių pažinčių užmezgimui, o suradus patinkantį žmogų, reikėtų drąsiai kalbėti apie savus jausmus, organizuoti romantiškas pramogas, aktyviai asistuoti. Esantiems ilgalaikiuose santykiuose ir gyvenantiems santuokoje, bus labai svarbu daugiau dėmesio skirti namams ir šeimai, bei vengti atsitiktinių santykių. Šiais metais reikėtų pakankamai dėmesio skirti savo sveikatai, nes metų pradžioje dėl įtemptos situacijos darbe, galimas emocinis nestabilumas, arba moralinis išsekimas ir gali apnikti apatija. Šiais metais bus labai svarbu laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, gebėti persijungti nuo problemų į kitus, malonius dalykus, kas palankiai įtakotų savijautą. Šių metų pavasario periode daugiau dėmesio reikėtų skirti savo vidinėms būsenoms, stiprinti nervų sistemą, pasitelkti profilaktines sveikatingumo priemones.


ŠUO
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1946.02.02 - 1947.01.21raudona / ugnis
1958.02.18 - 1959.02.07geltona / žemė
1970.02.06 - 1971.01.25balta / metalas
1982.01.25 - 1983.02.12juoda / vanduo
1994.02.10 - 1995.01.29žalia / medis
2006.01.29 - 2007.02.16raudona / ugnis
2018.02.16 - 2019.02.04geltona / žemė
2030.02.02 - 2031.01.22balta / metalas

 

Šuniui – Šuns ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio mėnesio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus produktyvūs, sėkmingi ir palankūs, kadangi bus deramai įvertintos įdėtos pastangos ir pasiekimai, tačiau bus labai svarbu nepamiršti savo poreikių ir norų. Šiais metais sėkmė lydės profesinėje veikloje, gali pavykti palypėti karjeros laiptais, tačiau vertėtų užsiimti ir kitais reikalais. Šie metai palankūs norintiems pagerinti gyvenimo sąlygas, arba persikelti gyventi į kitą miestą, tai geras laikotarpis norintiems siekti naujų profesinių žinių, mokytis, ar kelti kvalifikaciją.

Šuns ženklo atstovų finansinė padėtis 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metais bus stabili, o gerokai papilnėjęs asmeninis biudžetas džiugins. Kadangi praeitais metais Šuns ženklo atstovai daug ir atkakliai dirbo, tai šiemet juos džiugins gauti rezultatai, bei skatins ir toliau dėti ilgalaikes pastangas, ieškoti naujų pajamų šaltinių ir jų uždirbimo būdų, o gerai apgalvotų investicijų, veiklumo ir kūrybingumo dėka, tikėtinas solidus pelnas. Ypač sėkmingas periodas finansiniu atžvilgiu bus nuo pavasario iki rudens, o tokiu metu galima planuoti stambius pirkinius, dovanoti vertingas dovanas artimiems ir mylimiems žmonėms.

Šuns ženklo atstovų asmeninio gyvenimo ir meilės atžvilgiu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus palankūs ir nuosaikūs, gal kiek nuobodoki. Vieniši Šuns ženklo atstovai, jeigu bus aktyvūs ir noriai bendraus su priešingos lyties atstovais, tai likimas gali jiems padovanoti lemtingą susitikimą ir pažintį su įdomiu, ypatingu žmogumi, su kuriuo užsimezgęs meilės romanas gali išsirutulioti į patikimus ir ilgalaikius partnerystės ryšius, bei iš esmės pakeisti tolimesnį gyvenimą. Šiais metais esantys ilgalaikiuose santykiuose, arba gyvenantys santuokoje, gali susidurti su nesklandumais ir įtemptomis situacijomis, bet įdėjus pastangų ir pasitelkus geranoriškumą, bus galimybių norint sustiprinti tarpusavio ryšį ir pasitikėjimą, kartu su mylimu žmogumi, arba antrąja puse sėkmingai išspręsti visas problemas šeimoje ir formuoti pozityvią psichologinę atmosferą namuose. Šie metai Šuns ženklo atstovams sveikatos atžvilgiu gali būti palankūs tik tuo atveju, jeigu bus atsakingai užsiimama galimų negalavimų profilaktika, o metų eigoje bus daug dėmesio skiriama savijautai ir aktyviam sveikatos stiprinimui. Šiais metais bus labai svarbus kokybiškas ir aktyvus poilsis, bei teisingai pasirinkta sveika mityba.


ŠERNAS (KIAULĖ)
Pasitikrinkite ar esate šis ženklas!

Data 
Nuo - Iki (imtinai)Spalva / Elementas
1947.01.22 - 1948.02.09raudona / ugnis
1959.02.07 - 1960.01.27geltona / žemė
1971.01.26 - 1972.02.14balta / metalas
1983.02.13 - 1984.01.31juoda / vanduo
1995.01.30 - 1996.02.17žalia / medis
2007.02.17 - 2008.02.06raudona / ugnis
2019.02.04 - 2020.01.24geltona / žemė
2031.01.23 - 2032.02.10balta / metalas

 

Šernui (Kiaulei) – Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai, kurie prasidės Saulei patekėjus sausio mėnesio 22 d. ryte ir baigsis 2024.02.09 d., bus palankūs ir produktyvūs, bus galima formuoti patikimus socialinius ryšius, sustiprinti savo reputaciją ir autoritetą, bei pasiekti vidinės harmonijos. Šie metai bus palankūs pažintims, bendravimui su kitais žmonėmis, bus galima surasti patikimų dalykinių partnerių, užmegzti naudingus ryšius su reikalingais žmonėmis. Šiais metais galima praplėsti savo akiratį, gali atsirasti nauji interesai ir pomėgiai, bei unikali galimybė pakelti kvalifikaciją ir įgyti ypač vertingos patirties, kas ateityje palankiai įtakos finansinę padėtį.

Finansiniu požiūriu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams bus palankūs, tikėtinos stabilios pajamos, kurios palaipsniui gali didėti ir užtikrinti gerą materialinę padėtį. Finansinę sėkmę šiais metais lems gebėjimas keisti savo požiūrį, ryžtingumas ir gebėjimas protingai rizikuoti, bei naujų pajamų šaltinių paieškos, o norint užsitikrinti asmeninio biudžeto stabilumą, vertėtų labai protingai naudoti turimas lėšas ir atsakingai planuoto būtinas išlaidas. Stambiems, vertingiems pirkiniams palankus bus vasaros periodas, o nuo rudens pradžios prasidės tinkamas laikas norintiems papildyti savo biudžetą ir laimingai susiklosčius aplinkybėms, pavyks išspręsti įvairias finansines problemas.

Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams asmeninio gyvenimo, bei meilės atžvilgiu 2023 Juodojo Vandens Triušio (Katino) metai bus palankūs, aktyvūs, produktyvūs ir žadantys malonių siurprizų. Šie metai bus palankūs vienišiems Šerno (Kiaulės) ženklo atstovams, kadangi bus daug bendravimo su priešingos lyties atstovais, įvairių romantiškų pramogų, malonių ir įdomių susitikimų, bus galima užmegzti perspektyvias pažintis. Šiais metais bus galima sulaukti daug dėmesio, simpatijų savo atžvilgiu, o likimas gali padovanoti lemtingą susitikimą su ypatingu žmogumi, su kuriuo gali užsimegzti asmeniniai meilės santykiai, turintys tendenciją išsirutulioti į patikimus partnerystės ryšius. Šiais metais Šerno (Kiaulės) ženklo atstovai turėtų daugiau dėmesio skirti savo sveikatai, kadangi gali paaštrėti lėtiniai susirgimai, todėl reikėtų neignoruoti atsiradusių simptomų ir laiku kreiptis į gydytojus, padaryti reikalingus tyrimus. Gera savijauta Šerno (Kiaulės) ženklo atstovus gali džiuginti šių metų pavasario periode, o antroje metų pusėje reikėtų vengti pervargimo, stengtis laikytis protingo darbo ir poilsio režimo, būti fiziškai aktyviais ir sveikai maitintis, kas padės užtikrinti gerą savijautą.

Šį horoskopą sudarė astrologė Milda. Griežtai draudžiama horoskopą kopijuoti bei platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško astroprognozes.lt sutikimo.

Pasirink kitą norimą ženklą